Khắc phục lỗi change macro settings trên word 2010

Nếu kích hoạt Office không thành công, bạn sẽ thấy thông báo Sản phẩm Chưa được cấp phép hoặc Sử dụng phi thương mại / Sản phẩm Chưa được cấp phép trong thanh tiêu đề của ứng dụng Office, đồng thời, hầu hết các tính năng của Office sẽ bị vô hiệu hóa. Để khôi phục tất cả các tính năng của Office, bạn sẽ cần khắc phục sự cố dẫn đến việc kích hoạt không thành công.

Bước 1: Đăng nhập vào Office bằng tài khoản phù hợp

Nếu Office yêu cầu bạn đăng nhập, hãy nhập tài khoản bạn đã sử dụng để mua Office. Bạn sẽ thấy "Chúng tôi không thể tìm thấy bất kỳ sản phẩm Office nào" nếu bạn sử dụng địa chỉ không đúng.

Hãy thử thao tác này:

Bước 2: Kiểm tra nhiều bản Office

Bạn có thể không biết mình có nhiều hơn một bản đã cài đặt. Việc cài đặt hai bản có thể gây ra xung đột kích hoạt.

Hãy thử thao tác này:

Bước 3: Kiểm tra trạng thái đăng ký của bạn

Nếu đăng ký của bạn đã hết hạn, bạn sẽ thấy "Chúng tôi không thể tìm thấy bất kỳ sản phẩm Office nào". Gia hạn đăng ký của bạn để sử Microsoft 365.

Hãy thử thao tác này:

Lưu ý: Nếu bạn đang chạy Office trên Windows 7 (vốn không còn được hỗ trợ, hãy xem kết thúc hỗ trợ của Windows 7 và Office), bạn cần đảm bảo rằng TLS 1.2 được bật theo mặc định. Hãy xem Cập nhật để bật TLS 1.1 và TLS 1.2 làm giao thức bảo mật mặc định trong WinHTTP trong Windows.

Bước 1: Đăng nhập bằng tài khoản phù hợp

Vui lòng thử đăng nhập bằng tất cả địa chỉ email cá nhân của bạn phòng trường hợp bạn đã mua Office bằng một địa chỉ email khác. Nếu bạn đang ở cơ quan hoặc trường học, bạn có thể phải đăng nhập bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học thay vì tài khoản email cá nhân của bạn.

Để xem liệu tài khoản Microsoft của bạn đã được liên kết với Office hay chưa, hãy đăng nhập vào Dịch vụ & đăng ký. Sản phẩm Office hoặc đăng ký Microsoft 365 của bạn sẽ được liệt kê ở đây. Nếu không, bạn sẽ không thể sử dụng địa chỉ email của mình để đăng nhập vào Office.

Bước 2: Kiểm tra nhiều bản sao Office

Kích hoạt có thể không thành công nếu bạn cài đặt nhiều bản Office. Hãy gỡ cài đặt mọi phiên bản Office bạn không sử dụng trước khi chúng tôi tiếp tục khắc phục sự cố.

 1. Mở Panel điều khiển cách sử dụng các bước dưới đây cho hệ điều hành của bạn.
  • Windows 11 hoặc Windows 10 : Trên thanh tác vụ Windows, nhập Panel điều khiển vào hộp Nhập vào đây để tìm kiếm, chọn Panel điều khiển trong kết quả tìm kiếm, rồi chọn Chương trình và Tính năng.
  • Windows 8.1 hoặc Windows 8: Bấm chuột phải vào nút Bắt đầu
   Khắc phục lỗi change macro settings trên word 2010
   (góc dưới bên trái), chọn Panel điều khiển rồi chọn Chương trình và Tính năng.
  • Windows 7: Chọn Chương > Panel điều khiển > cài đặt chương trình.
 2. Trong hộp Tìm kiếm chương trình và tính năng (góc trên bên phải) của Chương trình và tính năng, tìm kiếm từ office. Bạn có thể thấy nhiều phiên bản đã cài đặt, giống như sau:
  Khắc phục lỗi change macro settings trên word 2010
  Nếu có nhiều phiên bản xuất hiện, bấm chuột phải vào phiên bản bạn không sử dụng, rồi chọn Gỡ cài đặt. Nếu chỉ có một phiên bản được liệt kê, bạn có thể chuyển .
 3. Khi hoàn tất gỡ cài đặt, khởi động lại máy tính của bạn.
 4. Mở một ứng dụng Office và đăng nhập, nếu được nhắc.
 5. Nếu Office vẫn không kích hoạt, hãy thử chạy sửa chữa trực tuyến như được mô tả trong mục Sửa chữa ứng dụng Office để khắc phục bản cài đặt Office còn lại. Nếu bạn vẫn không thể kích hoạt, hãy thực hiện bước tiếp theo.

