Top 10 bài tập 2 trang 148 hóa 9 2023

Top 1: Giải bài 2 trang 148 SGK Hóa 9 - VietJack.com

Tác giả: vietjack.com - Nhận 114 lượt đánh giá
Tóm tắt: Bài 48: Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic và chất béo. Săn SALE shopee tháng 9:. ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9 Siêu sale 15-9 ShopeeBài 48: Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic và chất béo Video Bài 2 - Cô Nguyễn Thị Thu. (Giáo viên VietJack)Bài 2: Tương tự chất béo, etyl axetat cũng có phản ứng thủy phân trong dung dịch axit và dung dịch kiềm. Hãy viết phương trình hóa học xảy ra khi đung etyl axetat với dung dịch HCl, dung dịch NaOH.Lời giải:Quảng cáoPhản
Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài 48: Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic và chất béo.Bài 48: Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic và chất béo. ...

Top 2: Bài 2 trang 148 SGK Hóa học 9 - Tìm Đáp Án

Tác giả: timdapan.com - Nhận 106 lượt đánh giá
Tóm tắt: Đề bàiTương tự chất béo, etyl axetat cũng có phản ứng thủy phân trong dung dịch axit và dung dịch kiềm. Hãy viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra khi đun etyl axetat với dung dịch HCl, dung dịch NaOH.Lời giải chi tiếtPhản ứng của etyl axetat với dung dịch HClCH3COOC2H5  +  H2O \(\xrightarrow{{HCl,{t^o}}}\) CH3COOH    +   C2H5OH.. Phản ứng của etyl axetat với dung dịch NaOHCH3COOC2H5  +  NaOH  \(\overset{t^{o}}{\rightarrow}\) CH3COONa&
Khớp với kết quả tìm kiếm: Trang chủ · Lớp 9 · Hóa Học · Hóa học · CHƯƠNG 5: DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON. POLIME · Bài 48. Luyện tập rượu etylic, axit axetic và chất béo ...Trang chủ · Lớp 9 · Hóa Học · Hóa học · CHƯƠNG 5: DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON. POLIME · Bài 48. Luyện tập rượu etylic, axit axetic và chất béo ... ...

Top 3: Giải Hóa 9 Bài 48: Luyện tập rượu etylic, axit axetic và chất béo

Tác giả: vndoc.com - Nhận 191 lượt đánh giá
Tóm tắt: Giải bài tập hóa 9 trang 148 bài 47. A. Giải bài tập hóa 9 bài 47 Luyện tập rượu etylic, axit axetic và chất béo. B. Giải bài tập sách bài tập hóa 9 bài 47. C. Trắc nghiệm Hóa 9 bài 47 . Bài 1 trang 148 SGK Hóa 9. Bài 2 trang 148 SGK Hóa 9. Bài 3 trang 149 SGK Hóa 9. Bài 4 trang 149 SGK Hóa 9. Bài 5 trang 149 SGK Hóa 9. Bài 6 trang 149 SGK Hóa 9. Bài 7 trang 149 SGK Hóa 9 Giải bài tập hóa 9 trang 148Giải Hóa 9 Bài 48: Luyện tập rượu etylic, axit axetic và chất béo được VnDoc giới thiệu tới các
Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài 2 trang 148 SGK Hóa 9. Tương tự chất béo, etyl axetat cũng có phản ứng thủy phân trong dung dịch axit và dung dịch kiềm. Hãy viết phương trình hóa ...Giải bài tập hóa 9 bài 47... · Bài 1 trang 148 SGK Hóa 9 · Bài 2 trang 148 SGK Hóa 9Bài 2 trang 148 SGK Hóa 9. Tương tự chất béo, etyl axetat cũng có phản ứng thủy phân trong dung dịch axit và dung dịch kiềm. Hãy viết phương trình hóa ...Giải bài tập hóa 9 bài 47... · Bài 1 trang 148 SGK Hóa 9 · Bài 2 trang 148 SGK Hóa 9 ...

Top 4: Giải bài tập SGK hoá 9 bài 2 trang 148 - VOH

Tác giả: voh.com.vn - Nhận 134 lượt đánh giá
Tóm tắt: Câu 2 trang 148 SGK Hoá học 9 Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12Tra Cứu Điểm ThiSGK Hóa Học 9»Dẫn Xuất Của Hiđrocacbon.. Polime»Bài Tập Bài 48: Luyện Tập Rượu Etylic, A...»Giải bài tập SGK Hoá 9 Bài 2 Trang 148Đề bàiCâu 2 trang 148 SGK Hoá học 9Tương tự chất béo, etyl axetat cũng có phản ứng thủy phân trong dung dịch axit và dung dịch kiềm. Hãy viết phương trình hóa học xảy ra khi đung etyl axetat với dung dịch HCl, dung dịch NaOH.Đáp án và lời giảiCH3COOC2H5 +. H2O  (HCl,   to
Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu 2 trang 148 SGK Hoá học 9. Tương tự chất béo, etyl axetat cũng có phản ứng thủy phân trong dung dịch axit và dung dịch kiềm. Hãy viết phương trình hóa ...Câu 2 trang 148 SGK Hoá học 9. Tương tự chất béo, etyl axetat cũng có phản ứng thủy phân trong dung dịch axit và dung dịch kiềm. Hãy viết phương trình hóa ... ...

Top 5: Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 trang 148 149 sgk Hóa học 9

Tác giả: giaibaisgk.com - Nhận 145 lượt đánh giá
Tóm tắt: I – Kiến thức cần nhớ. 1. Giải bài 1 trang 148 sgk Hóa học 9. 2. Giải bài 2 trang 148 sgk Hóa học 9. 3. Giải bài 3 trang 149 sgk Hóa học 9. 4. Giải bài 4 trang 149 sgk Hóa học 9. 5. Giải bài 5 trang 149 sgk Hóa học 9. 6. Giải bài 6 trang 149 sgk Hóa học 9. 7. Giải bài 7 trang 149 sgk Hóa học 9 Hướng dẫn giải Bài 48: Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic và chất béo, sách giáo khoa Hóa học 9. Nội dung bài Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 trang 148 149 sgk Hóa học 9 bao gồm đầy đủ lý thuyết, công thức, phươn
Khớp với kết quả tìm kiếm: Hướng dẫn giải Bài 48: Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic và chất béo. Nội dung bài Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 trang 148 149 sgk Hóa học 9 bao gồm đầy đủ lý ...Hướng dẫn giải Bài 48: Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic và chất béo. Nội dung bài Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 trang 148 149 sgk Hóa học 9 bao gồm đầy đủ lý ... ...

Top 6: Giải bài 1,2,3, 4,5 ,6,7 trang 148149 Hóa lớp 9 - Dethikiemtra.com

Tác giả: dethikiemtra.com - Nhận 220 lượt đánh giá
Tóm tắt: Bài 48 chương 5 Hóa 9 – Luyện tập: bài 1, 2 trang 148; bài 3,4,5,6,7 trang 149.Bài 1 : Cho các chất sau : rượu etylic, axit.axetic, chất béo. Hỏi :a) Phân tử chất nào có nhóm – OH ? Nhóm –COOH ?b) Chất nào tác dụng được với K ; Zn ; NaOH ; K2CO3 ?Viết các phương trình phản ứng hóa họcHD: a) Chất có nhóm -OH: rượu-etylic, axit-axetícChất. có nhóm – COOH: axit-axeticb) Chất tác dụng với K: rượu-etylic, axit-axêtícChất tác/dụng với Zn: Axít axêticChất tác/dụng với NaOH: Axit-axêticChấ
Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài 48 chương 5 Hóa 9 - Luyện tập: bài 1, 2 trang 148; bài 3,4,5,6,7 trang 149. Bài 1 : Cho các chất sau : rượu etylic, axit.axetic, chất béo. Hỏi : a)Bài 48 chương 5 Hóa 9 - Luyện tập: bài 1, 2 trang 148; bài 3,4,5,6,7 trang 149. Bài 1 : Cho các chất sau : rượu etylic, axit.axetic, chất béo. Hỏi : a) ...

Top 7: Giải bài tập trang 148, 149 SGK Hóa lớp 9: Luyện tập rượu etylic ...

Tác giả: 123docz.net - Nhận 210 lượt đánh giá
Tóm tắt: Ngày đăng: 24/04/2017, 13:57 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Giải tập trang 148, 149 SGK Hóa lớp 9: Luyện tập rượu etylic, axit axetic chất béo Bài Cho chất sau: rượu etylic, axit axetic, chất béo Hỏi: a) Phân tử chất có nhóm – OH? Nhóm -COOH? b) Chất tác dụng với K; Zn; NaOH;. K2CO3? Viết phương trình phản ứng hóa học Hướng dẫn giải a) Chất có nhóm –OH rượu etylic, chất có nhóm –COOH axit axetic b) Chất tác dụng với K rượu etylic axit axetic: 2C2H5OH + 2Na -> C2H5ONa +
Khớp với kết quả tìm kiếm: dẫn giải Bài Có ba lọ không nhãn đựng ba chất lỏng là: rượu etylic, axit axetic, dầu ăn tan rượu etylic Chỉ dùng nước quỳ tím, phân biệt chất lỏng Hướng dẫn ...dẫn giải Bài Có ba lọ không nhãn đựng ba chất lỏng là: rượu etylic, axit axetic, dầu ăn tan rượu etylic Chỉ dùng nước quỳ tím, phân biệt chất lỏng Hướng dẫn ... ...

