Hướng dẫn transition visibility css - khả năng hiển thị chuyển đổi css

Thuộc tính Transition trong CSS được sử dụng khá rộng rãi trong thiết kế web để tạo ra các hiệu ứng chuyển đổi đẹp mắt trên website một cách dễ dàng. được sử dụng khá rộng rãi trong thiết kế web để tạo ra các hiệu ứng chuyển đổi đẹp mắt trên website một cách dễ dàng.

Hướng dẫn transition visibility css - khả năng hiển thị chuyển đổi css

Transition hoạt động bằng cách thay đổi giá trị thuộc tính một cách trơn tru từ giá trị này sang giá trị khác trong khoảng thời gian nhất định. Các tham số thường được sử dụng:

 • transition-delay: khoảng thời gian dừng cho mỗi hiệu ứng chuyển đổi. khoảng thời gian dừng cho mỗi hiệu ứng chuyển đổi.
 • transition-duration: khoảng thời gian chuyển đổi diễn ra. khoảng thời gian chuyển đổi diễn ra.
 • transition-property: thuộc tính cần chuyển đổi. thuộc tính cần chuyển đổi.
 • transition-timing-function: tốc độ chuyển đổi diễn ra. tốc độ chuyển đổi diễn ra.

Cách sử dụng Transition trong CSS

Để tạo ra hiệu ứng chuyển đổi Transition, bạn phải xác định ít nhất hai điều: ít nhất hai điều:

 • Thuộc tính CSS muốn thêm hiệu ứng vào
 • Thời gian chuyển đổi diễn ra (duration).

Lưu ý: Nếu phần duration không được chỉ định, quá trình chuyển đổi sẽ không diễn ra mượt mà, trơn tru vì giá trị mặc định bằng 0. Nếu phần duration không được chỉ định, quá trình chuyển đổi sẽ không diễn ra mượt mà, trơn tru vì giá trị mặc định bằng 0.

Thay đổi giá trị một thuộc tính

Ví dụ: Phần tử màu tím 100px * 100px, ta chỉ định hiệu ứng Transition cho thuộc tính width, với thời lượng 2 giây: Phần tử

màu tím 100px * 100px, ta chỉ định hiệu ứng Transition cho thuộc tính width, với thời lượng 2 giây:

div {
width: 100px;
height: 100px;
background: purple;
-webkit-transition: width 2s; /* Safari */
transition: width 2s;
}

Hiệu ứng chuyển tiếp sẽ diễn ra khi thuộc tính width được thay đổi giá trị.

div:hover {
width: 300px;
}

Hướng dẫn transition visibility css - khả năng hiển thị chuyển đổi css

Code đầy đủ:


Thuộc tính transition

Di chuột vào phần tử để thấy hiệu ứng transition:Lưu ý: Khi con trỏ di chuyển ra khỏi phần tử, nó sẽ dần thay đổi trở lại kiểu ban đầu.: Khi con trỏ di chuyển ra khỏi phần tử, nó sẽ dần thay đổi trở lại kiểu ban đầu.

Thay đổi giá trị nhiều thuộc tính

Ví dụ: Thêm hiệu ứng chuyển tiếp cho cả thuộc tính width và height, với thời lượng 2 giây cho chiều rộng và 4 giây cho chiều cao. Thêm hiệu ứng chuyển tiếp cho cả thuộc tính width và height, với thời lượng 2 giây cho chiều rộng và 4 giây cho chiều cao.

div {
-webkit-transition: width 2s, height 4s; /* Safari */
transition: width 2s, height 4s;
}

Hướng dẫn transition visibility css - khả năng hiển thị chuyển đổi css

Tốc độ chuyển đổi

Thuộc tính transition-timing-function dùng để xác định tốc độ thay đổi khi chuyển đổi. dùng để xác định tốc độ thay đổi khi chuyển đổi.

