Hướng dẫn thực hiện nghị định 107 2023 nđ cp

Thông tư số 19/2023/TT-BKHCN ngày 20/09/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn một số điều của Nghị định 107/2013/NĐ-CP ngày 20/9/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định 126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ

  • Trích yếu: Hướng dẫn một số điều của NĐ 107/2013/NĐ-CP ngày 20/9/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ
  • Số hiệu: 19/2023/TT-BKHCN
  • Loại văn bản: Thông tư
  • Lĩnh vực: Khoa học - Công nghệ
  • Ngày ban hành: 20/09/2023
  • Ngày hiệu lực: 05/11/2023
  • Cơ quan BH: Bộ Khoa học và Công nghệ
  • Người ký: Lê Xuân Định
  • Đính kèm: Tải về

Văn bản khác

Số hiệu

Trích yếu

Ngày ban hành

Ngày hiệu lực

File

17/2023/TT-BYT

25/09/2023

09/11/2023

62-KL/TW

02/10/2023

02/10/2023

116-HD/BTGTW

15/09/2023

15/09/2023

16/2023/TT-BCT

31/08/2023

16/10/2023

1006/QĐ-TTg

30/08/2023

30/08/2023

1004/QĐ-TTg

29/08/2023

29/08/2023

1003/QĐ-TTg

29/08/2023

29/08/2023

1002/QĐ-TTg

28/08/2023

28/08/2023

1001/QĐ-TTg

28/08/2023

28/08/2023

996/QĐ-TTg

25/08/2023

25/08/2023

993/QĐ-TTg

24/08/2023

24/08/2023

980/QĐ-TTg

22/08/2023

22/08/2023

977/QĐ-TTg

21/08/2023

21/08/2023

976/QĐ-TTg

21/08/2023

21/08/2023

975/QĐ-TTg

19/08/2023

19/08/2023

974/QĐ-TTg

19/08/2023

19/08/2023

968/QĐ-TTg

18/08/2023

18/08/2023

139/NQ-CP

31/08/2023

31/08/2023

129/NQ-CP

18/08/2023

18/08/2023

66/2023/NĐ-CP

24/08/2023

25/08/2023

Chủ trương, chính sách mới

Hướng dẫn thực hiện nghị định 107 2023 nđ cp

Không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.