Người ta nghiên cứu để sử dụng nguồn nhiên liệu khi cháy không gây ô nhiễm môi trường là

Người ta đang nghiên cứu để sử dụng nguồn nhiên liệu khi cháy không gây ô nhiễm môi trường là A. $CH_{4}$. B. $H_{2}$. C. $C_{4}H_{10}$. D. $CO$.

Người ta nghiên cứu để sử dụng nguồn nhiên liệu khi cháy không gây ô nhiễm môi trường là
Thu được bao nhiêu gam muối khan (Hóa học - Lớp 11)

Người ta nghiên cứu để sử dụng nguồn nhiên liệu khi cháy không gây ô nhiễm môi trường là

1 trả lời

Tính khối lượng trung bình của A (Hóa học - Lớp 10)

1 trả lời

Nguyên tử khối gấp 2 lần nguyên tử khối của C (Hóa học - Lớp 8)

1 trả lời

Người ta đang nghiên cứu để sử dụng nguồn nhiên li...

Câu hỏi: Người ta đang nghiên cứu để sử dụng nguồn nhiên liệu khi cháy không gây ô nhiễm môi trường là:

A. CH4.

B. C4H10.

C. CO.

D. H2.

Đáp án

D

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Đề kiểm tra HK2 môn Hóa lớp 9 năm 2019 - Trường THCS Bắc Sơn

Lớp 9 Hoá học Lớp 9 - Hoá học

19/04/2022 151

Chọn đáp án B (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Giải thích: Người ta đang nghiên cứu để sử dụng nguồn nhiên liệu khi cháy không gây ô nhiễm môi trường là H2. Vì H2 khi cháy chỉ tạo ra nước, không tạo ra các chất độc hại.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cặp chất phản ứng với nhau có hiện tương sủi bọt khí là

Xem đáp án » 19/04/2022 67

Sản phẩm nhiệt phân muối hiđrocacbonat là

Xem đáp án » 19/04/2022 65

Số công thức cấu tạo của C4H10 là

Xem đáp án » 19/04/2022 41

Để loại bỏ khí etilen trong hỗn hợp với metan người ta đã dùng

Xem đáp án » 19/04/2022 41

Khối lượng C cần dùng để khử 8 gam CuO tạo thành CO2 là

Xem đáp án » 19/04/2022 28

Thể tích không khí (đktc) dùng để đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít khí metan (đktc) là

Xem đáp án » 19/04/2022 24

Trên mũi khoan để khai thác dầu mỏ người ta có gắn

Xem đáp án » 19/04/2022 23

Metan là thành phần chủ yếu của

Xem đáp án » 19/04/2022 23

Công nghiệp silicat là công nghiệp sản xuất

Xem đáp án » 19/04/2022 20

Một hợp chất hữu cơ khi cháy tạo ra sản phẩm là CO2 và H2O với tỉ lệ số mol 2: 1 thì chất hữu cơ đó là:

Xem đáp án » 19/04/2022 19

Hãy cho biết chất nào sau đây trong phân tử chỉ có liên kết đơn?

Xem đáp án » 19/04/2022 18

Công thức cấu tạo của một hợp chất cho biết

Xem đáp án » 19/04/2022 17

Thành phần chính trong bình khí biogas là

Xem đáp án » 19/04/2022 17

Số liên kết đơn trong phân tử C4H10 là

Xem đáp án » 19/04/2022 17

Hoá trị của cacbon, oxi, hiđro trong hợp chất hữu cơ lần lượt là

Xem đáp án » 19/04/2022 14