Bước 3: Kiểm tra trạng thái đăng Microsoft 365 của bạn

Nếu bạn có đăng kýMicrosoft 365 gia đình, hãy đảm bảo đăng ký vẫn hiện hoạt và gia hạn đăng ký của bạn, nếu cần.

Nếu bạn không có quyền riêng Microsoft 365, bạn có thể chuyển đến Bước .

 1. Đóng tất cả ứng dụng Office.
 2. Truy nhập trang Dịch vụ & đăng ký của bạn.
 3. Nếu được nhắc, hãy chọn Đăng nhập, rồi nhập email và mật khẩu tài khoản Microsoft được liên kết với đăng ký Microsoft 365 bạn.
 4. Xem lại chi tiết bên dưới đầu đề Đăng ký hoặc đầu đề Đăng ký bị hủy bỏ.
  Khắc phục lỗi change macro settings trên word 2010
 5. Nếu đăng ký của bạn đã hết hạn, bạn có thể gia hạn đăng ký bằng cách làm theo các bước trong mục Gia Microsoft 365 Family.
 6. Sau khi gia hạn đăng ký của mình, bạn có thể khởi động lại các ứng dụng Office nếu cần. Nếu Office vẫn không kích hoạt, hãy tiếp tục đến bước tiếp theo

Bước 4: Khắc phục sự cố về kích hoạt Office

Chọn phiên bản Office của bạn để biết các bước khắc phục sự cố:

Microsoft 365: Sử dụng Công cụ Trợ giúp Phục hồi và Hỗ trợ của Microsoft

Ứng dụng Trợ lý Phục hồi và Hỗ trợ của Microsoft hoạt động trên PC chạy Windows và có thể giúp bạn xác định cũng như khắc phục sự cố kích hoạt Microsoft 365.

 1. Chọn nút Tải xuống phía dưới. Tải xuống
 2. Chọn trình duyệt của bạn từ danh sách thả xuống để xem cách lưu rồi bắt đầu Công cụ Trợ giúp Phục hồi và Hỗ trợ của Microsoft.
  1. Ở đầu cửa sổ trình duyệt, chọn Mở tệp.
  2. Trong hộp tiếp theo có thông báo Đã hoàn tất tải xuống SetupProd_Act.exe, chọn Chạy.
  3. Ở cuối cửa sổ trình duyệt, chọn Mở để mở tệp SetupProd_Act.exe. Nếu tệp không tự động mở, chọn Lưu > Mở thư mục, rồi bấm đúp vào tệp (tên tệp phải bắt đầu bằng "SetupProd_Act.exe").
  4. Ở góc dưới bên trái, chọn tệp SetupProd_Act.exe, rồi từ danh sách thả xuống, chọn Hiển thị trong thư mục. Bấm đúp vào mục tải xuống, SetupProd_Act.exe.
  5. Chọn Lưu Tệp, rồi chọn OK. Trong cửa sổ trình duyệt ở phía trên bên phải, chọn Hiển thị tất cả mục tải xuống. Trong Thư viện, chọn Tải xuống > SetupProd_Act.exe, rồi chọn biểu tượng thư mục. Bấm đúp vào SetupProd_Act.exe.
 3. Hộp thoại Cài đặt ứng dụng sẽ mở ra. Chọn Cài đặt để bắt đầu cài đặt.
 4. Công cụ Trợ giúp Phục hồi và Hỗ trợ của Microsoft mở trong cửa sổ mới. Chọn Tôi đồng ý để chấp nhận Thỏa thuận Dịch vụ của Microsoft.
 5. Chọn Có để cho phép ứng dụng thực hiện thay đổi với thiết bị của bạn.
 6. Làm theo các lời nhắc để khắc phục sự cố kích hoạt Office của bạn.

