black drinkin day là gì - Nghĩa của từ black drinkin day

black drinkin day có nghĩa là

Một cụm từ được đặt ra bởi The Tonight Show với Conan O'Brien, Ngày uống đen là một kỳ nghỉ đến mỗi ngày 7 tháng 10.

Thí dụ

Người Đức có tháng 10, người Mexico có Sinco de Mayo, người Ailen có ngày hàng ngày, bây giờ người da đen có ngày đen của Blackin 'ngày