Hướng dẫn note mysql - lưu ý mysql

- Trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL, chú thích là những "đoạn văn bản" nằm bên trong một cái kịch bản mà khi chúng ta cho thực thi cái kịch bản thì những đoạn văn bản đó sẽ bị bỏ qua (tức là nó không liên quan gì đến quá trình thực thi của các câu lệnh bên trong cái kịch bản)

- Mục đích của việc viết chú thích là để lại một vài lời nhận xét, giải thích trong quá trình soạn thảo mã, nếu sau này có xem lại mã lệnh thì cũng sẽ dễ tiếp thu hơn. Ngoài ra thì việc viết chú thích còn được dùng để vô hiệu hóa những câu lệnh mà chúng ta không muốn nó được thực thi.

1) Chú thích trên một dòng

- Để viết chú thích trên một dòng thì chúng ta đặt nội dung chú thích nằm phía sau ----

- Khi chúng ta thực thi đoạn mã bên dưới thì chỉ có mỗi câu lệnh INSERT INTO Student VALUES (1,"Nguyễn Thành Nhân","Nam","Cần Thơ"); là được thực thi.INSERT INTO Student VALUES (1,"Nguyễn Thành Nhân","Nam","Cần Thơ"); là được thực thi.

-- CÁCH VIẾT CHÚ THÍCH TRONG MYSQL (VÍ DỤ 1)

INSERT INTO Student VALUES (1,"Nguyễn Thành Nhân","Nam","Cần Thơ"); --Thêm sinh viên Nhân

--INSERT INTO Student VALUES (2,"Phạm Thu Hiền","Nữ","Vĩnh Long");

2) Chú thích trên nhiều dòng

- Để viết chú thích trên nhiều dòng thì chúng ta đặt nội dung chú thích nằm bên trong cặp dấu /* và *//**/

- Lưu ý: Cú pháp viết chú thích trên nhiều dòng cũng có thể được sử dụng để viết chú thích trên một dòng.

- Khi chúng ta thực thi đoạn mã bên dưới thì chỉ có mỗi câu lệnh INSERT INTO Student VALUES (1,"Nguyễn Thành Nhân","Nam","Cần Thơ"); là được thực thi.INSERT INTO Student VALUES (1,"Nguyễn Thành Nhân","Nam","Cần Thơ"); là được thực thi.

/*CÁCH VIẾT CHÚ THÍCH TRONG MYSQL (VÍ DỤ 2)*/

INSERT INTO Student VALUES (1,"Nguyễn Thành Nhân","Nam","Cần Thơ");

/*INSERT INTO Student VALUES (2,"Phạm Thu Hiền","Nữ","Vĩnh Long");

INSERT INTO Student VALUES (3,"Dương Văn Gánh","Nam","Sóc Trăng");

INSERT INTO Student VALUES (4,"Đinh Thị Tạ","Nữ","Bạc Liêu");*/

 • Cài đặt và bắt đầu MySQL

 • Kết nối với máy chủ MySQL với máy khách MySQL

 • Một số hoạt động cơ bản với MySQL

 • Các nhiệm vụ quan trọng khác để thực hiện

 • Xử lý sự cố

 • Các tài nguyên hữu ích khác

Cài đặt và bắt đầu MySQL

Có nhiều cách khác nhau để cài đặt MySQL. Sau đây bao gồm các phương pháp dễ nhất để cài đặt và bắt đầu MySQL trên các nền tảng khác nhau.

 • Linux. & NBSP; Cách dễ nhất để cài đặt MySQL là sử dụng kho lưu trữ MySQL: The easiest way to install MySQL is to use the MySQL repositories:

  • Đối với các bản phân phối Linux dựa trên YUM như Oracle Linux, Red Hat Enterprise Linux và Fedora, hãy làm theo hướng dẫn trong một hướng dẫn nhanh để sử dụng kho lưu trữ yum mysql. Nếu hệ thống của bạn không thể sử dụng kho lưu trữ YUM MySQL yum vì một số lý do, hãy làm theo hướng dẫn trong việc cài đặt MySQL trên Linux bằng các gói RPM từ Oracle.

  • Đối với các phân phối dựa trên APT như Debian và Ubuntu, hãy làm theo các hướng dẫn trong một hướng dẫn nhanh để sử dụng kho lưu trữ APT MySQL. Nếu hệ thống của bạn không thể sử dụng kho lưu trữ APT MySQL vì một số lý do, hãy làm theo hướng dẫn trong việc cài đặt MySQL trên Linux bằng các gói Debian từ Oracle.

