Chủ đề: Trong PHP

Có 3,589 bài viết

Hướng dẫn dùng fetch_assoc mysqli trong PHP
Hướng dẫn dùng fetch_assoc mysqli trong PHP

Hàm mysqli_fetch_assoc() sẽ tìm và trả về một dòng kết quả của một truy vấn MySQL nào đó dưới dạng một mảng kết hợp.Bài viết này được ...

Can javascript connect to php?
Can javascript connect to php?

Try using the <?php include filepath ; ?> includes reading documentation here, I think that is what you need<form action=someOtherScript.php method=get> <input type=submit ...

How to decrypt password in php mysql
How to decrypt password in php mysql

The best way to encrypt and decrypt passwords is to use a standard library in PHP because the method of properly encrypting and decrypting passwords from scratch is complex and involves multiple ...

Php pdo mssql query example
Php pdo mssql query example

Skip to main contentThis browser is no longer supported.Upgrade to Microsoft Edge to take advantage of the latest features, security updates, and technical support.PDO::query Article 09/09/20222 ...

Hướng dẫn mod in python
Hướng dẫn mod in python

Bên trong module “operator” của ngôn ngữ lập trình Python đã có các hàm được tích hợp sẵn giúp thực hiện các phép toán số học, các phép logic, các phép ...

Do i need to install php after wamp?
Do i need to install php after wamp?

Setting Up Apache-MySQL/MariaDB-PHP (AMP) on Linux (LAMP), Windows (WAMP) and macOS (MAMP)IntroductionLAMP/WAMP/MAMP ServerTo develop PHP webapps, you need to setup Apache + MySQL + PHP under your ...

Hướng dẫn dùng extend interface trong PHP
Hướng dẫn dùng extend interface trong PHP

Blog Tin tức 04/06/2021 01:41Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về Interface trong PHP cùng một số cách đặt tên và triển khai Interface trong ngôn ngữ lập trình ...

Hướng dẫn dùng requis trong PHP
Hướng dẫn dùng requis trong PHP

Trang chủHướng dẫn họcHọc PHPPHP include và requireNội dung chínhĐịnh nghĩa và cách dùng include và requirePHP include và require với path Cú pháp Ví dụ 1 Giả sử ...

Date difference with current date in php
Date difference with current date in php

I cant seem to get this to work. I have tried from the samples online but there wasnt one the is exactly what I needed. Basically I want to be able to display the number of days that passed from ...

What is anonymous function in php
What is anonymous function in php

Anonymous functions, also known as closures, allow the creation of functions which have no specified name. They are most useful as the value of callable parameters, but they have many other uses. ...

What are functions in php?
What are functions in php?

The real power of PHP comes from its functions.PHP has more than 1000 built-in functions, and in addition you can create your own custom functions.PHP Built-in FunctionsPHP has over 1000 built-in ...

Hướng dẫn dùng hash algorithm trong PHP
Hướng dẫn dùng hash algorithm trong PHP

Tìm hiểu khi sử dụng các hàm băm tạo dữ liệu lưu trữ passwordKhi lưu trữ password vào CSDL thường sẽ sử dụng các hàm băm khác nhau được hỗ trợ bởi hệ ...

How to check for alphabets in php?
How to check for alphabets in php?

How to check if the string has alphabets in PHPThe ctype_alpha and ctype_digit doesnt help in it. is their any method? asked Mar 17, 2014 at 15:177You can use preg_match for ...

Hướng dẫn image type php
Hướng dẫn image type php

Với mọi trang web đều phải có chức năng upload image lên đưa Database với mục đích thêm hình ảnh vào cơ sở dữ liệu MySQL. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn ...

Hướng dẫn collection trong python
Hướng dẫn collection trong python

Module collection trong Python được định nghĩa là một bộ chứa được sử dụng để lưu trữ các bộ sưu tập dữ liệu, ví dụ: list, dict, set và tuple,... Nó ...

Hướng dẫn dùng int length trong PHP
Hướng dẫn dùng int length trong PHP

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ về các kiểu dữ liệu số (number) trong PHP. Để học tốt bài này, các bạn cần đọc lại bài Cài đặt môi trường lập ...

Hướng dẫn index trong mongodb
Hướng dẫn index trong mongodb

Ở bài viết này mình sẽ trình bày hết sức đơn giản về lý thuyết và không hướng dẫn chi tiết bạn cách làm như thế nào. Nhưng một khi đã hiểu bạn có ...

Hướng dẫn flush trong python
Hướng dẫn flush trong python

Dẫn nhậpTrong bài trước, Kteam đã giới thiệu đến bạn ITERATION & MỘT SỐ HÀM HỖ TRỢ CHO ITERABLE OBJECT trong PythonNội dung chínhDẫn nhậpVì sao cần hàm ...

Hướng dẫn dùng hashing define trong PHP
Hướng dẫn dùng hashing define trong PHP

Tìm hiểu khi sử dụng các hàm băm tạo dữ liệu lưu trữ passwordKhi lưu trữ password vào CSDL thường sẽ sử dụng các hàm băm khác nhau được hỗ trợ bởi hệ ...

Php remove all symbols from string
Php remove all symbols from string

Searching through the internet and this website as well, Ive found several topics on the matter. Thing is, there are countless solutions if the inserted strings must contain only characters of the ...

