Cách tạo danh sách phát trên Facebook

Bài viết này hướng dẫn bạn cách tạo danh sách phát trên YouTube và thêm video vào đó. Bạn có thể thực hiện việc này trên YouTube phiên bản điện thoại hoặc máy tính.

Các bước

Phương pháp 1 Phương pháp 1 của 2:Trên điện thoại

 1. Cách tạo danh sách phát trên Facebook
  Cách tạo danh sách phát trên Facebook
  1
  Mở YouTube. Bạn sẽ chạm vào ứng dụng với biểu tượng của YouTube. Thao tác này sẽ mở ra trang chủ YouTube của bạn nếu bạn đã đăng nhập.
  • Nếu chưa đăng nhập, bạn sẽ nhập địa chỉ email (hoặc số điện thoại) và mật khẩu để tiếp tục.
 2. Cách tạo danh sách phát trên Facebook
  Cách tạo danh sách phát trên Facebook
  2
  Chạm vào biểu tượng "Search" (Tìm kiếm). Đó là biểu tượng kính lúp ở phía trên góc phải màn hình.
 3. Cách tạo danh sách phát trên Facebook
  Cách tạo danh sách phát trên Facebook
  3
  Tìm kiếm video. Bạn sẽ nhập tên video cần thêm vào danh sách phát, rồi chạm vào tên của video trong danh sách đang hiển thị bên dưới thanh tìm kiếm. Thao tác này sẽ cho bạn kết quả tìm kiếm phù hợp trên YouTube.
 4. Cách tạo danh sách phát trên Facebook
  Cách tạo danh sách phát trên Facebook
  4
  Chọn video. Hãy chạm vào video mà bạn muốn thêm vào danh sách phát. Video cũng sẽ được phát ngay sau thao tác này.
 5. Cách tạo danh sách phát trên Facebook
  Cách tạo danh sách phát trên Facebook
  5
  Chạm vào Add to (Thêm vào) với biểu tượng + ở bên dưới góc phải cửa sổ video để mở trình đơn.
 6. Cách tạo danh sách phát trên Facebook
  Cách tạo danh sách phát trên Facebook
  6
  Chạm vào Create new playlist (Tạo danh sách phát mới) ở phía trên trình đơn. Thao tác này sẽ mở ra bảng "Create playlist" (Tạo danh sách phát).
 7. Cách tạo danh sách phát trên Facebook
  Cách tạo danh sách phát trên Facebook
  7
  Nhập tên của danh sách phát. Bạn sẽ đặt tên cho danh sách phát tại trường ở đầu bảng.
 8. Cách tạo danh sách phát trên Facebook
  Cách tạo danh sách phát trên Facebook
  8
  Đặt quyền riêng tư cho danh sách phát. Chạm vào Public (Công khai) để cho phép mọi người thấy danh sách phát trên kênh của bạn, Unlisted (Không công khai) để ẩn danh sách phát khỏi những người không có đường dẫn truy cập, hoặc Private (Riêng tư) để bạn là người duy nhất thấy danh sách phát.
  • Trên Android, bạn chỉ có thể chọn Private bằng cách chạm vào ô bên trái lựa chọn đó. Việc không đánh dấu vào ô này sẽ tạo ra danh sách phát công khai.
 9. Cách tạo danh sách phát trên Facebook
  Cách tạo danh sách phát trên Facebook
  9
  Chạm vào ở phía trên góc phải màn hình để tạo danh sách phát.
  • Trên Android, bạn sẽ chọn OK.
 10. Cách tạo danh sách phát trên Facebook
  Cách tạo danh sách phát trên Facebook
  10
  Thêm video vào danh sách phát. Truy cập một video khác và chọn Add to ở bên dưới video, rồi chạm vào tên của danh sách phát trong trình đơn. Như vậy, video sẽ được tự động thêm vào danh sách phát của bạn.

