Máy tính bắt format ổ usb phải làm sao

Kh sử ụng máy ính bạn sẽ có lúc gặp phả vấn đề lên quan ớ USB của mình, lỗ USB hì có rấ nhều nguyên nhân về sự cố hì có vẻ gống nhau nhưng cách khắc phục hì còn uỳ rường hợp mà chếc USB của bạn đang gặp phả.

Sau đây Hậu IT sẽ lệ kê những lỗ phá snh kh kế nố USB vớ máy ính:
1. USB yêu cầu Forma
Mô ả hện ượng: Kh bạn cắm USB vào máy ính, kh bạn ruy cập vào USB của mình sẽ không hể vào rong được và bạn cũng không hấy xuấ hện ung lượng rên USB của mình nữa.


Usb báo lỗ You n o forma h sk n rvr F: bfor you can us .


Kh bấm cancl hì nhận được hông báo F:\ s no accssbl

Nguyên nhân : có hể là o quá rình sao chép ữ lệu gữa máy ính và USB đang ễn ra và USB bị ngắ ngang độ ngộ (không phả ấ cả các rường hợp bị ngắ ngang đều xuấ hện lỗ này) hoặc o phân vùng USB bị lỗ. Những lỗ như này hì khả năng lấy lạ ữ lệu cũng khá là hấp, đều đầu ên cần làm là phả ruy cập vào rong USB rước, sau đó mớ ùng công cụ để khô phục ữ lệu rên USB đó.

Xử lý:
Bước 1: Bạn bấm vào nú Cancl rên bảng hông báo, sau đó rú USB ra cắm hử lạ qua các cổng khác rên máy ính xm sao nếu được hì hô còn không qua ếp bước 2

Bước 2: Sử ụng cm để qué lỗ ổ cứng.
Bạn bấm vào nú Sar Mnu ìm phần mềm Comman Prom \ bấm chuộ phả chọn Rus as Amnsraor.

Cửa sổ Comman Prom xuấ hện, bạn gõ vào nộ ung : chksk /f c: và bấm Enr. Đợ Wnows qué ìm lỗ. (rong đó c: là ên ổ USB đang lỗ của bạn và chỉ hay hế nộ ung chỗ chữ c hành ên ổ đĩa USB)

Đợ Wnows qué và ìm lỗ, có hể Wnows sẽ yêu cầu bạn khở động lạ máy ính hì hãy hực hện ho. Nếu vẫn chưa được bạn làm ếp ho bước 3 nhé!

Nếu bạn nào bấm Enr mà nhận được hông báo Th yp of h fl sysm s RAW. CHKDSK s no avalabl for RAW rvs hì cùng chuyển qua bước 3 .

Bước 3 : ùng Paron Wzar xoá phân vùng USB và qué ìm lạ Paron
Tớ bước này hì hấy cũng nguy hểm rồ đó nhé, hãy xác định ữ lệu khả năng mấ rấ cao nhưng cứ hy vọng ếp nha.
Các bạn ruy cập vào hps://www.paronwzar.com/ownloa.hml để ownloa phần mềm Paron mễn phí và cà đặ vào máy.

Sau kh cà đặ xong bạn mở phần mềm Paron lên, bấm chuộ phả vào phân vùng USB chọn l và bấm Ys

[lghbox humb=”hp://nhhau.com/wp-conn/uploas/2021/06/paron-7.jpg”]

Tếp ho bấm chuộ phả chọn Cra, để mặc định và bấm vào OK

[lghbox humb=”hp://nhhau.com/wp-conn/uploas/2021/06/paron-8.jpg”]

Bấm vào nú Apply rên cửa sổ Paron Wzar \ Ys và đợ

[lghbox humb=”hp://nhhau.com/wp-conn/uploas/2021/06/paron-9.jpg”]

Nếu nhận được hông báo hành công hì xn chúc mừng bạn USB đã sử ụng được, nhưng vẫn chưa lấy lạ được ữ lệu. Nếu bạn không quan rọng ữ lệu mà chỉ cần sử ụng được USB hì ớ đây co như là xong, còn nếu bạn muốn lấy ữ lệu hì ếp ục ở bước 4.

hì phả làm sao luôn là mố bận âm của rấ nhều ngườ hện nay. Bở rấ nhều ngườ kh forma USB đã gặp phả ình rạng màn hình xuấ hện hông báo lỗ “Wnows was unabl o compl h forma”.

Sau đây sẽ là mộ số hông n ch ế cho mọ ngườ ham khảo.

TÓM TẮT NỘI DUNG

Cách 1: Forma ổ USB Flash Drv sang định ạng fl khác

Cách đầu ên để có hể xử lý ình rạng không forma được USB chính là Forma ổ USB Flash Drv sang định ạng fl khác.

Các bước hực hện bao gồm:

Bước 1: Cắm ổ USB vào máy ính của bạn và clck chuộ phả vào ổ USB đã kế nố rồ chọn Forma.

Bước 2: Thay đổ định ạng FAT 32 hành NTFS hoặc định ạng khác ở Fl Sysm.

Bước 3: Bỏ ích ùy chọn Quck Forma và chọn Sar để bắ đầu quá rình forma USB.

Forma ổ USB Flash Drv sang định ạng fl khác

Cách 2: Sử ụng Comman Promp để forma USB Flash Drv

Cách hứ ha để có hể xử lý ình rạng không forma được USB chính là sử ụng Comman Promp. Các bước hực hện bao gồm:

Bước 1: Cắm USB Flash Drv hoặc Pn Drv vào máy ính. 

Bước 2: Kểm ra xm ên ổ USB của bạn đã xuấ hện hay chưa.

Bước 3: Nhấn ổ hợp phím Wnows+R và nhập cm rồ nhấn Enr để mở Comman promp.

Bước 4: Nhập câu lệnh forma J: /fs:FAT32

Cách 3: Sử ụng Dsk Managmn để forma USB Flash Drv

Nếu bạn không forma được USB hì bạn có hể sử ụng công cụ Dsk Managmn được ích hợp sẵn rên Wnows để khắc phục lỗ này. Đây là ool quản lý và ùy chỉnh ổ đĩa kế nố vớ máy ính, nó rấ mạnh và an oàn nên bạn có hể yên âm kh sử ụng.

Bước 1: Nhấn chuộ phả vào “My Compur” hoặc “Ths PC”. Sau đó chọn “Manag” và chọn ếp mục “Dsk Managmn”

Sử ụng Dsk Managmn để sửa lỗ không forma được USB – Ảnh 1

Bước 2: Sau đó bạn hãy nhấn chuộ phả vào ổ USB bị lỗ “Wnows was unabl o compl h forma” và chọn “Forma”.

Sử ụng Dsk Managmn để sửa lỗ không forma được USB – Ảnh 2

Bước 3: Bạn ếp ục chọn định ạng của USB ùy ho nhu cầu sử ụng NTFS/FAT32/xFAT ạ Fl Sysm rồ bỏ ích ạ ô “Prform a quck forma” và cuố cùng nhấn vào “forma”.

Sử ụng Dsk Managmn để sửa lỗ không forma được USB – Ảnh 3

Có hể bạn quan âm: Hướng ẫn cách sửa lỗ máy ính không nhận USB 

Cách 4: Forma USB bằng HP USB Dsk Sorag Forma Tool

Mộ cách để có hể xử lý ình rạng forma USB không được là sử ụng HP USB Dsk Sorag Forma Tool.

Bước 1: Bạn cần phả Tả công cụ này về máy ính, sau đó cho phần mềm chạy Run as Amnsraor.

Lnk ả ạ đây

Bước 2: Sau đó chọn ổ USB đang bị gặp lỗ và forma nó.

Forma USB bằng HP USB Dsk Sorag Forma Tool

Cách 5: Sử ụng công cụ AOMEI Paron Asssan để forma USB Flash Drv

Ngoà HP USB Dsk Sorag Forma Tool, bạn còn có hể sử ụng mộ công cụ khác để khắc phục ình rạng không forma được USB là AOMEI Paron Asssan. 

Đây là mộ công cụ uyệ vờ khác hỗ rợ quản lý ổ cứng rên máy ính PC, Lapop. Hoạ động rên cả nhều hệ đều hành khác nhau như Wnows 10/8.1/7.

Bước 1: Đầu ên bạn cũng ến hành ả công cụ này về máy ính.

Bước 2: Sau đó bạn mở cầu hủ để các ổ USB rên máy ính xuấ hện.

Bước 3: Tếp ho bạn clck chuộ phả vào Forma Paron.

Sử ụng công cụ AOMEI Paron Asssan để sửa lỗ không forma được usb

Bước 4: Tếp ho bạn xác nhận lạ các hông n ở USB và clck chọn OK.

Cách 6: Loạ bỏ ính năng Wr Procon rên ổ

Để có hể khắc phục được ình rạng không forma được USB, bạn có hể hực hện bằng cách loạ bỏ ính năng wr procon. Bạn có hể gỡ ính năng này bằng các hao ác sau:

Bước 1: Nhấn Wn+R để mở hộp hoạ Run và nhập skpar. 

Bước 2: Xác nhận lờ nhắc UAC xuấ hện.

Bước 3: Nhập ls sk và nhấn Enr. 

Bước 4: Kh các ổ đĩa xuấ hện, bạn nhập slc sk X để hực hện các hay đổ.

Bước 5: Nhập arbus sk để xm hông n.

Loạ bỏ ính năng Wr Procon rên ổ

Bước 6: Nhập arbus sk clar raonly để xóa ính năng.

Cách 7: Qué ổ ìm lỗ không forma được USB

Cách ếp ho để có hể khắc phục ình rạng không forma được USB là qué ổ ìm lỗ. Để ìm lỗ, bạn cần hực hện các hao ác sau:

Bước 1: Mở Ths PC và nhấp chuộ phả rồ chọn Proprs.

Bước 2: Chuyển sang ab Tools và nhấp chọn Chck rong Error chckng. 

Qué ổ ìm lỗ không forma được USB

Bước 3: Chọn Rpar rv để chạy quá rình qué rên ổ.

Cách 8: Qué để ìm phần mềm độc hạ gây ra lỗ không forma được USB

Mộ cách nữa để có hể xử lý ình rạng không forma được USB chính là qué để ìm phần mềm độc hạ. Bở các phần mềm độc hạ có hể can hệp vào hoạ động bình hường của hệ hống fl.

Bạn có hể qué vớ phên bản Malwarbys mễn phí để xm có vrus lây nhễm nào không.

Trên đây là những hông n ch ế hướng ẫn mọ ngườ cách xử lý ình rạng không forma được USB. H vọng những cha sẻ này sẽ gúp cho ấ cả mọ ngườ  gả quyế vấn đề nhanh chóng để không phả đau đầu về vấn đề này nữa.