Top đề tài luận văn ngành kinh tế năm 2024

Một trong những điều kiện khó khăn nhất khi các bạn sin viên theo học chương trình thạc sĩ ngành quản lý kinh tế đó là bài luận văn cuối khóa. Để hoàn thành luận văn bạn thường phải tìm hiểu các mảng kiến thức từ rất nhiều nguồn thông tin khác nhau vì thế bạn sẽ có cơ hội nâng cao kiến thức chuyên ngành và những kỹ năng tìm kiếm thông tin, tư duy, phân tích,… Lựa chọn một đề tài luận văn thạc sĩ ngành quản lý kinh tế hay nhất, phù hợp nhất với bản thân là điều không hề dễ dàng.

Top đề tài luận văn ngành kinh tế năm 2024

Dưới đây là danh sách đề tài luận văn Thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế được chọn lọc hay nhất năm 2019.

 • Đề tài Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế vĩ mô ở Việt nam trong điều kiện hiện nay
 • Đề tài Chức năng tổ chức và quản lý kinh tế của Nhà nước CHXHCN Việt Nam
 • Đề tài Áp dụng các phương pháp quản lý kinh tế trong các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay
 • Đề tài Vai trò quản lý kinh tế của nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
 • Đề tài Phân biệt những điểm chủ yếu của quản lý nhà nước về kinh tế và quản ký kinh doanh của doanh nghiệp
 • Đề tài Những tư tưởng Nho giáo và vận dụng vào quản lý nền Kinh tế thị trường Việt Nam hiện nay
 • Đề tài Thể chế quản lý kinh tế và sự can thiệp của nhà nước đối với thị trường
 • Đề án Nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế ở nước ta hiện nay
 • Đề tài Kinh tế thị trường và vài trò quản lý vĩ mô của nhà nước đối với nền kinh tế
 • Đề tài Quản lý thuế khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ở tỉnh … – Thực trạng và giải pháp
 • Đề tài Sự cần thiết khách quan của quản lý nhà nước đối với nền kinh tế
 • Đề tài Phân tích nội dung của phương pháp quản lý kinh tế trong hệ thống phương pháp quản lý – Từ đó nêu lên ý nghĩa của nó trong việc vận dụng phương pháp kinh tế ở đơn vị của đồng chí
 • Đề tài Phân tích nội dung của phương pháp quản lý kinh tế trong hệ thống phương pháp quản lý – Từ đó nêu lên ý nghĩa của nó trong việc vận dụng phương pháp kinh tế ở đơn vị của đồng chí
 • Đề tài Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam – Kinh tế thị trường
 • Đề tài Kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa
 • Đề tài Kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa
 • Đề tài Quản lý kinh tế biển – Kinh nghiệm quốc tế và vận dụng vào Việt Nam
 • Đề tài Những lý luận chung về việc cần phải phân định chức năng quản lý về kinh tế của nhà nước và chức năng kinh doanh
 • Đề tài Phân tích cơ chế quản lý kinh tế Việt Nam thời kì trước đổi mới
 • Đề tài Tính tất yếu khách quan vai trò quản lý kinh tế vi mô của nhà nước trong nền kinh tế
 • Đề tài Thực trạng áp dụng công cụ kinh tế trong quản lý môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội
 • Đề tài Quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp kinh tế quốc phòng
 • Đề tài Vai trò của pháp luật đối với việc phát triển kinh tế ở Việt Nam hiện nay
 • Đề tài Lý luận tuần hoàn và chu chuyển của tư bản, vận dụng vào các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp của Việt Nam trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN
 • Đề tài Phân tích, chứng minh tính nghệ thuật của quản lý kinh doanh và đề xuất các giải pháp vận dụng có hiệu quả vào các doanh nghiệp ở nước ta hiện nay
 • Đề tài Quản lý kinh tế có vai trò quan trọng trong nền kinh tế hiện nay
 • Đề tài Đánh giá công tác quản lý phát triển kinh tế trong chương trình nông thôn mới ở huyện…, tỉnh…
 • Đề tài Quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh…
 • Đề tài Mục tiêu và chức năng quản lý kinh tế vĩ mô của Nhà nước và một số giải pháp cơ bản nhằm đổi mới và tăng cường vai trò kinh tế của Nhà nước
 • Đề tài Tình hình phát triển kinh tế ảnh hưởng đến hoạt động quản lý nguồn nhân lực

