Trung bình yếu tiếng anh là gì năm 2024

![Xep Loai Bang trong tieng Anh.txt Xếp loại học lực Xếp loại học lực Đối với kết quả học tập, bậc cao đẳng, đại học đã được quy định như sau (tính đến thời điểm 2008): A (8,5 - 10) Giỏi – Excellent B (7,0 - 8,4) Khá – Good C (5,5 - 6,9) Trung bình – Average D (4,0 - 5,4) Trung bình yếu – Below Average F (dưới 4,0) Poor/ Weak http://tratu.soha.vn/dict/vn_en/Xếp_loại_học_lực Xếp loại bằng tốt nghiệp Trong khi đó hạng tốt nghiệp được quy định như sau: Xuất sắc – High Distinction Giỏi – Distinction Khá – Credit Trung bình khá – Strong Pass Trung bình – Pass Theo Thông tư số 45/2012/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ghi nội dung trên bằng tốt nghiệp cao đẳng: Loại Xuất sắc ghi “Excellent”, loại Giỏi ghi “Very good”, loại Khá ghi “Good”, loại Trung bình khá ghi “Average good”, loại Trung bình ghi “Ordinary” “Chính quy” ghi “Full-time”, “Vừa làm vừa học” ghi “Part-time”, “Học từ xa” ghi “Distance learning”, “Tự học có hướng dẫn” ghi “Guided Self - learning” Page 1 ](https://https://i0.wp.com/image.slidesharecdn.com/xeploaibangtrongtienganh-140202102758-phpapp02/85/X-p-Lo-i-B-ng-C-p-trong-Ti-ng-Anh-1-320.jpg)

What's hot

What's hot (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Xếp Loại Bằng Cấp trong Tiếng Anh

  • 1. trong tieng Anh.txt Xếp loại học lực Xếp loại học lực Đối với kết quả học tập, bậc cao đẳng, đại học đã được quy định như sau (tính đến thời điểm 2008): A (8,5 - 10) Giỏi – Excellent B (7,0 - 8,4) Khá – Good C (5,5 - 6,9) Trung bình – Average D (4,0 - 5,4) Trung bình yếu – Below Average F (dưới 4,0) Poor/ Weak http://tratu.soha.vn/dict/vn_en/Xếp_loại_học_lực Xếp loại bằng tốt nghiệp Trong khi đó hạng tốt nghiệp được quy định như sau: Xuất sắc – High Distinction Giỏi – Distinction Khá – Credit Trung bình khá – Strong Pass Trung bình – Pass Theo Thông tư số 45/2012/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ghi nội dung trên bằng tốt nghiệp cao đẳng: Loại Xuất sắc ghi “Excellent”, loại Giỏi ghi “Very good”, loại Khá ghi “Good”, loại Trung bình khá ghi “Average good”, loại Trung bình ghi “Ordinary” “Chính quy” ghi “Full-time”, “Vừa làm vừa học” ghi “Part-time”, “Học từ xa” ghi “Distance learning”, “Tự học có hướng dẫn” ghi “Guided Self - learning” Page 1

Cuối cùng, sinh viên mang bản điểm gốc có dấu mộc của Phòng Đào tạo cùng với bảng điểm đã làm theo hướng dẫn lên Phòng HTQT để Trưởng phòng có thể ký xác nhận. Sau đó, sinh viên mang đến Phòng Đào tạo để lấy dấu mộc cho bản tiếng Anh.

Xếp Loại Bằng Cấp Trong Tiếng Anh? Xếp loại tốt nghiệp trong tiếng Anh? Câu hỏi này đã được giải đáp rõ ràng. Hy vọng với nội dung hướng dẫn ở phía trên có thể mang đến cho bạn thêm những thông tin hữu ích. Đừng quên theo dõi mindovermetal để có thêm những thông tin hữu ích.

Để thống nhất bản dịch tiếng Anh với nhau, đặc biệt trong trường hợp, nhiều biên dịch cùng dịch cho cùng một đối tượng thì việc thống nhất thuật ngữ càng quan trọng, đặc biệt là văn bằng, bảng điểm, học bạn, xác nhận tốt nghiệp…. Trong quá trình dịch thuật và tham chiếu từ khách hàng, và theo văn bản pháp luật liên quan thì PNVT đưa ra cách dịch sau đây:

Trung bình yếu tiếng anh là gì năm 2024
Cách dịch xếp hạng, loại hình đào tạo trong văn bằng, bảng điểm sang tiếng Anh

Xuất sắc: Excellent

A (8,5-10) --> Giỏi: Very good

B (7,0-8,4) --> Khá: Good

Trung bình khá: Fairly good

C (5,5-6,9)--> Trung bình: Average

D (4,0-54) --> Trung bình yếu: Below average

F (<4,0) Yếu: Weak

Kém: Poor

Trong khi những nguồn nước ngoài thì thích dùng:

Xuất sắc: High Distinction

Giỏi: Distinction

Khá: Credit

Trung bình khá: Strong pass

Trung Bình: Pass

Yếu, kém: Fail

Hệ đào tạo thì có:

Chính quy : full-time

Vừa học vừa làm: part-time

Học từ xa: Distance learning

Tự học có hướng dẫn : Guided self-learning

Vì hạnh kiểm và học lực cũng thường xếp hạng trung bình, khá, tốt, nên để đơn giản hóa, các biên dịch PNVT nên dùng cách thứ nhất nêu trên nhé, tức good, very good…

Ở trường trung học, cô ấy là một học sinh trung bình nhưng trong thời gian đại học, cô ấy luôn đứng đầu lớp của chúng tôi.

In high school, she was an average student but during university, she was always at the top of our class.