Giải hệ phương trình 2x - y = 3 3x + y = 2

Academia.edu no longer supports Internet Explorer.

To browse Academia.edu and the wider internet faster and more securely, please take a few seconds to upgrade your browser.

Đã gửi 02-07-2015 - 08:39

$\left\{\begin{matrix} 2x^3+3x^3y=8 & & \\ xy^3-2x-6=0 & & \end{matrix}\right.$


Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi Dinh Xuan Hung: 02-07-2015 - 09:11

Khoảnh khắc bạn đang thực sự sống chính là khoảnh khắc của hiện tại. Đó là thời điểm duy nhất mà bạn có quyền và có thể kiểm soát mọi thứ. “Ngày hôm qua đã là lịch sử, ngày mai vẫn còn là điều bí ẩn, chỉ có hôm nay mới là một món quà, đó là lý do vì sao chúng ta gọi hiện tại là quà tặng của cuộc sống”. Hãy bắt đầu bằng cách cảm nhận những điều tốt đẹp ngay vào lúc này, bạn sẽ có được những giây phút tươi sáng và tràn đầy niềm vui trong tương lai.

Giải hệ phương trình 2x - y = 3 3x + y = 2
 
Giải hệ phương trình 2x - y = 3 3x + y = 2
 
Giải hệ phương trình 2x - y = 3 3x + y = 2
 
Giải hệ phương trình 2x - y = 3 3x + y = 2
 
Giải hệ phương trình 2x - y = 3 3x + y = 2
 PHẠM VĂN LẠC 
Giải hệ phương trình 2x - y = 3 3x + y = 2
 
Giải hệ phương trình 2x - y = 3 3x + y = 2
 
Giải hệ phương trình 2x - y = 3 3x + y = 2
 
Giải hệ phương trình 2x - y = 3 3x + y = 2
 
Giải hệ phương trình 2x - y = 3 3x + y = 2
 
Giải hệ phương trình 2x - y = 3 3x + y = 2
 

Đã gửi 02-07-2015 - 15:28

HPT đã cho tương đương $\left\{\begin{matrix} x^{3}(2+3y)=8 & \\ x(y^{3}-2)=6& \end{matrix}\right.$ <=> $\left\{\begin{matrix} x\sqrt[3]{2+3y}=2 (1) & \\ x(y^{3}-2)=6 (2)& \end{matrix}\right.$

Ta thấy: x=0 không phải là nghiệm của hệ

Với x $\neq$ 0: chia theo vế (2) cho (1) ta có: $\frac{y^{3}-2}{\sqrt[3]{2+3y}}=3$

<=>$y^{3}-2=3\sqrt[3]{2+3y}$ (3), đặt $a=\sqrt[3]{2+3y}$

(3) thành $\left\{\begin{matrix} y^{3}-2=3a & \\ a^{3}-2=3y & \end{matrix}\right.$

đến đây dễ rồi


 • Hoang Long Lecongdaoduy9a thích

Đã gửi 02-07-2015 - 15:37

Chi rắc rối thế 

Chia hai vế pt đầu cho $x^3$ và pt thứ hai với $x$ (x khác 0) ta được hệ phương trình đối xứng 

$\left\{\begin{matrix} 3y+2=(\frac{2}{x})^3 & & \\ y^3=3.\frac{2}{x}+2& & \end{matrix}\right.$ (

Giải hệ phương trình 2x - y = 3 3x + y = 2
)


 • Hoang Long LeCapture thích

Đã gửi 03-07-2015 - 09:00

Chi rắc rối thế 

Chia hai vế pt đầu cho $x^3$ và pt thứ hai với $x$ (x khác 0) ta được hệ phương trình đối xứng 

$\left\{\begin{matrix} 3y+2=(\frac{2}{x})^3 & & \\ y^3=3.\frac{2}{x}+2& & \end{matrix}\right.$ (

Giải hệ phương trình 2x - y = 3 3x + y = 2
)

thế làm thế nào để mình biết được cách làm cho nó xuất hiện phương trình đối xứng ạ.có phương pháp nào không ạ


Khoảnh khắc bạn đang thực sự sống chính là khoảnh khắc của hiện tại. Đó là thời điểm duy nhất mà bạn có quyền và có thể kiểm soát mọi thứ. “Ngày hôm qua đã là lịch sử, ngày mai vẫn còn là điều bí ẩn, chỉ có hôm nay mới là một món quà, đó là lý do vì sao chúng ta gọi hiện tại là quà tặng của cuộc sống”. Hãy bắt đầu bằng cách cảm nhận những điều tốt đẹp ngay vào lúc này, bạn sẽ có được những giây phút tươi sáng và tràn đầy niềm vui trong tương lai.

