Top 8 nhận định nào sau đây không đúng về đặc điểm của cây công nghiệp 2022

Top 1: Phát biểu nào sau đây không đúng với đặc điểm của cây công ...

Tác giả: hoc247.net - Nhận 190 lượt đánh giá
Tóm tắt: Copyright © 2022 Hoc247.netĐơn vị chủ quản: Công Ty Cổ Phần Giáo Dục HỌC 247GPKD: 0313983319 cấp ngày 26/08/2016 tại Sở KH&ĐT TP.HCMGiấy phép Mạng Xã Hội số: 638/GP-BTTTT cấp ngày 29/12/2020Địa chỉ: P401, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Khớp với kết quả tìm kiếm: Có những đòi hỏi đặc biệt về đặc điểm sinh thái. B. Chủ yếu là nguyên liệu cho công nghiệp chế biến. C.Có những đòi hỏi đặc biệt về đặc điểm sinh thái. B. Chủ yếu là nguyên liệu cho công nghiệp chế biến. C. ...

Top 2: Nhận định nào sau đây không đúng về cây công nghiệp

Tác giả: boxhoidap.com - Nhận 141 lượt đánh giá
Tóm tắt: A. Diện tích cây công nghiệp hàng năm liên tục tăng.. B. Diện tích cây công nghiệp lâu năm liên tục tăng.. C. Tổng diện tích cây công nghiệp liên tục tăng.. D. Diện tích cây công nghiệp lâu năm tăng nhanh hơn cây hàng năm.. Giải thích: Qua bảng số liệu, ta có những nhận xét sau: - Từ năm 1975 đến năm 2012, diện tích cây công nghiệp hàng năm tăng, từ năm 2012 đến 2014 giảm. Tăng mạnh nhất. giai đoạn 1975-1985. - Diện tích cây công nghiệp lâu năm tiếp tục tăng qua các năm, tăng nhanh hơn diện tích cây hàng năm và tăng mạnh nhất ở giai đoạn 2005-2012. Đáp án: A . A. Chủ yếu là cây công nghiệp nhiệt đới. B. Có rất nhiều cây có nguồn gốc ôn đới. C. Có một số cây có nguồn. gốc cận nhiệt. D. Có nhiều loại cây công nghiệp khác nhau. CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ. CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ. CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ. Để thể hiện tốc độ tăng trưởng diện tích các loại cây công nghiệp của nước ta qua các năm, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?. Để. thể hiện diện tích cây công nghiệp hàng năm và lâu năm trong giai đoạn 1975-2014, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?. Cho bảng số liệu:DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG CÂY CÔNG NGHIỆP HÀNG NĂM VÀ CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM CỦA NƯỚC TA QUA CÁC NĂM(Đơn vi: nghìn ha). Năm . Cây công nghiệp hàng năm . Cây công nghiệp lâu năm. 1975. 212,1. 172,8. 1985. 600,7. 470,3. 1995. 716,7. 902,3. 2000. 778,1. 1451,3. 2005. 861,5. 1633,6. 2012. 797,6. 2012,5. 2014. 711,1. 2133,5. Căn cứ vào bảng số liệu và các kiến thức đã học, trả lời các câu hỏi sau:Tổng diện tích cây công nghiệp nước ta năm 2014 là?. Tỉ trọng diện tích cây công nghiệp lâu năm trong tổng diện tích cây công nghiệp qua các năm trên lần lượt là. Nếu vẽ biểu đồ tròn thể hiện quy mô và cơ cấu diện tích cây công nghiệp của nước ta năm 1975 và năm 2004 thì bán kính đường tròn năm 2014?. Để thể hiện quy mô và cơ cấu diện tích cây công nghiệp của nước ta năm 1975 và năm 2004. Dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?. So với năm 1975, tổng diện tích cây công nghiệp năm 2014 của nước ta tăng gấp. Để thể hiện sự thay đổi cơ cấu diện tích các loại cây công nghiệp của nước ta qua các năm, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?. Nhận định nào sau đây có. liên quan tới sự thay đổi cơ cấu diện tích cây công nghiệp ở nước ta?. So với năm 1975, năm 2014 diện tích cây công nghiệp lâu năm tăng thêm. Tốc độ tăng trưởng diện tích các loại cây trồng hàng năm và lâu năm ở nước ta từ năm 1975 đến 2014 (lấy năm 1975= 120%) lần. lượt là. Nhận định nào dưới đây không đúng?. Đặc điểm nào sau đây không đúng với địa hình Việt Nam?. So với trữ năng thuỷ điện của cả nước, hệ thống sông Hồng chiếm, hơn. Vùng nào sau đây có công nghiệp phát triển chậm, phân bố phân tán, rời rạc?. Tại Tây Nguyên, chè được trồng. Tuyến đường xương sống của hệ thống đường bộ nước ta là. Trong cơ cấu dân số nước ta, dân thành thị chiếm khoảng (%). Căn cứ vào bản đồ Lúa (năm 2007) trang 19 của Atlat Địa lí Việt Nam, hãy cho biết các tỉnh nào sau đây có sản lượng lúa đứng vào loại hàng đầu cả nước?. Nước ta có vị trí nằm hoàn toàn trong vùng nhiệt đới ở bán cầu Bắc, nên. Khu kinh tế nào sau đây không thuộc Duyên hải Nam Trung Bộ?. Cho biểu đồ:Hãy cho biết nhận xét nào sau đây không đúng với tốc độ tăng trưởng sản lượng một số sản phẩm của ngành công nghiệp nước ta theo biểu đồ trên?. Có bao nhiêu loại sau đây được xếp vào tài nguyên du lịch ở nước ta?1) Cảnh quan thiên nhiên.2) Di tích lịch sử, di tích cách mạng.3) Các giá trị nhân văn.4) Công trình lao động sáng tạo của con người.. Điều. kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển sản xuất lương thực ở nước ta không phải là. Yếu tố quan trọng đầu tiên trong việc đẩy mạnh chăn nuôi gia súc theo quy mô lớn là:. Cho biểu đồ:Có bao nhiêu nhận xét sau đây đúng với diện tích cây công nghiệp hàng năm và lâu năm của nước ta, giai đoạn 2005 - 2012?1) Diện tích cây công nghiệp. hàng năm và lâu năm có sự biến động.2) Diện tích cây công nghiệp lâu năm tăng liên tục.3) Diện tích cây công nghiệp hàng năm thấp hơn cây công nghiệp lâu năm.4) Diện tích cày công nghiệp hàng năm có xu hướng giảm.. Cho biểu đồ:Hãy cho biết biểu đồ trên có điểm sai nằm ở vị trí nào sau đây của biểu đồ?.
Khớp với kết quả tìm kiếm: 11 thg 5, 2022 · CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ. Để thể hiện tốc độ tăng trưởng diện tích các loại cây công nghiệp của nước ta qua các năm, dạng biểu đồ nào ...11 thg 5, 2022 · CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ. Để thể hiện tốc độ tăng trưởng diện tích các loại cây công nghiệp của nước ta qua các năm, dạng biểu đồ nào ... ...

Top 3: Nhận định nào sau đây chưa chính xác về vai trò của cây công nghiệp

Tác giả: tuhoc365.vn - Nhận 178 lượt đánh giá
Tóm tắt: Nhận định nào sau đây chưa chính xác về vai trò của cây công nghiệp: A. Cung cấp nguyên liệu cho các ngành công nghiệp B. Góp phần khai thác hiệu quả tài nguyên đất C. Góp phần bảo vệ môi trường . D. Là mặt hàng xuất khẩu quan trọng ở các nước phát triển
Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu hỏi · Đáp án đúng: D · Lời giải của Tự Học 365 · Các câu hỏi liên quan · Ý kiến của bạn Hủy.Câu hỏi · Đáp án đúng: D · Lời giải của Tự Học 365 · Các câu hỏi liên quan · Ý kiến của bạn Hủy. ...

Top 4: Phát biểu nào sau đây không đúng với cây công nghiệp ở nước ta?...