Nếu Office vẫn không kích hoạt sau khi bạn chạy công cụ Trợ lý Phục hồi và Hỗ trợ của Microsoft, bạn có thể Tự .

Tự khắc phục lỗi Sản phẩm chưa được cấp phép

Nếu bạn đã thử các bước khắc phục sự cố phiên bản cũ hơn và Office vẫn chưa được cấp phép, bạn có thể tự khắc phục sự cố lỗi về kích hoạt.

Kiểm tra ngày, giờ và múi giờ cho máy tính của bạn

Nếu các thiết đặt này không đúng thì việc kích hoạt Office có thể không thành công. Thực hiện theo các bước dưới đây đối với hệ điều hành của bạn.

Windows 11 hoặcWindows 10

 1. Đóng tất cả ứng dụng Office.
 2. Ở góc dưới cùng bên tay phải màn hình của bạn, hãy chọn ngày hoặc giờ.
 3. Chọn Thiết đặt ngày và giờ.
 4. Chọn Đặt giờ tự động và nếu được hiển thị, Đặt múi giờ tự động. Nếu bạn không có tùy chọn đặt múi giờ tự động, hãy đảm bảo rằng múi giờ địa phương của bạn được hiển thị trong Múi giờ.
 5. Khởi động lại ứng dụng Office bất kỳ.

Windows 8.1 hoặcWindows 8

 1. Đóng tất cả ứng dụng Office.
 2. Ở góc dưới cùng bên tay phải màn hình của bạn, hãy chọn ngày hoặc giờ.
 3. Chọn Thay đổi thiết đặt ngày và giờ.
 4. Nếu ngày và giờ không đúng, hãy chọn Thay đổi ngày và giờ, rồi sửa lại thiết đặt ngày và giờ.
 5. Nếu múi giờ không đúng, hãy chọn Thay đổi múi giờ, rồi chọn múi giờ địa phương của bạn.
 6. Khởi động lại ứng dụng Office bất kỳ.

Windows 7

 1. Đóng tất cả ứng dụng Office.
 2. Ở góc dưới cùng bên tay phải màn hình của bạn, hãy chọn ngày hoặc giờ.
 3. Chọn Thay đổi thiết đặt ngày và giờ.
 4. Nếu ngày và giờ không đúng, hãy chọn Thay đổi ngày và giờ, rồi sửa lại thiết đặt ngày và giờ.
 5. Nếu múi giờ không đúng, hãy chọn Thay đổi múi giờ, rồi chọn múi giờ địa phương của bạn.
 6. Khởi động lại ứng dụng Office bất kỳ.

Mẹo: Trong Windows 7, bạn có thể đồng bộ hóa đồng hồ máy tính của mình với một máy chủ thời gian Internet để duy trì cập nhật đồng hồ máy tính. Để thực hiện điều này, hãy chọn ngày hoặc giờ trong góc dưới cùng bên tay phải màn hình của bạn, rồi chọn Thay đổi thiết đặt ngày và giờ. Chọn tab Thời gian Internet, chọn Thay đổi cài đặt, chọn Đồng bộ hóa với một máy chủ thời gian Internet, rồi chọn Cập nhật ngay.

Chạy Office với tư cách là người quản trị

Việc chạy Office với tư cách là người quản trị giúp khắc phục các sự cố về quyền có thể khiến cho việc kích hoạt Office không thành công. Thực hiện theo các bước dưới đây đối với hệ điều hành của bạn.

Windows 11 vàWindows 10

 1. Đóng tất cả ứng dụng Office.
 2. Nhấn nút Bắt đầu ở góc dưới bên trái màn hình của bạn.
 3. Nhập tên ứng dụng, như Word. Biểu tượng chương trình Word xuất hiện trong kết quả tìm kiếm.
 4. Bấm chuột phải vào biểu tượng Word, rồi chọn Chạy với tư cách là người quản trị.
 5. Chọn Có để cho phép Office chạy với tư cách là người quản trị.

