Lỗi không tìm thấy file d3dx9 khi cài game năm 2024

Lỗi d3dx9_43.dll là lỗi CƠ BẢN mà 1 member LinkNeverDie không được mắc phải. Nếu bạn bị lỗi d3dx9_43.dll ở game Muse Dash thì chứng tỏ máy bạn đang thiếu Microsoft DirectX, hay nói cách khác bạn đã không tuân thủ những gì mình đã viết trong FAQs. Vì hầu hết các trò chơi trên Windows đều sử dụng thư viện đồ họa DirectX.

Lỗi không tìm thấy file d3dx9 khi cài game năm 2024

Các thông báo lỗi d3dx9_43.dll thường gặp:

The file d3dx9_43.dll is missing d3dx9_43.dll Not Found d3dx9_43.dll not found d3dx9_43.dll not found. Reinstalling might help fix this.

Lỗi d3dx9_43.dll thường xuất hiện khi game Muse Dash hoặc phần mềm được khởi động và nó có thể xảy ra cho bất kỳ chương trình nào dựa trên Microsoft DirectX. Nhưng các bạn yên tâm, lỗi này xuất hiện phổ biến nhất khi các bạn chơi game mà thôi.

Hướng dẫn khắc phục lỗi d3dx9_43.dll

Cực kỳ đơn giản, bạn chỉ cần tải Microsoft DirectX về cài vào máy là xong. Không cần khởi động lại máy đâu.

Một số lưu ý các bạn nên ghi nhớ:

1. Tuyệt đối không được tải dll này trên internet về copy vào System32 hoặc copy vào thư mục game.

2. Khi bạn đã bị lỗi này thì không được phân vân suy nghĩ, hay tìm cách lục lại trí nhớ xem mình đã từng cài hay chưa. Cứ bị lỗi này thì cứ tải DirectX về cài vào máy.

Các thắc mắc khác:

Đã không ít bạn luôn nghĩ rằng máy đã có sẵn DirectX nên không cần cài vào nữa dù đây là phần mềm BẮT BUỘC phải cài trong FAQs. Các bạn đó đã vào Dxdiag kiểm tra và thấy đã có sẵn DirectX 10, DirectX11 hoặc DirectX 12. (Như hình bên dưới)

Lỗi không tìm thấy file d3dx9 khi cài game năm 2024

Mình xin trả lời rằng đó là DirectX cao nhất mà Windows của bạn có khả năng hỗ trợ chứ nó không phản ánh được việc bạn đã có DirectX trong máy hay là chưa. Tóm lại là: HÃY CÀI VÀO.

Mình xin bổ sung là DirectX trong ảnh trên là Windows hỗ trợ chứ KHÔNG PHẢI phần cứng trong máy bạn hỗ trợ nhé. Ví dụ cụ thể:

- Windows hỗ trợ DirectX 11 (Dxdiag ghi 11 hoặc 12) nhưng máy của bạn không có Card Đồ Họa hỗ trợ DirectX 11 => Không chơi được

- Windows quá cũ không hỗ trợ DirectX 11 (Dxdiag ghi 9 hoặc 10) nhưng máy bạn có Card Đồ Họa rất mạnh hỗ trợ DirectX 11 và cả 12 => Không chơi được

- Windows hỗ trợ DirectX 11 (Dxdiag ghi 11 hoặc 12) và máy của bạn có Card Đồ Họa hỗ trợ DirectX 11 và cả 12 => Chơi được

LƯU Ý QUAN TRỌNG:

Các bạn chỉ cần đọc bài viết "Những điều cơ bản cần tuân thủ trước khi tải game, cài game và chơi game là gì ?" không sót 1 câu 1 chữ và làm theo không sót bất kỳ điều nào được ghi trong đó thì máy bạn mãi mãi không bao giờ bị lỗi nữa. Hãy đọc và làm theo. Một lần và mãi mãi.

When you try to start one of the Microsoft games that are listed in the “Applies to” section, you receive one of the following error messages:

Error message 1

The file d3dx9_25.dll was not found

Error message 2

The file d3dx9_27.dll was not found

Cause

This issue may occur if the Microsoft DirectX file that is mentioned in the error message is corrupted or is not copied correctly.

Resolution

Download and then install the latest version of DirectX

To resolve this problem, download and then install the latest version of DirectX End-User Runtimes Web Installer. To do this, visit the following Microsoft Web site:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=2DA43D38-DB71-4C1B-BC6A-9B6652CD92A3&displaylang=en Note You may receive the following error message during installation:

The software you are installing has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with this version of Windows. (Tell me why this testing is important.)

For more information, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:

822798 You cannot install some updates or programs

Manually copy the file

To resolve this issue, copy the D3dx9_25.dll file or the D3dx9_27.dll file from the disc 1 CD/DVD of the game CD/DVD pack to the corresponding game folder. To do this, follow the appropriate steps for your version of Windows:

Windows 7 or Windows Vista

 1. Insert the disc 1 CD/DVD for your game into the CD/DVD drive of the computer.
 2. Click Start
  Lỗi không tìm thấy file d3dx9 khi cài game năm 2024
  , and then click Documents.
 3. Locate and then click Computer.
 4. Locate and then click the CD/DVD drive.
 5. Locate and then click the following folder: CDDrive:\ DirectX9 Note In this path, CDDriverepresents the drive letter of the CD drive.
 6. Double-click Apr2005_d3dx9_25_x86.cab, right-click d3dx9_25.dll, and then click Copy. Note Use the Apr2005_d3dx9_25_x64.cab file for the x64-based version of the Windows operating system.
 7. Locate the following folder for your game: Drive:\Program Files\Microsoft Games\Game Title Note In this path, Driverepresents the drive letter on which the game is installed, and Game Title represents the game that you want to repair.
 8. Right-click the game folder that corresponds to the game that is installed on the computer, and then click Paste. Note If you have installed more than one game on the computer, repeat steps 7and 8 for the other games.

Windows XP

 1. Insert the disc 1 CD/DVD for your game into the CD/DVD drive of the computer.
 2. Click Start, point to Programs, point to Accessories, and then click Windows Explorer.
 3. Locate and then click the following folder: CDDrive:\ DirectX9 Note In this path, CDDriverepresents the drive letter of the CD drive.
 4. Double-click Apr2005_d3dx9_25_x86.cab, right-click d3dx9_25.dll, and then click Copy. Note Use the Apr2005_d3dx9_25_x64.cab file for the x64-based version of the Microsoft Windows operating system.
 5. Locate the following folder for your game: Drive:\Program Files\Microsoft Games\Game Title Note In this path, Drive represents the drive letter of the drive on which the game is installed, and Game Title represents the game that you want to repair.
 6. Right-click the game folder that corresponds to the game that is installed on the computer, and then click Paste. Note If you have installed more than one game on the computer, repeat steps 5 and 6 for the other games.

Next steps

If you need more help, visit the Microsoft Customer Support Services Web site to find other solutions. This Web site provides the following services:

Microsoft Community(http://answers.microsoft.com/en-us/windows/default.aspx): Interact with peers and with Microsoft Most Valuable Professionals (MVPs). Solution Centers (http://support.microsoft.com/select/?target=hub): View product-specific frequently asked questions (FAQ) and support highlights. Searchable Knowledge Base (http://support.microsoft.com/search/?adv=1): Search technical support information and self-help tools for Microsoft products. Other Support Options (http://support.microsoft.com/default.aspx?pr=csshome): Use the Web to ask a question, to contact Microsoft Customer Support Services, or to provide feedback.

Need more help?

Want more options?

Explore subscription benefits, browse training courses, learn how to secure your device, and more.

Communities help you ask and answer questions, give feedback, and hear from experts with rich knowledge.