Căn cứ vào Atlat Địa lí vn trang 18 cho biết vùng nào sau đây ở nước ta giáp Lào

  • Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!

Câu 1 : (THPT QG 2017 – Đề chính thức – MĐ 301). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5,cho biết tỉnh nào sau đây giáp với Campuchia cả trên đất liền và trên biển?

A. An Giang.

B. Kiên Giang.

C. Đồng Tháp.

D. Cà Mau.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, ta thấy tỉnh Kiên Giang là tỉnh duy nhất ở Việt Nam giáp với Campuchia cả trên đất liền và trên biển.

Câu 2 : (THPT QG 2017 – Đề chính thức – MĐ 301). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết trong các hệ thống sông sau đây, hệ thống sông nào có tỉ lệ diện tích lưu vực nhỏ nhất?

A. Sông Đồng Nai.

B. Sông Hồng.

C. Sông Cả.

D. Sông Mã.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, ta thấy trong các hệ thống sông Đồng Nai, Hồng, Cả và sông Mã thì hệ thống sông Mã có tỉ lệ diện tích lưu vực nhỏ nhất.

Câu 3 : (THPT QG 2017 – Đề chính thức – MĐ 302). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh nào sau đây giáp với Trung Quốc cả trên đất liền và trên biển?

A. Quảng Ninh.

B. Cao Bằng.

C. Hà Giang.

D. Lạng Sơn.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, ta thấy tỉnh Quảng Ninh là tỉnh duy nhất ở nước ta giáp với Trung Quốc cả trên đất liền và trên biển.

Câu 4 : (THPT QG 2017 – Đề chính thức – MĐ 302). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết hệ thống sông nào sau đây có tỉ lệ diện tích lưu vực lớn nhất nước ta?

A. Sông Thái Bình.

B. Sông Hồng.

C. Sông Đồng Nai.

D. Sông Cả.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, ta thấy hệ thống sông Mê Công có tỉ lệ diện tích lưu vực lớn nhất nước ta, tiếp đến là sông Hồng,…

Câu 5 : (THPT QG 2017 – Đề chính thức – MĐ 303). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh nào sau đây giáp với cả Lào và Campuchia?

A. Gia Lai.

B. Đắk Lắk.

C. Quảng Nam.

D. Kon Tum.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, ta thấy tỉnh Kon Tum là tỉnh duy nhất ở nước ta giáp với cả Lào và Campuchia.

Câu 6 : (THPT QG 2017 – Đề chính thức – MĐ 303). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết trong các hệ thống sông sau đây, hệ thống sông nào có tỉ lệ diện tích lưu vực nhỏ nhất?

A. Sông Mã.

B. Sông Cả.

C. Sông Thái Bình.

D. Sông Thu Bồn.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, ta thấy hệ thống sông Thu Bồn là hệ thống có tỉ lệ diện tích lưu vực nhỏ nhất.

Câu 7 : (THPT QG 2017 – Đề chính thức – MĐ 304). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh nào sau đây không giáp với Lào?

A. Nghệ An.

B. Điện Biên.

C. Kon Tum.

D. Gia Lai.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, ta thấy tỉnh Gia Lai là tỉnh không giáp với Lào mà giáp với Campuchia.

Câu 8 : (THPT QG 2017 – Đề chính thức – MĐ 304). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết trong các hệ thống sông sau đây, hệ thống sông nào có tỉ lệ diện tích lưu vực lớn nhất?

A. Sông Cả.

B. Sông Đồng Nai.

C. Sông Mã.

D. Sông Thái Bình.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, ta thấy hệ thống sông Đồng Nai là hệ thống sông có tỉ lệ diện tích lưu vực lớn nhất.

Câu 9 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 301). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, cho biết tỉnh nào sau đây không giáp Campuchia?

A. Đắk Lắk.

B. Gia Lai.

C. Quảng Nam.

D. Kon Tum.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, ta thấy tỉnh Quảng Nam là tỉnh không giáp Campuchia. Tỉnh Quảng Nam giáp với Lào.

Câu 10 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 302). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 8, cho biết apatit có ở nơi nào sau đây?

A. Quỳnh Nhai.

B. Sinh Quyền.

C. Cam Đường.

D. Văn Bàn.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 8, ta thấy mỏ khoáng sản apatit có ở Cam Đường (Lào Cai).

Câu 11 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 302). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, cho biết tỉnh nào sau đây không giáp Trung Quốc?

A. Lai Châu.

B. Cao Bằng.

C. Sơn La.

D. Lạng Sơn.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, ta thấy tỉnh Sơn La không giáp Trung Quốc. Tỉnh Sơn La giáp với Lào.

Câu 12 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 303). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, cho biết tỉnh nào sau đây giáp Campuchia?

