Hướng dẫn xóa dữ liệu trong 1 bảng trong sql năm 2024

SQL (Structured Query Language) là một ngôn ngữ quản lý cơ sở dữ liệu mạnh mẽ và phổ biến. Một trong những tác vụ quan trọng trong SQL là xử lý dữ liệu trong các bảng. Để xóa một bảng, chúng ta sử dụng câu lệnh DROP TABLE. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng câu lệnh này.

1. Cú pháp sử dụng DROP TABLE trong SQL

Câu lệnh DROP TABLE trong SQL cho phép xóa một bảng khỏi cơ sở dữ liệu. Dưới đây là cú pháp cơ bản của câu lệnh:

DROP TABLE table_name;

Trong đó:

 • DROP TABLE: Là cú pháp xác định rằng bạn đang thực hiện việc xóa một bảng.
 • table_name: Là tên của bảng mà bạn muốn xóa.
  > Xem thêm bài viết về SQL:

- Procedure trong SQL

- SELECT INTO trong SQL

- Các kiểu dữ liệu trong mysql

2. Tác động của lệnh DROP TABLE đến cơ sở dữ liệu

Khi bạn sử dụng câu lệnh DROP TABLE, hệ thống sẽ xóa hoàn toàn bảng được chỉ định cùng với tất cả các dữ liệu và cấu trúc liên quan đến bảng. Điều này bao gồm cả các cột, ràng buộc, chỉ mục và quyền truy cập. Việc xóa bảng là một hành động không thể hoàn tác, vì vậy cần phải thực hiện cẩn thận và đảm bảo rằng bạn đã sao lưu dữ liệu quan trọng trước khi thực hiện tác vụ này.

Ví dụ

Giả sử chúng ta có một cơ sở dữ liệu đơn giản với bảng customers chứa thông tin về khách hàng. Để xóa bảng này, chúng ta có thể sử dụng câu lệnh như sau:

DROP TABLE customers;

Sau khi thực hiện câu lệnh này, bảng customers sẽ bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu và mọi thông tin liên quan sẽ bị mất.

3. Ví dụ

Ở ví dụ này, một bảng có tên “categories” khỏi database

 • Chúng ta tạo bảng categories và thêm dữ liệu:

CREATE TABLE categories
(
  CategoryID INT NOT NULL PRIMARY KEY, 
  CategoryName VARCHAR(50) NOT NULL,
  ItemDescription VARCHAR(50) NOT NULL
);
INSERT INTO categories
( 
  CategoryID, CategoryName, ItemDescription
)
VALUES
( 
  1, 'Beverages', 'SoftDrink'
),
( 
  2, 'Condiments', 'Sweet and Savoury sauces'
), 
( 
  3, 'Confections', 'Sweet bread'
)

Chúng ta có được bảng như sau:

 • Chúng ta thực hiện xóa bảng categories:

DROP TABLE `categories`

4. Một số lưu ý

 • Sao lưu dữ liệu: Trước khi xóa bất kỳ bảng nào, hãy đảm bảo rằng bạn đã sao lưu dữ liệu quan trọng. Việc xóa bảng có thể gây mất mát dữ liệu lớn nếu không thực hiện cẩn thận.
 • Kiểm tra quyền truy cập: Đảm bảo rằng bạn có đủ quyền truy cập để thực hiện việc xóa bảng. Một số người dùng có thể bị hạn chế quyền để tránh xóa bất kỳ dữ liệu quan trọng nào.

Tổng kết

Như vậy, chúng ta đã tìm hiểu về lệnh DROP TABLE trong SQL. Việc xóa bảng là một quyết định quan trọng và cần phải đảm bảo rằng bạn đã hiểu rõ tác động của nó đối với dữ liệu và cấu trúc cơ sở dữ liệu. Bạn hãy cẩn thận khi sử dụng nhé!


Stringee Communication APIs là giải pháp cung cấp các tính năng giao tiếp như gọi thoại, gọi video, tin nhắn chat, SMS hay tổng đài CSKH cho phép tích hợp trực tiếp vào ứng dụng/website của doanh nghiệp nhanh chóng. Nhờ đó giúp tiết kiệm đến 80% thời gian và chi phí cho doanh nghiệp bởi thông thường nếu tự phát triển các tính năng này có thể mất từ 1 - 3 năm.

Bộ API giao tiếp của Stringee hiện đang được tin dùng bởi các doanh nghiệp ở mọi quy mô, lĩnh vực ngành nghề như TPBank, VOVBacsi24, VNDirect, Shinhan Finance, Ahamove, Logivan, Homedy, Adavigo, bTaskee…

Như trong bài KHỞI TẠO, XÓA, SỬA TABLE đã đề cập, một Table (Bảng) bao gồm các Column (Trường thuộc tính) và các Record (Bản ghi). Trong đó, các Record chính là dữ liệu đưa vào các Table tương ứng cấu trúc của dữ liệu định sẳn của các Column.

Tuy nhiên, trong quá trình lưu trữ dữ liệu, ta thấy rõ không chỉ lưu trữ mà Table còn cần phát sinh các hoạt độngTHÊM, XÓA, SỬA DỮ LIỆU với một hay nhiều dữ liệu trong Table. Sau đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các thao tác trên.


Nội dung chính

Để theo dõi tốt nhất bài này, bạn nên xem qua các bài:

 • Khởi tạo DATABASE trong SQL.
 • Khởi tạo, xóa, sửa TABLE trong SQL.
 • KIỂU DỮ LIỆU trong SQL

Trong bài này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một số vấn đề sau:

 • Database mẫu
 • Thao tác với dữ liệu bằng giao diện Table.
 • Thao tác với dữ liệu bằng Code.

Database mẫu

Để thao tác tốt với bài này, chúng ta sử dụng database TRUONGHOC sau. Hoặc bạn có thể tự khởi tạo Database có các Table tượng tự để nhớ bài tốt hơn.

khởi tạo database TRUONGHOC CREATE DATABASE TRUONGHOC GO Sử dụng database USE TRUONGHOC GO Tạo bảng HOCSINH CREATE TABLE HOCSINH ( MAHS CHAR(5), TEN NVARCHAR(30), NAM BIT, Column giới tính Nam: 1 - đúng, 0 - sai NGAYSINH DATETIME, DIACHI VARCHAR(20), DIEMTB FLOAT, ) GO Tạo bảng GIAOVIEN CREATE TABLE GIAOVIEN ( MAGV CHAR(5), TEN NVARCHAR(30), Nam BIT, Column giới tính Nam: 1 - đúng, 0 - sai NGAYSINH DATETIME, DIACHI VARCHAR(20), LUONG MONEY ) GO -- Tạo bảng LOPHOC CREATE TABLE LOPHOC ( MALOP CHAR(5), TENLOP NVARCHAR(30), SOLUONG INT ) GO


Thao tác với dữ liệu bằng giao diện Table

Thêm/ Sửa/ Cập nhập dữ liệu vào Table (Insert/ Update Record)

Để thêm hoặc sửa dữ liệu bằng giao diện, chúng ta tìm tới Table cần thêm/ sửa >Chuột phải \> Edit top 200 rows.

Hướng dẫn xóa dữ liệu trong 1 bảng trong sql năm 2024

Giao diện thêm/sửa dữ liệu trên table hiển thị như sau

 • Tạo một Record mới tại dòng có vị trí dấu * phía trước. Sau khi nhập đủ dữ liệu thành phần cần thiết > Enter.
 • Giá trị mặc định tại các trường thuộc tính ban đầu là NULL
 • Dòng có dấu mũi tên phía trước, biểu thị Record hiện hành bạn đang chọn. Tại đây bạn có thể thêm/sửa một hay nhiều thành phần trong Record.