Windows 8.1

 1. Đóng tất cả ứng dụng Office.
 2. Trong Windows 8.1, bấm chuột phải vào nút Bắt đầu ở góc dưới bên trái màn hình của bạn, rồi chọn Tìm kiếm.
 3. Nhập tên ứng dụng, như Word. Biểu tượng chương trình Word xuất hiện trong kết quả tìm kiếm.
 4. Bấm chuột phải vào biểu tượng Word, rồi chọn Chạy với tư cách là người quản trị.
 5. Chọn Có để cho phép Office chạy với tư cách là người quản trị.

Windows 8

 1. Đóng tất cả ứng dụng Office.
 2. Trong Windows 8, di chuột tới góc trên bên phải màn hình của bạn để mở thanh nút, rồi chọn biểu tượng Tìm kiếm.
 3. Nhập tên ứng dụng, như Word. Biểu tượng chương trình Word xuất hiện trong kết quả tìm kiếm.
 4. Bấm chuột phải vào biểu tượng Word, rồi chọn Chạy với tư cách là người quản trị.
 5. Chọn Có để cho phép Office chạy với tư cách là người quản trị.

Windows 7

 1. Đóng tất cả ứng dụng Office.
 2. Nhấn nút Bắt đầu ở góc dưới bên trái màn hình của bạn.
 3. Trong hộp Tìm kiếm chương trình và tệp, hãy nhập tên ứng dụng, như Word. Biểu tượng chương trình Word xuất hiện trong kết quả tìm kiếm.
 4. Bấm chuột phải vào biểu tượng Excel, rồi chọn Chạy với tư cách là người quản trị.
 5. Nếu được nhắc, hãy chọn Có để cho phép Office chạy với tư cách là người quản trị.

Cập nhật Office

Các bản cập nhật Office mới nhất có thể chứa bản sửa lỗi cho các sự cố về kích hoạt. Để tìm hiểu cách cập nhật Office, hãy xem Cài đặt các bản cập nhật Office.

Kiểm tra tường lửa của bạn

Nếu bạn đang dùng tường lửa từ nhà sản xuất khác, hãy truy nhập trang web của nhà sản xuất đó để biết thông tin về cách tạm thời vô hiệu hóa tường lửa. Đối với Tường lửa Windows, vui lòng xem bên dưới.

Windows 11 và Windows 10

 • Vui lòng đi đến Bật hoặc tắt Tường lửa của Windows.

Windows 8.1 và 7

 • Vui lòng cuộn đến Bật hoặc tắt Tường lửa của Windows trong

Kiểm tra phần mềm chống vi-rút của bạn

Để biết thông tin về cách tắt phần mềm chống vi-rút, hãy xem qua trang web của nhà sản xuất phần mềm chống vi-rút. Gỡ cài đặt phần mềm chống vi-rút cũng có thể giúp ích. Đừng quên cài đặt lại phần mềm đó sau khi cài đặt xong Office và nếu bạn đã tắt phần mềm này thì hãy nhớ bật lại.

Nếu bạn không chắc mình đang sử dụng phần mềm chống vi-rút nào, hãy sử dụng hướng dẫn dưới đây để vào Panel Điều khiển để tìm tên phần mềm chống vi-rút của bạn.

Mẹo: Windows 10 có tích hợp phần mềm chống vi-rút mặc định là Windows Defender. Nếu bạn xác định rằng mình đang sử dụng phần mềm đó, hãy chọn nút Bắt đầu > Thiết đặt > Cập nhật & Bảo mật, rồi chọn Windows Defender ở bên trái. Trượt nút sang Tắt. Hãy nhớ Bật lại.

 1. Trên menu Bắt đầu
  Khắc phục lỗi change macro settings trên word 2010
  , nhập Bảng Điều khiển vào hộp tìm kiếm và chọn Bảng Điều khiển từ kết quả.
 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:
  • Trong chế độ xem anh mục, chọn Hệ thống và Bảo mật > Bảo mật và Bảo trì, rồi chọn mũi tên hướng xuống bên cạnh Bảo mật.
  • Trong chế độ xem Biểu tượng lớn hoặc Biểu tượng nhỏ, hãy chọn bảo mật và Bảo trì, rồi chọn mũi tên hướng xuống bên cạnh Bảo mật.

Nếu Windows có thể phát hiện ra phần mềm chống vi-rút của bạn thì phần mềm đó sẽ được liệt kê dưới phần Chống vi-rút.

