Cách kết nối sql server với php

Hôm nay, mình xin hướng dẫn bạn kết nối php với cơ sở dữ liệu microsoft Sqlserver 2008. Mặc định php kết nối với mysql, còn asp thì làm việc với mssql server. Nhưng trong một số trường hợp bạn muốn viết ứng dụng PHP của mình kết nối với database Sqlserver để dễ làm việc. Bạn có thể đọc bài viết của mình để kết nối.

Bạn đang xem: Kết nối php với sql server

Cách kết nối sql server với php

- Để kết nối PHP được với SQL SERVER, microsoft đã cung cấp cho chúng ta một thư viện để PHP có thể làm việc được với Sqlserver.

Link download Sql driver for php: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=20098

Tùy theo phiên bản PHP bạn đang sử dụng mà download thư viện sql driver for php cho thích hợp.

- Ở bài viết này, mình sử dụng Xampp 1.7.7 đang sử dụng PHP 5.3, mình thấy phiên bản php 5.3 là kết nối tương thích với sqlserver, mình cũng đã thử kết nối PHP v7 với mssql nhưng không làm việc tốt bằng phiên bản mà mình đang sử dụng. 

Video hướng dẫn step by step: video này này mình sử dụng Codeigniter Framwork for php để kết nối với mssql server.

Để kết nối bạn làm theo các bước sau:

1. Bước 1:

 Đầu tiên copy 2 file php driver for php:

- File: php_pdo_sqlsrv_53_ts_vc9.dll và php_sqlsrv_53_ts_vc9.dll vào thư mục C:/xampp/php/ext/

2. Bước 2:

Cấu hình lại file php.ini

Trong file PHP.ini bạn thêm 2 dòng này vào.

Xem thêm:

extension=php_sqlsrv_53_ts_vc9.dllextension=php_pdo_sqlsrv_53_ts_vc9.dll

- Sau đó, khởi động lại xampp server.

3. Bước 3: 

Mình thực hiện, kết nối Codeigniter với MSSQL server.

- Bạn vào thư mục application/config/database.php

Bạn thiết lập các thông số như sau:

'', 'port' => 1433, 'hostname' => '127.0.0.1', 'username' => 'sa', 'password' => 'minh223', 'database' => 'HOB', 'dbdriver' => 'sqlsrv', 'dbprefix' => '', 'pconnect' => FALSE, 'db_debug' => TRUE, 'cache_on' => TRUE, 'cachedir' => '', 'char_set' => 'utf8', 'dbcollat' => 'utf8_general_ci', 'swap_pre' => '', 'encrypt' => FALSE, 'compress' => FALSE, 'stricton' => FALSE, 'failover' => array(), 'save_queries' => TRUE);- Vậy là xong, chúc các bạn thành công.

Click link dưới để download sql driver for php

DOWNLOAD 

Cám ơn các bạn đã xem bài viết. Hãy like and share giúp mình nha các bạn.

Các bạn có thể Đăng ký kênh Youtube của mình ở góc phải bên trên màn hình.

Mọi thắc mắc về bài viết các bạn có thể hỏi ở http://hoidap.obatambeienwasirherbal.com để được support. 

Cách kết nối sql server với php

  • Get datetime format php code example, converting from a string: strtotime()
  • Returning arrays from functions
  • Curl is not installed in your php installation, check the server for php's curl support
  • Curl header php

Thông thường, người ta sử dụng bộ đôi : PHP & MySQL hoặc ASP.NET & SQL Server. Nhưng đôi khi cũng gặp một vài trường hợp ngoại lệ, cần kết nối PHP với SQL Server. Bài viết này ghi lại các thủ tục cần thiết để kết nối từ PHP đến SQL Server. Ở đây tôi sử dụng WAMP và SQL Server Express để làm ví dụ.

Bạn đang xem: Hướng dẫn kết nối php với sql server

Lưu ý :

Nhóm (1) : PHP phiên bản 5.2.3 trở xuống, ta chỉ có thể kết nối với SQL Server 2005 trở xuống.Nhóm (2) : PHP phiên bản 5.2.4 trở lên, ta có thể kết nối với SQL Server 2005 hoặc 2008 đều được.