Hướng dẫn xóa dữ liệu trong 1 bảng trong sql năm 2024

Trong quá trình thêm/ sửa dữ liệu, bạn cần lưu ý nhập dữ liệu theo cấu trúc của kiểu dữ liệu đã chọn trong quá trình khởi tạo Table ( Các kiểu dữ liệu đã giới thiệu trong bài KIỂU DỮ LIỆU TRONG SQL)


Xoá dữ liệu trên Table (Delete Record)

Xóa một record

Để xóa một record đã có trong Table, tại record cần xóa > chuột phải > Delete.

Hướng dẫn xóa dữ liệu trong 1 bảng trong sql năm 2024

Hoặc bạn có thể nhấp chuột trái vào phía trước record cần xóa. > phímDelete. Cửa sổ thông báo xác nhận xuất hiện >Yes để hoàn tất thao tác xóa một record.

Hướng dẫn xóa dữ liệu trong 1 bảng trong sql năm 2024

Xóa đồng thời nhiều Record

Nếu bạn muốn xóa cùng lúc nhiều Record, nhấp giữ chuột trái vào phía trước Record cần xóakéo đến hết các record muốn xóa > phím Delete. Tương tự, cửa sổ thông báo yêu cầu xác nhận thao tác xóa.

Hướng dẫn xóa dữ liệu trong 1 bảng trong sql năm 2024


Thao tác với dữ liệu bằng code

Để việc thao tác với dữ liệu bằng code được dễ dàng và nhanh chóng hơn, Kteam khuyến khích bạn dùng công cụ hỗ trợ nhắc lệnh đã được hướng dẫn cài đặt trong bài HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CÔNG CỤ SQL TOOLBELT.

Một số cấu trúc nhập dữ liệu bằng code cần lưu ý

Như bài KIỂU DỮ LIỆU TRONG SQL đã đề cập, trong quá trình khởi tạo Table, mỗi column được gán một kiểu dữ liệu riêng. Vì vậy, quá trình nhập liệu cũng cần tuân thủ nguyên tắc để dữ liệu nhập vào không bị lỗi. Sau đây là một số cấu trúc nhập liệu cơ bản:

Hướng dẫn xóa dữ liệu trong 1 bảng trong sql năm 2024

Hướng dẫn xóa dữ liệu trong 1 bảng trong sql năm 2024


Thêm dữ liệu vào Table (Insert Record)

Cú Pháp:

Thêm Record theo column tùy chọn:

INSERT INTO

( column1, column2, column3, … , columnn, )

VALUES (

Gợi ký nhập dữ liệu, Tên column1 – kiểu dữ liệu tương ứng column1 Gợi ký nhập dữ liệu, Tên column2 – kiểu dữ liệu tương ứng column2

Gợi ký nhập dữ liệu, -- Tên column3 – kiểu dữ liệu tương ứng column3

)

Thêm Record theo thứ tự cấu trúc mặc định Column:

INSERT INTO

VALUES (

Gợi ký nhập dữ liệu, Tên column1 – kiểu dữ liệu tương ứng column1 Gợi ký nhập dữ liệu, Tên column2 – kiểu dữ liệu tương ứng column2

Gợi ký nhập dữ liệu, -- Tên column3 – kiểu dữ liệu tương ứng column3

)

Khi sử dụng công cụ nhắc lệnh, thao tác thêm record > SQL sẽ hiển thị cấu trúc mặc định của dữ liệu mới theo kiểu dữ liệu của column trong Table:

Hướng dẫn xóa dữ liệu trong 1 bảng trong sql năm 2024


Ví dụ:

Thêm một Record mới vào table HOCSINH theo đúng thứ tự mặc định của Table

Thêm một Record mới vào Table HOCSINH theo đúng thứ tự mặc định của Table INSERT dbo.HOCSINH VALUES  ( 'CS002' , MAHS - char(5)           N'KIM LONG' , TEN - nvarchar(30)           1 , NAM - bit           '19940226', NGAYSINH - datetime           'DONGNAI' , DIACHI - varchar(20)           9.0  -- DIEMTB - float         )

Lưu ý:

 • Từ khóa INTO có hoặc không đều không gây ảnh hưởng đến cấu trúc lệnh.
 • Dữ liệu nhập liệu cần được lưu tuần tự tương ứng thứ tựcolumn đã chọn.

Xóa dữ liệu trong Table (Delete Record)

Xóa toàn bộ dữ liệu bằng lệnh TRUNCATE và DELETE

Nếu bạn để ý, trong bài KHỞI TẠO, XÓA, SỬA TABLE TRONG SQL; Kteam đã đề cập đến lệnh TRUNCATE để xóa tất cả dữ liệu trong Table với cú pháp :

TRUNCATE TABLE

Trong bài này, Kteam sẽ giới thiệu lệnh DELETE cũng có chức năng xóa tất cả dữ liệu trong Table với cú pháp:

DELETE

Câu hỏi đặt ra là:

Nếu chúng có cùng chức năng, tại sao cần phải sử dụng hai lệnh xóa dữ liệu riêng biệt? Vậy chúng có gì khác nhau? Sự khác biệt đó có ảnh hưởng gì đến thao tác truy vấn của bạn trong SQL. Hãy cùng Kteam tìm hiểu một số khác biệt cơ bản giữa hai lệnh này!

Hướng dẫn xóa dữ liệu trong 1 bảng trong sql năm 2024

Hướng dẫn xóa dữ liệu trong 1 bảng trong sql năm 2024

Hướng dẫn xóa dữ liệu trong 1 bảng trong sql năm 2024


Một số toán tử điều kiện

Trong quá trình truy vấn, bạn dễ thấy cần có nhiều hơn một điều kiện cần để truy vấn, vậy để liên kết, kết hợp các điều kiện đó trong SQL, cụ thể trong phần này là ở câu lệnhWHERE chúng ta sử dụng một số toán tử sau:

Hướng dẫn xóa dữ liệu trong 1 bảng trong sql năm 2024

Hướng dẫn xóa dữ liệu trong 1 bảng trong sql năm 2024

Phía trên là các toán tử thường sử dụng trong quá trình truy vấn, ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm chi tiết các toán tử khác tại TÀI LIỆU THAM KHẢO từ tutorialspoint.com


Một số ví dụ về xóa dữ liệu có điều kiện

Ở phần này, chúng ta thực hiện một số ví dụ sau để hiểu rõ hơn về cách xóa dữ liệu trong Table. Nhập dữ liệu vào DatabaseTRUONGHOC đầu bài để bạn có thể thao tác dễ dàng hơn với các lệnh truy vấn sau. Dưới đây là database mẫu đã được cập nhập dữ liệu

Hướng dẫn xóa dữ liệu trong 1 bảng trong sql năm 2024

Ví dụ 1: Xóa tất cả dữ liệu trong Table HOCSINH, ta sử dụng lệnh:

DELETE dbo.HOCSINH

Hoặc

TRUNCATE TABLE dbo.HOCSINH

Ví dụ 2: Xóa những giáo viên có lương hơn 5000:

DELETE dbo.GIAOVIEN WHERE LUONG >5000

Ví dụ 3: Xóa những giáo viên có lương hơn 5000 và mã số giáo viên <15

DELETE dbo.GIAOVIEN WHERE LUONG > 5000 AND MAGV < 15

Ví dụ 4: Xóa những học sinh có điểm TB là 1; 8; 9.

