Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?

Hạn chót vào ngày 22 tháng 8. Suy nghĩ trước vì tôi là người lập kế hoạch �� đang nghĩ đến việc tắm cho con tôi vào cuối tháng 6 để tránh những tháng hè bận rộn khi mọi người đi nghỉ. Người ta thường tắm con vào tuần thứ mấy của thai kỳ?

Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?

Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?

Giống

Hồi đáp

Đã tìm thấy hơn 20 cuộc thảo luận tương tự

14 bình luận

Mới nhất đầu tiên

Cũ nhất đầu tiên

Đã báo cáo vi phạm

a

ashlynblake00

tôi đến hạn vào tháng 8. Ngày 7 và lễ chào đón em bé của chúng ta sẽ diễn ra vào cuối tháng 5. Tương tự, gần 2 tháng trước ngày dự sinh và tôi nghĩ thế là ổn. Thà nó tránh xa và tôi có thể tận hưởng những tháng cuối đời (đặc biệt là vì em bé có thể đến sớm) và vẫn còn thời gian để sắp xếp mọi thứ. )

Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?

Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?

Giống

Đã báo cáo vi phạm

s

người yêu

Tôi sinh ngày 20 tháng 8 và tôi đã chọn ngày 1 tháng 7 vì càng lớn thì việc giải trí cho mọi người càng mệt mỏi

Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?

Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?

Giống

Đã báo cáo vi phạm

3

3thiên thầnmama

Tôi nghĩ tôi đã có thai được 34 tuần và nó hoạt động tốt

Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?

Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?

Giống

Đã báo cáo vi phạm

L

LoveMyBabiesXoXo1

Tôi dự sinh vào ngày 17/8 và bạn tôi đang lên kế hoạch cho kỳ nghỉ cuối tuần đầu tiên của tôi vào tháng 6, thăm dò ngày 4/6. Tôi không muốn trở nên vĩ đại và đau khổ vì điều đó

Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?

Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?

Giống

Đã báo cáo vi phạm

Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?

khóc lóc

@LoveMyBabiesXoXo1,

Tôi có cùng ngày dự sinh và đang nghĩ đến ngày dự sinh giống nhau. Ở đây rất nóng và chúng ta có thể có một mùa cháy rừng khá tồi tệ vào mùa hè nên hy vọng sẽ thực hiện sớm hơn khi thời tiết vẫn còn dễ chịu

Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?

Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?

Giống

Đã báo cáo vi phạm

Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?

ctneff

Tôi dự sinh vào ngày 31 tháng 7 và tôi đang nghĩ đến ngày cuối tuần của tôi là ngày 20 tháng 5. Tôi là giáo viên và rất nhiều bạn bè cũng như đồng nghiệp của tôi có kế hoạch đi du lịch/di chuyển trong mùa hè và tôi muốn đi tắm trước khi cơ thể quá to lớn và khó chịu. Ngoài ra, tôi muốn có thời gian để sắp xếp và mua bất cứ thứ gì tôi muốn nhưng chưa có được, đặc biệt là vì bạn không bao giờ biết liệu em bé có đến sớm hay không.

Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?

Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?

Giống

Đã báo cáo vi phạm

M

Mamabear0730

Tôi cảm thấy hầu hết mọi người đều làm điều đó vào cuối thai kỳ, khoảng 8-9 tháng. Đối với tôi điều đó thật quá gần và tôi muốn biết mình có những gì và những gì tôi vẫn cần trước khi em bé chào đời. Tôi dự sinh vào đầu tháng 4 và tắm vào cuối tháng 1. Vì vậy, tôi chắc chắn không phải là tiêu chuẩn về thời gian haha ​​��‍♀️

Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?

Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?

Giống

Đã báo cáo vi phạm

p

perkiperk

Tôi đang lên kế hoạch vào giữa tháng 6 cho ngày đáo hạn cuối tháng 8. Mùa hè trở nên bận rộn và tôi sẽ quá nóng vào mùa hè nên tháng sáu tôi cảm thấy an toàn hơn. Và sau đó tôi có thể chuẩn bị vườn ươm với những món quà trước khi lớn hơn nữa trong 2 tháng qua

Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?

Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?

Giống

Đã báo cáo vi phạm

Ven BiểnBaby23

Tôi thích ý tưởng tắm cho em bé hai tháng trước ngày dự sinh. Tôi đến hạn vào ngày 6 tháng 8.  

Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?

Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?

Giống

Đã báo cáo vi phạm

j

jaxh918

Ngày dự sinh của tôi là ngày 21 tháng 8 và mẹ tôi đang nghĩ Chủ nhật cuối cùng của tháng 6 để tôi tắm (tôi muốn bắt đầu vào đầu tháng 6 nên tôi không quá to và kiệt sức nhưng mẹ còn việc khác đang diễn ra ����‍♀️)

Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?

Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?

Giống

Đã báo cáo vi phạm

J

cây bách xù625

Tôi dự sinh vào ngày 20 tháng 8 và mẹ tôi đã lên kế hoạch cho tôi tắm vào đầu tháng 6, vào cuối tuần đầu tiên hoặc thứ hai. Cá nhân chúng tôi có rất nhiều bạn bè/sinh nhật gia đình vào cuối tháng 6 và tôi không muốn tổ chức ngày cuối tuần Ngày của Cha. Có lẽ còn quá sớm nhưng ôi thôi cười lớn �� Tôi rất dễ bị nóng nên tôi muốn ăn sớm hơn trong mùa giải

Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?

Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?

Giống

 • 1
 • 2
 • 1
 • 2

Bạn cũng có thể thích

Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?

Thai kỳ

Nghi thức tắm em bé

Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?

Thai kỳ

Cách lên kế hoạch tắm cho em bé

Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?

Thai kỳ

Ý tưởng về lời mời chào mừng em bé chào đời

Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?

Thai kỳ

20 trò chơi tắm em bé vui nhộn

Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?

Thai kỳ

Cách lên kế hoạch tổ chức tiệc chào đón em bé ảo

Trong Các MIL hống hách

MIL đáng thất vọng *đăng bài dài phía trước*

Ngày 28 tháng 9 năm 2023. bởi Boymom-19-10

Này các bạn, tôi là người mới ở đây và cũng là FTM. Tôi chỉ muốn nói ở đây vì tôi không có ai để cởi mở về điều này. Tôi sinh con vào ngày 10 tháng 2 năm 2023 một bé trai kháu khỉnh. Tôi giao hàng lúc 2 giờ sáng. Khi tôi sinh con, bạn trai tôi đã chụp ảnh chúng tôi

Muộn nhất. 4 giờ trước. Boymom-19-10

Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?

15

Vào Tháng 10 năm 2023 Em bé

những điều tôi ước mình biết trước đây. Câu chuyện lao động FTM

Ngày 26 tháng 9 năm 2023. bởi biểu sinh

Hóa ra em bé tháng 10 của tôi lại là em bé tháng 9. nếu bạn không muốn đọc tất cả về quá trình chuyển dạ và sinh nở của tôi bên dưới, vui lòng chuyển xuống phía dưới nơi tôi liệt kê những điều hàng đầu mà tôi ước mình biết/đề xuất về quá trình chuyển dạ. Sau khi nước ối của tôi vỡ ra lúc 1 giờ. 14 giờ sáng, tôi

Mới nhất. 3 giờ trước.

Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
LN1313

Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?

7

Vào Tháng 10 năm 2023 Em bé

Trốn ở trạm xăng

Ngày 28 tháng 9 năm 2023. bởi ksearns522

Rất nhiều chỉ là một bài viết trút giận. Tôi quá mệt mỏi với gia đình mình. Bạn trai là một tên khốn nạn, đứa trẻ 1 tuổi bị tiêm thuốc và cáu kỉnh, còn đứa trẻ 7 và 9 tuổi thì không ngừng nói. Chưa có ai giúp tôi làm bất cứ điều gì cho đứa bé mới chào đời. Và ngày của tôi bao gồm

Muộn nhất. 1 ngày trước. MẹStacy

Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?