Phương pháp 2 Phương pháp 2 của 2:Trên máy tính

 1. Cách tạo danh sách phát trên Facebook
  Cách tạo danh sách phát trên Facebook
  1
  Mở trang YouTube bằng cách truy cập https://www.youtube.com/. Thao tác này sẽ mở ra trang chủ YouTube của bạn nếu bạn đã đăng nhập.
  • Nếu bạn chưa đăng nhập, hãy nhấp vào SIGN IN (Đăng nhập) ở phía trên góc phải cửa sổ, rồi nhập địa chỉ email và mật khẩu.
 2. Cách tạo danh sách phát trên Facebook
  Cách tạo danh sách phát trên Facebook
  2
  Nhấp vào thanh tìm kiếm ở đầu trang YouTube.
 3. Cách tạo danh sách phát trên Facebook
  Cách tạo danh sách phát trên Facebook
  3
  Tìm video. Bạn sẽ nhập tên của video, rồi ấn Enter. Đây là thao tác tìm kiếm video YouTube phù hợp với yêu cầu.
 4. Cách tạo danh sách phát trên Facebook
  Cách tạo danh sách phát trên Facebook
  4
  Chọn video. Hãy chạm vào video mà bạn muốn thêm vào danh sách phát. Video cũng sẽ được phát ngay sau thao tác này.
 5. Cách tạo danh sách phát trên Facebook
  Cách tạo danh sách phát trên Facebook
  5
  Nhấp vào nút "Add to" (Thêm vào) với biểu tượng + ở bên dưới góc phải cửa sổ video để mở trình đơn.
 6. Cách tạo danh sách phát trên Facebook
  Cách tạo danh sách phát trên Facebook
  6
  Nhấp vào Create new playlist (Tạo danh sách phát mới) ở cuối trình đơn đang hiển thị. Bảng tạo danh sách phát mới sẽ được mở ngay tại trình đơn này.
 7. Cách tạo danh sách phát trên Facebook
  Cách tạo danh sách phát trên Facebook
  7
  Đặt tên cho danh sách phát. Nhấp vào trường "Name" (Tên), rồi nhập tên của danh sách phát.
 8. Cách tạo danh sách phát trên Facebook
  Cách tạo danh sách phát trên Facebook
  8
  Đặt thiết lập riêng tư cho danh sách phát. Bạn sẽ nhấp vào khung lựa chọn "Privacy" (Riêng tư), rồi chọn một trong các lựa chọn sau:
  • Public (Công khai) - Bất kỳ ai truy cập kênh của bạn đều có thể xem danh sách phát.
  • Unlisted (Không công khai) - Danh sách phát của bạn sẽ không hiển thị trên kênh, nhưng bạn có thể gửi cho người khác đường dẫn đến danh sách phát để chia sẻ với họ.
  • Private (Riêng tư) - Bạn là người duy nhất có thể xem danh sách phát.
 9. Cách tạo danh sách phát trên Facebook
  Cách tạo danh sách phát trên Facebook
  Cách tạo danh sách phát trên Facebook
  Cách tạo danh sách phát trên Facebook
  9
  Nhấp vào nút CREATE (Tạo) màu đỏ ở bên dưới góc phải trình đơn để tạo và lưu danh sách phát vào trang cá nhân của bạn.
 10. Cách tạo danh sách phát trên Facebook
  Cách tạo danh sách phát trên Facebook
  10
  Thêm video vào danh sách phát. Hãy truy cập video khác và nhấp vào biểu tượng "Add to" bên dưới video, rồi đánh dấu vào ô bên trái tên của danh sách phát. Đây là thao tác thêm video vào danh sách phát.

Lời khuyên

 • Bạn có thể truy cập danh sách phát trong thẻ Library (Thư viện) bên dưới màn hình (trên điện thoại) hoặc phần "LIBRARY" ở bên trái trang chủ (trên máy tính).

Cảnh báo

 • Hãy lưu ý đến thiết lập riêng tư của danh sách phát. Sẽ rất ngượng nếu như bạn lưu các video có tính riêng tư vào danh sách phát công khai.