Tài phụ lục hợp đồng thuê nhà

Trên thực tế phụ lục hợp đồng cho thuê nhà không phải là văn bản bắt buộc khi soạn thảo hợp đồng. Nhưng nếu chỉ có hợp đồng thuê nhà thì vẫn chưa chặt chẽ và có nguy cơ gặp nhiều rủi ro trong quá trình thực hiện hợp đồng. Hiện nay, người cho thuê và người đi thuê gặp khá nhiều khó khăn khi được yêu cầu soạn thêm phần phục lục hợp đồng thuê nhà. Bài viết dưới đây của ACC sẽ cung cấp tới quý bạn đọc Mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà chuẩn pháp lý hiện nay.

Tài phụ lục hợp đồng thuê nhà

1. Phụ lục hợp đồng thuê nhà là gì?

Phụ lục hợp đồng thuê nhà không phải là văn bản bắt buộc phải lập khi các bên thuê nhà. Nhưng nếu trong hợp đồng thuê nhà các bên chưa thỏa thuận chi tiết về một vấn đề nào đó hoặc các bên chỉ thỏa thuận chi tiết bằng miệng mà không lập phụ lục hợp đồng thì rất dễ gây nên rủi ro cho các bên và có thể gây nên tranh chấp sau này. Phụ lục hợp đồng thuê nhà là văn bản đính kèm hợp đồng thuê nhà, không tách rời và không thay thế Hợp đồng thuê nhà. Đây là thỏa thuận giữa bên cho thuê nhà và bên thuê nhà để quy định chi tiết hơn những điều khoản trong hợp đồng thuê nhà. Phụ lục hợp đồng có hiệu lực như hợp đồng thuê nhà. Nội dung của phụ lục hợp đồng không được trái với nội dung của hợp đồng thuê nhà.

Xét về định nghĩa, phụ lục hợp đồng thuê nhà là một văn bản quy định chi tiết một số điều khoản hoặc sửa đổi và bổ sung trong hợp đồng thuê nhà.

Xét về mối quan hệ, phụ lục hợp đồng cho thuê nhà và hợp đồng sẽ có một mối quan hệ mật thiết với nhau. Phần phụ lục sẽ quy định chi tiết một số điều khoản của hợp đồng. Vì thế nên nội dung của phụ lục phải phụ thuộc. Đặc biệt không được trái với nội dung của hợp đồng.

Nếu phụ lục hợp đồng có bất kỳ điều khoản trái với nội dung của điều khoản trong hợp đồng thì điều khoản này không có hiệu lực, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Trong trường hợp các bên chấp nhận phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với điều khoản trong hợp đồng thì coi như điều khoản đó trong hợp đồng đã được sửa đổi.

Trường hợp phụ lục hợp đồng bị vô hiệu thì hợp đồng vẫn có hiệu lực. Tuy nhiên nếu hợp đồng vô hiệu một phần hoặc toàn bộ sẽ dẫn đến phụ lục hợp đồng cũng bị vô hiệu tương ứng với điều khoản bị vô hiệu ở hợp đồng.

Xem thêm: Các mẫu hợp đồng thuê nhà thông dụng mới nhất

2. Mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
– – – – – – – – – – – o0o- – – – – – – – – –

……………., ngày …. tháng …. năm …………

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

Số……………..

– Căn cứ theo HĐKT số………………….đã ký ngày ….., tháng ….., năm……….

– Căn cứ nhu cầu thực tế 2 bên…………………………………………………………………………

Chúng tôi gồm có:

BÊN THUÊ/MUA/SỬ DỤNG DỊCH VỤ (Bên A): [BÊN THUÊ NHÀ]

CÔNG TY……………………………………………………………………………………………………..

Đại diện:…………………………………………………………………………………………………

Chức vụ:………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:…………………………………….. Fax:………………………………………….

Mã số thuế…………………………………………………………………………………………………….

Số tài khoản:………………………………………………………………………………………………….

Tại chi nhánh ngân hàng:…………………………………………………………………………………..

BÊN CHO THUÊ/BÁN/CUNG CẤP DỊCH VỤ (Bên B): [BÊN CHO THUÊ NHÀ]

CÔNG TY……………………………………………………………………………………………………….

Đại diện:………………………………………………………………………………………………….

Chức vụ:………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:…………………………………….. Fax:……………………………………………

Mã số thuế:……………………………………………………………………………………………………..

Số tài khoản:……………………………………………………………………………………………………

Tại chi nhánh ngân hàng:…………………………………………………………………………………….

Sau khi xem xét, thỏa thuân hai bên đã đi đến thống nhất ký Phụ Lục HĐMB số……. về …………………..đối với hợp đồng đã ký số ….., ngày…..tháng…..năm……..cụ thể như sau:

1…………………………………………………………………………………………………………………….

2…………………………………………………………………………………………………………………….

3…………………………………………………………………………………………………………………….

4……………………………………………………………………………………………………………………

5. Điều khoản chung:

5.1 Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên được quy định trong hợp đồng số

5.2 PL HĐ được lập thành ………. bản, có nội dung & giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ……… bản

5.3 Phụ lục này là 1 phần không thể tách rời của HĐKT số………………và có giá trị kể từ ngày ký………

ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký và ghi rõ họ, tên)
ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký và ghi rõ họ, tên

3. Một số lưu ý khi soạn hợp đồng thuê nhà

Khi soạn thảo phụ lục hợp đồng thuê nhà cần phải đảm bảo các yếu tố sau:

+ Về hình thức: Vì phụ lục hợp đồng là một bộ phận không thể tách rời của hợp đồng do đó phụ lục hợp đồng thuê nhà phải phù hợp với hình thức của hợp đồng. Trường hợp hợp đồng thuê nhà được lập thành văn bản, có công chứng, chứng thực, phải đăng ký…. thì phụ lục hợp đồng cũng phải tuân theo những quy định này.

+ Về nội dung: Phụ lục hợp đồng thuê nhà phải căn cứ vào nội dung của Hợp đồng thuê nhà ban đầu. Theo đó, nội dung của phụ lục hợp đồng không được trái với nội dung của hợp đồng và không được vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

+ Đảm bảo đối tượng của phụ lục hợp đồng thuê nhà là những hàng hoá mà pháp luật không cấm và không trái đạo đức xã hội.

+ Đảm bảo người giao dịch phải hoàn toàn tự nguyện tham gia

+ Đảm bảo người tham gia phụ lục hợp đồng mua bán có năng lực hành vi dân sự.

+ Khi tham gia soạn thảo và ký kết hợp đồng, các bên trong phụ lục hợp đồng cần phải lưu ý đến địa vị pháp lý của người được đại diện uỷ quyền. Phạm vi được uỷ quyền nhằm tránh các tình trạng có tranh chấp sau này do việc ký kết hợp đồng không đúng với thẩm quyền hoặc vượt quá thẩm quyền, vượt quá phạm vi đại diện uỷ quyền.

Trên đây là nội dung tư vấn của ACC liên quan đến vấn đề mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà chuẩn pháp lý hiện nay. Nếu có bất kỳ thắc mặc gì liên quan đến nội dung bài viết hoặc cần được hỗ trợ, tư vấn về các vấn đề pháp lý khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:
Hotline: 19003330
Zalo: 084 696 7979
Email:
Website: accgroup.vn