Hướng dẫn cài đặt eclipse cho macbook năm 2024

Eclipse là một môi trường phát triển tích hợp (IDE) phổ biến dành cho lập trình Java. Đối với những người mới học lập trình, Eclipse là IDE tốt nhất để bắt đầu khám phá...

Eclipse là một môi trường phát triển tích hợp (IDE) phổ biến dành cho lập trình Java. Đối với những người mới học lập trình, Eclipse là IDE tốt nhất để bắt đầu khám phá và làm quen với Java. Tuy nhiên, cách tải và cài đặt Eclipse IDE một cách chính xác không phải ai cũng biết. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn cách cài đặt Eclipse IDE trên Windows 10 mới nhất năm 2021.

Giới thiệu về Eclipse IDE

Eclipse là một IDE phát triển bởi IBM, hỗ trợ lập trình Java, C/ c+ +, PHP và nhiều ngôn ngữ khác. Tuy nhiên, khi nhắc đến Eclipse IDE, hầu hết mọi người nghĩ ngay đến môi trường lập trình Java tốt nhất để học hoặc làm việc.

Ngoài Eclipse, có một số IDE khác như Netbeans và Intellij IDEA. Netbeans thường được sử dụng cho mục đích học tập và giảng dạy, trong khi Intellij IDEA mạnh mẽ và chứa nhiều tính năng tiên tiến hơn, thích hợp cho người dùng có kinh nghiệm và dự án thực tế.

Tính năng của Eclipse IDE

Eclipse IDE 2021 có những cải tiến và tính năng mới cần thiết, bao gồm:

 • Hỗ trợ chip xử lý mới nhất của Apple, Apple M1, trên các hệ thống AArch64 (Arm64) dựa trên Mac.
 • Hỗ trợ Java 16 và cung cấp các công cụ cần thiết để lập trình dễ dàng.
 • Cải tiến các công cụ lập trình Java.
 • Hỗ trợ mở tệp và liên kết bằng cách nhấp chuột phải, ghi nhớ thư mục làm việc và nhiều tính năng khác.
 • Bổ sung các plugin mới.
 • Mã nguồn mở và miễn phí, phát hành theo các điều khoản của Giấy phép Công cộng Eclipse 2.0.

Tải về Eclipse IDE mới nhất 2021

Để lập trình Java với Eclipse IDE, trước tiên bạn cần cài đặt JDK (Java Development Kit) theo liên kết dưới đây.

Sau đó, bạn có thể tải Eclipse IDE miễn phí từ trang chủ, thực hiện theo hướng dẫn sau:

 1. Truy cập đường dẫn sau: đường dẫn trang chủ Eclipse.
 2. Tải về phiên bản phù hợp với hệ điều hành của bạn. Ví dụ, nếu bạn đang sử dụng Windows 10 64 bit, hãy chọn phiên bản Windows 10 64 bit.

Hướng dẫn cài đặt eclipse cho macbook năm 2024

 1. Nhấn vào nút Download để bắt đầu quá trình tải về.

Hướng dẫn cài đặt eclipse cho macbook năm 2024

 1. Sau khi hoàn tất việc tải về, bạn đã cài đặt thành công Eclipse IDE lập trình Java mới nhất năm 2021.

Hướng dẫn cài đặt Eclipse trên Windows 10

Sau khi tải về, bạn hãy chạy tệp eclipse-inst-jre-win64.exe để bắt đầu quá trình cài đặt.

 1. Chọn Eclipse IDE for Enterprise Java and Web Developers để có thêm nhiều tính năng hơn trong lập trình Java. Bạn cũng có thể chọn các tùy chọn khác như lập trình c /C++ hoặc PHP.
 2. Nhấn Install để bắt đầu quá trình cài đặt.
 3. Khi thông báo hiện lên, chọn Accept Now để tiếp tục.
 4. Quá trình cài đặt sẽ diễn ra trong khoảng 5-7 phút. Đợi cho đến khi hoàn tất cài đặt.
 5. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, nhấn Launch để khởi chạy IDE.
 6. Bạn có thể chọn nơi lưu các dự án sau này, chọn làm mặc định và nhấn Launch để hoàn tất.

