Năm 2023 cách mạng tháng 8 dc bao nhiêu năm năm 2024

Cơ quan Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trên mạng internetCƠ QUAN CHỦ QUẢN: BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG

Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 08 048161 / 08 048162; Fax: 08 044175; E-mail: [email protected] Giấy phép số: 373/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có quyết định tổ chức Đợt phim Kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023).

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam, Công ty Cổ phần phim Giải Phóng, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng, Trung tâm Điện ảnh, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh, Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật, Trung tâm Văn hóa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức Đợt phim trên trong phạm vi cả nước từ ngày 19/8 đến ngày 05/9/2023.

Các phim được chọn chiếu trong Đợt phim bao gồm: Phim tài liệu "Những bước đi ngoại giao và một cuộc chiến không mong muốn" (Hồ Chí Minh năm 1946 - phần 2) do Công ty Cổ phần Truyền thông Vietking sản xuất, "Giáo sư Tạ Quang Bửu - Nhà khoa học yêu nước" do Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất, "Những người giữ hồn đất" do Công ty Cổ phần phim Giải Phóng sản xuất; Phim hoạt hình "Giấc mơ làm mẹ" do Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam sản xuất, "Vượt qua đường nước đen" do Công ty Cổ phần phim Giải Phóng sản xuất.

Cơ quan Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trên mạng internetCƠ QUAN CHỦ QUẢN: BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG

Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 08 048161 / 08 048162; Fax: 08 044175; E-mail: [email protected] Giấy phép số: 373/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày 19/8/2023, kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng tháng Tám được tổ chức như thế nào theo quy định hiện nay? Cơ quan nhà nước tổ chức kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng tháng Tám như thế nào? Trang phục khi tham dự lễ kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng tháng Tám được quy định như thế nào? Câu hỏi đến từ anh Thanh Phước ở Vũng Tàu.

Ngày 19/8/2023, kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng tháng Tám được tổ chức như thế nào theo quy định hiện nay?

Căn cứ theo điểm c khoản 1 Điều 3 Nghị định 145/2013/NĐ-CP quy định kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng tháng Tám được tổ chức như sau:

“Năm tròn”, “năm lẻ 5”, “năm khác” là số năm kỷ niệm (lần thứ) của các sự kiện.
...
a) “Năm tròn” là năm có chữ số cuối cùng là “0”;
b) “Năm lẻ 5” là năm có chữ số cuối cùng là “5”;
c) “Năm khác” là năm có các chữ số cuối cùng còn lại.
...

Theo đó, kỷ niệm ngày Cách mạng tháng Tám theo năm tròn (số năm kỷ niệm) là năm có chữ số cuối cùng là “0”. Ví dụ kỷ niệm 70, 80, 90 năm.

Kỷ niệm ngày Cách mạng tháng Tám theo năm lẻ 5 (số năm kỷ niệm) là năm có chữ số cuối cùng là “5”. Ví dụ kỷ niệm 75, 85, 95 năm.

Kỷ niệm ngày Cách mạng tháng Tám theo năm khác (số năm kỷ niệm) là năm có các chữ số cuối cùng còn lại. Ví dụ kỷ niệm 71, 83, 92 năm.

Như vậy, ngày 19/08/2023, kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng tháng Tám sẽ được tổ chức theo quy định "năm khác", do số năm kỷ niệm có chữ số cuối cùng là "8".

Năm 2023 cách mạng tháng 8 dc bao nhiêu năm năm 2024

Kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng tháng Tám (Hình từ Internet)

Cơ quan nhà nước tổ chức kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng tháng Tám như thế nào?

Theo khoản 1 Điều 11 Nghị định 145/2013/NĐ-CP quy định như sau:

Ngày Cách mạng tháng Tám và ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
1. Năm lẻ 5, năm khác:
a) Tại Hà Nội, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và thành phố Hà Nội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm. Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động này;
b) Thủ tướng Chính phủ (đối với năm khác), Chủ tịch nước (đối với năm lẻ 5) chủ trì chiêu đãi với hình thức tiệc rượu;
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, đại diện lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Đoàn Ngoại giao và các Trưởng Đại diện của Tổ chức quốc tế tại Hà Nội dự lễ kỷ niệm;
c) Bộ Ngoại giao tổ chức cho Đoàn Ngoại giao và các Trưởng Đại diện của Tổ chức quốc tế tại Hà Nội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm;
d) Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương;
đ) Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tổ chức tiếp khách.
...

Theo đó, cơ quan nhà nước tổ chức kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng tháng Tám như sau:

- Tại Hà Nội, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và thành phố Hà Nội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm. Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động này;

- Thủ tướng Chính phủ chủ trì chiêu đãi với hình thức tiệc rượu;

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, đại diện lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Đoàn Ngoại giao và các Trưởng Đại diện của Tổ chức quốc tế tại Hà Nội dự lễ kỷ niệm;

- Bộ Ngoại giao tổ chức cho Đoàn Ngoại giao và các Trưởng Đại diện của Tổ chức quốc tế tại Hà Nội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm;

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương;

- Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tổ chức tiếp khách.

Trang phục khi tham dự lễ kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng tháng Tám được pháp luật quy định như thế nào?

Căn cứ Điều 23 Nghị định 145/2013/NĐ-CP quy định như sau:

- Trang phục của thành viên Ban Tổ chức, đại biểu, khách mời và khối quần chúng dự lễ lịch sự, phù hợp theo quy định của Ban Tổ chức.

- Khuyến khích khách mời, đại biểu và quần chúng dự lễ mặc trang phục dân tộc, lễ phục tôn giáo, lễ phục lực lượng vũ trang nhân dân.

- Không dùng phù hiệu, “nơ”, hoa cài ngực. Khuyến khích khách mời, đại biểu và quần chúng dự lễ đeo huân chương, huy chương. Chỉ sử dụng phù hiệu đối với thành viên Ban Tổ chức.

Bạn có thể tham khảo các bài viết dưới đây:

Khách mời tham dự kỷ niệm ngày Cách mạng tháng Tám vào năm lẻ 5 được khuyến khích mặc trang phục như thế nào? Tại đây.

Kỷ niệm năm tròn của ngày Cách mạng tháng Tám là gì? Cơ quan nhà nước tổ chức lễ kỷ niệm ngày Cách mạng tháng Tám vào năm tròn như thế nào? Tại đây.

Tổ chức kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng tháng Tám trong hội trường được cơ quan nhà nước trang trí như thế nào? Tại đây.