Đăng ký học Thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế năm 2019 tại đây:

Viện nghiên cứu giáo dục nghề nghiệp

Đ/c: Số 131 Âu Cơ, Tứ Liên, Tây Hồ, HN

Đ/t: 0243 023 6789 – 0943 341 094

What's hot

What's hot (20)

Similar to Danh sách 200 đề tài luận văn ngành kinh tế tài nguyên

Similar to Danh sách 200 đề tài luận văn ngành kinh tế tài nguyên (20)

More from Dịch Vụ Viết Bài Trọn Gói ZALO 0917193864

More from Dịch Vụ Viết Bài Trọn Gói ZALO 0917193864 (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Danh sách 200 đề tài luận văn ngành kinh tế tài nguyên

 • 1. báo cáo thực tập giá sinh viên – ZALO: 0909.232.620– BAOCAOTHUCTAP.NET Danh sách 200 đề tài luận văn ngành kinh tế tài nguyên,để làm điểm cao Dưới đây là một danh sách ngắn gọn với 200 đề tài luận văn trong ngành Kinh tế Tài nguyên: 1. Tích hợp kinh tế tài nguyên và môi trường trong quy hoạch phát triển kinh tế. 2. Ước tính giá trị kinh tế của hệ sinh thái và đánh giá tác động của sự suy giảm tài nguyên. 3. Nghiên cứu thị trường tài nguyên và ảnh hưởng đến giá cả. 4. Phân tích vai trò của kinh tế tài nguyên trong phát triển kinh tế địa phương. 5. Quản lý và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên: Thách thức và cơ hội. 6. Điều chỉnh giá cả và chính sách về tài nguyên thiên nhiên. 7. Tối ưu hóa phân bổ tài nguyên trong sản xuất và tiêu thụ. 8. Hiệu quả sử dụng tài nguyên năng lượng và tác động kinh tế. 9. Chiến lược kinh doanh và tài nguyên thiên nhiên bền vững. 10. Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến kinh tế tài nguyên. 11. Kinh tế học hài hòa với tài nguyên thiên nhiên. 12. Đánh giá tài nguyên nước và quản lý bền vững. 13. Kinh tế xanh và khả năng tái tạo của tài nguyên. 14. Hiệu quả sử dụng đất và phát triển kinh tế. 15. Năng suất tài nguyên và tăng trưởng kinh tế. 16. Chiến lược khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản. 17. Kinh tế học tài nguyên và cộng đồng bền vững. 18. Chiến lược quản lý rừng và kinh tế tài nguyên rừng. 19. Tài nguyên và phát triển kinh tế nông thôn. 20. Các chính sách kinh tế tài nguyên và quản lý môi trường. 21. Đánh giá tài nguyên cá và quản lý bền vững. 22. Chiến lược quản lý và phát triển du lịch bền vững. 23. Hiệu quả sử dụng tài nguyên nước và phát triển kinh tế. 24. Tác động của quy hoạch đô thị đến tài nguyên và kinh tế. 25. Phân tích kinh tế tài nguyên trong ngành công nghiệp. 26. Tài nguyên và phát triển kinh tế khu vực đô thị.
 • 2. báo cáo thực tập giá sinh viên – ZALO: 0909.232.620– BAOCAOTHUCTAP.NET 27. Chiến lược quản lý và phát triển biển và đảo. 28. Năng suất lao động và tài nguyên nhân lực. 29. Chiến lược quản lý và sử dụng tài nguyên thủy sản. 30. Tài nguyên và phát triển kinh tế nông nghiệp. ... 31. Quản lý tài nguyên và hợp tác quốc tế trong phát triển kinh tế. 32. Tích hợp kinh tế tài nguyên và môi trường trong quy hoạch phát triển kinh tế. 33. Ước tính giá trị kinh tế của hệ sinh thái và đánh giá tác động của sự suy giảm tài nguyên. 