  • Đối với SUSE Linux Enterprise, hãy làm theo các hướng dẫn trong một hướng dẫn nhanh để sử dụng kho lưu trữ SLES MySQL. Nếu hệ thống của bạn không thể sử dụng kho lưu trữ SUSE MySQL vì một số lý do, hãy làm theo hướng dẫn trong việc cài đặt MySQL trên Linux bằng các gói RPM từ Oracle.

  Đối với các bản phân phối Linux không hỗ trợ kho lưu trữ MySQL hoặc các gói cài đặt được đề cập ở trên, bạn có thể cài đặt MySQL bằng các nhị phân chung:

  • Tải xuống kho lưu trữ

   $> mysql -u root -p
   4 hoặc
   $> mysql -u root -p
   5 cho các nhị phân chung cho Linux từ trang Tải xuống Trang Máy chủ Cộng đồng MySQL.

  • Xem Cài đặt MySQL trên UNIX/Linux bằng cách sử dụng các nhị phân chung để được hướng dẫn cài đặt các nhị phân.

  • Sau khi cài đặt các nhị phân, làm theo các hướng dẫn được đưa ra trong việc khởi tạo thư mục dữ liệu. Điều đặc biệt quan trọng cần lưu ý là mật khẩu

   $> mysql -u root -p
   6 ngẫu nhiên được tạo cho bạn trong quá trình khởi tạo; Xem khởi tạo thư mục dữ liệu để biết thêm chi tiết.

  • Tiếp theo, làm theo các hướng dẫn được đưa ra khi bắt đầu máy chủ.

  Các hướng dẫn chi tiết, cũng như các phương thức khác để cài đặt, có thể được tìm thấy trong việc cài đặt MySQL trên Linux.

 • Microsoft Windows. & NBSP; Cách được đề xuất để cài đặt MySQL trên Microsoft Windows là sử dụng trình cài đặt MySQL; Xem phương thức cài đặt MySQL về cách tải xuống và chạy trình cài đặt MySQL. Để biết giải thích chi tiết cho mỗi bước của trình hướng dẫn cài đặt, hãy xem trình cài đặt MySQL cho Windows. The recommended way to install MySQL on Microsoft Windows is to use the MySQL Installer; see MySQL Installer Method on how to download and run the MySQL Installer. For a detailed explanation for each step of the installation wizard, see MySQL Installer for Windows.

  Nếu bạn đã chọn cấu hình MySQL làm dịch vụ Windows trong quá trình cài đặt, đây là tùy chọn mặc định (xem dịch vụ Windows để biết chi tiết), máy chủ MySQL sẽ tự động khởi động sau khi hoàn thành quá trình cài đặt.

  Thông tin chi tiết về cài đặt Windows, bao gồm các phương thức cài đặt thay thế và hướng dẫn để khắc phục sự cố, có thể được tìm thấy trong việc cài đặt MySQL trên Microsoft Windows.

 • MacOS. & NBSP; Cách được đề xuất để cài đặt MySQL trên macOS là sử dụng gói cài đặt MacOS. Xem Cài đặt MySQL trên macOS bằng các gói gốc trên cách tải xuống và chạy gói trình cài đặt và cách khởi động máy chủ MySQL sau đó. The recommended way for installing MySQL on macOS is to use the macOS installer package. See Installing MySQL on macOS Using Native Packages on how to download and run the installer package, and how to start the MySQL server afterward.

  Thông tin chi tiết về cài đặt trên macOS có thể được tìm thấy khi cài đặt MySQL trên macOS.

 • Các nền tảng khác. & Nbsp; Để cài đặt trên các nền tảng khác (ví dụ: FreeBSD và Solaris), cũng như các phương thức cài đặt không được đề cập ở trên, xem cài đặt và nâng cấp MySQL. For installations on other platforms (for example, FreeBSD and Solaris), as well as installation methods not covered above, see Installing and Upgrading MySQL.

Kết nối với máy chủ MySQL với máy khách MySQL

Khi máy chủ MySQL của bạn hoạt động và đang chạy, bạn có thể kết nối với nó với tư cách là Superuser

$> mysql -u root -p
6 với máy khách MySQL.