5

WTE Phải Đọc

Thai kỳ theo tuần Các triệu chứng mang thai Các xét nghiệm mang thai tốt nhất

Thảo luận nổi bật

Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?

Lập kế hoạch thăm viếng trong thời gian nằm viện

Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?

Bạn có thai. Những bà mẹ này phản ứng thế nào

Chuyển sang tuần mang thai của bạn

Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?

Mang thai tuần 1

Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?

Tuần thai thứ 2

Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?

Tuần thai thứ 3

Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?

Tuần thai thứ 4

Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?

Tuần thai thứ 5

Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?

Mang thai tuần thứ 6

Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?

Mang thai tuần thứ 7

Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?

Tuần thai thứ 8

Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?

Mang thai tuần 9

Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?

Mang thai tuần thứ 10

Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?

Tuần thai thứ 11

Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?

Tuần thai thứ 12

Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?

Mang thai tuần 13

Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?

Mang thai tuần 14

Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?

Tuần thai thứ 15

Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?

Tuần thai thứ 16

Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?

Tuần thai thứ 17

Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?

Tuần thai thứ 18

Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?

Tuần thai thứ 19

Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?

Tuần thai thứ 20

Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?

Tuần thai thứ 21

Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?

Tuần thai thứ 22

Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?

Tuần thai thứ 23

Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?

Tuần thai thứ 24

Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?

Tuần thai thứ 25

Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?

Tuần thai thứ 26

Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?

Tuần thai thứ 27

Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?

Tuần thai thứ 28

Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?

Tuần thai thứ 29

Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?

Tuần thai thứ 30

Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?

Tuần thai thứ 31

Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?

Tuần thai thứ 32

Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?

Tuần thai thứ 33

Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?

Tuần thai thứ 34

Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?

Tuần thai thứ 35

Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?

Tuần thai thứ 36

Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?

Tuần thai thứ 37

Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?

Tuần thai thứ 38

Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?

Tuần thai thứ 39

Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?

Tuần thai thứ 40

Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?

Tuần thai thứ 41

Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?

Tuần thai thứ 42

Xu hướng về những gì mong đợi

 • Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?

  Các Mẹ Chia Sẻ Cách Chữa Ốm nghén khi mang thai tại nhà

 • Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?

  8 sản phẩm đắt tiền mà các bà mẹ cho là đáng tiền

 • ⚠️ Bạn không thể xem nội dung thú vị này vì bạn đã bật tính năng chặn quảng cáo

  Vui lòng đưa trang web của chúng tôi vào danh sách trắng để nhận được tất cả các ưu đãi và ưu đãi tốt nhất từ ​​các đối tác của chúng tôi

  Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?
 • Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?

  14 bà mẹ về cảm giác chuyển dạ thực sự như thế nào

 • Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?

  Đồ ăn nhẹ tốt cho sức khỏe của bạn là gì?

 • Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?

  Những điều họ không nói với bạn. Phiên bản mẹ

 • Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?

  Khoảnh khắc não bộ khi mang thai?

Ngày tốt tắm em bé trong tháng 8 năm 2023 là ngày nào?

Chào mừng đến với cộng đồng Những điều mong đợi

Tạo tài khoản hoặc đăng nhập để tham gia

Báo cáo là không phù hợp

Chuyển lên người kiểm duyệt

Chúng tôi cố gắng cung cấp cho bạn trải nghiệm cộng đồng chất lượng cao. Chúng tôi tôn trọng quyền bày tỏ suy nghĩ và ý kiến ​​của mọi người miễn là họ vẫn tôn trọng các thành viên khác trong cộng đồng và đáp ứng Điều khoản sử dụng của Điều gì sẽ xảy ra

Nếu bạn cảm thấy một tin nhắn hoặc nội dung vi phạm các tiêu chuẩn này và muốn yêu cầu xóa nội dung đó, vui lòng gửi thông tin sau và nhóm kiểm duyệt của chúng tôi sẽ phản hồi ngay

Vui lòng chọn lý do chuyển bài đăng này tới người kiểm duyệt WTE

Sự vi phạm

Sự miêu tả

Chào mừng đến với tháng 8 năm 2023 Các em bé

Kết nối với các thành viên cộng đồng của chúng tôi bằng cách bắt đầu một cuộc thảo luận

 • Giới thiệu bản thân
 • Đặt một câu hỏi
 • Chia sẻ kinh nghiệm của bạn
 • Nhận thông tin cập nhật từ nhóm này

Xóa bài viết vĩnh viễn?

Bài đăng của bạn sẽ bị người kiểm duyệt ẩn và xóa

Xóa bài viết vĩnh viễn?

Xóa bài viết vĩnh viễn?

Vui lòng nêu rõ lý do xóa thời gian tắm cho Bé? . Lưu ý rằng sau khi bạn xác nhận, hành động này sẽ không thể hoàn tác được

Lý do xóa

Xóa bài viết vĩnh viễn?

Xóa bài viết vĩnh viễn?

Bài đăng của bạn sẽ bị người kiểm duyệt ẩn và xóa

Xóa bài viết vĩnh viễn?

Vui lòng nêu rõ lý do xóa câu trả lời này khỏi cộng đồng. Lưu ý rằng sau khi bạn xác nhận, hành động này sẽ không thể hoàn tác được

Lý do xóa

Trưởng nhóm là ai?

Trưởng nhóm là thành viên cộng đồng What to Expect, người đã được nhân viên của chúng tôi lựa chọn để giúp duy trì tinh thần hỗ trợ, tích cực trong nhóm. Trưởng nhóm liên lạc với nhân viên kiểm duyệt và báo cáo các vi phạm tiềm ẩn để xem xét, nhưng họ không kiểm duyệt các cuộc thảo luận. Trưởng nhóm không được yêu cầu dành thêm thời gian cho cộng đồng và không bị ràng buộc theo lịch trình đã định

Chủ sở hữu nhóm là ai?

Chủ nhóm là thành viên đã khởi xướng việc thành lập một nhóm để kết nối với các thành viên khác nhằm chia sẻ hành trình của họ qua các giai đoạn mang thai và sinh con giống nhau. Chủ nhóm duy trì giá trị cốt lõi của thương hiệu bằng cách báo cáo nội dung vi phạm nguyên tắc cộng đồng

Ngày tốt nào để tắm em bé năm 2023?

Lễ tắm em bé của người Hindu được coi là một nghi lễ tốt lành. Dưới đây là những ngày lý tưởng từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 8 năm 2023 để thực hiện nghi lễ quan trọng này. 2, 3, 4, 7 (đến 08. 29 giờ tối. m. ), 11 (đến 11. 27 một. m. ), 12, 14 (đến 06. 34 một. m. ), 16, 21, 22, 24, 25, 29, 30 (đến 08. 53 trang. m. ) và 31 (sau 08. 13 giờ tối. m. )

Ngày nào tốt trong tháng 8 năm 2023?

Ngày tốt đăng ký tài sản trong tháng 8 năm 2023

Những ngày nào là tốt cho việc tắm cho bé?

Câu trả lời ngắn gọn là không có thời điểm "thích hợp" — một số cha mẹ chọn tắm sớm khi mang thai, trong khi những cha mẹ khác đợi đến một hoặc hai tuần trước ngày dự sinh . Cuối cùng, thời điểm tắm em bé phụ thuộc vào những gì phù hợp với bạn, gia đình bạn và người tổ chức sự kiện. . Ultimately, the timing of your baby shower depends on what works for you, your family and the person hosting the event.

Ngày tốt năm 2023 là ngày gì?

Ngoài những ngày được đề cập ở trên, đây là bảy ngày tốt lành nhất bạn nên đánh dấu trong lịch của mình. .
Ngày 14 tháng 1 năm 2023 - Makar Sankranti
Từ ngày 22 tháng 3 đến ngày 31 tháng 3 năm 2023 - Chaitra Navratri
Ngày 22 tháng 4 năm 2023 - Akshaya Tritiya
Ngày 3 tháng 6 năm 2023 - Vaikasi Visakam
Ngày 19 tháng 9 năm 2023 - Ganesh Chaturthi