Chủ đề: PHPE9568F36-D428-11d2-A769-00AA001ACF42

Có 2 bài viết

Hướng dẫn file disclosure vulnerability php - lỗ hổng tiết lộ tệp php
Hướng dẫn file disclosure vulnerability php - lỗ hổng tiết lộ tệp php

Tóm tắtCấu hình của PHP trên máy chủ từ xa cho phép tiết lộ thông tin nhạy cảm.Sự mô tảCài đặt PHP trên máy chủ từ xa được cấu hình theo cách cho phép ...

Hướng dẫn expose_php vulnerability
Hướng dẫn expose_php vulnerability

SynopsisThe configuration of PHP on the remote host allows disclosure of sensitive information.DescriptionThe PHP install on the remote server is configured in a way that allows disclosure of ...