Thời tiết tết nguyên đán 2023 ở thanh hóa năm 2024

  • Thời tiết 10 ngày tới

Thời tiết Thanh Hóa

Thời tiết tết nguyên đán 2023 ở thanh hóa năm 2024

Cập nhật: 16h 18/06/2024

  • Thời tiết : Nhiều mây, không mưa
  • Hướng gió : Gió tây nam - tốc độ: 3 m/s

Thời tiết tết nguyên đán 2023 ở thanh hóa năm 2024

Thời tiết tết nguyên đán 2023 ở thanh hóa năm 2024

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ tư 19/06/2024

Thời tiết tết nguyên đán 2023 ở thanh hóa năm 2024

Thời tiết tết nguyên đán 2023 ở thanh hóa năm 2024
38°C

Thời tiết tết nguyên đán 2023 ở thanh hóa năm 2024
29°C

Thời tiết tết nguyên đán 2023 ở thanh hóa năm 2024
63%

Thời tiết tết nguyên đán 2023 ở thanh hóa năm 2024
°%

Thời tiết tết nguyên đán 2023 ở thanh hóa năm 2024
2m/s

Ít mây, ngày nắng nóng gay gắt

Thứ năm 20/06/2024

Thời tiết tết nguyên đán 2023 ở thanh hóa năm 2024

Thời tiết tết nguyên đán 2023 ở thanh hóa năm 2024
38°C

Thời tiết tết nguyên đán 2023 ở thanh hóa năm 2024
30°C

Thời tiết tết nguyên đán 2023 ở thanh hóa năm 2024

Thời tiết tết nguyên đán 2023 ở thanh hóa năm 2024
°%

Thời tiết tết nguyên đán 2023 ở thanh hóa năm 2024
2m/s

Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Thứ sáu 21/06/2024

Thời tiết tết nguyên đán 2023 ở thanh hóa năm 2024

Thời tiết tết nguyên đán 2023 ở thanh hóa năm 2024
39°C

Thời tiết tết nguyên đán 2023 ở thanh hóa năm 2024
30°C

Thời tiết tết nguyên đán 2023 ở thanh hóa năm 2024

Thời tiết tết nguyên đán 2023 ở thanh hóa năm 2024
°%

Thời tiết tết nguyên đán 2023 ở thanh hóa năm 2024
2m/s

Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt

Thứ bảy 22/06/2024

Thời tiết tết nguyên đán 2023 ở thanh hóa năm 2024

Thời tiết tết nguyên đán 2023 ở thanh hóa năm 2024
38°C

Thời tiết tết nguyên đán 2023 ở thanh hóa năm 2024
30°C

Thời tiết tết nguyên đán 2023 ở thanh hóa năm 2024

Thời tiết tết nguyên đán 2023 ở thanh hóa năm 2024
°%

Thời tiết tết nguyên đán 2023 ở thanh hóa năm 2024

Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Chủ nhật 23/06/2024

Thời tiết tết nguyên đán 2023 ở thanh hóa năm 2024

Thời tiết tết nguyên đán 2023 ở thanh hóa năm 2024
38°C

Thời tiết tết nguyên đán 2023 ở thanh hóa năm 2024
28°C

Thời tiết tết nguyên đán 2023 ở thanh hóa năm 2024

Thời tiết tết nguyên đán 2023 ở thanh hóa năm 2024
°%

Thời tiết tết nguyên đán 2023 ở thanh hóa năm 2024

Có mây, có mưa rào và dông

Thứ hai 24/06/2024

Thời tiết tết nguyên đán 2023 ở thanh hóa năm 2024

Thời tiết tết nguyên đán 2023 ở thanh hóa năm 2024
37°C

Thời tiết tết nguyên đán 2023 ở thanh hóa năm 2024
28°C

Thời tiết tết nguyên đán 2023 ở thanh hóa năm 2024

Thời tiết tết nguyên đán 2023 ở thanh hóa năm 2024
°%

Thời tiết tết nguyên đán 2023 ở thanh hóa năm 2024

Có mây, có mưa rào và dông

Thứ ba 25/06/2024

Thời tiết tết nguyên đán 2023 ở thanh hóa năm 2024

Thời tiết tết nguyên đán 2023 ở thanh hóa năm 2024
36°C

Thời tiết tết nguyên đán 2023 ở thanh hóa năm 2024
28°C

Thời tiết tết nguyên đán 2023 ở thanh hóa năm 2024

Thời tiết tết nguyên đán 2023 ở thanh hóa năm 2024
°%

Thời tiết tết nguyên đán 2023 ở thanh hóa năm 2024

Có mây, có mưa rào và dông

Thứ tư 26/06/2024

Thời tiết tết nguyên đán 2023 ở thanh hóa năm 2024

Thời tiết tết nguyên đán 2023 ở thanh hóa năm 2024
35°C

Thời tiết tết nguyên đán 2023 ở thanh hóa năm 2024
27°C

Thời tiết tết nguyên đán 2023 ở thanh hóa năm 2024

Thời tiết tết nguyên đán 2023 ở thanh hóa năm 2024
°%

Thời tiết tết nguyên đán 2023 ở thanh hóa năm 2024

Có mây, có mưa rào và dông

Thứ năm 27/06/2024

Thời tiết tết nguyên đán 2023 ở thanh hóa năm 2024

Thời tiết tết nguyên đán 2023 ở thanh hóa năm 2024
36°C

Thời tiết tết nguyên đán 2023 ở thanh hóa năm 2024
27°C

Thời tiết tết nguyên đán 2023 ở thanh hóa năm 2024

Thời tiết tết nguyên đán 2023 ở thanh hóa năm 2024
°%

Thời tiết tết nguyên đán 2023 ở thanh hóa năm 2024

Có mây, có mưa rào

Thứ sáu 28/06/2024

Thời tiết tết nguyên đán 2023 ở thanh hóa năm 2024

Thời tiết tết nguyên đán 2023 ở thanh hóa năm 2024
36°C

Thời tiết tết nguyên đán 2023 ở thanh hóa năm 2024
27°C

Thời tiết tết nguyên đán 2023 ở thanh hóa năm 2024

Thời tiết tết nguyên đán 2023 ở thanh hóa năm 2024
°%

Thời tiết tết nguyên đán 2023 ở thanh hóa năm 2024

Có mây, có mưa rào

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua