Tôi có thể kiếm một công việc trong python mà không cần chứng chỉ không?

Bootcamp mã hóa là một cách chắc chắn để xây dựng kỹ năng và khả năng của một người trong bất kỳ nghề nghiệp nào. Đối với sinh viên và các chuyên gia đầu tư vào lập trình, bootcamp mã hóa cũng là một cách để xây dựng sự nghiệp mà không cần bằng cấp. Một cách để trở thành nhà phát triển Python mà không cần bằng cấp là học các kỹ năng thiết yếu về phát triển python thông qua các chương trình đào tạo mã hóa và chứng chỉ

Xây dựng sự nghiệp với tư cách là Nhà phát triển Python

Người ta có thể xây dựng nhiều sự nghiệp mà không cần bằng cấp và xây dựng sự nghiệp với tư cách là nhà phát triển Python là một. Giống như các nhà phát triển web hoặc back-end, các nhà phát triển Python làm việc về mã hóa và phát triển sản phẩm hoặc nền tảng. Điều này bao gồm nhiều quy trình, từ việc xây dựng các chương trình cải thiện nền tảng đến chạy chẩn đoán trên mã và phát triển phần phụ trợ của nền tảng

Trở thành nhà phát triển Python cũng yêu cầu học các kỹ năng thường được sử dụng trong ngành công nghệ. Danh sách sau đây bao gồm năm kỹ năng thiết yếu cần thiết để xây dựng sự nghiệp với tư cách là nhà phát triển Python và tạo danh mục dự án sẽ thu hút sự quan tâm của nhà tuyển dụng và khách hàng tiềm năng.  

1. Ngôn ngữ lập trình Python

Học ngôn ngữ lập trình Python là một kỹ năng cần thiết cho bất kỳ ai muốn trở thành nhà phát triển python. Vì Python là ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở phổ biến, nên nó rất phổ biến đối với các nhà phát triển và kỹ sư phần mềm. Các lập trình viên có thể dễ dàng cộng tác trên các dự án trong cộng đồng nguồn mở và tạo mã vì giấy phép được mở cho nhiều người dùng. Ngoài ra, ngôn ngữ lập trình Python có một số thư viện và cộng đồng trực tuyến giúp tìm tài nguyên và ví dụ về cách tạo và phát triển các dự án và trang web dễ dàng hơn

2. Git và GitHub để lưu trữ và chia sẻ

Dựa trên sự phổ biến của các công cụ nguồn mở và lập trình giữa các nhà phát triển, Git và GitHub là hai công cụ cộng tác hữu ích cho các nhà phát triển Python. Nhiều nhà phát triển sử dụng Github để lưu trữ mã của họ và chia sẻ mã đó với cộng đồng người dùng lớn hơn. Sử dụng Git cũng cho phép các nhà phát triển áp dụng kiểm soát phiên bản cho các dự án của họ. Công cụ này giúp lưu tiến độ dự án và làm việc với các thành viên trong nhóm dễ dàng hơn. Ghép nối Git với Github cho phép các nhà phát triển Python lưu trữ và chia sẻ mã theo cách dễ quản lý và có thể sao chép giữa các thành viên trong nhóm và cộng tác viên trong khi truy cập mã được sử dụng bởi các nhà phát triển khác.  

3. Quản lý cơ sở dữ liệu và SQL

Ngoài việc học ngôn ngữ lập trình Python, các nhà phát triển Python cũng nên học SQL và quản lý cơ sở dữ liệu. SQL là ngôn ngữ lập trình được sử dụng để phát triển cơ sở dữ liệu và giao tiếp với thông tin và dữ liệu được lưu trữ bên trong cơ sở dữ liệu đó. SQL thường được sử dụng để xây dựng và quản lý dữ liệu đầu vào của người dùng trang web hoặc nền tảng trong quá trình phát triển back-end. Các nhà phát triển Python được hưởng lợi từ việc học SQL và quản lý cơ sở dữ liệu để tạo kiến ​​trúc dữ liệu của bất kỳ trang web hoặc nền tảng nào. Ngoài cơ sở dữ liệu SQL, các nhà phát triển Python làm việc trong lĩnh vực phát triển ứng dụng di động cũng nên hiểu cách cơ sở dữ liệu NoSQL, chẳng hạn như MongoDB

