Phương pháp CSS là gì?

Trong các hệ thống lớn, phức tạp, lặp lại nhanh chóng, CSS nổi tiếng là khó bảo trì. Việc thiếu cơ chế xác định phạm vi tích hợp trong CSS là một trong những lý do

Trong CSS, mọi thứ đều toàn cầu. Cho đến khi CSS có được cơ chế phạm vi riêng, chúng ta cần tạo ra hệ thống của riêng mình để khóa các kiểu đối với các phần cụ thể của tài liệu HTML. Phương pháp CSS là giải pháp

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét các phương pháp CSS mà bạn cần biết vào năm 2022

1. CSS hướng đối tượng

Các khái niệm OOCSS giúp chúng tôi viết các thành phần linh hoạt, theo mô-đun và có thể hoán đổi cho nhau

Ví dụ: kiểu của các phần tử nút của bạn có thể được đặt thông qua hai lớp mà bạn đã cung cấp cho lớp

 • .button — Cung cấp cấu trúc cơ bản của nút
 • .grey-btn — Áp dụng màu sắc và các thuộc tính trực quan khác

CSS

.button {
  box-sizing: border-box;
  height: 50px;
  width: 100%;
}

.grey-btn {
  background: #EEE;
  border: 1px solid #DDD;
  box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.5) 1px 1px 3px;
  color: #555;
}

HTML

 class="button grey-btn">
  Click me!

2. CSS nguyên tử

CSS nguyên tử là cách tiếp cận kiến ​​trúc CSS ưu tiên các lớp nhỏ, đơn mục đích với các tên dựa trên chức năng trực quan

Ví dụ

Màu được đặt bằng các giá trị thập lục phân. Độ trong suốt của alpha được tạo bằng cách thêm giá trị độ mờ vào màu hex

 class="Bgc(#0280ae.5) C(#fff) P(20px)">
  Lorem ipsum

3. BEM

Công cụ sửa đổi phần tử khối là một phương pháp giúp bạn tạo các thành phần có thể tái sử dụng và chia sẻ mã trong quá trình phát triển giao diện người dùng

Ví dụ

 class="loginform loginform--errors">
   class="loginform__username loginform__username--error"> 
    Username type="text" name="username" />
  
   class="loginform__password">
    Password type="password" name="password" />
  
   class="loginform__btn loginform__btn--inactive">
    Sign in
  

Lớp .loginform là một khối bao gồm ba phần tử

Thành phầnMục đíchloginform__usernameNhận tên người dùngloginform__passwordNhận mật khẩuloginform__btnCho phép người dùng gửi biểu mẫu web

4. CSS SMA

SMACSS là một cách để kiểm tra quy trình thiết kế của bạn và là một cách để điều chỉnh những khuôn khổ cứng nhắc đó thành một quy trình suy nghĩ linh hoạt

Ví dụ

Giả sử bố cục của chúng ta có tên là .l-footer. Chúng tôi có một mô-đun biểu mẫu tìm kiếm bên trong nó. Biểu mẫu tìm kiếm đã được gửi ít nhất một lần bởi người dùng

 class="l-footer">
   class="search is-submitted">
     type="search" />
     type="button" value="Search">
  

5. CSS có hệ thống

CSS có hệ thống chia sẻ nhiều nguyên tắc và ý tưởng mà bạn có thể tìm thấy trong OOCSS, BEM, SMACSS, SUIT CSS và các phương pháp CSS khác. CSS có hệ thống có nghĩa là một giải pháp thay thế đơn giản hơn cho các phương pháp CSS hiện có

Ví dụ

Đây là đánh dấu cho hai tiện ích hiển thị thanh điều hướng và biểu mẫu tìm kiếm

 
 class="NavBar">
  
 • href="./">Home
 • href="about.html">About
 • href="learn/">Learn
 • href="extend/">Extend
 • href="share/">Share
class="SearchBox"> action="search.html" method="get"> for="input-search">Search name="q" type="search" id="input-search" /> type="submit">Search

Nội dung — ở dạng tiện ích con và các phần tử HTML trần trụi — sau đó được đặt trong bố cục. Cuối cùng, các lớp sửa đổi được thêm vào để thay đổi cách trình bày mặc định của mọi thứ

Phần kết luận

Bằng cách cung cấp cách tiếp cận dựa trên lớp để chia các thiết kế web lớn thành nhiều thành phần nhỏ, mô-đun, riêng biệt, tất cả các kỹ thuật CSS đều giải quyết thách thức về khả năng mở rộng và khả năng bảo trì trong CSS

Mỗi mô-đun giao diện người dùng có thể được sử dụng lại trong suốt một thiết kế và thậm chí được chuyển từ dự án này sang dự án khác nếu các phương pháp CSS giống nhau. Các phương pháp tiếp cận CSS làm được nhiều việc hơn là chỉ giải quyết vấn đề về khả năng mở rộng CSS

Cảm ơn bạn đã đọc

Nếu bạn thích bài đăng này, hãy đăng ký nhận bản tin của tôi để không bao giờ bỏ lỡ các bài báo, buổi ra mắt sản phẩm và tin tức công nghệ của tôi

Phương pháp CSS tốt nhất là gì?

Các phương pháp CSS phổ biến để mở rộng dự án web .
OOCSS - CSS hướng đối tượng
BEM - Công cụ sửa đổi phần tử khối
SMACSS - Kiến trúc mô-đun có thể mở rộng
RSCSS - Hệ thống hợp lý cho cấu trúc biểu định kiểu CSS
ITCSS - CSS tam giác ngược

Các phương pháp CSS hướng đối tượng là gì?

CSS hướng đối tượng . Các khối này sau đó có thể được sử dụng lại bởi các thành phần khác nhau và các thay đổi chỉ cần được thực hiện ở một nơi, dẫn đến tính nhất quán tốt hơn. involves identifying objects on a page and separating their structural and visual CSS styles into two declaration blocks. These blocks can then be reused by different elements, and changes need only be made in one place, leading to better consistency.

Phương pháp BEM là gì?

BEM là gì? . Phương pháp Khối, Phần tử, Công cụ sửa đổi là quy ước đặt tên phổ biến cho tên lớp trong HTML và CSS. Nó giúp viết CSS rõ ràng bằng cách tuân theo một số quy tắc đơn giản. a front-end naming method for organizing and naming CSS classes. The Block, Element, Modifier methodology is a popular naming convention for class names in HTML and CSS. It helps to write clean CSS by following some simple rules.

Bem còn dùng không?

Sử dụng BEM ngay hôm nay . Vì xung đột lớp giữa các thành phần không còn là vấn đề nữa nên rất nhiều nhà phát triển cho rằng BEM hiện đã lỗi thời .