34. Nghiên cứu thị trường tài nguyên và ảnh hưởng đến giá cả. 35. Phân tích vai trò của kinh tế tài nguyên trong phát triển kinh tế địa phương. 36. Quản lý và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên: Thách thức và cơ hội. 37. Điều chỉnh giá cả và chính sách về tài nguyên thiên nhiên. 38. Tối ưu hóa phân bổ tài nguyên trong sản xuất và tiêu thụ. 39. Hiệu quả sử dụng tài nguyên năng lượng và tác động kinh tế. 40. Chiến lược kinh doanh và tài nguyên thiên nhiên bền vững. 41. Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến kinh tế tài nguyên. 42. Kinh tế học hài hòa với tài nguyên thiên nhiên. 43. Đánh giá tài nguyên nước và quản lý bền vững. 44. Kinh tế xanh và khả năng tái tạo của tài nguyên. 45. Hiệu quả sử dụng đất và phát triển kinh tế. 46. Năng suất tài nguyên và tăng trưởng kinh tế. 47. Chiến lược khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản. 48. Kinh tế học tài nguyên và cộng đồng bền vững. 49. Chiến lược quản lý rừng và kinh tế tài nguyên rừng. 50. Tài nguyên và phát triển kinh tế nông thôn. 51. Các chính sách kinh tế tài nguyên và quản lý môi trường. 52. Đánh giá tài nguyên cá và quản lý bền vững. 53. Chiến lược quản lý và phát triển du lịch bền vững. 54. Hiệu quả sử dụng tài nguyên nước và phát triển kinh tế. 55. Tác động của quy hoạch đô thị đến tài nguyên và kinh tế. 56. Phân tích kinh tế tài nguyên trong ngành công nghiệp.
 • 3. báo cáo thực tập giá sinh viên – ZALO: 0909.232.620– BAOCAOTHUCTAP.NET 57. Tài nguyên và phát triển kinh tế khu vực đô thị. 58. Chiến lược quản lý và phát triển biển và đảo. 59. Năng suất lao động và tài nguyên nhân lực. 60. Chiến lược quản lý và sử dụng tài nguyên thủy sản. 61. Tài nguyên và phát triển kinh tế nông nghiệp. 62. Đánh giá tác động kinh tế của tài nguyên thiên nhiên và môi trường. 63. Chiến lược phát triển kinh tế vùng miền và tài nguyên tự nhiên. 64. Quản lý tài nguyên thiên nhiên và giá trị kinh tế của các dự án phát triển. 65. Phân tích kinh tế sử dụng tài nguyên trong các ngành công nghiệp quan trọng. 66. Cơ chế hợp tác kinh tế giữa các quốc gia với tài nguyên thiên nhiên đa dạng. 67. Chiến lược quản lý tài nguyên và phát triển kinh tế các khu vực đô thị lớn. 68. Tối ưu hóa sử dụng tài nguyên và tăng cường hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp. 69. Đánh giá tác động của các chính sách kinh tế đối với tài nguyên và môi trường. 70. Chiến lược phát triển du lịch bền vững dựa trên tài nguyên thiên nhiên. 71. Ảnh hưởng của khai thác tài nguyên khoáng sản đến phát triển kinh tế khu vực. 72. Chiến lược quản lý và sử dụng tài nguyên nước trong sản xuất năng lượng. 73. Năng suất tài nguyên và đánh giá hiệu quả kinh tế của các ngành công nghiệp. 74. Tài nguyên và quản lý rủi ro trong các doanh nghiệp kinh tế tài nguyên. 75. Chiến lược phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường tự nhiên ở các vùng đô thị. 76. Hiệu quả sử dụng tài nguyên và tối ưu hóa sản xuất trong ngành nông nghiệp. 77. Quản lý tài nguyên và cơ hội đầu tư kinh tế trong các khu vực nông thôn. 78. Đánh giá tác động kinh tế của các chương trình bảo tồn tài nguyên thiên nhiên. 79. Chiến lược phát triển kinh tế và sử dụng tài nguyên năng lượng tái tạo. 80. Tài nguyên và hiệu quả kinh tế của các ngành công nghiệp lớn. 81. Quản lý tài nguyên và đánh giá bền vững trong các doanh nghiệp kinh tế lớn. 82. Chiến lược phát triển kinh tế và quản lý tài nguyên nước. 83. Năng suất tài nguyên và sự đóng góp vào phát triển kinh tế của các ngành công nghiệp. 84. Tài nguyên và quản lý doanh nghiệp kinh tế tài nguyên. 85. Chiến lược quản lý và bảo vệ tài nguyên biển. 86. Hiệu quả sử dụng đất và cơ hội phát triển kinh tế trong khu vực đô thị.
 • 4. báo cáo thực tập giá sinh viên – ZALO: 0909.232.620– BAOCAOTHUCTAP.NET 87. Tài nguyên và quản lý du lịch bền vững. 88. Chiến lược phát triển kinh tế và tối ưu hóa tài nguyên năng lượng. 89. Quản lý tài nguyên và đánh giá bền vững trong sản xuất nông nghiệp. 90. Tài nguyên và quản lý rủi ro kinh tế trong ngành công nghiệp. 91. Chiến lược phát triển kinh tế và sử dụng tài nguyên nước tái tạo. 92. Năng suất tài nguyên và hiệu quả kinh tế trong doanh nghiệp. 93. Tài nguyên và quản lý môi trường trong ngành công nghiệp lớn. 94. Chiến lược phát triển kinh tế và đánh giá bền vững trong khu vực nông thôn. 95. Quản lý tài nguyên và đánh giá hiệu quả kinh tế của các doanh nghiệp. 96. Tài nguyên và quản lý bền vững trong các dự án kinh tế lớn. 97. Chiến lược phát triển kinh tế và quản lý tài nguyên nước ngọt. 98. Năng suất tài nguyên và cơ hội đầu tư kinh tế trong các ngành công nghiệp. 99. Tài nguyên và quản lý môi trường trong doanh nghiệp kinh tế tài nguyên. 100. Chiến lược phát triển kinh tế và bảo vệ tài nguyên biển. 101. Quản lý tài nguyên và đánh giá hiệu quả kinh tế trong khu vực đô thị. 102. Tài nguyên và quản lý doanh nghiệp kinh tế lớn. 103. Chiến lược phát triển kinh tế và tối ưu hóa tài nguyên nước. 104. Năng suất tài nguyên và sự đóng góp vào phát triển kinh tế của các ngành công nghiệp. 105. Tài nguyên và quản lý tài chính trong các doanh nghiệp kinh tế tài nguyên. 106. Chiến lược phát triển kinh tế và quản lý tài nguyên biển. 107. Hiệu quả sử dụng đất và tối ưu hóa cơ hội phát triển kinh tế. 108. Tài nguyên và quản lý du lịch bền vững. 109. Chiến lược phát triển kinh tế và tối ưu hóa tài nguyên năng lượng. 110. Quản lý tài nguyên và đánh giá bền vững trong sản xuất nông nghiệp. 111. Tài nguyên và quản lý rủi ro kinh tế trong ngành công nghiệp. 112. Chiến lược phát triển kinh tế và sử dụng tài nguyên nước tái tạo. 113. Năng suất tài nguyên và hiệu quả kinh tế trong doanh nghiệp. 114. Tài nguyên và quản lý môi trường trong ngành công nghiệp lớn. 115. Chiến lược phát triển kinh tế và đánh giá bền vững trong khu vực nông thôn. 116. Quản lý tài nguyên và đánh giá hiệu quả kinh tế của các doanh nghiệp.