Các giá trị có sẵn như sau:

 • ease: tạo hiệu ứng chuyển đổi khi bắt đầu thì chậm sau đó nhanh dần và gần kết thúc lại chậm từ từ (giá trị mặc định).: tạo hiệu ứng chuyển đổi khi bắt đầu thì chậm sau đó nhanh dần và gần kết thúc lại chậm từ từ (giá trị mặc định).
 • linear: tạo hiệu ứng chuyển đổi từ lúc bắt đầu với lúc kết thúc tốc độ là như nhau. tạo hiệu ứng chuyển đổi từ lúc bắt đầu với lúc kết thúc tốc độ là như nhau.
 • ease-in: tạo hiệu ứng chuyển đổi chậm ở lúc bắt đầu. tạo hiệu ứng chuyển đổi chậm ở lúc bắt đầu.
 • ease-out: tạo hiệu ứng chuyển đổi chậm ở lúc kết thúc. tạo hiệu ứng chuyển đổi chậm ở lúc kết thúc.
 • ease-in-out: tạo hiệu ứng chuyển đổi chậm ở lúc bắt đầu và lúc kết thúc. tạo hiệu ứng chuyển đổi chậm ở lúc bắt đầu và lúc kết thúc.
#div1 {transition-timing-function: linear;}
#div2 {transition-timing-function: ease;}
#div3 {transition-timing-function: ease-in;}
#div4 {transition-timing-function: ease-out;}
#div5 {transition-timing-function: ease-in-out;}

Hướng dẫn transition visibility css - khả năng hiển thị chuyển đổi css

Hướng dẫn transition visibility css - khả năng hiển thị chuyển đổi css

Hướng dẫn transition visibility css - khả năng hiển thị chuyển đổi css

Hướng dẫn transition visibility css - khả năng hiển thị chuyển đổi css

Hướng dẫn transition visibility css - khả năng hiển thị chuyển đổi css

Bạn tự chạy theo code sau để thấy rõ sự khác nhau nhé:
linear


ease


ease-in


ease-out


ease-in-out
Độ trễ của hiệu ứng Transition

Thuộc tính transition-delay sử dụng để xác định khoảng thời gian trì hoãn giữa thời gian một thuộc tính thay đổi và lúc chuyển tiếp thực sự bắt đầu. sử dụng để xác định khoảng thời gian trì hoãn giữa thời gian một thuộc tính thay đổi và lúc chuyển tiếp thực sự bắt đầu.

Ví dụ: Độ trễ 1 giây trước khi bắt đầu chuyển đổi.: Độ trễ 1 giây trước khi bắt đầu chuyển đổi.

div {
-webkit-transition-delay: 1s; /* Safari */
transition-delay: 1s;
}

Hướng dẫn transition visibility css - khả năng hiển thị chuyển đổi css

Khi rê chuột vào thì hiệu ứng không diễn ra ngay mà sẽ bị delay 1s là thời gian mà chúng ta đặt cho nó.

Code đầy đủ:


Thuộc tính transition-delay

Di chuột qua phần tử để thấy thay đổi của hiệu ứng transition:


Lưu ý: Khi con trỏ di chuyển ra khỏi phần tử, nó sẽ dần thay đổi trở lại kiểu ban đầu.

Thay đổi giá trị nhiều thuộc tính

Ví dụ: Thêm hiệu ứng chuyển tiếp cho cả thuộc tính width và height, với thời lượng 2 giây cho chiều rộng và 4 giây cho chiều cao.

div {
-webkit-transition: width 2s, height 2s, -webkit-transform 2s; /* Safari */
transition: width 2s, height 2s, transform 2s;
}

Hướng dẫn transition visibility css - khả năng hiển thị chuyển đổi css


Transition + Transform


Tốc độ chuyển đổi

Hướng dẫn transition visibility css - khả năng hiển thị chuyển đổi css

div:hover {
width: 300px;
}
0

Thuộc tính transition-timing-function dùng để xác định tốc độ thay đổi khi chuyển đổi.

Các giá trị có sẵn như sau: