Hướng dẫn print json::value c++ - in json :: giá trị c ++

Array_TO_JSON (AnyArray [, Pretty_bool]) JSON trả về mảng là json. Một mảng đa chiều postgresql trở thành một mảng JSON của các mảng. Nguồn cấp dữ liệu sẽ được thêm vào giữa các phần tử kích thước 1 nếu Pretty_bool là đúng. mảng_to_json ('{{1,5}, {99,100}}' :: int []) [[1,5], [99,100]] row_to_json (ghi [, đẹp_bool]) JSON trả lại hàng dưới dạng JSON. Nguồn cấp dữ liệu sẽ được thêm vào giữa các yếu tố cấp 1 nếu Pretty_bool là đúng. ROW_TO_JSON (hàng (1, 'foo')) {"f1": 1, "f2": "foo"} to_json (anyelement) json trả về giá trị là json. Nếu kiểu dữ liệu không được tích hợp trong và có một diễn viên từ loại sang JSON, chức năng đúc sẽ được sử dụng để thực hiện chuyển đổi. Mặt khác, đối với bất kỳ giá trị nào khác ngoài một số, boolean hoặc giá trị null, biểu diễn văn bản sẽ được sử dụng, thoát và trích dẫn để nó là JSON hợp pháp. to_json ('Fred đã nói "Hi."' :: Text) "Fred nói \" Hi. json_array_length ('[1,2,3, {"f1": 1, "f2": [5,6]}, 4]') Đặt các cặp khóa/giá trị. Chọn * từ json_each ('{"a": "foo", "b": "thanh"}')

 key | value
-----+-------
 a  | "foo"
 b  | "bar"
 
json_each_text (from_json json) setof văn bản, giá trị mở rộng đối tượng json ngoài cùng thành một tập hợp các cặp khóa/giá trị . Giá trị trả về sẽ là loại văn bản. Chọn * từ json_each_text ('{"a": "foo", "b": "bar"}')
 key | value
-----+-------
 a  | foo
 b  | bar
 
json_extract_path (from_json json, variadic path_elems văn bản []) json trả về đối tượng json được trỏ đến bởi path_elems. json_extract_path ('{"f2": {"f3": 1}, "f4": {"f5": 99, "f6": "foo"}}', 'f4') {"f5": 99, " f6 ":" foo "} json_extract_path_text (from_json json, variadic path_elems văn bản []) văn bản trả về đối tượng json được chỉ ra bởi path_elems. json_extract_path_text ('{"f2": {"f3": 1}, "f4": {"f5": 99, "f6": "foo"}', 'f4', 'f6') ) Setof trả về bộ các phím trong đối tượng JSON. Chỉ đối tượng "bên ngoài" sẽ được hiển thị. json_object_keys ('{"f1": "abc", "f2": {"f3": "a", "f4": "b"}}') Sai] AnyEuity mở rộng đối tượng trong từ_json sang một hàng có cột khớp với loại bản ghi được xác định bởi cơ sở. Chuyển đổi sẽ là nỗ lực tốt nhất; các cột trong cơ sở không có khóa tương ứng trong From_JSON sẽ bị bỏ lại. Nếu một cột được chỉ định nhiều lần, Giá trị cuối cùng được sử dụng. Chọn * từ json_population_record (null :: x, '{"a": 1, "b": 2}') Mở rộng tập hợp các đối tượng ngoài cùng trong From_JSON sang một tập hợp có các cột khớp với loại bản ghi được xác định bởi cơ sở. Chuyển đổi sẽ là nỗ lực tốt nhất; các cột trong cơ sở không có khóa tương ứng trong From_JSON sẽ bị bỏ lại. Nếu một cột được chỉ định nhiều lần, Giá trị cuối cùng được sử dụng. Chọn * từ json_population_recordset (null :: x, '[{"a": 1, "b": 2}, {"a": 3, "b": 4}]') . json_array_elements ('[1, true, [2, false]]')
  value
-----------
 1
 true
 [2,false]
"outer" object will be displayed. json_object_keys('{"f1":"abc","f2":{"f3":"a", "f4":"b"}}')
 json_object_keys
------------------
 f1
 f2
json_populate_record(base anyelement, from_json json, [, use_json_as_text bool=false] anyelement Expands the object in from_json to a row whose columns match the record type defined by base. Conversion will be best effort; columns in base with no corresponding key in from_json will be left null. If a column is specified more than once, the last value is used. select * from json_populate_record(null::x, '{"a":1,"b":2}')
 a | b
---+---
 1 | 2
json_populate_recordset(base anyelement, from_json json, [, use_json_as_text bool=false] SETOF anyelement Expands the outermost set of objects in from_json to a set whose columns match the record type defined by base. Conversion will be best effort; columns in base with no corresponding key in from_json will be left null. If a column is specified more than once, the last value is used. select * from json_populate_recordset(null::x, '[{"a":1,"b":2},{"a":3,"b":4}]')
 a | b
---+---
 1 | 2
 3 | 4
 
json_array_elements(json) SETOF json Expands a JSON array to a set of JSON elements. json_array_elements('[1,true, [2,false]]')
  value
-----------
 1
 true
 [2,false]

Trong lĩnh vực lập trình, sẽ có vô vàn thuật ngữ với nhiều ý nghĩa khác nhau mà nhiều người không thể nào lường đến. Trong số đó, thì thuật ngữ JSON là một ví dụ; nhiều người đến hiện tại vẫn chưa hiểu rõ được JSON là gì và cách sử dụng nó ra sao? Nếu bạn vẫn còn băn khoăn với câu hỏi này, thì câu trả lời trong bài viết này đều sẽ được ITNavi giải đáp tất cả. JSON là gì và cách sử dụng nó ra sao? Nếu bạn vẫn còn băn khoăn với câu hỏi này, thì câu trả lời trong bài viết này đều sẽ được ITNavi giải đáp tất cả. 

Nên hiểu JSON là gì?

JSON là tên viết tắt của cụm từ JavaScript Object Notation, nó là một kiểu định dạng dữ liệu tuân theo một quy tắc nhất định mà hầu hết mọi ngôn ngữ lập trình hiện nay đều có thể đọc được. JSON là một trong những tiêu chuẩn mở giúp trao đổi dữ liệu có trên website. Nói cách khách, JSON là định dạng giúp lưu trữ các thông tin có cấu trúc và nó chủ yếu được dùng để truyền tải dữ liệu giữa server và client. Nói cách khách, JSON là định dạng giúp lưu trữ các thông tin có cấu trúc và nó chủ yếu được dùng để truyền tải dữ liệu giữa server và client. 

Hướng dẫn print json::value c++ - in json :: giá trị c ++

Định nghĩa JSON là gì?

Định nghĩa cơ bản JSON Server là gì như sau: JSON là sẽ sử dụng các cặp key-value để dữ liệu có thể sử dụng. Khi đó, nó sẽ hỗ trợ cho những cấu trúc dữ liệu dạng đối tượng và mảng. Các nhà phát triển thường xuyên sử dụng JSON để có thể làm việc với AJAX, cách định dạng này sẽ phối hợp hiệu quả với nhau để có thể nén dữ liệu tải không đồng bộ. JSON Server là gì như sau: JSON là sẽ sử dụng các cặp key-value để dữ liệu có thể sử dụng. Khi đó, nó sẽ hỗ trợ cho những cấu trúc dữ liệu dạng đối tượng và mảng. Các nhà phát triển thường xuyên sử dụng JSON để có thể làm việc với AJAX, cách định dạng này sẽ phối hợp hiệu quả với nhau để có thể nén dữ liệu tải không đồng bộ.

Có nghĩa như sau: trang web có thể được cập nhật thông tin mà bạn không cần phải làm mới trang. Đây là quá trình rất dễ thực hiện, và hiện nay thì nhiều trang web đang áp dụng AJAX, file.Json đã dần trở nên phổ biến hơn. Ngoài ra, nó còn cho phép người dùng yêu cầu dữ liệu từ nhiều domain khác bằng phương thức gọi là JSONP bằng biện pháp: áp dụng thẻ Đây là quá trình rất dễ thực hiện, và hiện nay thì nhiều trang web đang áp dụng AJAX, file.Json đã dần trở nên phổ biến hơn. Ngoài ra, nó còn cho phép người dùng yêu cầu dữ liệu từ nhiều domain khác bằng phương thức gọi là JSONP bằng biện pháp: áp dụng thẻ

Ưu điểm của JSON là gì?

