Sách giáo khoa toán lớp 3 tập 1 trang 57 năm 2024

Toán lớp 3 trang 57 Hoạt động 3 là lời giải bài Hình tam giác, hình tứ giác. Hình chữ nhật, hình vuông SGK Toán 3 Kết nối tri thức với cuộc sống được GiaiToan.com biên soạn. Lời giải Toán lớp 3 Hoạt động 3 này với hướng dẫn chi tiết lời giải giúp cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Giải Hoạt động 3 Toán lớp 3 trang 57

Đề bài: Mai đánh dấu một số điểm trên tờ giấy màu (như hình vẽ). Qua hai điểm trong các điểm đã đánh dấu, Mai có thể cắt tờ giấy theo đoạn thẳng nào để được:

 1. 2 hình tức giác?
 1. 1 hình tam giác và 1 hình tứ giác?

Sách giáo khoa toán lớp 3 tập 1 trang 57 năm 2024

Hướng dẫn:

Hình tam giác là hình có 3 đỉnh và 3 cạnh.

Hình tứ giác là hình có 4 đỉnh và 4 cạnh.

Dựa vào kiến thức trên, các em học sinh nêu cách cắt tờ giấy để thỏa mãn theo yêu cầu.

Lời giải:

 1. Để được 2 hình tứ giác, Mai có thể cắt tờ giấy theo đoạn thẳng MN để được tứ giác AMND và tứ giác BMNC:

Sách giáo khoa toán lớp 3 tập 1 trang 57 năm 2024

 1. Để được 1 hình tam giác và 1 hình tứ giác, Mai có thể cắt tờ giấy theo đoạn thẳng AN, CM, BN hặc MD.

+ Cắt tờ giấy theo đoạn thẳng AN:

Sách giáo khoa toán lớp 3 tập 1 trang 57 năm 2024

Ta được hình tam giác AND và hình tứ giác ABCN.

+ Cắt tờ giấy theo đoạn thẳng CM:

Sách giáo khoa toán lớp 3 tập 1 trang 57 năm 2024

Ta được hình tam giác MBC và hình tứ giác AMCD.

+ Cắt tờ giấy theo đoạn thẳng BN:

Sách giáo khoa toán lớp 3 tập 1 trang 57 năm 2024

Ta được hình tam giác BNC và hình tứ giác ABND.

+ Cắt tờ giấy theo đoạn thẳng MD:

Sách giáo khoa toán lớp 3 tập 1 trang 57 năm 2024

Ta được hình tứ giác MBDC và hình tam giác AMD.

-> Câu tiếp theo: Hoạt động 1 trang 59 Toán lớp 3 tập 1 SGK Kết nối tri thức

----

Trên đây là lời giải chi tiết Toán lớp 3 trang 57 Hoạt động 3 cho các em học sinh tham khảo, nắm được cách giải các dạng toán của Chủ đề 3: Làm quen với hình phẳng, hình khối. Qua đó giúp các em học sinh ôn tập chuẩn bị cho các bài thi giữa học kì và cuối học kì lớp 3.

Giải bài tập trang 57, 58 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo hướng dẫn giải chi tiết bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 và bài 6 cũng như phần Vui học. Các em học bài Em làm được những gì? cùng tham khảo thêm cách giải để làm bài tập dễ dàng, chính xác.

Bài viết liên quan

 • Giải Toán lớp 7 trang 57, 58 tập 2 sách Chân Trời Sáng Tạo
 • Giải Toán lớp 7 trang 57, 58 tập 1 sách Chân Trời Sáng Tạo
 • Giải bài tập trang 58, 59 SGK Toán 3 Tập 2, sách Chân trời sáng tạo
 • Giải bài tập trang 56, 57 SGK Toán 3 Tập 2, sách Chân trời sáng tạo
 • Giải toán lớp 6 trang 58 tập 2 sách Chân Trời Sáng Tạo

Sách giáo khoa toán lớp 3 tập 1 trang 57 năm 2024

Giải Toán lớp 3 trang 57, 58 sách Chân trời sáng tạo tập 1

Giải bài tập trang 57, 58 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo:

Em làm được những gì?

1. Giải bài 1 Trang 57 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Tính nhẩm.

 1. 2 x 4 b) 6 : 3 c) 40 x 5 20 x 4 60 : 3 200 : 5 200 x 4 600 : 3 200 : 4

Hướng dẫn giải: Học sinh tính nhẩm.

Đáp án:

 1. 2 x 4 = 8 b) 6 : 3 = 2 c) 40 x 5 = 20 20 x 4 = 80 60 : 3 = 20 200 : 5 = 40 200 x 4 = 800 600 : 3 = 200 200 : 4 = 50

2. Giải bài 2 Trang 57 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Tính giá trị của biểu thức. a, 96 : 3 - 8 b, 800 + 50 x 4

Hướng dẫn giải: Biểu thức có chứa phép tính cộng, trừ, nhân, chia ta thực hiện phép tính nhân, chia trước rồi thực hiện phép tính cộng, trừ sau.

Đáp án: a, 96 : 3 - 8 = 32 - 8 = 24 b, 800 + 50 x 4 = 800 + 200 = 1 000

3. Giải bài 3 Trang 57 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Chọn ý trả lời đúng. a, Nhân một số với 0 được tích là:

 1. chính số đó B. 1 C. 0 b, Trong các phép chia có dư với số chia là 3, số dư lớn nhất là:
 2. 3 B. 2 C. 1

c,

Sách giáo khoa toán lớp 3 tập 1 trang 57 năm 2024

Trong hình trên, phần bánh đã ăn được viết là:

Sách giáo khoa toán lớp 3 tập 1 trang 57 năm 2024

Hướng dẫn giải: a, Khi nhân một số với ta được tích là 0. b, Trong phép chia có dư số dư luôn nhỏ hơn số chia, số dư lớn nhất bằng số chia trừ đi 1 c, Đếm số phần bằng nhau và số phần đã ăn để chọn đáp án thích hợp.

Đáp án:

 1. Chọn C
 2. Chọn B
 3. Chọn B

4. Giải bài 4 Trang 57 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Số?

Quan sát hình ảnh những lá cờ.

Sách giáo khoa toán lớp 3 tập 1 trang 57 năm 2024

Hướng dẫn giải: - Bước 1: Đếm số lá cờ có trong hình vẽ. - Bước 2 : Để tính số lá cờ của Cúc ta lấy số lá cờ có trong hình vẽ chia cho 2. Để tính số lá cờ của Tâm ta lấy số lá cờ có trong hình vẽ chia cho 3.

Đáp án: Ta thấy trong hình vẽ có 24 lá cờ. Cúc được thưởng số lá cờ là: 24 : 2 = 12 (lá cờ) Tâm được thưởng số lá cờ là: 24 : 3 = 8 (lá cờ) Đáp án: Cúc 12 lá cờ. Tâm 18 lá cờ.

5. Giải bài 5 Trang 58 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Số?

Sách giáo khoa toán lớp 3 tập 1 trang 57 năm 2024

Hướng dẫn giải: - Số lít nước mắm trong các can = Số lít nước mắm trong mỗi can x số can. - Số lít nước mắm trong mỗi can = Số lít nước mắm trong các can : số can. - Số can = Số lít nước mắm trong các can : Số nước mắm trong mỗi can.

Đáp án:

Ta có 20 x 5 = 100 75 : 3 = 25 32 : 2 = 16

Sách giáo khoa toán lớp 3 tập 1 trang 57 năm 2024

6. Giải bài 6 Trang 58 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Có 3 can rỗng và 3 thùng đang đựng một số lít nước mắm (ghi ở mỗi thùng ). Chọn thùng nào để rót hết nước mắm từ thùng đó vào 3 can thì vừa đầy?

Sách giáo khoa toán lớp 3 tập 1 trang 57 năm 2024

Hướng dẫn giải: - Bước 1: Tính tổng số lít nước mắm đựng trong 3 can. - Bước 2: Chọn thùng nước mắm phù hợp.

Đáp án: Số lít nước mắm đựng trong 3 can là 18 x 3 = 54 (lít) Vậy để rót hết nước mắm từ thùng đó vào 3 can thì vừa đầy ta chọn thùng 54 lít.

Vui học

Đề bài: Chị Hai cho 4 bạn 21 tờ giấy màu. Các bạn chia đều số tờ giấy đó như sau:

Sách giáo khoa toán lớp 3 tập 1 trang 57 năm 2024

Hướng dẫn giải: Thực hiện phép chia trong mỗi trường hợp rồi chọn phương án của mình.

Đáp án: Tuấn đưa lại chị Hai 1 tờ thì các bạn còn 20 tờ. Vậy mỗi bạn được 20 : 4 = 5 (tờ). Tuyết xin chị Hai thêm 3 tờ thì các bạn có 24 tờ. Vậy mỗi bạn được 24 : 4 = 6 (tờ). Vậy cả hai cách đều có phép chia hết.

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-57-58-sgk-toan-3-tap-1-sach-chan-troi-sang-tao-69702n.aspx