 • Trên Linux, hãy nhập lệnh sau tại thiết bị đầu cuối dòng lệnh (để cài đặt bằng các nhị phân chung, bạn có thể cần phải đi đầu tiên vào thư mục

  $> mysql -u root -p
  8 trong thư mục cơ sở của cài đặt MySQL của bạn):

  $> mysql -u root -p
 • Trên Windows, nhấp ,,, (hoặc, tương ứng). Nếu bạn không cài đặt MySQL với trình cài đặt MySQL, hãy mở dấu nhắc lệnh, hãy truy cập thư mục

  $> mysql -u root -p
  8 trong thư mục cơ sở của cài đặt MySQL của bạn và phát hành lệnh sau:

  C:\> mysql -u root -p

Sau đó, bạn được yêu cầu mật khẩu

$> mysql -u root -p
6, được chỉ định trong cách cư xử khác nhau theo cách bạn cài đặt MySQL. Các hướng dẫn cài đặt và khởi tạo được đưa ra ở trên đã giải thích mật khẩu
$> mysql -u root -p
6, nhưng đây là một bản tóm tắt nhanh chóng:

 • Để cài đặt bằng kho lưu trữ YUM YUM của MySQL, kho lưu trữ SUSE của MySQL hoặc các gói RPM được tải xuống trực tiếp từ Oracle, mật khẩu

  $> mysql -u root -p
  6 được tạo nằm trong nhật ký lỗi. Xem nó với, ví dụ, lệnh sau:

  $> sudo grep 'temporary password' /var/log/mysqld.log
 • Đối với các cài đặt bằng cách sử dụng kho lưu trữ APT của MySQL hoặc các gói Debian được tải xuống trực tiếp từ Oracle, bạn đã tự mình gán mật khẩu

  $> mysql -u root -p
  6; Nếu bạn chưa làm điều đó vì một số lý do, hãy xem ghi chú "quan trọng" ở đây hoặc cách đặt lại mật khẩu gốc.

 • Để cài đặt trên Linux bằng cách sử dụng các nhị phân chung, sau đó là khởi tạo thư mục dữ liệu bằng cách sử dụng

  C:\> mysql -u root -p
  4 như được thảo luận trong việc khởi tạo thư mục dữ liệu, mật khẩu
  $> mysql -u root -p
  6 được tạo được hiển thị trong luồng lỗi tiêu chuẩn trong quá trình khởi tạo của thư mục dữ liệu:

  [Warning] A temporary password is generated for root@localhost:
  iTag*AfrH5ej

  Ghi chú

  Tùy thuộc vào cấu hình bạn đã sử dụng để khởi tạo máy chủ MySQL, đầu ra lỗi có thể đã được chuyển đến nhật ký lỗi MySQL; Đến đó và kiểm tra mật khẩu nếu bạn không thấy thông báo trên trên màn hình của bạn. Nhật ký lỗi là một tệp có tiện ích mở rộng

  C:\> mysql -u root -p
  6, thường được tìm thấy trong thư mục dữ liệu của máy chủ (vị trí phụ thuộc vào cấu hình của máy chủ, nhưng có thể là thư mục
  C:\> mysql -u root -p
  7 trong thư mục cơ sở của cài đặt MySQL của bạn hoặc thư mục
  C:\> mysql -u root -p
  8 ).

  Nếu bạn đã khởi tạo thư mục dữ liệu với

  C:\> mysql -u root -p
  9 thay thế, mật khẩu
  $> mysql -u root -p
  6 sẽ trống.

 • Để cài đặt trên Windows bằng Trình cài đặt MySQL và OS X bằng gói cài đặt, bạn nên tự mình gán mật khẩu

  $> mysql -u root -p
  6.

Nếu bạn đã quên mật khẩu

$> mysql -u root -p
6, bạn đã chọn hoặc gặp sự cố khi tìm mật khẩu
$> mysql -u root -p
6 tạm thời được tạo cho bạn, hãy xem cách đặt lại mật khẩu gốc.

Khi bạn được kết nối với máy chủ MySQL, thông báo chào mừng được hiển thị và dấu nhắc

$> sudo grep 'temporary password' /var/log/mysqld.log
4 xuất hiện, trông như thế này:

Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 4
Server version: 5.7.32 MySQL Community Server (GPL)

Copyright (c) 2000, 2020, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql>

Tại thời điểm này, nếu bạn đã đăng nhập bằng cách sử dụng mật khẩu

$> mysql -u root -p
6 tạm thời được tạo trong quá trình cài đặt hoặc khởi tạo (sẽ là trường hợp nếu bạn đã cài đặt MySQL bằng kho lưu trữ YUM MySQL hoặc sử dụng các gói RPM hoặc Binaries chung từ Oracle), Thay đổi mật khẩu
$> mysql -u root -p
6 của bạn bằng cách nhập câu lệnh sau tại dấu nhắc:

mysql> ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'new_password';

Cho đến khi bạn thay đổi mật khẩu

$> mysql -u root -p
6 của mình, bạn sẽ không thể thực hiện bất kỳ đặc quyền nào của siêu người dùng, ngay cả khi bạn đã đăng nhập dưới dạng
$> mysql -u root -p
6.