4. Thuật toán và mô hình học máy

Mặc dù nhiều chuyên gia trong ngành sử dụng SQL để học máy, nhưng có một số thuật toán và mô hình máy học mà các nhà phát triển Python nên học cách sử dụng. Trong lĩnh vực phát triển web và back-end, tự động hóa và học máy được sử dụng để phát triển các phương pháp truy xuất thông tin và dữ liệu nhanh hơn và hiệu quả hơn. Ví dụ: trong các ứng dụng và nền tảng truyền thông xã hội, các thuật toán và mô hình máy học được sử dụng để tạo các hệ thống đề xuất xác định loại nội dung mà người dùng nhìn thấy. Các nhà phát triển Python có thể sử dụng các thư viện Python để phát triển các thuật toán và mô hình học máy hữu ích khi xây dựng kiến ​​trúc dữ liệu phụ trợ của một trang web hoặc ứng dụng.  

5. Công cụ và khung dành cho nhà phát triển

Cuối cùng, các nhà phát triển Python đầy tham vọng cũng nên tìm hiểu các công cụ và khuôn khổ dành cho nhà phát triển để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phát triển trang web, phần mềm hoặc ứng dụng di động. Trong ngôn ngữ lập trình Python, có rất nhiều khuôn khổ để phát triển web rất quan trọng để tìm hiểu. Giống như các thư viện, các framework giúp dễ dàng phát triển một sản phẩm bằng cách cung cấp các công cụ tích hợp sẵn và các chức năng chuyên dụng để tạo ra một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể. Ví dụ: Flask là một micro-framework rất linh hoạt thường được sử dụng trong phát triển toàn bộ ngăn xếp và phát triển web. Ngoài ra, Django là một khung phát triển web mà các nhà phát triển Python có xu hướng sử dụng để phát triển back-end

Bootcamp viết mã cho nhà phát triển Python

Một trong những cách đơn giản nhất để học những kỹ năng cần thiết này là tham gia các bootcamp viết mã cho các nhà phát triển python. Trong số nhiều khóa học và chương trình chứng chỉ của họ, Noble Desktop cung cấp một số chương trình đào tạo mã hóa và chương trình giảng dạy có lợi cho các nhà phát triển python đầy tham vọng. Danh sách sau đây phác thảo một số chương trình chứng chỉ và bootcamp mã hóa dành cho các nhà phát triển python có nền tảng và nhu cầu khác nhau của sinh viên

Chứng chỉ nhà phát triển Python

Chứng chỉ nhà phát triển Python là chương trình toàn diện nhất dành cho các nhà phát triển python đầy tham vọng, bao gồm hai bootcamp mã hóa tập trung vào phát triển web và khung python. Được cung cấp cho sinh viên có kinh nghiệm sử dụng HTML và CSS để phát triển web, chương trình chứng chỉ này bao gồm các nguyên tắc cơ bản về lập trình hướng đối tượng với Python cũng như cách cộng tác và chia sẻ mã với Git và Github. Chứng chỉ này mang lại lợi ích cho những sinh viên nâng cao muốn chuyên về Python với tư cách là nhà phát triển web có kinh nghiệm.  

 • Trị giá. $3,995
 • Khoảng thời gian. 3 tuần (toàn thời gian)
 • Kỹ năng. Python, Django, Lập trình hướng đối tượng, Git và Github

Bootcamp lập trình Python

Trái ngược với chứng chỉ nhà phát triển, Bootcamp lập trình Python cho phép sinh viên mới bắt đầu học cách viết mã bằng ngôn ngữ lập trình Python. Tuy nhiên, hướng dẫn này bằng ngôn ngữ lập trình Python được bổ sung bằng kinh nghiệm thực hành và bài tập để sinh viên thực hành kỹ năng phát triển phần mềm. Loại hình học tập dựa trên dự án này là điều cần thiết để xây dựng sự nghiệp với tư cách là nhà phát triển, vì vậy bootcamp mã hóa này có lợi cho bất kỳ ai muốn giới thiệu về phát triển Python.  

