black beach week là gì - Nghĩa của từ black beach week

black beach week có nghĩa là

Hàng năm Sự kiện đô thị nằm ở Bãi biển Miami, Florida mỗi ngày kỷ niệm cuối tuần.Sự kiện nơi mọi người uống, đi bộ trên đường phố và tham dự Câu lạc bộ đêm và những bữa tiệc lớn

Thí dụ

Tôi sẽ đến Tuần lễ Bãi biển Đen Cuối tuần Ngày Tưởng niệm.