Dưới đây là một vài điều hữu ích cần nhớ khi sử dụng máy khách MySQL:mysql client:

 • Các lệnh của máy khách (ví dụ:

  $> sudo grep 'temporary password' /var/log/mysqld.log
  9,
  [Warning] A temporary password is generated for root@localhost:
  iTag*AfrH5ej
  0 và
  [Warning] A temporary password is generated for root@localhost:
  iTag*AfrH5ej
  1) và các từ khóa trong các câu lệnh SQL (ví dụ: chọn, tạo bảng và chèn) không nhạy cảm với trường hợp.

 • Tên cột là nhạy cảm trường hợp. Tên bảng nhạy cảm với trường hợp trên hầu hết các nền tảng giống như Unix, nhưng không nhạy cảm với trường hợp trên các nền tảng Windows. Độ nhạy trường hợp trong quá trình so sánh chuỗi phụ thuộc vào đối chiếu ký tự bạn sử dụng. Nói chung, bạn nên coi tất cả các định danh (tên cơ sở dữ liệu, tên bảng, tên cột, v.v.) và các chuỗi là nhạy cảm trường hợp. Xem độ nhạy trường hợp định danh và độ nhạy trường hợp trong tìm kiếm chuỗi để biết chi tiết.

 • Bạn có thể nhập các câu lệnh SQL của mình trên nhiều dòng bằng cách nhấn

  [Warning] A temporary password is generated for root@localhost:
  iTag*AfrH5ej
  2 ở giữa nó. Gõ một dấu chấm phẩy (
  [Warning] A temporary password is generated for root@localhost:
  iTag*AfrH5ej
  3) theo sau là
  [Warning] A temporary password is generated for root@localhost:
  iTag*AfrH5ej
  2 kết thúc một câu lệnh SQL và gửi nó đến máy chủ để thực thi; Điều tương tự cũng xảy ra khi một câu lệnh kết thúc với
  [Warning] A temporary password is generated for root@localhost:
  iTag*AfrH5ej
  5 hoặc
  [Warning] A temporary password is generated for root@localhost:
  iTag*AfrH5ej
  6 (với câu sau, kết quả trả về được hiển thị theo chiều dọc). Tuy nhiên, các lệnh của máy khách (ví dụ:
  $> sudo grep 'temporary password' /var/log/mysqld.log
  9,
  [Warning] A temporary password is generated for root@localhost:
  iTag*AfrH5ej
  0 và
  [Warning] A temporary password is generated for root@localhost:
  iTag*AfrH5ej
  1) không yêu cầu Terminator.

Để ngắt kết nối với máy chủ MySQL, hãy nhập

Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 4
Server version: 5.7.32 MySQL Community Server (GPL)

Copyright (c) 2000, 2020, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql>
0 hoặc
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 4
Server version: 5.7.32 MySQL Community Server (GPL)

Copyright (c) 2000, 2020, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql>
1 tại máy khách:

mysql> QUIT

Một số hoạt động cơ bản với MySQL

Dưới đây là một số hoạt động cơ bản với máy chủ MySQL. Các câu lệnh SQL giải thích chi tiết cú pháp và chức năng phong phú của các câu lệnh SQL được minh họa dưới đây.

Hiển thị cơ sở dữ liệu hiện có. & NBSP; Sử dụng câu lệnh cơ sở dữ liệu hiển thị: Use a SHOW DATABASES statement:

mysql> SHOW DATABASES;
+--------------------+
| Database      |
+--------------------+
| information_schema |
| mysql       |
| performance_schema |
| sys        |
+--------------------+
4 rows in set (0.00 sec)

Tạo một cơ sở dữ liệu mới. & Nbsp; Sử dụng tuyên bố cơ sở dữ liệu tạo: Use a CREATE DATABASE statement:

/*CÁCH VIẾT CHÚ THÍCH TRONG MYSQL (VÍ DỤ 2)*/

INSERT INTO Student VALUES (1,"Nguyễn Thành Nhân","Nam","Cần Thơ");

/*INSERT INTO Student VALUES (2,"Phạm Thu Hiền","Nữ","Vĩnh Long");

INSERT INTO Student VALUES (3,"Dương Văn Gánh","Nam","Sóc Trăng");

INSERT INTO Student VALUES (4,"Đinh Thị Tạ","Nữ","Bạc Liêu");*/
0

Kiểm tra xem cơ sở dữ liệu đã được tạo:

/*CÁCH VIẾT CHÚ THÍCH TRONG MYSQL (VÍ DỤ 2)*/

INSERT INTO Student VALUES (1,"Nguyễn Thành Nhân","Nam","Cần Thơ");

/*INSERT INTO Student VALUES (2,"Phạm Thu Hiền","Nữ","Vĩnh Long");

INSERT INTO Student VALUES (3,"Dương Văn Gánh","Nam","Sóc Trăng");

INSERT INTO Student VALUES (4,"Đinh Thị Tạ","Nữ","Bạc Liêu");*/
1

Tạo một bảng bên trong cơ sở dữ liệu. & Nbsp; Đầu tiên, chọn cơ sở dữ liệu mà bạn muốn tạo bảng với câu lệnh sử dụng: First, pick the database in which you want to create the table with a USE statement:

/*CÁCH VIẾT CHÚ THÍCH TRONG MYSQL (VÍ DỤ 2)*/

INSERT INTO Student VALUES (1,"Nguyễn Thành Nhân","Nam","Cần Thơ");

/*INSERT INTO Student VALUES (2,"Phạm Thu Hiền","Nữ","Vĩnh Long");

INSERT INTO Student VALUES (3,"Dương Văn Gánh","Nam","Sóc Trăng");

INSERT INTO Student VALUES (4,"Đinh Thị Tạ","Nữ","Bạc Liêu");*/
2

Câu lệnh sử dụng bảo MySQL sử dụng

Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 4
Server version: 5.7.32 MySQL Community Server (GPL)

Copyright (c) 2000, 2020, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql>
2 làm cơ sở dữ liệu mặc định cho các câu lệnh tiếp theo. Tiếp theo, hãy tạo một bảng với câu lệnh CREATE TABLE:

/*CÁCH VIẾT CHÚ THÍCH TRONG MYSQL (VÍ DỤ 2)*/

INSERT INTO Student VALUES (1,"Nguyễn Thành Nhân","Nam","Cần Thơ");

/*INSERT INTO Student VALUES (2,"Phạm Thu Hiền","Nữ","Vĩnh Long");

INSERT INTO Student VALUES (3,"Dương Văn Gánh","Nam","Sóc Trăng");

INSERT INTO Student VALUES (4,"Đinh Thị Tạ","Nữ","Bạc Liêu");*/
3

Các loại dữ liệu bạn có thể sử dụng trong mỗi cột được giải thích trong các loại dữ liệu. Tối ưu hóa khóa chính giải thích khái niệm của khóa chính. Những gì tiếp theo là

Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 4
Server version: 5.7.32 MySQL Community Server (GPL)

Copyright (c) 2000, 2020, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql>
3 trên mỗi dòng là một nhận xét, được bỏ qua bởi máy khách MySQL; Xem ý kiến ​​cho các phong cách bình luận khác.mysql client; see Comments for other comment styles.

Kiểm tra xem bảng đã được tạo với câu lệnh Hiển thị bảng:

/*CÁCH VIẾT CHÚ THÍCH TRONG MYSQL (VÍ DỤ 2)*/

INSERT INTO Student VALUES (1,"Nguyễn Thành Nhân","Nam","Cần Thơ");

/*INSERT INTO Student VALUES (2,"Phạm Thu Hiền","Nữ","Vĩnh Long");

INSERT INTO Student VALUES (3,"Dương Văn Gánh","Nam","Sóc Trăng");

INSERT INTO Student VALUES (4,"Đinh Thị Tạ","Nữ","Bạc Liêu");*/
4

Mô tả hiển thị thông tin trên tất cả các cột của bảng:

/*CÁCH VIẾT CHÚ THÍCH TRONG MYSQL (VÍ DỤ 2)*/

INSERT INTO Student VALUES (1,"Nguyễn Thành Nhân","Nam","Cần Thơ");

/*INSERT INTO Student VALUES (2,"Phạm Thu Hiền","Nữ","Vĩnh Long");

INSERT INTO Student VALUES (3,"Dương Văn Gánh","Nam","Sóc Trăng");

INSERT INTO Student VALUES (4,"Đinh Thị Tạ","Nữ","Bạc Liêu");*/
5

Thêm hồ sơ vào một bảng. & Nbsp; Sử dụng, ví dụ, một câu lệnh chèn ... giá trị: Use, for example, an INSERT...VALUES statement:

/*CÁCH VIẾT CHÚ THÍCH TRONG MYSQL (VÍ DỤ 2)*/

INSERT INTO Student VALUES (1,"Nguyễn Thành Nhân","Nam","Cần Thơ");

/*INSERT INTO Student VALUES (2,"Phạm Thu Hiền","Nữ","Vĩnh Long");

INSERT INTO Student VALUES (3,"Dương Văn Gánh","Nam","Sóc Trăng");

INSERT INTO Student VALUES (4,"Đinh Thị Tạ","Nữ","Bạc Liêu");*/
6

Xem các giá trị theo nghĩa đen để biết cách viết chuỗi, ngày và các loại nghĩa đen khác trong MySQL.

Lấy hồ sơ từ một bảng. & Nbsp; Sử dụng một câu lệnh CHỌN và trên mạng*để phù hợp với tất cả các cột: Use a SELECT statement, and * to match all columns:

/*CÁCH VIẾT CHÚ THÍCH TRONG MYSQL (VÍ DỤ 2)*/

INSERT INTO Student VALUES (1,"Nguyễn Thành Nhân","Nam","Cần Thơ");

/*INSERT INTO Student VALUES (2,"Phạm Thu Hiền","Nữ","Vĩnh Long");

INSERT INTO Student VALUES (3,"Dương Văn Gánh","Nam","Sóc Trăng");

INSERT INTO Student VALUES (4,"Đinh Thị Tạ","Nữ","Bạc Liêu");*/
7

Để chọn các cột và hàng cụ thể theo một điều kiện nhất định bằng mệnh đề

Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 4
Server version: 5.7.32 MySQL Community Server (GPL)

Copyright (c) 2000, 2020, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql>
4:

/*CÁCH VIẾT CHÚ THÍCH TRONG MYSQL (VÍ DỤ 2)*/

INSERT INTO Student VALUES (1,"Nguyễn Thành Nhân","Nam","Cần Thơ");

/*INSERT INTO Student VALUES (2,"Phạm Thu Hiền","Nữ","Vĩnh Long");

INSERT INTO Student VALUES (3,"Dương Văn Gánh","Nam","Sóc Trăng");

INSERT INTO Student VALUES (4,"Đinh Thị Tạ","Nữ","Bạc Liêu");*/
8

Xóa một bản ghi từ một bảng. & Nbsp; Sử dụng câu lệnh Xóa để xóa bản ghi khỏi bảng, chỉ định tiêu chí để xóa với mệnh đề

Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 4
Server version: 5.7.32 MySQL Community Server (GPL)

Copyright (c) 2000, 2020, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql>
4: Use a DELETE statement to delete a record from a table, specifying the criterion for deletion with the
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 4
Server version: 5.7.32 MySQL Community Server (GPL)

Copyright (c) 2000, 2020, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql>
4 clause:

/*CÁCH VIẾT CHÚ THÍCH TRONG MYSQL (VÍ DỤ 2)*/

INSERT INTO Student VALUES (1,"Nguyễn Thành Nhân","Nam","Cần Thơ");

/*INSERT INTO Student VALUES (2,"Phạm Thu Hiền","Nữ","Vĩnh Long");

INSERT INTO Student VALUES (3,"Dương Văn Gánh","Nam","Sóc Trăng");

INSERT INTO Student VALUES (4,"Đinh Thị Tạ","Nữ","Bạc Liêu");*/
9

Thêm hoặc xóa một cột từ một bảng. & Nbsp; Sử dụng một bảng thay đổi ... Thêm câu lệnh để thêm một cột. Ví dụ, bạn có thể sử dụng mệnh đề

Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 4
Server version: 5.7.32 MySQL Community Server (GPL)

Copyright (c) 2000, 2020, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql>
6 để chỉ định vị trí của cột mới: Use an ALTER TABLE...ADD statement to add a column. You can use, for example, an
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 4
Server version: 5.7.32 MySQL Community Server (GPL)

Copyright (c) 2000, 2020, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql>
6 clause to specify the location of the new column:

$> mysql -u root -p
0

Sử dụng mô tả để kiểm tra kết quả:

$> mysql -u root -p
1

Hiển thị bảng tạo hiển thị câu lệnh Creat Buor, cung cấp thêm chi tiết trên bảng:

$> mysql -u root -p
2

Sử dụng bảng thay đổi ... thả để xóa một cột:

$> mysql -u root -p
3

Xem hướng dẫn để biết thêm hướng dẫn về cách làm việc với máy chủ MySQL.