Với nhóm (1) : PHP 5.2.3 & SQL Server 2005 :

Ta chỉ cần bật extension mssql là kết nối được. Thao tác cụ thể như sau :

1. Vào chỉnh sửa file php.ini, tìm và bỏ dấu “;” phía trước dòng :

;extension=php_mssql.dll2. Tìm và sửa thành “On ” :mssql.secure_connection = OnVậy là xong, restart lại Apache Service ( hoặc click vào Restart All Service cho nhanh ) (*)

Với nhóm (2) PHP 5.2.4 trở lên, ta cần sử dụng một cái gọi là “Driver” của Microsoft viết ra nhằm phục vụ việc kết nối này. Ta có thể tìm với từ khóa “SQL Server Driver for PHP”. Khi thực hiện bài viết này, bộ Driver này đã có phiên bản 2.0beta. Nhưng xài phiên bản 1.1 cho “stable” :-D. Thao tác cụ thể như sau :

1. Tải gói SQL Server Driver for PHP và chạy file vừa tải về.

Xem thêm: Tinh Thần Đoàn Kết Là Gì - Làm Thế Nào Để Tạo Nên Tinh Thần Đoàn Kết Nội Bộ

Giải nén ra một thư mục nào đó. Nó gồm khá nhiều file.2. Mở file “SQLServerDriverForPHP_Readme.htm” vừa mới giải nén ra để xem hướng dẫn cài đặt driver.3. Ở đây có bảng phân chia rất rõ ràng các “loại” PHP : VC6 hay VC9 , Thread safe hay non-Thread safe, khi nào thì sử dụng file .dll nào.3.1 Nếu đang sử dụng PHP 5.2.x thì phải xem đang sử dụng loại PHP nào : Thread safe hoặc non-Thread safe. Để biết loại nào, bạn dựa vào file php5*.dll có trong thư mục chứa PHP ( trong thư mục cài đặt wamp )3.2 Nếu đang sử dụng PHP 5.3 thì cũng tương tự đối với PHP 5.2 : xem đang sử dụng “loại” PHP nào và chọn file tương ứng.Với WAMP 2.0i thì PHP 5.3 được Compile bởi VC6 và ở dạng Thread safe nên ở đây ta sử dụng file “php_sqlsrv_53_ts_vc6.dll”4. Copy file “” vào thư mục ext của PHP ( ../wamp/bin/php/ext ). Vào file PHP.ini để bật extension vừa copy vào, thêm một dòng như sau :

extension=php_sqlsrv_53_ts_vc6.dll

( ghi chú : bạn cần sửa tên file lại cho phù hợp)

5. Restart lại WebService ( Restart All Service )6. Hoàn tất. (*)

(*) Lưu ý : File “ntwdblib.dll” phải tồn tại trong thư mục ../wamp/bin/apache/apache.xxx/bin và thư mục ../wamp/bin/php/php.xxx/ – nếu không có bạn cần copy bỏ vào.

Phạm Đức Quyền

on July 7, 2015 at 3:08 PM | Reply

Cách kết nối sql server với php

Thanh

Đây là kết nối của em,“demo_sv”);$conn=sqlsrv_connect($servername,$connectionInfo);if($conn) { echo “Connection established.”;}else{ echo “Connection could not be established.”; die( print_r( sqlsrv_errors(), true));}?>

được làm theo hướng dẫn của các pro nhưng không hiểu sao nó lại báo thế này

Array ( <0> => Array ( <0> => IMSSP => IMSSP <1> => -49 => -49 <2> => This extension requires the Microsoft SQL Server 2012 Native Client. Access the following URL to download the Microsoft SQL Server 2012 Native Client ODBC driver for x86: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=163712 => This extension requires the Microsoft SQL Server 2012 Native Client. Access the following URL to download the Microsoft SQL Server 2012 Native Client ODBC driver for x86: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=163712 ) <1> => Array ( <0> => IM002 => IM002 <1> => 0 => 0 <2> => Data source name not found and no default driver specified => Data source name not found and no default driver specified ) )