DELETE dbo.HOCSINH WHERE DIEMTB IN (1,8,9)

Ví dụ 5: Xóa những học sinh có mã học sinh thuộc danh sách FD001, FD002, FD003

SELECT* FROM dbo.HOCSINH WHERE MAHS IN ('FD002','FD001')

Ví dụ 6: Xóa những học sinh có điểm trong khoảng 1 đến 8

DELETE dbo.HOCSINH WHERE DIEMTB BETWEEN 1 AND 8

Ví dụ 7: Xóa những học sinh có địa chỉ không phải ở Đà Lạt.

DELETE dbo.HOCSINH WHERE DIACHI NOT LIKE 'DALAT'


Cập nhập dữ liệu trong Table (Update Record)

Cú pháp:

UPDATE

SET , ,…,,

WHERE <điều kiện cập nhập>

Lưu ý:

Nếu bạn không sử dụng WHERE trong lệnh sửa dữ liệu > tất cả các Record trong Table đều bị cập nhập dữ liệu.

Ví dụ minh họa:

Với Table GIAOVIEN ban đầu có dữ liệu như sau

Hướng dẫn xóa dữ liệu trong 1 bảng trong sql năm 2024

Ví dụ 1: Cập nhập Lương của tất cả giáo viên thành 10000

Thêm một Record mới vào Table HOCSINH theo đúng thứ tự mặc định của Table INSERT dbo.HOCSINH VALUES  ( 'CS002' , MAHS - char(5)           N'KIM LONG' , TEN - nvarchar(30)           1 , NAM - bit           '19940226', NGAYSINH - datetime           'DONGNAI' , DIACHI - varchar(20)           9.0  -- DIEMTB - float         )

0

Hướng dẫn xóa dữ liệu trong 1 bảng trong sql năm 2024

Ví dụ 2: Cập nhập lương của tất cả giáo viên thành 10000 và địa chỉ tại DALAT

Thêm một Record mới vào Table HOCSINH theo đúng thứ tự mặc định của Table INSERT dbo.HOCSINH VALUES  ( 'CS002' , MAHS - char(5)           N'KIM LONG' , TEN - nvarchar(30)           1 , NAM - bit           '19940226', NGAYSINH - datetime           'DONGNAI' , DIACHI - varchar(20)           9.0  -- DIEMTB - float         )

1

Hướng dẫn xóa dữ liệu trong 1 bảng trong sql năm 2024

Ví dụ 3: Cập nhập lương của những giáo viên nam thành 1

Thêm một Record mới vào Table HOCSINH theo đúng thứ tự mặc định của Table INSERT dbo.HOCSINH VALUES  ( 'CS002' , MAHS - char(5)           N'KIM LONG' , TEN - nvarchar(30)           1 , NAM - bit           '19940226', NGAYSINH - datetime           'DONGNAI' , DIACHI - varchar(20)           9.0  -- DIEMTB - float         )

2

Hướng dẫn xóa dữ liệu trong 1 bảng trong sql năm 2024


Kết

Trong bài này, chúng ta đã biết cách thêm, xóa sửa dữ liệu SQL.

Bài sau, chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu về KHÓA CHÍNH TRONG SQL.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của bạn để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó”.


Tải xuống

Tài liệu

Nhằm phục vụ mục đích học tập Offline của cộng đồng, Kteam hỗ trợ tính năng lưu trữ nội dung bài học Insert, Delete, Update Table trong SQL Server dưới dạng file PDF trong link bên dưới.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm thấy các tài liệu được đóng góp từ cộng đồng ở mục TÀI LIỆU trên thư viện Howkteam.com

Đừng quên like và share để ủng hộ Kteam và tác giả nhé!

Hướng dẫn xóa dữ liệu trong 1 bảng trong sql năm 2024

Project

Nếu việc thực hành theo hướng dẫn không diễn ra suôn sẻ như mong muốn. Bạn cũng có thể tải xuống PROJECT THAM KHẢO ở link bên dưới!

Hướng dẫn xóa dữ liệu trong 1 bảng trong sql năm 2024


Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.