Bài tập học kì môn hình sự hlu

BÀI TẬP HỌC KỲ

MÔN: LUẬT DÂN SỰ MODULE 1

(Dành cho sinh viên K42 – Học kỳ 2, năm học 2017 – 2018)

1 Phân tích các chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự. Hãy đưa ra quan điểm của mình về nhân định: “Chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự chỉ bao gồm cá nhân và pháp nhân”.

2 Phân tích quyền của cá nhân về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình. Hãy sưu tầm và phân tích một vụ việc về xâm phạm quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình trên cơ sở các quy định của pháp luật dân sự Việt Nam hiện hành.

3 Phân tích mối quan hệ giữa quyền của cá nhân đối với hình ảnh và quyền của cá nhân đối với bí mật cá nhân. Hãy sưu tầm và phân tích một vụ việc về xâm phạm quyền đối với bí mật cá nhân trên cơ sở quy định của pháp luật dân sự Việt Nam hiện hành.

4 Phân tích quy định của pháp luật về giao dịch dân sự vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thức. Hãy sưu tầm và phân tích một vụ việc về giao dịch dân sự vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thức trên cơ sở quy định của pháp luật dân sự Việt Nam hiện hành.

5 Phân tích quy định của pháp luật về giao dịch dân sự được xác lập do giả tạo. Hãy sưu tầm và phân tích một vụ việc về giao dịch dân sự vô hiệu do giả tạo trên cơ sở quy định của pháp luật dân sự Việt Nam hiện hành.

6 Phân tích quy định của pháp luật về thời hiệu khởi kiện và bắt đầu lại thời hiệu khởi kiện. Hãy sưu tầm và phân tích một vụ việc về hết thời hiệu khởi kiện thừa kế và nêu hướng hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.

7 Phân tích quy định của pháp luật hiện hành về chiếm hữu và nêu ý nghĩa của quy định về chiếm hữu đối với việc bảo vệ quyền của các chủ thể trong quan hệ dân sự.

8 Phân tích các quyền khác đối với tài sản và chỉ rõ mối quan hệ giữa quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản. Xây dựng một tình huống minh hoạ cho quyền hưởng dụng.

9 Phân tích các loại tài sản theo quy định của pháp luật. Hãy đưa ra bình luận về các loại tài sản kỹ thuật số (tiền ảo: Bitcion, one coin…) hiện nay trên cơ sở bản chất pháp lý về tài sản.

10 Phân tích quy định của pháp luật về di sản dùng vào việc thờ cúng. Hãy sưu tầm và phân tích một vụ việc về thừa kế có di sản dùng vào việc thờ cúng trên cơ sở quy định của pháp luật dân sự Việt Nam hiện hành.

11 Phân tích hình thức sở hữu chung hợp nhất. Hãy sưu tầm và phân tích một vụ việc về tranh chấp sở hữu trong nhà chung cư trên cơ sở quy định của pháp luật dân sự Việt Nam hiện hành

12 So sánh truất quyền hưởng di sản thừa kế với không được quyền hưởng di sản thừa kế. Hãy sưu tầm và phân tích một vụ việc về không được quyền hưởng di sản thừa kế trên cơ sở quy định của pháp luật dân sự Việt Nam hiện hành.

13 Phân tích quy định của pháp luật về những người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc. Hãy sưu tầm và phân tích một vụ việc về thừa kế có liên quan đến những người được hưởng di sản thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc trên cơ sở quy định của pháp luật dân sự Việt Nam hiện hành.

14 Phân tích quy định của pháp luật về thừa kế thế vị. Hãy sưu tầm và phân tích một vụ việc về thừa kế có thế vị trên cơ sở quy định của pháp luật dân sự Việt Nam hiện hành.

15 Phân tích quy định của pháp luật về quản lý di sản thừa kế. Hãy sưu tầm và phân tích một vụ việc về quản lý di sản thừa kế trên cơ sở quy định của pháp luật dân sự Việt Nam hiện hành.

x

Hy vọng bộ tài liệu “TỔNG HỢP ĐỀ THI, ĐỀ KIỂM TRA DÀNH CHO SINH VIÊN LUẬT” này sẽ giúp ích cho các em sinh viên ngành Luật.

MỤC LỤC

STT

NỘI DUNG

SÔ TRANG

1

Đề thi môn Công pháp Quốc tế

1 – 30

2

Đề thi môn Lịch sử nhà nước và pháp luật

31 – 53

3

Đề thi môn Luật biển

54 – 63

4

Đề thi môn Luật cạnh tranh

64 – 79

5

Đề thi môn Luật chứng khoán

80 – 87

6

Đề thi môn Luật dân sự

88 – 104

7

Đề thi môn Luật đất đai

105 – 132

8

Đề thi môn Luật hành chính

133 – 143

9

Đề thi môn Luật hiến pháp

144 – 158

10

Đề thi môn Luật hình sự

159 – 179

11

Đề thi môn Luật hôn nhân và gia đình

180 – 185

12

Đề thi môn Luật lao động

186 – 192

13

Đề thi môn Luật môi trường

193 – 200

14

Đề thi môn Luật ngân hàng

201 – 217

15

Đề thi môn Luật ngân sách Nhà nước

218 – 223

16

Đề thi môn Luật sở hữu trí tuệ

224 – 231

17

Đề thi môn Luật tài chính

232 – 238

18

Đề thi môn Luật thi hành án dân sự

239 – 249

19

Đề thi môn Luật thì hành án hình sự

250 – 259

20

Đề thi môn Luật thuế

260 – 271

21

Đề thi môn Luật thương mại quốc tế

272 – 280

22

Đề thi môn Luật tố tụng dân sự

281 – 305

23

Đề thi môn Luật tố tụng hành chính

306 – 309

24

Đề thi môn Luật tố tụng hình sự

310 – 320

25

Đề thi môn Pháp luật kinh doanh bất động sản

321 – 333

26

Đề thi môn Tư pháp Quốc tế

334 – 400

27

Đề thi môn Xây dựng văn bản pháp luật

401 – 414

LINK TẢI: TỔNG HỢP ĐỀ THI, ĐỀ KIỂM TRA DÀNH CHO SINH VIÊN LUẬT

Luật sư tại Đà Nẵng:

99 Nguyễn Hữu Thọ, Quân Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Luật sư tại Huế:

336 Phan Chu Trinh, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Luật sư tại Quảng Ngãi:

359 đường Nguyễn Du, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Website: www.fdvn.vn www.fdvnlawfirm.vn www.diendanngheluat.vn www.tuvanphapluatdanang.com

Email: [email protected] [email protected]

Điện thoại: 0935 643 666 – 0906 499 446

Fanpage LUẬT SƯ FDVN: https://www.facebook.com/fdvnlawfirm/

Legal Service For Expat: https://www.facebook.com/fdvnlawfirmvietnam/

TỦ SÁCH NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/SayMeNgheLuat/

DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/groups/saymengheluat/