Tác giả: vietjack.online - Nhận 193 lượt đánh giá
Tóm tắt: A. Chủ yếu là cây công nghiệp nhiệt đới. B. Có rất nhiều cây có nguồn gốc ôn đới. C. Có một số cây có nguồn gốc cận nhiệt. D. Có nhiều loại cây công nghiệp khác nhau. Câu trả lời này có hữu ích không?. CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ. Đặc điểm nào sau đây không đúng. với địa hình Việt Nam?. So với trữ năng thuỷ điện của cả nước, hệ thống sông Hồng chiếm, hơn. Vùng nào sau đây có công nghiệp phát triển chậm, phân bố phân tán, rời rạc?. Tại Tây Nguyên, chè được trồng. Trong cơ cấu dân số nước ta, dân thành thị chiếm khoảng (%). Cho biểu đồ:Hãy cho biết nhận xét nào sau đây không đúng với tốc độ tăng trưởng sản lượng một số sản phẩm của ngành công nghiệp nước ta theo biểu đồ trên?. Căn cứ vào bản đồ Lúa (năm 2007) trang 19 của Atlat Địa lí Việt Nam, hãy cho biết các tỉnh nào sau đây có sản lượng lúa đứng vào loại hàng đầu cả nước?. Nước ta có vị trí nằm hoàn toàn trong vùng nhiệt đới ở bán cầu Bắc, nên. Tuyến đường xương sống của hệ thống đường bộ nước ta là. Khu kinh tế nào sau đây không thuộc Duyên hải Nam Trung Bộ? Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết các trung tâm công nghiệp Bỉm Sơn, Thanh Hoá, Vinh, Huế có giá trị sản xuất công nghiệp ở mức nào sau đây?. Điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển sản xuất lương thực ở nước ta không phải là. Cho biểu đồ:Có bao nhiêu nhận xét sau đây đúng với diện tích cây công nghiệp hàng năm và lâu năm của nước ta, giai đoạn 2005 - 2012?1) Diện tích cây công nghiệp hàng năm và lâu năm có sự biến động.2) Diện tích cây công nghiệp lâu năm tăng liên tục.3) Diện. tích cây công nghiệp hàng năm thấp hơn cây công nghiệp lâu năm.4) Diện tích cày công nghiệp hàng năm có xu hướng giảm.. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết ở Tây Nguyên, cửa khẩu Bờ Y thuộc tỉnh nào sau đây?. Cho biểu đồ:Hãy cho biết biểu đồ trên có điểm sai nằm ở vị trí nào sau đây của biểu đồ?.
Khớp với kết quả tìm kiếm: Cho biểu đồ: Hãy cho biết nhận xét nào sau đây không đúng với tốc độ tăng trưởng sản lượng một số sản phẩm của ngành công nghiệp nước ta theo biểu đồ trên?Cho biểu đồ: Hãy cho biết nhận xét nào sau đây không đúng với tốc độ tăng trưởng sản lượng một số sản phẩm của ngành công nghiệp nước ta theo biểu đồ trên? ...

Top 5: Ý nào sau đây không đúng với đặc điểm cây công nghiệp

Tác giả: cungthi.online - Nhận 168 lượt đánh giá
Tóm tắt: A.Phần lớn tập trung ở các nước phát triển. B.Chỉ được trồng ở những nơi có điều kiện thuận lợi nhất. C.Thường có các xí nghiệm chế biến sản phẩm của các cây công nghiệp ở các vùng chuyên canh. D.Phần lớn các cây công nghiệp là cây ưa nhiệt, ưa ẩm, cần đất thích hợp, cần nhiều lao động có kĩ thuật và kinh nghiệm.
Khớp với kết quả tìm kiếm: Chỉ được trồng ở những nơi có điều kiện thuận lợi nhất. C.Thường có các xí nghiệm chế biến sản phẩm của các cây công nghiệp ở các vùng chuyên canh.Chỉ được trồng ở những nơi có điều kiện thuận lợi nhất. C.Thường có các xí nghiệm chế biến sản phẩm của các cây công nghiệp ở các vùng chuyên canh. ...

Top 6: Nhận định nào sau đây không đúng khi nói về đặc điểm của ngành ...

Tác giả: hamchoi.vn - Nhận 196 lượt đánh giá
Tóm tắt: 1. Công nghiệp năng lượngSơ đồ cơ cấu ngành công nghiệp năng lượnga) Công nghiệp khai thác nguyên, nhiên liệuBIỂU ĐỒ SẢN LƯỢNG THAN, DẦU MỎ VÀ ĐIỆN CỦA NƯỚC TAQUA. CÁC NĂM* Công nghiệp khai thác than- Than antraxit: tập trung ở khu vực Quảng Ninh với trữ lượng hơn 3 tỉ tấn, cho nhiệt lượng 7000 - 8000 calo/kg.- Than nâu: phân bố ở đồng bằng sông Hồng, trữ lượng hàng chục tỉ tấn.- Than bùn: tập trung nhiều ở khu vực U Minh.- Sản lượng than liên tục tăng, năm 2019 đạt gần 46,4 triệu
Khớp với kết quả tìm kiếm: + Nam: Trị An (400 MW), Thác Mơ (150 MW). Thủy điện Sơn La - Nhà máy thủy điện có công suất lớn nhất nước ta. * Nhiệt điện.+ Nam: Trị An (400 MW), Thác Mơ (150 MW). Thủy điện Sơn La - Nhà máy thủy điện có công suất lớn nhất nước ta. * Nhiệt điện. ...

Top 7: Nhận định nào sau đây không đúng về cơ cấu ngành ... - Khóa học

Tác giả: khoahoc.vietjack.com - Nhận 196 lượt đánh giá
Tóm tắt: CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ. Vùng đất trong đê của Đồng bằng sông Hồng không được bồi. tụ phù sa hàng năm do. Biểu hiện nào sau đây. không phải của cảnh quan thiên nhiên phần lãnh thổ phía Nam nước ta. Ưu thế lớn nhất để phát triển ngành công nghiệp chế biến nông - lâm - thủy sản ở nước ta là. Tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa của sông ngòi nước ta thể hiện ở đặc điểm nào sau đây. Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ có tiềm năng thuỷ điện lớn nhất cả nước do. Việc hình thành và phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm ở vùng Đồng bằng sông Hồng nhằm mục đích chủ yếu nào sau đây.
Khớp với kết quả tìm kiếm: Đề thi liên quan · [Năm 2022] Đề thi thử môn Địa lý THPT Quốc gia có lời giải (30 đề) · Đề thi thử THPTQG 2019 Địa lí cực hay có đáp án · 30 đề thi ...Đề thi liên quan · [Năm 2022] Đề thi thử môn Địa lý THPT Quốc gia có lời giải (30 đề) · Đề thi thử THPTQG 2019 Địa lí cực hay có đáp án · 30 đề thi ... ...

Top 8: Phát biểu nào sau đây không đúng với đặc điểm của... - CungHocVui

Tác giả: cunghocvui.com - Nhận 210 lượt đánh giá
Tóm tắt: Câu hỏi: Phát biểu nào sau đây không đúng với đặc điểm của cây công nghiệp? Câu hỏi: Phát biểu nào sau đây không đúng với đặc điểm của cây công nghiệp? A. Có những đòi hỏi đặc biệt về đặc điểm sinh thái. B. Chủ yếu là nguyên liệu cho công nghiệp chế biến. C. Chỉ trồng ở những nơi có điều kiện thuận lợi nhất. D. Bất bất cứ đâu có dân cư sinh sống là có thể trồng được. Đáp ánD- Hướng dẫn giảiBất bất cứ đâu có dân cư sinh sống là có thể trồng được là phát. biểu không đúng với đặc điểm của câ
Khớp với kết quả tìm kiếm: Phát biểu nào sau đây không đúng với đặc điểm của cây công nghiệp?Hỗ trợ học tập, ... Đề thi giữa HK2 môn Địa lí 10 năm 2021 - Trường THPT Gia Định.Phát biểu nào sau đây không đúng với đặc điểm của cây công nghiệp?Hỗ trợ học tập, ... Đề thi giữa HK2 môn Địa lí 10 năm 2021 - Trường THPT Gia Định. ...