A. Lâm Đồng.

B. Bình Thuận.

C. Bình Phước.

D. Ninh Thuận.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, ta thấy tỉnh Bình Phước là tỉnh giáp Campuchia. Các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận và Lâm Đồng nằm trong nội địa hoặc giáp biển không giáp với quốc gia nào trên đất liền.

Câu 13 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 303). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 8, cho biết sắt có ở nơi nào sau đây?

A. Quỳ Châu.

B. Thạch Khê.

C. Lệ Thủy.

D. Phú Vang.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 8, ta thấy mỏ sắt có ở Thạch Khê (Hà Tĩnh).

Câu 14 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 304). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 8, cho biết than đá có ở nơi nào sau đây?

A. Tiền Hải.

B. Cẩm Phả.

C. Cổ Định.

D. Quỳ Châu.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 8, ta thấy than đá có chủ yếu ở Cẩm Phả (Quảng Ninh). Quảng Ninh là tỉnh tập trung trên 90% than của Việt Nam.

Câu 15 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 304). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, cho biết tỉnh nào sau đây giáp Lào?

A. Gia Lai.

B. Đắk Nông.

C. Kon Tum.

D. Đắk Lắk.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, ta thấy tỉnh Kon Tum là tỉnh duy nhất ở Tây Nguyên giáp với Lào.

Câu 16 : (THPT QG 2018 – Đề minh họa – MĐ 001). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, cho biết tỉnh nào sau đây không giáp Lào?

A. Đắk Lắk.

B. Điện Biên.

C. Nghệ An.

D. Thanh Hóa.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, ta thấy tỉnh Đắk Lắk là tỉnh không giáp Lào. Ở vùng Tây Nguyên chỉ có tỉnh Kon Tum là tỉnh duy nhất giáp với Lào.

Câu 17 : (THPT QG 2018 – Đề minh họa – MĐ 001). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết sông nào sau đây không thuộc hệ thống sông Hồng?

A. Sông Gâm.       B. Sông Chảy.       C. Sông Mã.        D. Sông Lô

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, ta thấy sông Mã là sông không thuộc hệ thống sông Hồng.

Câu 18 : (THPT QG 2019 – Đề chính thức – MĐ 301). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, cho biết tỉnh nào sau đây giáp Trung Quốc?

A. Hòa Bình

B. Phú Thọ

C. Lào Cai

D. Yên Bái

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, ta thấy tỉnh Lào Cai là tỉnh giáp Trung Quốc. Các tỉnh Phú Thọ, Yên Bái là tỉnh nội địa, còn tỉnh Hòa Bình giáp với Lào.

Câu 19 : (THPT QG 2019 – Đề tham khảo – MĐ 001). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, cho biết tỉnh nào sau đây giáp biển?

A. Cà Mau.

B. Điện Biên.

C. Hà Giang.

D. Gia Lai.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, ta thấy tỉnh Cà Mau là tỉnh giáp biển. Các tỉnh còn lại là tỉnh nội địa.

Câu 20 : (THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu – Đồng Tháp 2018 L4 – MĐ 132). Căn cứ vào Atlat địa lí trang 9, hãy cho biết tháng nào sau đây ở nước ta có tần suất cơn bão từ 1,3 đến 1,7 cơn bão/ tháng?

A. Tháng X.        B. Tháng VII.       C. Tháng IX.        D. Tháng VI.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat địa lí trang 9, ta thấy tháng 9 ở nước ta có tần suất cơn bão từ 1,3 đến 1,7 cơn bão/tháng (Chú ý mũi tên ở bảng chú giải).

Câu 21 : (Sở GD và ĐT Kiên Giang – Kiên Giang 2018 – MĐ 136). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, hãy cho biết điểm cực tây thuộc tỉnh nào của nước ta?

A. Lào Cai.        B. Sơn La.        C. Điện Biên.        D. Lai Châu.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, ta thấy điểm cực tây thuộc tỉnh Điện Biên của nước ta.

Câu 22 : (THPT Trần Quốc Tuấn – Quảng Ngãi 2017). Dựa vào trang 26 Atlat Địa lý Việt Nam, hãy cho biết đỉnh núi nào sau đây cao nhất ở vùng núi Đông Bắc?

A. Phia Ya.        B. Kiều Liêu Ti.       C. Tây Côn Lĩnh.       D. Pu Tha Ca.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Hướng dẫn: Dựa vào trang 26 Atlat Địa lý Việt Nam, ta thấy đỉnh núi Tây Côn Lĩnh là đỉnh núi cao nhất ở vùng núi Đông Bắc (Chú ý trên các núi có ghi độ cao).

Câu 23 : (THPT Trung Giã – Hà Nội 2017 L2 – MĐ 051). Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, hãy cho biết các dãy núi thuộc vùng núi Tây Bắc?