Các nhiệm vụ quan trọng khác để thực hiện

Tạo thêm tài khoản người dùng. & Nbsp;

$> mysql -u root -p
6 là một tài khoản siêu nhân để quản lý máy chủ MySQL không nên được sử dụng cho các hoạt động chung. Về cách tạo tài khoản người dùng thuộc các loại, xem thêm tài khoản, gán đặc quyền và bỏ tài khoản.
$> mysql -u root -p
6 is a superuser account for administration of the MySQL server which should not be used for general operations. On how to create user accounts of various kinds, see Adding Accounts, Assigning Privileges, and Dropping Accounts.

Định cấu hình MySQL để được quản lý với SystemD. & NBSP; Nếu bạn đã cài đặt MySQL trên nền tảng SystemD bằng cách sử dụng các nhị phân chung và muốn nó được quản lý với SystemD, hãy xem Quản lý Máy chủ MySQL với SystemD. If you have installed MySQL on a systemd platform using generic binaries and want it to be managed with systemd, see Managing MySQL Server with systemd.

Xử lý sự cố

Sau đây là các tài nguyên để khắc phục sự cố một số vấn đề bạn có thể gặp phải:

 • Khắc phục sự cố khi bắt đầu máy chủ MySQL

 • Khắc phục sự cố kết nối với MySQL

 • Cách đặt lại mật khẩu gốc

 • Lỗi phổ biến khi sử dụng các chương trình MySQL

Các tài nguyên hữu ích khác

 • Hướng dẫn tham khảo MySQL (chọn phiên bản với chuyển đổi phiên bản)

 • Tải xuống máy chủ cộng đồng MySQL

 • Cài đặt và nâng cấp MySQL

 • Sử dụng các tập tin tùy chọn

 • Hướng dẫn sử dụng chương trình máy khách

  Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
  Your MySQL connection id is 4
  Server version: 5.7.32 MySQL Community Server (GPL)
  
  Copyright (c) 2000, 2020, Oracle and/or its affiliates.
  
  Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
  affiliates. Other names may be trademarks of their respective
  owners.
  
  Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
  
  mysql>
  8 để làm việc với MySQL

 • Có gì mới trong MySQL 8.0

 • Sử dụng MySQL làm cửa hàng tài liệu

Thông báo pháp lý

Bản quyền © 1997, 2022, Oracle và/hoặc các chi nhánh của nó.

Phần mềm này và tài liệu liên quan được cung cấp theo thỏa thuận cấp phép có chứa các hạn chế về sử dụng và tiết lộ và được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ. Trừ khi được cho phép rõ ràng trong Thỏa thuận cấp phép của bạn hoặc được pháp luật cho phép, bạn không được sử dụng, sao chép, sao chép, dịch, phát sóng, sửa đổi, giấy phép, truyền, phân phối, triển lãm, biểu diễn, xuất bản hoặc hiển thị bất kỳ phần nào, dưới mọi hình thức hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào. Kỹ thuật đảo ngược, tháo gỡ hoặc phân hủy phần mềm này, trừ khi luật pháp theo yêu cầu cho khả năng tương tác, bị cấm.

Thông tin trong tài liệu này có thể thay đổi mà không cần thông báo và không được bảo đảm là không có lỗi. Nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào, xin vui lòng báo cáo chúng cho chúng tôi bằng văn bản.

Nếu đây là phần mềm hoặc tài liệu liên quan được gửi cho chính phủ Hoa Kỳ hoặc bất kỳ ai thay mặt chính phủ Hoa Kỳ, thì thông báo sau đây được áp dụng:

Người dùng cuối chính phủ Hoa Kỳ: Các chương trình Oracle (bao gồm bất kỳ hệ điều hành nào, phần mềm tích hợp, bất kỳ chương trình nào được nhúng, cài đặt hoặc kích hoạt trên phần cứng được phân phối và sửa đổi các chương trình đó) và tài liệu máy tính Oracle hoặc dữ liệu Oracle khác được cung cấp hoặc truy cập bởi người dùng cuối chính phủ Hoa Kỳ là "Phần mềm máy tính thương mại" hoặc "Tài liệu phần mềm máy tính thương mại" theo quy định mua lại liên bang hiện hành và các quy định bổ sung cụ thể của cơ quan. Như vậy, việc sử dụng, sao chép, sao chép, phát hành, hiển thị, tiết lộ, sửa đổi, chuẩn bị các công trình phái sinh và/hoặc điều chỉnh các chương trình oracle (bao gồm bất kỳ hệ điều hành nào, phần mềm tích hợp, bất kỳ chương trình nào được nhúng, cài đặt hoặc kích hoạt trên Phần cứng và sửa đổi các chương trình đó), ii) Tài liệu máy tính Oracle và/hoặc iii) dữ liệu Oracle khác, phải tuân theo các quyền và giới hạn được quy định trong giấy phép có trong hợp đồng hiện hành. Các điều khoản điều chỉnh việc sử dụng Dịch vụ đám mây Oracle của chính phủ Hoa Kỳ được xác định bởi hợp đồng áp dụng cho các dịch vụ đó. Không có quyền nào khác được cấp cho chính phủ Hoa Kỳ.

Phần mềm hoặc phần cứng này được phát triển để sử dụng chung trong nhiều ứng dụng quản lý thông tin. Nó không được phát triển hoặc dự định sử dụng trong bất kỳ ứng dụng nguy hiểm vốn có, bao gồm các ứng dụng có thể tạo ra nguy cơ thương tích cá nhân. Nếu bạn sử dụng phần mềm hoặc phần cứng này trong các ứng dụng nguy hiểm, thì bạn sẽ chịu trách nhiệm thực hiện tất cả các biện pháp không an toàn, dự phòng, dự phòng và các biện pháp khác để đảm bảo sử dụng an toàn. Oracle Corporation và các chi nhánh của nó từ chối mọi trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào do sử dụng phần mềm hoặc phần cứng này trong các ứng dụng nguy hiểm.

Oracle và Java là nhãn hiệu đã đăng ký của Oracle và/hoặc các chi nhánh của nó. Những tên khác có thể là thương hiệu của chủ sở hữu tương ứng.

Intel và Intel Inside là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Intel Corporation. Tất cả các nhãn hiệu SPARC được sử dụng theo giấy phép và là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của SPARC International, Inc. AMD, EPYC và logo AMD là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của các thiết bị vi mô tiên tiến. Unix là nhãn hiệu đã đăng ký của nhóm mở.

Phần mềm hoặc phần cứng và tài liệu này có thể cung cấp quyền truy cập hoặc thông tin về nội dung, sản phẩm và dịch vụ từ các bên thứ ba. Oracle Corporation và các chi nhánh của nó không chịu trách nhiệm và từ chối rõ ràng tất cả các bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào đối với nội dung, sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba trừ khi được quy định trong một thỏa thuận hiện hành giữa bạn và Oracle. Oracle Corporation và các chi nhánh của nó sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất, chi phí hoặc thiệt hại nào phát sinh do bạn truy cập hoặc sử dụng nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba, trừ khi được quy định trong thỏa thuận áp dụng giữa bạn và Oracle.

Tài liệu này không được phân phối theo giấy phép GPL. Việc sử dụng tài liệu này tuân theo các điều khoản sau:

Bạn có thể tạo một bản in của tài liệu này chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân của riêng bạn. Chuyển đổi sang các định dạng khác được cho phép miễn là nội dung thực tế không bị thay đổi hoặc chỉnh sửa theo bất kỳ cách nào. Bạn sẽ không xuất bản hoặc phân phối tài liệu này dưới bất kỳ hình thức nào hoặc trên bất kỳ phương tiện nào, ngoại trừ nếu bạn phân phối tài liệu theo cách tương tự như cách Oracle phổ biến nó (nghĩa là điện tử để tải xuống trên trang web với phần mềm) hoặc trên CD -ROM hoặc phương tiện tương tự, tuy nhiên, tài liệu được phổ biến cùng với phần mềm trên cùng một phương tiện. Bất kỳ cách sử dụng nào khác, chẳng hạn như bất kỳ bản sao in hoặc sử dụng tài liệu này, toàn bộ hoặc một phần, trong một ấn phẩm khác, yêu cầu sự đồng ý trước bằng văn bản từ một đại diện được ủy quyền của Oracle. Oracle và/hoặc các chi nhánh của nó bảo lưu bất kỳ và tất cả các quyền cho tài liệu này không được cấp rõ ràng ở trên.