JSON đang rất được yêu thích hiện nay bởi vì nó sở hữu những tính năng nổi bật như: 

 • JSON là định dạng trao đổi dữ liệu của văn bản với dung lượng nhẹ.
 • JSON là một ngôn ngữ hoàn toàn độc lập. 
 • JSON thường có thể tự mô tả được và rất dễ hiểu.

Hiện nay, chuỗi JSON thường sẽ được mã hóa với 2 dạng là: Mã hóa Json_encode và Json_decode. Và sau khi thực hiện mã hóa thì việc kiểm tra nội dung đã được mã hóa và được lưu cần đưa vào test bằng trang web chính của JSON là: json.parser.ofline.fr/Mã hóa Json_encode và Json_decode. Và sau khi thực hiện mã hóa thì việc kiểm tra nội dung đã được mã hóa và được lưu cần đưa vào test bằng trang web chính của JSON là: json.parser.ofline.fr/

Bạn đọc tham khảo thêm: Những Điểm Thú Vị Của JSON Và Các Hàm Của JSON Trong JavascriptJSON Trong Javascript

Ví dụ giúp lý giải JSON là gì? 

{“name” : “ITNavi”,“title” : “Tìm việc làm IT cho Developer”.“description” : “là một hệ sinh thái cộng đồng của các lập trình viên”,}

Dựa vào ví dụ phía trên thì ta có thể thấy rằng: Chuỗi JSON sẽ được trình bày trong dấu ngoặc {}, các key và value của JSON phải đáp ứng điều kiện nằm trong dấu nháy kép “”. Nếu như người dùng đặt nó trong dấu ngoặc ngoặc đơn thì nó sẽ không còn được xem là một chuỗi JSON chuẩn xác nữa. Với các trường hợp Value của bạn có chứa các dấu ngoặc kép thì bạn nên sử dụng dấu () trước nó.Chuỗi JSON sẽ được trình bày trong dấu ngoặc {}, các key và value của JSON phải đáp ứng điều kiện nằm trong dấu nháy kép “”. Nếu như người dùng đặt nó trong dấu ngoặc ngoặc đơn thì nó sẽ không còn được xem là một chuỗi JSON chuẩn xác nữa. Với các trường hợp Value của bạn có chứa các dấu ngoặc kép thì bạn nên sử dụng dấu () trước nó.

 

Hướng dẫn print json::value c++ - in json :: giá trị c ++

JSON có vai trò quan trọng trong lĩnh vực IT

Nếu như chuỗi JSON có quá nhiều dữ liệu thì bạn nên chủ động sử dụng dấu phẩy để có thể ngăn cách được chúng giống như ví dụ mà ITNavi đưa ra ở phía trên. Thường thì các key của JSON bạn nên đặt chữ cái không có dấu hoặc là số, dấu_ mà không nên để những khoảng trắng nhé. Thường thì các key của JSON bạn nên đặt chữ cái không có dấu hoặc là số, dấu_ mà không nên để những khoảng trắng nhé.

Đặc biệt, bạn không nên đặt số làm ký tự đầu tiên. Cách lưu: File của JSON thường sẽ được lưu với bất kỳ phần mở rộng nào, tuy nhiên thường thì nó sẽ được lưu dưới dạng mở rộng là .js hoặc là .JSON. Lúc ban đầu, JSON được thiết kế và phát triển để dành phục vụ cho những ứng dụng được viết bằng Javascript. Cách lưu: File của JSON thường sẽ được lưu với bất kỳ phần mở rộng nào, tuy nhiên thường thì nó sẽ được lưu dưới dạng mở rộng là .js hoặc là .JSON. Lúc ban đầu, JSON được thiết kế và phát triển để dành phục vụ cho những ứng dụng được viết bằng Javascript.

Tuy nhiên, sau này thì JSON được xem là một định dạng dữ liệu nên sẽ được đem ra sử dụng dưới bất kỳ một ngôn ngữ công nghệ nào, nó sẽ không bị giới hạn.Giá trị mà key có trong JSON có thể là một chuỗi string, số, rỗng, đối tượng hoặc là mảng. Giá trị mà key có trong JSON có thể là một chuỗi string, số, rỗng, đối tượng hoặc là mảng. 

