Lets smile nghĩa là gì năm 2024

Let's Smile là một Sách giáo khoa dành cho Tiểu học của EFL được thiết kế để giúp bạn nói tiếng Anh hữu ích trong cuộc sống thực tế. Với những hình ảnh động vui nhộn, những bài hát sôi động, những câu thánh ca và những trò chơi thiên về giao tiếp, bạn có thể học tiếng Anh thực tế hữu ích cho cuộc sống một cách thú vị. Với Let's Smile, bạn sẽ có thể giao tiếp tiếng Anh một cách tự nhiên, giúp tăng sự tự tin trong tiếng Anh của bạn.

Đặc tính • Câu chuyện hoạt hình thú vị có các nhân vật thân thiện • Các bài hát và thánh ca sôi động • Trò ​​chơi định hướng giao tiếp thú vị • 12 bài học CLIL dễ dàng • 6 bài học World Link liên kết với chủ đề bài học • Nguồn giáo viên phong phú

Cấu hình • Sổ học sinh • Sách bài tập • Sách hướng dẫn dành cho giáo viên • Thẻ Flashcards dành cho giáo viên • Ứng dụng • Let’s Smile Online

cấp độ Let's Smile đã phân tích các mục tiêu của việc học ngôn ngữ theo yêu cầu của CEFR và Bài kiểm tra tiếng Anh dành cho người học trẻ (YLE) và phản ánh chúng trong sách giáo khoa.

Lưu lượng đơn vị • Words and Grammar: Luyện từ vựng và cấu trúc câu mục tiêu của bài học thông qua các hoạt động khác nhau như hội thoại và xướng âm. • Đàm thoại: Thực hành ngôn ngữ giao tiếp với các hình ảnh động, bài hát và trò chơi vui nhộn. • Bài học CLIL: Học bằng cách kết nối ngôn ngữ đích với các môn học như toán và nghiên cứu xã hội • Liên kết đơn vị: Học lặp đi lặp lại bằng cách tích lũy các ngôn ngữ đích một cách có hệ thống thông qua các trò chơi • Liên kết Thế giới: Học các nội dung liên quan đến chủ đề của bài học đã học trước đó và trau dồi kiến ​​thức về thế giới liên quan đến 'Tôi, Chúng ta'

something or someone that is regarded as outstanding, extremely good ; the best ; the cream ; the quintessence ; the jewel ; the top ; the bee's knees ; the cat's pyjamas

[UK];[Slang] Refers to the dog's habit of licking its testicles. By extension (and not without humor) the latter probably taste good! Ex: Among their albums,"master of puppets" is likely the dog's bullocks!

rattle somebody's cage

exp.

to rattle someone's cage means to do something that is likely to annoy them or unsettle them

emoticon

representation of a facial expression composed with various combinations of keyboard characters used to convey the writer's feelings or intended tone in electronic communication. For exemple, :-) represents a smile.

[Internet] Ex: When they e-mail, people have a growing tendency to use emoticons as a fun way to relay the tone of their messages

play to one's strengths

to prioritize using one's natural abilities and specific skills, especially by pursuing tasks or goals suited to such skills

wats up

exp.

what's up

sms like writing, incorrect form in English

bat's piss

could refer to a very weak cup of tea/pint of beer

winner's curse

(in an auction, negotiation or other business competition) the situation in which the winning party has overrated the pursued object

[Bus.]

dog's breakfast

a mess ; a complete mess ; a failure

[Slang];[UK] it comes from the cooking domain where the phrase described a dish that was not tasty enough and therefore thrown away to dogs

!

dog's breakfast

perfect

!

dog's breakfast

great, fabulous

it's got bits in it

means a liquid is not clear: this tea's got bits in it, I don't like yogurt with bits in it

assez proche de l'idée de 'il y a à boire et à manger'

live in each other's pocket

exp.

if people live in each other's pocket, they spend a lot of time together

You want to reject this entry: please give us your comments (bad translation/definition, duplicate entries...)