Giáo án toán lớp 2 luyêtn tâp chung trang 181 năm 2024

Bài 1: Mỗi bài tập dưới đây có nêu kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Mỗi bài tập dưới đây có nêu kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D (là đáp số, kết quả tính,...). Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

 1. Giá trị của chữ số 3 trong số 683 941 là:
 1. 3 B. 300 C. 3000 D. 30 000
 1. Trong phép nhân

\( \displaystyle\frac{{ \times \begin{array}{*{20}{r}}{2346}\\{35}\end{array}}}{{\begin{array}{*{20}{r}}{11730\,}\\{..........\,}\\\hline{82110\,}\end{array}}}\)

Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:

 1. 7208 B. 7038 C. 6928 D. 6938
 1. Phân số nào chỉ phần đã tô màu của hình dưới đây ?

 1. \( \displaystyle{4 \over 5}\) B. \( \displaystyle{5 \over 9}\) C. \( \displaystyle{5 \over 4}\) D. \( \displaystyle{4 \over 9}\)
 1. Số thích hợp để viết vào ô trống của
  Giáo án toán lớp 2 luyêtn tâp chung trang 181 năm 2024
  là:
 1. 1 B. 4 C. 9 D. 36
 1. Nếu một quả táo cân nặng \(50g\) thì cần có bao nhiêu quả táo như thế để cân được \(4kg\) ?
 1. 80 B. 50 C. 40 D. 20

Phương pháp giải:

 1. Xác định hàng của chữ số 3 trong số 683941.
 1. Số cần điền là kết quả của phép tính \( \displaystyle2346 \times 3\).
 1. Phân số chỉ phần đã tô màu có tử số là số ô vuông được tô màu, mẫu số là tổng số ô vuông bằng nhau.
 1. Rút gọn phân số \(\dfrac{4}{36}\) bằng cách chia cả tử số và mẫu số cho \(4\).
 1. Đổi \(4kg = 4000g\). Tính số quả táo bằng cách lấy \(4000g\) chia cho cân nặng của một quả táo.

Lời giải chi tiết:

 1. Chữ số 3 trong số 683 941 thuộc hàng nghìn nên giá trị của chữ số 3 là 3000.

Chọn C.

 1. Ta có: \( \displaystyle2346 \times 3 = 7038\).

Chọn B.

 1. Phân số chỉ phần đã tô màu của hình vẽ là \( \displaystyle \frac{4}{9} \)

Chọn D.

 1. Ta có: \(\dfrac{4}{36}=\dfrac{4:4}{36:4}=\dfrac{1}{9} \)

Số thích hợp để viết vào ô trống là \(1\).

Chọn A.

 1. Đổi \(4kg = 4000g\).

Để cân được \(4kg\) thì cần có số quả táo là:

\(4000 : 50 = 80\) (quả)

Chọn A.

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Tính:

 1. \( \displaystyle2 - {1 \over 4}\) ; b) \( \displaystyle{5 \over 8} + {3 \over 8} \times {4 \over 9}\)

Phương pháp giải:

Biểu thức có phép cộng và phép nhân thì ta thực hiện tính phép nhân trước, thực hiện tính phép cộng sau.

Lời giải chi tiết:

 1. \( \displaystyle2 - {1 \over 4} = {8 \over 4} - {1 \over 4} = {7 \over 4}\) ;
 1. \( \displaystyle{5 \over 8} + {3 \over 8} \times {4 \over 9} = {5 \over 8} + {{12} \over {72}} \)\(\displaystyle = {45 \over 72} + {{12} \over {72}}= {{57} \over {72}} = {{19} \over {24}}\).

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

 1. Tượng đài vua Lý Thái Tổ ở Hà Nội cao \(1010cm\), hay \(...m\;...cm\)

Giáo án toán lớp 2 luyêtn tâp chung trang 181 năm 2024

 1. Năm \(2010\) cả nước ta kỉ niệm " Một nghìn năm Thăng Long - Hà Nội". Như vậy, Thủ đô Hà Nội được thành lập năm ... thuộc thế kỉ ... .

Phương pháp giải:

Từ năm 2001 đến năm 2100 là thế kỉ hai mươi mốt (thế kỉ XXI).

Lời giải chi tiết:

 1. Tượng đài vua Lý Thái Tổ ở Hà Nội cao \(1010cm\), hay \(10m \;10cm\).
 1. Năm \(2010\) cả nước ta kỉ niệm " Một nghìn năm Thăng Long- Hà Nội". Như vậy, Thủ đô Hà Nội được thành lập năm \(1010\) thuộc thế kỉ \(XI\).

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng \(24m\) và chiều rộng bằng \(\displaystyle{2 \over 5}\) chiều dài.