Top 8: Kiến thức cần nhớ - VietJack.com

Tác giả: vietjack.me - Nhận 88 lượt đánh giá
Tóm tắt: Với lí thuyết trang 126 vbt Hóa học lớp 9 được biên soạn lời giải chi tiết sẽ giúp học sinh biết cách làm bài tập môn Hóa 9. Mời các bạn đón xem:Giải VBT Hóa 9 Bài 48: Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic và chất béoLí thuyết trang 126 VBT Hóa học lớp 9I. Kiến thức cần nhớ. Chất. Công thức cấu tạo. Tính chất vật lí. Tính chất hóa học. Rượu etylic. C2H5OH. Chất lỏng, không màu, sôi ở 78,3˚C, nhẹ hơn nước, tan vô hạn trong nước, hòa tan được nhiều chất như iot, benzen…. 1. P/ư cháyC2H6O + 3O2 →to 
Khớp với kết quả tìm kiếm: Xem thêm lời giải vở bài tập Hóa học lớp 9 hay, chi tiết khác: Bài 1 trang 127 VBT Hóa 9: Cho các chất sau: rượu etylic, axit axetic... Bài 2 ...Xem thêm lời giải vở bài tập Hóa học lớp 9 hay, chi tiết khác: Bài 1 trang 127 VBT Hóa 9: Cho các chất sau: rượu etylic, axit axetic... Bài 2 ... ...

Top 9: Bài 2 trang 148 SGK Hóa học 9 - CungHocVui

Tác giả: cunghocvui.com - Nhận 112 lượt đánh giá
Tóm tắt: Tương tự chất béo, etyl axetat cũng có phản ứng thủy phân trong dung dịch axit và dung dịch kiềm. Hãy viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra khi đun etyl axetat với dung dịch HCl, dung dịch NaOH. Đề bàiTương tự chất béo, etyl axetat cũng có phản ứng thủy phân trong dung dịch axit và dung dịch kiềm. Hãy viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra khi đun etyl axetat với dung dịch HCl, dung dịch NaOH.Hướng dẫn giảiCH3COOC2H5  +  H2O \(\xrightarrow{{HCl,{t^o}}}\) CH3COOH&nb
Khớp với kết quả tìm kiếm: CH3COOC2H5 + H2O \\xrightarrow{{HCl,{t^o}}}\ CH3COOH + C2H5OH.CH3COOC2H5 + NaOH \\overset{t^{o}}{\rightarrow}\ CH3COONa + C2H5OH.Hỗ trợ học tập, giải bài ...CH3COOC2H5 + H2O \\xrightarrow{{HCl,{t^o}}}\ CH3COOH + C2H5OH.CH3COOC2H5 + NaOH \\overset{t^{o}}{\rightarrow}\ CH3COONa + C2H5OH.Hỗ trợ học tập, giải bài ... ...

Top 10: Hóa 9 trang 148 kiến thức cần nhớ - REZIDENCE NEMESIS

Tác giả: rezidencenemesis.cz - Nhận 97 lượt đánh giá
Tóm tắt: With 70+ billion matches to date, Tinder® is the top free dating app, and the best place to meet new people. Are you looking for true love? An open relationship? Are you looking to get out there and find a date, or do you just want to make friends and chat? With Tinder, you can meet local people everywhere and get the best out of your dating experience:Whether you're straight, gay, bisexual, or anything in between, Tinder allows you to be who you are. and find who you want.Share your interests an
Khớp với kết quả tìm kiếm: 4 ngày trước · Chất có nhóm – COOH: axit axetic (CHCOOH)Giải bàitrang SGK Hóa| Hay nhất Giải bài tập Hóa họcHệ thống toàn bộ các bài giải bài tập Hóa học ...4 ngày trước · Chất có nhóm – COOH: axit axetic (CHCOOH)Giải bàitrang SGK Hóa| Hay nhất Giải bài tập Hóa họcHệ thống toàn bộ các bài giải bài tập Hóa học ... ...