Giao diện Eclipse sau khi cài đặt

Sau khi hoàn tất cài đặt, mở Eclipse IDE sẽ hiển thị giao diện chính của nó. Bạn có thể bắt đầu lập trình Java và khám phá các tính năng mạnh mẽ của IDE này.

Lời kết

Trên đây, chúng tôi đã chia sẻ với bạn cách cài đặt Eclipse cơ bản. Bạn có thể tự tin cài đặt phiên bản phù hợp với hệ điều hành bạn đang sử dụng và khám phá mã nguồn mở và miễn phí này.

Bug IDTitleStatus432716Consider org.eclipse.recommenders.mylyn.rcp.feature for inclusion into Java packageRESOLVED406246zip compression errorRESOLVED389113Unable to Launch Eclipse after download and setup: "The Eclipse executable launcher was unable to locate its companion shared library."RESOLVED549138Mylyn cannot be removed from Java IDE packageRESOLVED436206Re-enable Marketplace Client in Java PackageRESOLVED474204Include Buildship as part of Java packageRESOLVED468598Mars RC1 Mac packages are damagedRESOLVED386686the Mobile package should include the Mylyn Bugzilla connectorRESOLVED383193Taskbar icon doesn't show Android build progressRESOLVED365594add code recommenders to java packageRESOLVED358692Eclipse java package crash in Ubuntu 11.0.4RESOLVED567452Include Terminal feature in Java EPPRESOLVED566897Include JVM in the Java packageRESOLVED382804Ctrl+C, Ctrl+V shortcuts don't work while editing Android XMLRESOLVED564447Unsigned webtools bundle in Java IDE 2020-06RESOLVED194805add Error Log view to Java EPP distributionRESOLVED536469Use png with transparent icon in the about dialog of Java EPP (and others if applicable)RESOLVED526611win64 version missingRESOLVED528429m2e to download sources by defaultRESOLVED507104Include EclEmma in Java PackageRESOLVED517658Unexpected runtime error while computing a text hoverRESOLVED513809[wiring] HttpComponents wiring issueRESOLVED509799Symantec reports a Trojan SONAR.AM.C!g24 in eclipseRESOLVED492163Add Maven to java packageRESOLVED490044[Welcome] Adopt Solstice theme for Java packageRESOLVED534617[Photon] [java] Add Tip of the Day to the Java PackageRESOLVED535504Open file feature broken in Photon RC2 EPP packagesRESOLVED481475Scroll lock button being disabledRESOLVED483914bugRESOLVED487722Dead link for "Remote Help": Topic not foundRESOLVED530698Using weka apiRESOLVED357332Annotations not shown on overview rulerRESOLVED560444Java was started but returned exit code=13 on Windows 10 64 bitRESOLVED275719[Galileo M7] packages do not have dropins folderRESOLVED311613java IDE / m6 / linux has an EclispeCon splash screen?RESOLVED275558[Galileo M7] welcome view is not displayed on first startupRESOLVED340312Indigo Java package logs lots of outputRESOLVED297341EPP web page "Download Milestone" link points to old buildsRESOLVED275523[Galileo M7] features appear twice in the about dialogRESOLVED275767[Galileo M7] FileNotFoundException when updating MylynRESOLVED279203Add and enable Mylyn update site by defaultRESOLVED580957Filter in Quick Type Hierarchy by package nameRESOLVED287566error on update after clean installRESOLVED357020add Mylyn Hudson/Jenkins connector to Java packageRESOLVED281448[update] manager talking to update sites not availableRESOLVED334180package contains duplicate (and modified?) bundlesRESOLVED341705I tried to load the eclipse environment in Win Vista OS and got problems restoring workbench...RESOLVED343869Add WindowBuilder Core and Swing to the Java packageRESOLVED248976"IDE for Java Developers" package is too restrictive by specifying Java 1.5 as requiredRESOLVED350079EGit should be by included in Java packageRESOLVED246466Missing/extra update sites when installing in either C:\program file or C:\RESOLVED355058update repository locations for JunoRESOLVED356349update Mylyn URLs for JunoRESOLVED356126fix Mylyn repository URLs in EPP packages for IndigoRESOLVED275520[Galileo M7] package does not have any update sitesRESOLVED275521Improve branding for Galileo java packageRESOLVED306817Cannot update from M5 to Eclipse 3.6 M6RESOLVED346703Inclusion of m2e