solid black pussy là gì - Nghĩa của từ solid black pussy

solid black pussy có nghĩa là

Thích hợp biệt danh cho Mike Đen.

Thí dụ

"Này, âm hộ đen rắn, bạn uống như một cô gái !!"