Bạn đọc tham khảo thêm một số việc làm hot nhất hiện nay:

Việc làm lập trình viên PHP lương cao chế độ hấp dẫn lương cao chế độ hấp dẫn

Việc làm lập trình viên Python lương cao chế độ hấp dẫn lương cao chế độ hấp dẫn

Việc làm IOS lương cao chế độ hấp dẫn lương cao chế độ hấp dẫn

Cấu trúc của chuỗi JSON Format là gì?

Trong cấu trúc của một chuỗi JSON, thường thì sẽ tồn tại khá nhiều dạng và bạn cần phải nắm được nó là: object và các kiểu object, kiểu object in array hoặc kiểu nest object. Còn object nó bao gồm key, value như thông thường, và object trong JSON thường được thể hiện bằng dấu ngoặc nhọn vô cùng quen thuộc {}.Về object có trong JSON sẽ tương tự với object ở trong Javascript. Về object có trong JSON sẽ tương tự với object ở trong Javascript.

Nó khác một điểm là: Một chút ví dụ như key sẽ phải luôn luôn nằm ở trong dấu ngoặc kép và nó không được tồn tại dưới dạng một biến số. Phần Value sẽ chỉ cho phép những loại cơ bản như numbers, boolean, arrays, date, undefined,... và sẽ không phải là function, date, undefined, có trong JSON,...JSON cũng không cho phép có dấu phẩy nằm ở cuối như Javascript. Cấu trúc chuỗi JSON cụ thể được thể hiện như sau: JavascriptCấu trúc chuỗi JSON cụ thể được thể hiện như sau: 

Định nghĩa Object là gì? 

Object trong JSON thường được thể hiện bằng dấu ngoặc nhọn {} và Object sẽ bao gồm những giới hạn như sau: 

 • Key: Bắt buộc phải nằm trong dấu ngoặc kép “” và nó không được là biến số. 
 • Value: Nó chỉ cho phép các kiểu dữ liệu cơ bản nhất như: numbers, string, boolean, arrays, objects, null,.. Và Value không cho phép thực hiện function, date hoặc undefined như ITNavi đã đề cập ở phía trên. 
 • Không cho phép sử dụng dấu phẩy ở cuối như Object có trong Javascript. 

Hướng dẫn print json::value c++ - in json :: giá trị c ++

Cách sử dụng JSON server là gì?

Các kiểu Object

Hiện nay, Object tiêu biểu với những kiểu như sau: 

 • Object in Array
 • Nest Object

Để hiểu rõ hơn về cấu trúc của nó thì sau đây là các ví dụ mà bạn có thể theo dõi để phân tích: Ví dụ: Có 2 sinh viên gồm: Nguyễn Quang Linh 23 tuổi, Nguyễn Thị Lan_22 tuổi và Nguyễn Thanh Chung_22 tuổi. Bạn sẽ xây dựng chuỗi JSON để lưu trữ thông tin danh sách của các sinh viên này như thế nào?Nếu dựa vào ví dụ này thì JSON sẽ không thể lưu được và nếu lưu thì nó sẽ thành như sau: Ví dụ: Có 2 sinh viên gồm: Nguyễn Quang Linh 23 tuổi, Nguyễn Thị Lan_22 tuổi và Nguyễn Thanh Chung_22 tuổi. Bạn sẽ xây dựng chuỗi JSON để lưu trữ thông tin danh sách của các sinh viên này như thế nào?Nếu dựa vào ví dụ này thì JSON sẽ không thể lưu được và nếu lưu thì nó sẽ thành như sau: 

{    "sinhvien1_ten" : "Nguyễn Quang Linh",    "sinhvien1_tuoi" : "23 Tuổi",    "sinhvien2_ten" : "Nguyễn Thị Lan",    "sinhvien2_tuoi" : "22 Tuổi",    "sinhvien3_ten" : "Nguyễn Thanh Chung",    "sinhvien4_tuoi" : "22 Tuổi"}

Nhìn vào cách lưu trên bạn sẽ nhận ra rằng nó không hợp lý. Bởi vì, thường thì mỗi đối tượng chúng ta đều sẽ gom chúng lại vào một nơi lưu trữ để tiện hơn cho việc phân chia và tìm kiếm. Tuy nhiên, chuỗi này lại không được như vậy, và sau đây là cách lưu khác.