A. Pu Đen Đinh, Pu sam sao.        B. Tây Côn Lĩnh, Kiều Liêu Ti.

C. Pu Si Lung, Hoành Sơn.        D. Khoan La San, Bạch Mã.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Hướng dẫn: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, ta thấy các dãy núi thuộc vùng núi Tây Bắc là Pu Đen Đinh, Pu sam sao.

Câu 24 : (THPT Trường Chinh – Lâm Đồng 2017). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 6 - 7, hãy cho biết hướng Tây Bắc – Đông Nam là hướng của dãy núi nào dưới đây?

A. Dãy Hoàng Liên Sơn.        B. Dãy Trường Sơn Nam.

C. Dãy Bạch Mã.        D. Dãy Đông Triều.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 6 - 7, ta thấy dãy núi Hoàng Liên Sơn có hướng chính là hướng Tây Bắc – Đông Nam.

Câu 25 : (THPT Trần Hưng Đạo – TP. Hồ Chí Minh 2017 L1 – MĐ 214). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, hãy cho biết cực Tây của 4 cánh cung thuộc vùng núi Đông Bắc là:

A. Cánh cung Đông Triều.        B. Cánh cung sông Gâm.

C. Cánh cung Bắc Sơn.        D. Cánh cung Ngân Sơn.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, ta thấy cực Tây của 4 cánh cung thuộc vùng núi Đông Bắc là cánh cung sông Gâm.

Câu 26 : (THPT Liễn Sơn – 2018 L1 – MĐ 209). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, tháng có nhiều bão nhất ảnh hưởng đến nước ta là:

A. tháng 8.       B. tháng 10.       C. tháng 9.        D. tháng 7.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, tháng có nhiều bão nhất ảnh hưởng đến nước ta là tháng 9 (chú ý mũi tên ở bảng chú giải).

Câu 27 : (THPT Kim Thành – Hải Dương 2017 L1). Căn cứ vào Atltat Việt Nam trang 4-5, nước ta là cửa ngõ ra biển thuận lợi cho các nước:

A. Lào, Đông Nam Thái Lan, Campuchia và Tây Nam Trung Quốc.

B. Lào, Đông Nam Thái Lan, Campuchia và Đông Nam Trung Quốc.

C. Lào, Đông Bắc Thái Lan, Campuchia và Đông Nam Trung Quốc.

D. Lào, Đông Bắc Thái Lan, Campuchia và Tây Nam Trung Quốc.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atltat Việt Nam trang 4-5, nước ta là cửa ngõ ra biển thuận lợi cho các nước Lào, Đông Bắc Thái Lan, Campuchia và Tây Nam Trung Quốc.

Câu 28 : (THPT Krông Ana – Đắk Lắk 2017). Dựa vào Atlat trang 9, hãy cho biết, bão di chuyển vào nước ta có tần suất lớn nhất vào tháng mấy?

A. Tháng 12.       B. Tháng 10.        C. Tháng 11.        D. Tháng 9.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Hướng dẫn: Dựa vào Atlat trang 9, ta thấy bão di chuyển vào nước ta có tần suất lớn nhất vào tháng mấy 9 (Chú ý mũi tên màu trắng ở bảng chú giải).

Câu 29 : (THPT Nguyễn Huệ - Thừa Thiên Huế 2017 – MĐ 132). Dựa vào Atlat địa lí Việt Nam, hãy cho biết đường bờ biển nước ta kéo dài từ đâu đến đâu?

A. Quảng Ninh – Cà Mau.        B. Móng Cái – mũi Cà Mau.

C. Hải Phòng – Kiên Giang.        D. Móng Cái – Hà Tiên.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Hướng dẫn: Dựa vào Atlat địa lí Việt Nam, ta thấy đường bờ biển nước ta kéo dài từ Móng Cái (Quảng Ninh) đến Hà Tiên (Kiên Giang).

Câu 30 : (THPT Trần Hưng Đạo – TP. Hồ Chí Minh 2017 L1 – MĐ 214). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết Việt Nam có đường biên giới cả trên đất liền và trên biển với quốc gia nào sau đây?

A. Lào, Campuchia.        B. Trung Quốc, Lào.

C. Lào, Campuchia, Trung Quốc.       D. Trung Quốc, Campuchia.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, ta thấy Việt Nam có đường biên giới cả trên đất liền và trên biển với Trung Quốc, Campuchia.

Câu 31 : (THPT Trần Hưng Đạo – TP. Hồ Chí Minh 2017 L1 – MĐ 214). Căn Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, hãy cho biết trong số 28 tỉnh giáp biển của nước ta, không có tỉnh nào sau đây?