Giải hệ phương trình 2x - y = 3 3x + y = 2
 
Giải hệ phương trình 2x - y = 3 3x + y = 2
 
Giải hệ phương trình 2x - y = 3 3x + y = 2
 
Giải hệ phương trình 2x - y = 3 3x + y = 2
 
Giải hệ phương trình 2x - y = 3 3x + y = 2
 PHẠM VĂN LẠC 
Giải hệ phương trình 2x - y = 3 3x + y = 2
 
Giải hệ phương trình 2x - y = 3 3x + y = 2
 
Giải hệ phương trình 2x - y = 3 3x + y = 2
 
Giải hệ phương trình 2x - y = 3 3x + y = 2
 
Giải hệ phương trình 2x - y = 3 3x + y = 2
 
Giải hệ phương trình 2x - y = 3 3x + y = 2
 

Giải hệ phương trình sau:
2x-y=3
3x+2y=1
 • a) Cho tam giác ABC vuông tại A , đường cao AH và AC = 12cm , AH = 60/13cm. Tính BH , HC.

  b) Cho tam giác ABC vuông tại B , đường cao BH và AC = 25cm , AH = 9cm. Tính BH , BC.

  c) Cho tam giác ABC vuông tại B , đường cao BK và AB = 25cm , AC = 5cm. Tính BK , KC.

  17/08/2022 |   1 Trả lời

 • 19/08/2022 |   1 Trả lời

 • 06/09/2022 |   1 Trả lời

 • Giải hệ phương trình 2x - y = 3 3x + y = 2

  06/09/2022 |   1 Trả lời

 • 06/09/2022 |   1 Trả lời

 • 06/09/2022 |   1 Trả lời

 • 07/09/2022 |   1 Trả lời

 • 07/09/2022 |   1 Trả lời

 • 07/09/2022 |   1 Trả lời

 • 06/09/2022 |   1 Trả lời

 • 07/09/2022 |   1 Trả lời

 • 07/09/2022 |   1 Trả lời

 • 06/09/2022 |   1 Trả lời

 • 07/09/2022 |   1 Trả lời

 • 06/09/2022 |   1 Trả lời

 • 06/09/2022 |   1 Trả lời

 • 06/09/2022 |   1 Trả lời

 • 07/09/2022 |   1 Trả lời

 • 06/09/2022 |   1 Trả lời

 • Tìm trên mặt trên tọa độ tất các điểm:

  a,Có tung độ bằng 5.

  b,Có hoành độ bằng 2.

  Giải hộ em hai câu này là chủ yếu thoiii!!!

  09/09/2022 |   0 Trả lời

 • cho tam giác ABC có đừong cao AH (AB

  CM: AH^2=BH. HC

  CM: AB. AC=BC. AH

  11/09/2022 |   0 Trả lời

 • 16/09/2022 |   1 Trả lời

 • Cho phương trình 3x + 2y = 7 

  tìm nghiệm nguyên của pt

  18/09/2022 |   0 Trả lời

 • Tính: \(\sqrt {{{\left( {\sqrt 3  - \sqrt 5 } \right)}^2}} \) 

  19/09/2022 |   0 Trả lời

 • (A) \(\sqrt {4{x^2}}  =  - 4x\)

  (B) \(\sqrt {4{x^2}}  =  - 2x\)

  (C) \(\sqrt {4{x^2}}  =  - x\)

  (D) \(\sqrt {4{x^2}}  = 2x\)    

  20/09/2022 |   1 Trả lời