marketplace on help menu causing confusionRESOLVED348157intrusive "preview?" dialog on startup, from WindowBuilderRESOLVED313818Bugzilla connector does not load on Java 1.5 due to missing java.xml.bind bundleRESOLVED532067Open BugsCLOSED530726Mac OS X(Cocoa)64位下载连接无效CLOSED526343Constantly returning error message when opening the programCLOSED521514Add "Eclipse News" RSS feed to Java PackageCLOSED521654Getting error while starting Apache serverCLOSED522649News feed plugin not installed on upgrade installsCLOSED529170MacOs didnt open the programCLOSED540168java 11CLOSED551635I can't run eclipse without having a bug on it.CLOSED550404sgfghgCLOSED548562I am not able to update because of unfound repositories.CLOSED515622Eclipse will not runCLOSED580626Mylyn Task List UI broken (org.eclipse.mylyn.tasks.ui due to java/jakarta.xml.bind)CLOSED573188crash on startup (macos ARM/M1)CLOSED575650Eclipse hangs and freezes when interacting with the src folder in the project explorer.CLOSED563320Scala integration is pendingCLOSED548444The Java GUI is too bigCLOSED547604Can't Install softwareCLOSED541760Missing Java Developer links for 2018-12 M3CLOSED539041Unable to InstallCLOSED534760Simple compilation fails in Eclipse Oxygen.3aCLOSED542080Problems occurred when invoking code from plug-in: "org.eclipse.ui.views.properties.tabbed".CLOSED543011java.io.FileWriter, the File cannot be deletedCLOSED5434642018-12 Installation ErrorCLOSED543054Eclipse crashing while looking at filesCLOSED581216Unable to install EclipseCLOSED476553Installed Code Recommenders Snipmatch and Mylyn Integration features do not *show* under Installation DetailsCLOSED435449Add org.eclipse.recommenders.snipmatch.rcp.feature to java-packageCLOSED414385the eclipsec executable launcher was unable to locate its companion shared libraryCLOSED414381Failed to load the JNI shared library "C:\ogramFiles\Java\jre6\bin\client\jvm.dll"\CLOSED435919Add "Eclipse Code Recommenders" to "This package includes" listCLOSED436109update java package maintainer informationCLOSED458646Problème démarrage EclipseCLOSED457081Add Error Reporting to Java PackageCLOSED455363Allow users to uninstall features from a packageCLOSED386806New Eclipse Icon not used by Eclipse 4.2 on Windows 7CLOSED384532The Eclipse executable launcher was unable to locate its companion shared libraryCLOSED349028fix provider name for org.eclipse.wb.discovery.*CLOSED330226Inclusion of m2eCLOSED304968LinkageError when trying to use Eclipse to run (PDE) Ant scriptsCLOSED353613Add EGit 1.1 to java-packageCLOSED355002EPP packages need stylingCLOSED382232Add 'EGit Import' to EPP package with EGitCLOSED381216Zip file for Java IDE RC1 package requires a password?CLOSED374170bugs when updating softwareCLOSED461540Unarchiving errorCLOSED464220BugCLOSED494695Didn't update from old versionCLOSED491227Facing blocking error in the Luna version 2 (4.4.2) when automating selenium code for select drop down menuCLOSED484535An error removing AppEngine from the projectCLOSED495806Suboptimal "Visit" link on About Eclipse Features pageCLOSED497192Eclipse Mars does not open in Windows 10 ProCLOSED501518Exception while updating external foldersCLOSED498457FileNotFoundException : org.eclipse.ui_3.108.0.v20160518-1929.jarCLOSED497204resource in project, but error says not openCLOSED482370thanksCLOSED482285Mars.1 splash screen does not show progress bar after using consoleCLOSED476546Eclipse Mars.1 RC2 for Java Developers includes CVS cheat sheets but no CVS supportCLOSED473585Help system broken after updating from Luna to MarsCLOSED470912p2 can't find epp repo for Mars releaseCLOSED477195Maintainer/tester information outdatedCLOSED477572pCLOSED480756Switch to root level features to allow users to remove unwanted featuresCLOSED478619WebappCLOSED507515Issue encountered when updating and reinstalling ABAP Development tools on NEON version.CLOSED

Bugs listed in italics indicate the bug has been moved to another project.