Chủ đề: umma dinging

Có 1 bài viết

umma dinging là gì - Nghĩa của từ umma dinging
umma dinging là gì - Nghĩa của từ umma dinging

umma dinging có nghĩa làMột thuật ngữ chavvy một số thứ gì đó cho một cái gì đó khó chịu có mùi, và hoặc kinh tởm được trình bàyThí dụJay: Bạn có thấy ...