Toán lớp 5 luyện tập trang 19 bài 1

Toán lớp 5 trang 19 Bài 1 là lời giải bài Ôn tập và bổ sung về giải toán SGK Toán 5; với hướng dẫn chi tiết lời giải giúp cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Giải Bài 1 Toán lớp 5 trang 19

Đề bài: Mua 5m vải hết 80 000 đồng. Hỏi mua 7m vải loại đó hết bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn:

Cách giải bài toán rút về đơn vị

Bước 1: Đọc đề bài

Bước 2: Tóm tắt bài toán

Bước 3: Thực hiện các phép tính thích hợp và viết lời giải

Phép tính 1: Tìm giá trị 1 phần trong các phần bằng nhau, bước này gọi là rút về đơn vị và thực hiện phép chia.

Phép tính 2: Tìm giá trị nhiều phần trong các phần bằng nhau, bước này thực hiện phép nhân.

Lời giải:

Giá tiền 1m vải là:

80000 : 5 = 16000 (đồng)

Giá tiền 7m vải là:

16000 x 7 = 112000 (đồng)

Đáp số: 112 000 đồng.

--> Bài tiếp theo: Bài 2 trang 19 Toán lớp 5

----

Trên đây là lời giải chi tiết Toán lớp 5 Bài 1 trang 19 cho các em học sinh tham khảo, nắm được cách giải các dạng toán Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải Toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích. Qua đó giúp các em học sinh ôn tập chuẩn bị cho các bài thi giữa và cuối học kì lớp 5.

Giải Toán lớp 5: Luyện tập giúp các em tham khảo đáp án và hướng dẫn giải bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán 5 trang 19, 20 thuận tiện hơn, dễ dàng đối chiếu với kết quả bài làm của mình.

Với lời giải chi tiết, trình bày khoa học, các em sẽ củng cố kiến thức Toán 5 của mình. Đồng thời, cũng giúp thầy cô dễ dàng soạn giáo án Luyện tập của Chương 1: Ôn tập và bổ sung về Phân số, Giải toán liên quan đến tỉ lệ, Bảng đơn vị đo Diện tích. Mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây:

Đáp án Toán 5 trang 19, 20

Bài 1: 60000 đồng

Bài 2: 10000 đồng

Bài 3: 4 ô tô

Bài 4: 180000 đồng

Hướng dẫn giải bài tập Toán 5 trang 19, 20

Bài 1

Mua 12 quyển vở hết 24 000 đồng. Hỏi mua 30 quyển vở như thế hết bao nhiêu tiền?

Phương pháp giải

Có thể giải bài toán bằng phương pháp rút về đơn vị:

- Tìm số tiền mua 1 quyển vở = số tiền mua 12 quyển vở : 12.

- Tìm số tiền mua 30 quyển vở = số tiền mua 11 quyển vở × 30.

Gợi ý đáp án:

Mua 1 quyển vở hết 24 000 : 12 = 2000 (đồng)

Mua 30 quyển vở thì hết 2000 × 30 = 60 000 (đồng)

Đáp số: 60 000 (đồng)

Bài 2

Bạn Hà mua hai tá bút chì hết 30 000 đồng. Hỏi bạn Mai muốn mua 8 cái bút chì như thế thì phải trả người bán hàng bao nhiêu tiền?

Phương pháp giải:

Có thể giải bằng 2 cách:

* Cách 1: Dùng phương pháp rút về đơn vị.

+ Tính số bút chì của 2 tá.

+ Tính giá tiền của 1 chiếc bút chì.

+ Tính số tiền Mai mua 8 chiếc bút chì.

* Cách 2: Dùng phương pháp tìm tỉ số.

+ Tính số bút chì của 2 tá.

+ Tính tỉ số giữa 24 cái bút chì và 8 cái bút chì.

+ Tính số tiền Mai mua 8 cái bút chì.

Gợi ý đáp án:

Tóm tắt

3 ngày: 1200 cây thông

12 ngày: ... cây thông?

Giải

Đổi 1 tá = 12 cái

2 tá bút chì gồm có: 12 × 2 = 24 (cái)

Mua một chiếc bút hết số tiền là:

30000 : 24 = 1250 (đồng)

Mai mua 8 chiếc bút chì hết số tiền:

1250 × 8 = 10 000 (đồng)

Đáp số: 10000 đồng

Bài 3

Một trường tổ chức cho học sinh đi tham quan di tích lịch sử. Đợt thứ nhất cần có 3 xe ô tô để chở 120 học sinh. Hỏi đợt thứ hai muốn chở 160 học sinh đi tham quan thì cần dùng mấy xe ô tô như thế nào?

Phương pháp giải

Có thể giải bài toán bằng phương pháp rút về đơn vị:

- Tìm số học sinh mà 1 xe chở được = số học sinh 3 xe chở được : 3.

- Tìm số xe đợt 2 cần dùng = 160 : số học sinh mà 1 xe chở được.

Gợi ý đáp án:

Mỗi ô tô chở được:

120 : 3 = 40 (học sinh)

Số ô tô để chở học sinh đợt thứ hai là:

160 : 40 = 4 (ô tô)

Đáp số: 4 ô tô.

Bài 4

Một người làm công trong hai ngày được trả 72 000 đồng. Hỏi với mức trả lương như thế, nếu làm trong 5 ngày thì người đó được trả bao nhiêu tiền?

Ôn tập và bổ sung về giải toán: Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 19 SGK Toán 5: Ôn tập và bổ sung về giải toán.

Bài 1. Mua 5m vải hết 80 000 đồng. Hỏi mua 7m vải loại đó hết bao nhiêu tiền?

Tóm tắt:

5m : 80 000 đồng

7m: … đồng?

Giải

Mua 1m vải hết: 80 000 : 5 = 16 000 (đồng)

Mua 7m vải hết: 16 000 x 7 = 112 000 (đồng)

Đáp số: 112 000 đồng


Bài 2 trang 19. Một đội trồng rừng trung bình cứ 3 ngày trồng được 1200 cây thông. Hỏi trong 12 ngày đội đó trồng được bao nhiêu cây thông?

Tóm tắt

3 ngày: 1200 cây thông

Advertisements (Quảng cáo)

12 ngày: … cây thông?

Giải

12 ngày so với 3 ngày thì gấp:

12 : 3 = 4 (lần)

Trong 12 ngay đội đó trồng được:

1200 x 4 = 4800 (cây thông)

Advertisements (Quảng cáo)

Đáp số: 4800 cây thông


Bài 3 trang 19 Toán 5 Số dân ở một xã hiện nay có 4000 người.

  1. Với mức tăng hằng năm là cứ 1000 người thì tăng thêm 21 người, hãy tính xem một năm sau số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người.
  1. Nếu hạ mức tăng hằng năm xuống là cứ 1000 người chỉ tăng thêm 15 người, thì sau một năm số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người?