Box sizing border box là gì năm 2024

Nghĩa là, khi bạn đã xác định chiều cao và chiều rộng, thì kích cỡ của box sẽ lớn hơn một chút do phải cộng thêm padding và border vào chiều cao và độ rộng bạn đã thiết lập.

Thuộc tính sizing trong CSS2

Ví dụ sau minh họa cách sử dụng của thuộc tính sizing trong CSS2:

  
  
Hoc CSS co ban tai VietJack

Hoc CSS co ban tai VietJack

Quảng cáo

Kết quả là

Trong ví dụ trên, mình thiết lập chiều cao và chiều rộng cho hai hình ảnh là như nhau, tuy nhiên bạn có thể thấy rằng kết quả hiển thị là khác nhau, đó là do trong hình thứ hai mình thêm thuộc tính padding.

Thuộc tính box sizing trong CSS3

Ví dụ dưới đây minh họa cách sử dụng của thuộc tính box-sizing trong CSS3:

  
  
Hoc CSS co ban tai VietJack

Hoc CSS co ban tai VietJack

Trong ví dụ trên, bạn để ý rằng cả hai hình ảnh đều có cùng chiều cao và chiều rộng và cùng thuộc tính box-sizing:border-box.

Kết quả là:

Mặc dù trong hình ảnh thứ hai, mình xác định thêm thuộc tính padding, tuy nhiên bằng việc sử dụng cùng thuộc tính box-sizing:border-box, thì chiều cao và chiều rộng của hai hình vẫn là như nhau.

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Box sizing border box là gì năm 2024

Box sizing border box là gì năm 2024

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Thuộc tính box trong css3 dùng để hiển thị vị trí, định dạng lại vùng không gian, hiển thị độ bóng (shadow) cho thành phần.

Thuộc tính của box trong css3:

Thuộc tính giá trị ví dụ Mô tả box-align: start; Thành phần sẽ nằm về phía trên cùng của thành phần bao ngoài. box-align: end; Thành phần sẽ nằm về phía dưới cùng của thành phần bao ngoài. box-align: center; Thành phần sẽ nằm giữa thành phần bao ngoài (theo chiều thẳng đứng). box-align: baseline; Thành phần sẽ nằm theo đường cơ bản (baseline), giá trị được áp dụng đối với các box theo chiều ngang (box-orient: horizontal). box-align: stretch; Thành phần sẽ được nới rộng để phù hợp với thành phần bao ngoài. box-direction: normal; Hiển thị thành phần từ trên xuống dưới hay từ trái sang phải, đây là dạng mặc định. box-direction: reverse; Hiển thị thành phần từ dưới lên trên hay từ phải sang trái. inherit box-direction: inherit; Xác định thừa hưởng thuộc tính từ thành phần cha (thành phần bao ngoài). box-flet: 2; Ưu tiên linh hoạt theo các thành phần khác. inherit box-flet: inherit; Xác định thừa hưởng thuộc tính từ thành phần cha (thành phần bao ngoài). box-ordinal-group: 1; Cho biết thứ tự ưu tiên của các thành phần. inherit box-ordinal-group: inherit; Xác định thừa hưởng thuộc tính từ thành phần cha (thành phần bao ngoài). box-orient: block-axis; Định dạng thành phần dọc theo khối trục. box-orient: horizontal; Định dạng thành phần từ trái sang phải theo chiều ngang. box-orient: inline-axis; Định dạng thành phần theo trục nội tuyến. box-orient: vertical; Định dạng thành phần từ trên xuống dưới theo chiều dọc. inherit box-orient: inherit; Xác định thừa hưởng thuộc tính từ thành phần cha (thành phần bao ngoài). box-pack: center; Đối với box hướng bình thường cạnh trái của thành phần được được chia đều cho cả hai phía. box-pack: end; Đối với box hướng bình thường cạnh phải của thành phần được đặc mép bên phải, ngược lại cạnh trái của thành phần sẽ được đặt mép bên trái. box-pack: justify; Không gian mở rộng sẽ được chia đều giữa các thành phần. box-pack: start; Đối với box hướng bình thường cạnh trái của thành phần được đặc mép bên trái, ngược lại cạnh phải của thành phần sẽ được đặt mép bên phải. box-sizing: content-box; Thuộc tính height và width chỉ có nội dung, không bao gồm padding, border và margin. box-sizing: border-box; Thuộc tính height và width sẽ bao gồm padding và border, nhưng không gồm margin. inherit box-sizing: inherit; Xác định thừa hưởng thuộc tính từ thành phần cha (thành phần bao ngoài). box-shadow: 10px 10px; Đây là thuộc tính bắt buộc, định vị trí bóng nằm ngang cho thành phần, có thể dùng số âm. box-shadow: 10px 10px; Đây là thuộc tính bắt buộc, định vị trí bóng nằm dọc cho thành phần, có thể dùng số âm. box-shadow: 10px 10px 10px; Định khoảng cách mờ cho bóng. box-shadow: 10px 10px 10px 10px; Tăng hoặc giảm độ lan rộng cho bóng. box-shadow: 10px 10px

cc0000; Màu sắc cho bóng. box-shadow: 10px 10px

cc0000 inset; Thay đổi bóng từ ngoài tối vào trong sáng.

HTML viết:

box shadow

Hiển thị trình duyệt khi chưa có CSS:

CSS viết:

p {

background: 
# cc0000;
height: 50px;
-moz-box-shadow: 5px 10px 5px 
# 000;
-webkit-box-shadow: 5px 10px 5px 
# 000;
box-shadow: 5px 10px 5px 
# 000; }

Hiển thị trình duyệt khi có CSS:

Giải thích khái niệm Box Model là gì?

Box Model là gì? Mỗi phần tử trong 1 trang web đều là một khối chữ nhật riêng biệt. Box model được hiểu là sự chiếm không gian của phần tử trong trang web, nó là tổng của: content: Nội dung của phần tử border: Đường viền.

Width và Height là gì?

Chiều rộng (chiều cao) được thiết lập từ thuộc tính width (height) là chiều rộng (chiều cao) của cả phần tử. Chỉ sử dụng giá trị mặc định của nó. Kế thừa giá trị thuộc tính box-sizing từ phần tử cha của nó.

Content box CSS là gì?

content-box : Giá trị mặc định, nghĩa là giá trị width và height chỉ áp dụng cho khu vực nội dung bên trong, không bao gồm padding, border và margin. border-box : Khi thiết lập giá trị này, thì width và heigh sẽ bao gồm cho cả phần nội dung, padding và border nhưng không bao gồm margin.

Box là gì trong tin học?

Box là một doanh nghiệp điện toán đám mây với dịch vụ lưu trữ, quản lý và chia sẻ dữ liệu. Người dùng được cho phép chia sẻ tập tin của họ với người khác.