Hướng dẫn php imap functions
Hướng dẫn php imap functions

Skip to contentChúng ta sẽ Login SSH vào VPS và làm theo hướng dẫn như hình bên dưới . Gõ các lệnh theo trình tự để cài IMAP Extension :* Lưu ý: Với hệ ...

Hướng dẫn dùng lowercase php trong PHP
Hướng dẫn dùng lowercase php trong PHP

Nội dung chínhThủ Thuật về Hướng dẫn dùng lowercase string trong PHP Mới NhấtGiá trị trả vềChia Sẻ Link Download Hướng dẫn dùng lowercase string trong PHP miễn ...

Kết nối nodejs với postgresql
Kết nối nodejs với postgresql

Giới thiệuPostgreSQLCấu hình dự ánThực hiện các hoạt động CRUDCấu hình cơ sở dữ liệuKết nối với Cơ sở dữ liệuTạo bảngTạo / Chèn dữ liệuLấy / ...

Hướng dẫn background trong html
Hướng dẫn background trong html

Theo mặc định, nền của trang web là màu trắng. Bạn có thể không thích màu này, và muốn thiết lập một màu khác cho trang của bạn. HTML cung cấp cho bạn hai ...

Post request using curl in php
Post request using curl in php

1.Step by stepInitialize the cURL session:$url = www.domain.com; $ch = curl_init($url); If your request has headers like bearer token or defining JSON contents you have to set HTTPHEADER options to ...

Hướng dẫn dùng replace regex trong PHP
Hướng dẫn dùng replace regex trong PHP

Cú pháp hàm preg_replace()Hàm preg_replace sử dụng RegExp (xem cách viết biểu thức chính quy RegExp) để tìm kiếm và thay thế chuỗi.preg_replace($pattern, ...

Hướng dẫn expose_php vulnerability
Hướng dẫn expose_php vulnerability

SynopsisThe configuration of PHP on the remote host allows disclosure of sensitive information.DescriptionThe PHP install on the remote server is configured in a way that allows disclosure of ...

What is enumerate and zip in python?
What is enumerate and zip in python?

In Python, enumerate() and zip() are useful when iterating elements of iterable (list, tuple, etc.) in a for loop.for loop in Python (with range, enumerate, zip, etc.)You can get the index with ...

Hướng dẫn the label trong html
Hướng dẫn the label trong html

Trang chủTham khảoTag html<label>Định nghĩa và sử dụngTag <label> định nghĩa nhãn cho thành phần <input />.Tag <label> không hiển thị bất cứ gì ...

Hướng dẫn hàm transform trong python
Hướng dẫn hàm transform trong python

Bài học bao gồm:+ Chuyển đổi (Transformation)+ Lọc (Filtration)Chuyển đổi(Transformation)Thay vì sử dụng agg() ngay sau groupby(), ta có thể sử dụng phương thức ...

What is difference between this and self in php?
What is difference between this and self in php?

Wheres the difference between self and $this-> in a PHP class or PHP method?Example:Ive seen this code recently. public static function getInstance() { if (!self::$instance) { ...

How do i log errors in php?
How do i log errors in php?

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)error_log — Send an error message to the defined error handling routinesDescriptionerror_log( string $message, int ...

Hướng dẫn create php extension
Hướng dẫn create php extension

1. Zephir là gì?Chắc hẳn chúng ta đã từng nghe qua framework Phalcon PHP. Phalcon là một PHP Framework được viết bằng ngôn ngữ lập trình C, sau đó được biên dịch ...

Hướng dẫn dùng shotdown trong PHP
Hướng dẫn dùng shotdown trong PHP

Trong bài này mình sẽ giới thiệu cách dùng lệnh Shutdown trong Linux, đây là lệnh dùng để tắt máy tính hoặc tắt server sử dụng Linux.Nội dung chính1. Cú pháp ...

Hướng dẫn dùng queue pop trong PHP
Hướng dẫn dùng queue pop trong PHP

Chào ace, bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về Priority Q ueue – Hàng đợi ưu tiên trong series tự học về cấu trúc dữ liệu(CTDL) và giải thuật, sau đây cafedev sẽ ...

Hướng dẫn install random python
Hướng dẫn install random python

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn bạn cách tạo số ngẫu nhiên bằng cách sử dụng module random trong Python. Với module này bạn có thể tạo ra một số ngẫu nhiên ...

Hướng dẫn dùng php deserialization trong PHP
Hướng dẫn dùng php deserialization trong PHP

Giống như JAVA, PHP giờ đây cũng đã hỗ trợ Object-Oriented Programming (OOP hay hướng đối tượng). Lập trình hướng đối tượng giúp lập trình viên kế thừa mã ...

How to count number of items in a list python
How to count number of items in a list python

IntroductionGetting the number of elements in a list in Python is a common operation. For example, you will need to know how many elements the list has whenever you iterate through it. Remember that ...

What is constructor and destructor in php?
What is constructor and destructor in php?

Constructor__construct(mixed ...$values = ): void PHP allows developers to declare constructor methods for classes. Classes which have a constructor method call this method on each newly-created ...

Hướng dẫn php projects
Hướng dẫn php projects

Mỗi người có 1 cách riêng để chạy project và mình cũng như thế. Sau đây chúng ta sẽ tiến hành các bước nhé.Bước 1. Cài đặt các phần mềm, công cụ hỗ ...