Hướng dẫn wordpress ajax get method - phương thức lấy ajax trong wordpress

Như các bạn đã biết AJAX là từ viết tắt của Asynchronous JavaScript And XML, công nghệ này có thể giúp chúng ta lập trình để gửi các giá trị của biến một cách tự động, không cần phải tải lại nguyên trang web. Bởi vì công dụng tuyệt vời của nó, rất nhiều mã nguồn trang web hiện nay đang sử dụng AJAX để tương tác với người dùng, WordPress cũng không phải là ngoại lệ. Trong việc phát triển Theme và Plugin thì chắc hẳn ít nhiều các bạn cũng có sử dụng thêm AJAX. Cách thường dùng là chúng ta sẽ tạo ra các file php để xử lý request từ AJAX. Cách này khá mất công khi chúng ta vừa phải tạo mới file, vừa phải include các file cần thiết để có thể tương tác và sử dụng được hàm WordPress. Cách này tuy vẫn đáp ứng được nhưng không khuyến khích dùng. Vì thế trong bài viết này https://dichvuthietkewebwordpress.com/ sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng AJAX trong WordPress đúng cách hơn.Asynchronous JavaScript And XML, công nghệ này có thể giúp chúng ta lập trình để gửi các giá trị của biến một cách tự động, không cần phải tải lại nguyên trang web. Bởi vì công dụng tuyệt vời của nó, rất nhiều mã nguồn trang web hiện nay đang sử dụng AJAX để tương tác với người dùng, WordPress cũng không phải là ngoại lệ. Trong việc phát triển Theme và Plugin thì chắc hẳn ít nhiều các bạn cũng có sử dụng thêm AJAX. Cách thường dùng là chúng ta sẽ tạo ra các file php để xử lý request từ AJAX. Cách này khá mất công khi chúng ta vừa phải tạo mới file, vừa phải include các file cần thiết để có thể tương tác và sử dụng được hàm WordPress. Cách này tuy vẫn đáp ứng được nhưng không khuyến khích dùng. Vì thế trong bài viết này https://dichvuthietkewebwordpress.com/ sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng AJAX trong WordPress đúng cách hơn.

Hướng dẫn wordpress ajax get method - phương thức lấy ajax trong wordpress

Cách sử dụng AJAX trong WordPress một cách chuẩn xác

Cách sử dụng AJAX trong WordPress rất đơn giản. Các bạn không cần phải tạo ra bất kỳ file nào để xử lý request từ AJAX mà sử dụng chính file admin-AJAX.php trong thư mục wp-admin để xử lý thông qua 2 hook mà WordPress đã cung cấp sẵn: wp_AJAX_{action} và wp_AJAX_nopriv_{action}.file admin-AJAX.php trong thư mục wp-admin để xử lý thông qua 2 hook mà WordPress đã cung cấp sẵn: wp_AJAX_{action} và wp_AJAX_nopriv_{action}.

>>>Xem thêm:Thiết lập Favicon trong WorldPress: Thiết lập Favicon trong WorldPress

Hook wp_AJAX_{action} áp dụng khi người dùng đã đăng nhập và hook wp_AJAX_nopriv_{action} áp dụng khi người dùng không đăng nhập. wp_AJAX_{action} áp dụng khi người dùng đã đăng nhập và hook wp_AJAX_nopriv_{action} áp dụng khi người dùng không đăng nhập.

Để có thể hiểu được cách sử dụng, các bạn làm theo ví dụ này của mình. Thêm đoạn code sau vào file functions.php:file functions.php:

    add_action( 'wp_footer', 'dvd_action_javascript' );
    function dvd_action_javascript() {
        ?>