[    {        "name" : "Nguyễn Quang Linh",        "age" : "23 tuổi"    },    {        "name" : "Nguyễn Thị Lan",        "age" : "22 tuổi"    },    {        "name" : "Nguyễn Thanh Chung",        "age" : "23 tuổi"    }]

Cách lưu này trông sẽ gọn hơn bởi vì chúng ta đã dùng dầu [] để gom nhóm chúng lại. Và, bên trong nó là danh sách các chuỗi JSON con đã được cách nhau bởi dấu phẩy (,). Lưu ý, bạn cần phải tuân theo những quy tắc JSON mà phần định nghĩa JSON là gì đã được ITNavi trình bày nhé. JSON là gì đã được ITNavi trình bày nhé.

Nên hiểu định dạng JSON là gì?

Nếu như bạn còn thắc mắc hoặc không biết định dạng JSON là gì thì nó được hiểu như sau: Các dạng JSON hoặc định dạng JSON được thiết kế khá rõ ràng nên người dùng hoàn toàn có thể theo đó mà áp dụng với các quy tắc phù hợp nhất. Bởi vì, định dạng JSON thường chỉ là một văn bản nên nó rất dễ để chuyển đổi cũng như trao đổi dữ liệu giữa các máy chủ và các máy khác.JSON là gì thì nó được hiểu như sau: Các dạng JSON hoặc định dạng JSON được thiết kế khá rõ ràng nên người dùng hoàn toàn có thể theo đó mà áp dụng với các quy tắc phù hợp nhất. Bởi vì, định dạng JSON thường chỉ là một văn bản nên nó rất dễ để chuyển đổi cũng như trao đổi dữ liệu giữa các máy chủ và các máy khác.

Nó sẽ được đem ra ứng dụng tương ứng với một định dạng dữ liệu thông dụng bởi bất kỳ một ngôn ngữ lập trình nào.Chính vì thế, nếu như bạn nhận được ít dữ liệu từ máy chủ có trong định dạng JSOn thì bạn nên sử dụng nó dựa theo bất kỳ một đối tượng nào khác có sẵn trên Javascript. Chính vì thế, nếu như bạn nhận được ít dữ liệu từ máy chủ có trong định dạng JSOn thì bạn nên sử dụng nó dựa theo bất kỳ một đối tượng nào khác có sẵn trên Javascript. 

Hướng dẫn print json::value c++ - in json :: giá trị c ++

Định dạng JSON Format là gì?

Tìm hiểu quan hệ của AJAX và JSON là gì?

AJAX là một bộ những kỹ thuật thiết kế web với mục đích giúp cho ứng dụng web hoạt động không đồng bộ cũng như hỗ trợ xử lý được tất cả các yêu cầu đối với server từ phía sau. Bạn hoàn toàn có thể lấy và phân tích được dữ liệu JSON bằng AJAX. Bởi vì, AJAX chính là một trong những phương thức giúp trao đổi dữ liệu với máy chủ cũng như có thể cập nhật chúng thành các thành phần có sẵn bên trong trang web và người dùng sẽ không cần phải tải lại toàn bộ từ đầu. AJAX chính là một thuật ngữ chung dành riêng cho những kỹ thuật của người dùng có khả năng kết nối được với máy chủ. Bạn hoàn toàn có thể lấy và phân tích được dữ liệu JSON bằng AJAX. Bởi vì, AJAX chính là một trong những phương thức giúp trao đổi dữ liệu với máy chủ cũng như có thể cập nhật chúng thành các thành phần có sẵn bên trong trang web và người dùng sẽ không cần phải tải lại toàn bộ từ đầu. AJAX chính là một thuật ngữ chung dành riêng cho những kỹ thuật của người dùng có khả năng kết nối được với máy chủ. 

Tổng kết

Bài viết trên là tất cả mọi thông tin liên quan đến JSON mà ITNavi đã tổng hợp được. Hy vọng rằng, với những thông tin trên thì bạn đã hiểu rõ được JSON là gì cũng như nắm rõ cấu trúc cơ bản của một chuỗi JSON.JSON là gì cũng như nắm rõ cấu trúc cơ bản của một chuỗi JSON.