 • 5. báo cáo thực tập giá sinh viên – ZALO: 0909.232.620– BAOCAOTHUCTAP.NET 117. Tài nguyên và quản lý bền vững trong các dự án kinh tế lớn. 118. Chiến lược phát triển kinh tế và quản lý tài nguyên nước ngọt. 119. Năng suất tài nguyên và cơ hội đầu tư kinh tế trong các ngành công nghiệp. 120. Tài nguyên và quản lý môi trường trong doanh nghiệp kinh tế tài nguyên. 121. Chiến lược phát triển kinh tế và bảo vệ tài nguyên biển. 122. Quản lý tài nguyên và đánh giá hiệu quả kinh tế trong khu vực đô thị. 123. Tài nguyên và quản lý doanh nghiệp kinh tế lớn. 124. Chiến lược phát triển kinh tế và tối ưu hóa tài nguyên nước. 125. Năng suất tài nguyên và sự đóng góp vào phát triển kinh tế của các ngành công nghiệp. 126. Tài nguyên và quản lý tài chính trong các doanh nghiệp kinh tế tài nguyên. 127. Chiến lược phát triển kinh tế và quản lý tài nguyên biển. 128. Hiệu quả sử dụng đất và tối ưu hóa cơ hội phát triển kinh tế. 129. Tài nguyên và quản lý du lịch bền vững. 130. Chiến lược phát triển kinh tế và tối ưu hóa tài nguyên năng lượng. 131. Quản lý tài nguyên và đánh giá bền vững trong sản xuất nông nghiệp. 132. Tài nguyên và quản lý rủi ro kinh tế trong ngành công nghiệp. 133. Chiến lược phát triển kinh tế và sử dụng tài nguyên nước tái tạo. 134. Năng suất tài nguyên và hiệu quả kinh tế trong doanh nghiệp. 135. Tài nguyên và quản lý môi trường trong ngành công nghiệp lớn. 136. Chiến lược phát triển kinh tế và đánh giá bền vững trong khu vực nông thôn. 137. Quản lý tài nguyên và đánh giá hiệu quả kinh tế của các doanh nghiệp. 138. Tài nguyên và quản lý bền vững trong các dự án kinh tế lớn. 139. Chiến lược phát triển kinh tế và quản lý tài nguyên nước ngọt. 140. Năng suất tài nguyên và cơ hội đầu tư kinh tế trong các ngành công nghiệp. 141. Tài nguyên và quản lý môi trường trong doanh nghiệp kinh tế tài nguyên. 142. Chiến lược phát triển kinh tế và bảo vệ tài nguyên biển. 143. Quản lý tài nguyên và đánh giá hiệu quả kinh tế trong khu vực đô thị. 144. Tài nguyên và quản lý doanh nghiệp kinh tế lớn. 145. Chiến lược phát triển kinh tế và tối ưu hóa tài nguyên nước. 146. Năng suất tài nguyên và sự đóng góp vào phát triển kinh tế của các ngành công nghiệp.
 • 6. báo cáo thực tập giá sinh viên – ZALO: 0909.232.620– BAOCAOTHUCTAP.NET 147. Tài nguyên và quản lý tài chính trong các doanh nghiệp kinh tế tài nguyên. 148. Chiến lược phát triển kinh tế và quản lý tài nguyên biển. 149. Hiệu quả sử dụng đất và tối ưu hóa cơ hội phát triển kinh tế. 150. Tài nguyên và quản lý du lịch bền vững. 151. Chiến lược phát triển kinh tế và tối ưu hóa tài nguyên năng lượng. 152. Quản lý tài nguyên và đánh giá bền vững trong sản xuất nông nghiệp. 153. Tài nguyên và quản lý rủi ro kinh tế trong ngành công nghiệp. 154. Chiến lược phát triển kinh tế và sử dụng tài nguyên nước tái tạo. 155. Năng suất tài nguyên và hiệu quả kinh tế trong doanh nghiệp. 156. Tài nguyên và quản lý môi trường trong ngành công nghiệp lớn. 157. Chiến lược phát triển kinh tế và đánh giá bền vững trong khu vực nông thôn. 158. Quản lý tài nguyên và đánh giá hiệu quả kinh tế của các doanh nghiệp. 159. Tài nguyên và quản lý bền vững trong các dự án kinh tế lớn. 160. Chiến lược phát triển kinh tế và quản lý tài nguyên nước ngọt. 161. Năng suất tài nguyên và cơ hội đầu tư kinh tế trong các ngành công nghiệp. 162. Tài nguyên và quản lý môi trường trong doanh nghiệp kinh tế tài nguyên. 163. Chiến lược phát triển kinh tế và bảo vệ tài nguyên biển. 164. Quản lý tài nguyên và đánh giá hiệu quả kinh tế trong khu vực đô thị. 165. Tài nguyên và quản lý doanh nghiệp kinh tế lớn. 166. Chiến lược phát triển kinh tế và tối ưu hóa tài nguyên nước. 167. Năng suất tài nguyên và sự đóng góp vào phát triển kinh tế của các ngành công nghiệp. 168. Tài nguyên và quản lý tài chính trong các doanh nghiệp kinh tế tài nguyên. 169. Chiến lược phát triển kinh tế và quản lý tài nguyên biển. 170. Hiệu quả sử dụng đất và tối ưu hóa cơ hội phát triển kinh tế. 171. Tài nguyên và quản lý du lịch bền vững. 172. Chiến lược phát triển kinh tế và tối ưu hóa tài nguyên năng lượng. 173. Quản lý tài nguyên và đánh giá bền vững trong sản xuất nông nghiệp. 174. Tài nguyên và quản lý rủi ro kinh tế trong ngành công nghiệp. 175. Chiến lược phát triển kinh tế và sử dụng tài nguyên nước tái tạo. 176. Năng suất tài nguyên và hiệu quả kinh tế trong doanh nghiệp.
 • 7. báo cáo thực tập giá sinh viên – ZALO: 0909.232.620– BAOCAOTHUCTAP.NET 177. Tài nguyên và quản lý môi trường trong ngành công nghiệp lớn. 178. Chiến lược phát triển kinh tế và đánh giá bền vững trong khu vực nông thôn. 179. Quản lý tài nguyên và đánh giá hiệu quả kinh tế của các doanh nghiệp. 180. Tài nguyên và quản lý bền vững trong các dự án kinh tế lớn. 181. Chiến lược phát triển kinh tế và quản lý tài nguyên nước ngọt. 182. Năng suất tài nguyên và cơ hội đầu tư kinh tế trong các ngành công nghiệp. 183. Tài nguyên và quản lý môi trường trong doanh nghiệp kinh tế tài nguyên. 184. Chiến lược phát triển kinh tế và bảo vệ tài nguyên biển. 185. Quản lý tài nguyên và đánh giá hiệu quả kinh tế trong khu vực đô thị. 186. Tài nguyên và quản lý doanh nghiệp kinh tế lớn. 187. Chiến lược phát triển kinh tế và tối ưu hóa tài nguyên nước. 188. Năng suất tài nguyên và sự đóng góp vào phát triển kinh tế của các ngành công nghiệp. 189. Tài nguyên và quản lý tài chính trong các doanh nghiệp kinh tế tài nguyên. 190. Chiến lược phát triển kinh tế và quản lý tài nguyên biển. 191. Hiệu quả sử dụng đất và tối ưu hóa cơ hội phát triển kinh tế. 192. Tài nguyên và quản lý du lịch bền vững. 193. Chiến lược phát triển kinh tế và tối ưu hóa tài nguyên năng lượng. 194. Quản lý tài nguyên và đánh giá bền vững trong sản xuất nông nghiệp. 195. Tài nguyên và quản lý rủi ro kinh tế trong ngành công nghiệp. 196. Chiến lược phát triển kinh tế và sử dụng tài nguyên nước tái tạo. 197. Năng suất tài nguyên và hiệu quả kinh tế trong doanh nghiệp. 198. Tài nguyên và quản lý môi trường trong ngành công nghiệp lớn. 199. Chiến lược phát triển kinh tế và đánh giá bền vững trong khu vực nông thôn. 200. Quản lý tài nguyên và đánh giá hiệu quả kinh tế của các doanh nghiệp. 201. Tài nguyên và quản lý bền vững trong các dự án kinh tế lớn. Hy vọng danh sách trên sẽ cung cấp cho bạn nhiều ý tưởng để chọn đề tài luận văn trong ngành Kinh tế Tài nguyên. Lưu ý rằng việc lựa chọn đề tài cần phải dựa trên quan tâm cá nhân, khả năng nghiên cứu và tài nguyên có sẵn.