 1. Đi tới Bảng điều khiển bằng cách nhấp chuột phải vào nút Bắt đầu
  Khắc phục lỗi change macro settings trên word 2010
  (góc dưới bên trái) và chọn Bảng điều khiển.
  Khắc phục lỗi change macro settings trên word 2010
 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:
  • Trong chế độ xem Danh mục, chọn Hệ thống và Bảo mật > Trung tâm Hành động, rồi chọn mũi tên hướng xuống bên cạnh Bảo mật.
  • Trong chế độ xem Biểu tượng lớn hoặc Biểu tượng nhỏ, chọn Trung tâm Hành động, rồi chọn mũi tên hướng xuống bên cạnh Bảo mật.

Nếu Windows có thể phát hiện ra phần mềm chống virus của bạn thì nó sẽ được liệt kê bên dưới Chống virus.

 1. Đi tới Bảng điều khiển bằng cách chọn nút Bắt đầu
  Khắc phục lỗi change macro settings trên word 2010
  (góc dưới bên trái) và chọn Bảng điều khiển.
 2. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:
  • Trong chế độ xem Thể loại, chọn Hệ thống và Bảo mật > Trung tâm Hành động, rồi chọn mũi tên hướng xuống bên cạnh Bảo mật.
  • Trong chế độ xemBiểu tượng lớn hoặc Biểu tượng nhỏ, chọn Trung tâm Hành động, rồi chọn mũi tên hướng xuống bên cạnh Bảo mật.

Nếu Windows có thể phát hiện ra phần mềm chống vi-rút của bạn thì phần mềm đó sẽ được liệt kê bên dưới Chống vi-rút.

Thay đổi thiết đặt proxy của bạn

Nếu bạn sử dụng thiết bị của mình ở cả nơi làm việc và tại nhà, hãy thử tắt thiết đặt proxy trong Microsoft Edge hoặc Internet Explorer trước khi bạn cài đặt Microsoft 365. Nếu bạn đang sử dụng một trình duyệt khác, hãy xem qua phần trợ giúp để tìm hiểu cách tắt thiết đặt proxy.

Microsoft Edge

 1. Bấm vào nút Bắt đầu
  Khắc phục lỗi change macro settings trên word 2010
  (góc dưới bên trái), rồi chọn Cài đặt.
 2. Chọn Mạng & Internet, đi tới cuối vùng chọn ở bên trái, rồi bấm vào Proxy.
 3. Trong Thiết lập proxy tự động, tự động phát hiện thiết đặt hoặc sử dụng tập lệnh thiết lập bằng cách trượt sang Bật hoặc Tắt.
 4. Trong Thiết lập proxy thủ công, bạn có thể chọn sử dụng máy chủ proxy. Thường thì tùy chọn này sẽ tắt và nếu bạn trượt sang Bật, hãy đảm bảo chọn Lưu. Và nếu tùy chọn này mặc định tắt trước khi bạn bật lên, hãy đảm bảo trượt trở lại Tắt sau khi sử dụng xong.

Internet Explorer 7, 8, 9, 10 hoặc 11

 1. Trong Internet Explorer, bấm vào Công cụ (góc trên bên phải) > Tùy chọn Internet.
 2. Bấm vào tab Kết nối, sau đó bấm vào nút Thiết đặt LAN.
 3. Bên dưới Máy chủ proxy, bỏ chọn tùy chọn "Sử dụng máy chủ proxy cho mạng LAN của bạn (Các thiết đặt này sẽ không áp dụng cho kết nối quay số hoặc kết nối VPN)".
 4. Bấm vào Áp dụng và OK để lưu thay đổi. Khởi động lại máy tính.

Lưu ý: Có thể bạn cần bỏ qua nhiều thiết đặt proxy khác nữa. Nếu không hiệu quả và bạn đang cài đặt Office từ cơ quan hoặc trường học, hãy kiểm tra với bộ phận CNTT của mình để biết thêm thông tin. Đối với người quản trị CNTT, vui lòng xem URL và dải địa chỉ IP Microsoft 365.

Bạn vẫn cần trợ giúp? Hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ

Nếu bạn đã thử qua mọi cách trong bài viết này và vẫn cần tới trợ giúp thì bạn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Office.