A. TP. Hồ Chí Minh.       B. Ninh Bình.       C. Đà Nẵng.        D. Cần Thơ.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Hướng dẫn: Căn Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, ta thấy trong số 28 tỉnh giáp biển của nước ta, không có tỉnh Cần Thơ (Cần Thơ là tỉnh nằm trong nội địa ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long).

Câu 32 : (Liên Trường THPT – Nghệ An 2018 L1 – MĐ 301). Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam, cho biết dãy núi nào sau đây không thuộc vùng núi Tây Bắc?

A. Dãy núi Pu Sam Sao.        B. Hoàng Liên Sơn

C. Pu Đen Đinh        D. Dãy Trường sơn

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Hướng dẫn: Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam, ta thấy dãy núi Trường Sơn không thuộc vùng núi Tây Bắc.

Câu 33 : (Phòng quản lí chất lượng Giáo Dục – Bắc Ninh 2018 – MĐ 401). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, cho biết dãy núi nào sau đây không thuộc miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ?

A. Pu Sam Sao.        B. Con Voi.

C. Hoàng Liên Sơn.        D. Pu Đen Đinh.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, ta thấy dãy núi Con Voi không thuộc miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ. Dãy Con Voi thuộc miền Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ.

Câu 34 : (THPT Lương Thế Vinh – Hà Nội L1 – MĐ 132). Dựa vào Atlat Địa Lí Việt Nam trang 4,5, nước nào không có vùng biển chung với nước ta?

A. Myanma.        B. Malaysia.        C. Thái Lan.        D. Indonesia.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Hướng dẫn: Dựa vào Atlat Địa Lí Việt Nam trang 4,5, nước Myanma không có vùng biển chung với nước ta.

Câu 35 : (THPT Phan Đình Phùng – Hà Tĩnh 2018 L1 – MĐ 101). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 14, đỉnh núi có độ cao nhất ở vùng núi Trường Sơn Nam là:

A. Kon Ka Kinh.        B. Lang Biang.       C. Chư Yang Sin.       D. Ngọc Linh.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 14, đỉnh núi có độ cao nhất ở vùng núi Trường Sơn Nam là núi Ngọc Linh.

Câu 36 : (THPT Trần Phú – Vĩnh Phúc 2018 – MĐ 401). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, hãy cho biết diện tích đất mặn tập trung nhiều nhất ở:

A. ven biển miền Trung.        B. ven biển Đồng bằng sông Cửu Long.

C. ven các đảo lớn.        D. ven biển Đồng bằng sông Hồng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, hãy cho biết diện tích đất mặn tập trung nhiều nhất ở ven biển Đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 37 : (THPT Hà Trung – Thanh Hóa 2018 L1). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 8, các mỏ đất hiếm ở nước ta phân bố chủ yếu ở:

A. Tây Nguyên.        B. Tây Bắc.        C. Bắc Trung Bộ.       D. Đông Bắc.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 8, các mỏ đất hiếm ở nước ta phân bố chủ yếu ở vùng Tây Bắc, đặc biệt là ở tỉnh Lai Châu.

Câu 38 : (THPT Liễn Sơn – 2018 L1 – MĐ 209). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, hãy cho biết dãy núi nào sau đây không chạy theo hướng tây bắc- đông nam?

A. Đông Triều.        B. Con Voi.

C. Tam Đảo.        D. Hoàng Liên Sơn.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, ta thấy dãy núi Đông Triều chạy theo hướng vòng cung, không chạy theo hướng tây bắc- đông nam.

Câu 39 : (THPT Hoàng Mai 2 – Nghệ An 2017 – MĐ 132). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết đặc điểm của vị trí vùng Tây nguyên?

A. giáp 2 vùng kinh tế và không giáp biển.

B. giáp 2 nước, giáp 1 vùng kinh tế và không giáp biển.

C. giáp 2 nước, giáp 2 vùng kinh tế.

D. giáp 2 nước, giáp Đông nam bộ và không giáp biển.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, ta thấy đặc điểm của vị trí vùng Tây nguyên là giáp 2 nước (Lào, Campuchia), giáp 2 vùng kinh tế (Đông Nam Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ).

Câu 40 : (THPT Nguyễn Trãi – 2018 MĐ 003). Căn cứ Atlat Địa lí Việt Nam trang 14, cho biết núi cao nhất dãy Trường Sơn Nam?

A. Ngọc Linh.        B. Bi Duop

C. Lang Bi Ang.        D. Chư Yang Sin.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Hướng dẫn: Căn cứ Atlat Địa lí Việt Nam trang 14, ta thấy núi cao nhất dãy Trường Sơn Nam là núi Ngọc Linh.

Xem thêm Bộ câu hỏi trắc nghiệm 28 chuyên đề Địa Lí có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

28-chuyen-de-on-thi-dai-hoc-mon-dia-li-co-dap-an.jsp