 • Trị giá. $1,495
 • Khoảng thời gian. 30 giờ
 • Kỹ năng. Python, Phát triển ứng dụng di động và phần mềm, Git và Github

Chứng chỉ kỹ thuật phần mềm

Mặc dù Chứng chỉ Kỹ thuật phần mềm hướng đến các kỹ sư phần mềm và nhà phát triển full stack đầy tham vọng, chương trình này dạy nhiều kỹ năng cần thiết để trở thành nhà phát triển python. Và, không giống như Chứng chỉ nhà phát triển Python, chương trình này dành cho sinh viên mới bắt đầu chưa có kinh nghiệm về lập trình hoặc phát triển web. Thông qua một loạt mười hai chương trình đào tạo viết mã (và một chương trình đào tạo bổ sung về SQL), sinh viên sẽ học tất cả các công cụ cần thiết để xây dựng dự án của mình và phát triển danh mục đầu tư thể hiện các kỹ năng của họ cho các nhà tuyển dụng tiềm năng

 • Trị giá. $10,995
 • Khoảng thời gian. 384 giờ
 • Kỹ năng. Python, SQL, Javascript, Phát triển web, Công cụ phát triển Front và Back-End

Phát triển web Python với Django

Phát triển web Python với Django Bootcamp là một tùy chọn khác dành cho các nhà phát triển python có tham vọng tập trung vào các khung phát triển web. Để thành công trong bootcamp này, sinh viên phải làm quen với các nguyên tắc cơ bản của ngôn ngữ lập trình Python. Sinh viên mới viết mã bằng Python sẽ được phục vụ tốt hơn bằng cách tham gia chương trình chứng chỉ. Tuy nhiên, các chuyên gia Python có thể sử dụng chương trình đào tạo viết mã này để chuyển sang phát triển web bằng cách học các khuôn khổ chính và các kỹ năng cần thiết, chẳng hạn như tự động hóa các tác vụ và tải dự án lên Github

 • Trị giá. $2,995
 • Khoảng thời gian. 60 giờ
 • Kỹ năng. Python, Django, Git và Github, Lập trình hướng đối tượng, Tự động hóa và Thuật toán

Thú vị khi trở thành Nhà phát triển Python?

Bootcamp mã hóa của Noble Desktop bao gồm các khóa học và chương trình chứng chỉ được tạo cho sinh viên và các chuyên gia quan tâm đến việc trở thành nhà phát triển Python. Mỗi bootcamp mã hóa này được chia thành các danh mục phản ánh nhu cầu của sinh viên từ mọi nền tảng và kinh nghiệm. Ví dụ: các chương trình đào tạo mã hóa trực tiếp mang đến cho sinh viên trải nghiệm lớp học truyền thống. Ngược lại, các chương trình đào tạo mã hóa trực tuyến trực tiếp rất phù hợp với những sinh viên thích tham gia các khóa học ảo vào thời gian riêng của họ. Với một trong hai tùy chọn, các nhà phát triển Python đầy tham vọng có thể tìm thấy bootcamp mã hóa phù hợp đáp ứng nhu cầu của họ và phù hợp với lịch trình của họ

Tôi có thể xin việc nếu tôi chỉ học Python không?

Python được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Bạn có thể tìm kiếm công việc với tư cách là nhà phát triển Python, nhà khoa học dữ liệu, chuyên gia máy học, kỹ sư dữ liệu, v.v. . Những công việc này rất thú vị và có nhu cầu. Và, giống như các công việc Python khác, họ trả lương cao.

Python có yêu cầu chứng chỉ không?

Ngày nay, các kỳ thi chứng chỉ Python ngày càng trở nên phổ biến và có một số cấp độ chứng chỉ Python mà một người có thể đạt được, từ lập trình viên Python cấp độ đầu vào (PCEP), đến Chứng chỉ liên kết được chứng nhận về lập trình Python (PCAP), đến hai cấp độ Chứng chỉ chuyên nghiệp về Python.

Tôi có thể xin việc với Python cơ bản không?

Nếu đủ cố gắng, bạn có thể nhận được công việc Python tại công ty mà mình mong muốn . Cũng lưu ý rằng một số kiến ​​thức về khoa học dữ liệu, máy học, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo có thể có lợi cho cuộc phỏng vấn và cho chính công việc.

Tôi có thể xin việc với Python mà không cần bằng cấp không?

Có. Có thể trở thành nhà phát triển Python mà không cần bằng cấp .