Chủ đề: Hash - npm

Có 52 bài viết

Hướng dẫn dùng hash algorithm trong PHP
Hướng dẫn dùng hash algorithm trong PHP

Tìm hiểu khi sử dụng các hàm băm tạo dữ liệu lưu trữ passwordKhi lưu trữ password vào CSDL thường sẽ sử dụng các hàm băm khác nhau được hỗ trợ bởi hệ ...

Hướng dẫn dùng hashing define trong PHP
Hướng dẫn dùng hashing define trong PHP

Tìm hiểu khi sử dụng các hàm băm tạo dữ liệu lưu trữ passwordKhi lưu trữ password vào CSDL thường sẽ sử dụng các hàm băm khác nhau được hỗ trợ bởi hệ ...

Hướng dẫn npm mongodb
Hướng dẫn npm mongodb

Trong bài viết này chúng ta sẽ đi tìm hiểu làm thế nào để sử dụng MongoDB với Nodejs. MongoDB là một NoSQL, hiểu suất cao rất nổi tiếng, nó được xây dựng ...

Hướng dẫn dùng cookiwe JavaScript
Hướng dẫn dùng cookiwe JavaScript

Giới ThiệuCookie sẽ lưu giữ thông tin của người dùng trên các trang của websiteVậy cookie là gì?Cookie là dữ liệu, lưu dữ trong những file text nhỏ trên máy ...

Hướng dẫn dùng moment.format JavaScript
Hướng dẫn dùng moment.format JavaScript

Moment.js là một thư viện tuyệt vời để làm việc với đối tượng date trên một trường browser và môi trường Nodejs.Bài viết này nhằm giải thích những ...

Hướng dẫn dùng sha-1 hash trong PHP
Hướng dẫn dùng sha-1 hash trong PHP

# DescriptionHàm sha1[] trong php có tác dụng chuyển một chuỗi sang một chuỗi mới đã được mã hóa theo tiêu chuẩn sha1.Nội dung chính# Description# Parameters# ...

Get public ip from request nodejs
Get public ip from request nodejs

I want to get the public IP address of the client using Nodejs express. I searched for the question online which lead me to use this:var ip = req.headers[x-forwarded-for] || ...

What is an html string?
What is an html string?

JavaScript StringsA JavaScript string stores a series of characters like John Doe.A string can be any text inside double or single quotes:String indexes are zero-based:The first character is in ...

Hướng dẫn web scraping selenium javascript
Hướng dẫn web scraping selenium javascript

Web scraping with JavaScript is a very useful technique to extract data from the Internet for presentation or analysis. However, in this era of dynamic websites, it becomes difficult to accurately ...

Hướng dẫn body-parser nodejs
Hướng dẫn body-parser nodejs

Xây dựng App đơn giản với NodeJS, ExpressJS và Socket.IO9 tip tối ưu code Nodejs dành cho lập trình viênKhi lần đầu học Express, tôi đã có file app.js được ...

Hướng dẫn loading css
Hướng dẫn loading css

Trang chủHướng dẫn họcHướng dẫn học webpackWebpack css loaderCài đặt và setting Webpack css loaderKhi làm việc với Webpack, bạn cần tập làm quen với việc ...

Hướng dẫn mongodb expressjs
Hướng dẫn mongodb expressjs

Trong bài viết này chúng ta sẽ đi tìm hiểu làm thế nào để sử dụng MongoDB với Nodejs. MongoDB là một NoSQL, hiểu suất cao rất nổi tiếng, nó được xây dựng ...

Hướng dẫn mongoose nodejs
Hướng dẫn mongoose nodejs

Mongoose là một thư viện mô hình hóa đối tượng (Object Data Model - ODM) cho MongoDB và Node.js. Nó quản lý mối quan hệ giữa dữ liệu, cung cấp sự xác nhận giản ...

complete hash of it là gì - Nghĩa của từ complete hash of it
complete hash of it là gì - Nghĩa của từ complete hash of it

complete hash of it có nghĩa làMột cụm từ được sử dụng để mô tả một sự kiện trong đó ai đó làm điều gì đó hoàn toàn sai thời trang.Thí dụOh Derek, bạn ...

How to hash password in php
How to hash password in php

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PHP 8)password_hash — Creates a password hashDescriptionpassword_hash(string $password, string|int|null $algo, array $options = []): string The following algorithms are ...

Hướng dẫn dùng bcrypt trong PHP
Hướng dẫn dùng bcrypt trong PHP

Sau khi đọc bài viết băm mật khẩu đúng cách của anh thaidn, mình nhớ lại lúc mình mới ra trường, cũng đã từng nghĩ về vấn đề này (lúc đó mình khá thích ...

Hướng dẫn javascript object-hash
Hướng dẫn javascript object-hash

object-hashGenerate hashes from objects and values in node and the browser. Uses node.js crypto module for hashing. Supports SHA1 and many others (depending on the platform) as well as custom streams ...

Hướng dẫn javascript md5
Hướng dẫn javascript md5

Hàm MD5 thường được sử dụng để mã hóa mật khẩu và lưu vào trong CSDL, tuy nhiên trong Javascript hiện nay vẫn chưa hỗ trợ hàm mã hóa này, vì vậy trong bài ...

Hướng dẫn dùng cokiee JavaScript
Hướng dẫn dùng cokiee JavaScript

Giới ThiệuCookie sẽ lưu giữ thông tin của người dùng trên các trang của websiteVậy cookie là gì?Cookie là dữ liệu, lưu dữ trong những file text nhỏ trên máy ...

Hướng dẫn model mongodb nodejs
Hướng dẫn model mongodb nodejs

Trong bài viết này chúng ta sẽ đi tìm hiểu làm thế nào để sử dụng MongoDB với Nodejs. MongoDB là một NoSQL, hiểu suất cao rất nổi tiếng, nó được xây dựng ...

Hướng dẫn dùng randomize word trong PHP
Hướng dẫn dùng randomize word trong PHP

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Vy Cam Nguyen (you can also view the original English article) Nội dung chínhTạo ra các số ngẫu nhiên trong PHPSố nguyên ngẫu nhiên ...

Hướng dẫn html entities javascript
Hướng dẫn html entities javascript

Mục lục Nhóm phát triển của chúng tôi vừa ra mắt website langlearning.net học tiếng Anh, Nga, Đức, Pháp, Việt, Trung, Hàn, Nhật, ... miễn phí cho tất cả mọi ...

Php -- loose comparison root me
Php -- loose comparison root me

Description30 Points LinkAnother PHP type jugglingStatementFind a way to get the flag.No bruteforce needed.ChallengeIn this challenge we are giving a web server with php in the backend and an nginx ...

Hướng dẫn buffer.from nodejs
Hướng dẫn buffer.from nodejs

Nhóm phát triển của chúng tôi vừa ra mắt website langlearning.net học tiếng Anh, Nga, Đức, Pháp, Việt, Trung, Hàn, Nhật, ... miễn phí cho tất cả mọi người. Là ...

Hướng dẫn selenium scraping javascript
Hướng dẫn selenium scraping javascript

Web scraping with JavaScript is a very useful technique to extract data from the Internet for presentation or analysis. However, in this era of dynamic websites, it becomes difficult to accurately ...

Hướng dẫn dùng react-google-charts JavaScript
Hướng dẫn dùng react-google-charts JavaScript

giới thiệuHôm nay mình xin giới thiệu một cách làm biểu đồ trong reactjs với chartjs, thư viện ở đây mình đề cập sắp đến là react-chartjs2 ...

Hướng dẫn is javascript object hashtable?
Hướng dẫn is javascript object hashtable?

Bài viết gốc: https://medium.freecodecamp.org/how-to-implement-a-simple-hash-table-in-javascript-cb3b9c1f2997Tác giả: Alex Nadalin.Dịch giả: Togahepi a.k.a Hà Hiệp.Bạn có ...

Hướng dẫn dùng hash number trong PHP
Hướng dẫn dùng hash number trong PHP

Hàm hash() sẽ mã hóa chuỗi truyền vào theo một thuật toán nhất định. Thuật toán mã hóa sẽ do người dùng cung cấp.Bài viết này được đăng tại ...

Hướng dẫn dùng fs-extra readdir trong PHP
Hướng dẫn dùng fs-extra readdir trong PHP

Hàm này trả về tên file tiếp theo của thư mục. Tên file được trả về là trong thứ tự như chúng đã được lưu giữ trong filesystem.Trả về tên file nếu thành ...

Hướng dẫn dùng crc32 calculator trong PHP
Hướng dẫn dùng crc32 calculator trong PHP

Ví dụ và cách sử dụng hàm crc32 trong PHP để tính CRC có độ dài 32-bit của một chuỗi. in Hàm xử lý chuỗi trong PHP(PHP 4 >= 4.0.1, PHP 5) crc32 – Tính CRC 32-bit ...

Hướng dẫn dùng hash -r trong PHP
Hướng dẫn dùng hash -r trong PHP

Hàm hash() sẽ mã hóa chuỗi truyền vào theo một thuật toán nhất định. Thuật toán mã hóa sẽ do người dùng cung cấp.Bài viết này được đăng tại ...

Hướng dẫn best hash algorithm php
Hướng dẫn best hash algorithm php

Tìm hiểu khi sử dụng các hàm băm tạo dữ liệu lưu trữ passwordKhi lưu trữ password vào CSDL thường sẽ sử dụng các hàm băm khác nhau được hỗ trợ bởi hệ ...

Hướng dẫn dùng sha256 hmac trong PHP
Hướng dẫn dùng sha256 hmac trong PHP

Có cách nào để tạo chữ ký HmacSHA256 của một chuỗi trong php không?Nội dung chínhĐăng nhập để trả lời câu hỏiCó thể bạn quan tâmĐăng nhập để trả ...

Hướng dẫn dùng sha1 online trong PHP
Hướng dẫn dùng sha1 online trong PHP

# DescriptionHàm sha1[] trong php có tác dụng chuyển một chuỗi sang một chuỗi mới đã được mã hóa theo tiêu chuẩn sha1.Nội dung chính# Description# Parameters# ...

Hướng dẫn dùng sha256 checksum trong PHP
Hướng dẫn dùng sha256 checksum trong PHP

Như Johannes Gorset đã chỉ ra, bài đăng của Thomas Ptacek từ Matasano Security giải thích tại sao các hàm băm đơn giản, đa năng như MD5, SHA1, SHA256 và SHA512 là những ...

Hướng dẫn dùng object.hash trong PHP
Hướng dẫn dùng object.hash trong PHP

Hàm hash() sẽ mã hóa chuỗi truyền vào theo một thuật toán nhất định. Thuật toán mã hóa sẽ do người dùng cung cấp.Nội dung chínhKết quả trả vềTìm ...

Hướng dẫn dùng reverse sha256 trong PHP
Hướng dẫn dùng reverse sha256 trong PHP

Như Johannes Gorset đã chỉ ra, bài đăng của Thomas Ptacek từ Matasano Security giải thích tại sao các hàm băm đơn giản, đa năng như MD5, SHA1, SHA256 và SHA512 là những ...

Hướng dẫn dùng key hashing trong PHP
Hướng dẫn dùng key hashing trong PHP

Tìm hiểu khi sử dụng các hàm băm tạo dữ liệu lưu trữ passwordKhi lưu trữ password vào CSDL thường sẽ sử dụng các hàm băm khác nhau được hỗ trợ bởi hệ ...

Hướng dẫn dùng hmac-sha256 trong PHP
Hướng dẫn dùng hmac-sha256 trong PHP

Có cách nào để tạo chữ ký HmacSHA256 của một chuỗi trong php không?phphmac 49 hữu ích 0 bình luận 75k xem chia sẻ answer 103Sử dụng hash_hmac:$sig = ...

Hướng dẫn dùng charjs JavaScript
Hướng dẫn dùng charjs JavaScript

Giới thiệuDownload/InstallationSử dụng Chart.jsCấu hình ChartChart DataTạo chart với các OptionsCấu hình globalCác cấu hình chung khác của ChartGiới thiệuĐây là một ...