Cách cân bằng phương trình hóa học nhanh lop 9 năm 2024

Cân bằng phương trình Hóa học có đang khiến bạn đau đầu? Không biết có mẹo nào giúp cân bằng phương trình phản ứng dễ dàng, đơn giản hơn không nhỉ? Cùng “bỏ túi” những mẹo cân bằng phương trình Hóa học siêu nhanh để “cày điểm” môn Hóa bạn nhé.

Mẹo nguyên tử nguyên tố

Đây là một cách để cân bằng phương trình hóa học (PTHH) siêu đơn giản và phổ biến. Phương pháp này thường được áp dụng cho các phương trình có độ phức tạp thấp. Các bước để thực hiện mẹo này như sau:

 • Bước 1: Viết lại phương trình hóa học dưới dạng nguyên tử đơn
 • Bước 2: Suy luận số của nguyên tử từ chất thành phẩm
 • Bước 3: Trả lại dạng ban đầu của các chất tham gia PTHH

Ví dụ:

Cân bằng phương trình phản ứng cho khí lưu huỳnh tác dụng với khí ôxi.

S + O2 → SO2

Bước 1: Giản lược PTHH:

S + O →SO2

Bước 2: Suy luận

Để tạo thành một phân tử khí lưu huỳnh đi-ô-xit cần một nguyên tử khí lưu huỳnh và hai nguyên tử khí ôxi:

S + 2O → SO2

Tuy nhiên, một phân tử ôxi bao giờ cũng gồm hai nguyên tử của nguyên tố ôxi liên kết với nhau. Do vậy, số nguyên tử ôxi cần thiết để tham gia phản ứng tạo thành hợp chất lưu huỳnh đi-ô-xit là 1.

Bước 3: Khôi phục PTHH ban đầu:

S + O2 → SO2

Cách cân bằng phương trình hóa học nhanh lop 9 năm 2024

Mẹo cân bằng phương trình hóa học: Mẹo nguyên tử nguyên tố

Hóa trị của một nguyên tử hoặc nguyên tố có thể dễ dàng tìm được trong bảng hóa trị các nguyên tố hóa học. Hóa trị tác dụng được hiểu là hóa trị của 1 nguyên tử hoặc 1 nhóm nguyên tử của các nguyên tố trong chất tham gia (CTG) và chất sản phẩm (CSP) của phản ứng.

Bạn đừng “sợ” mẹo cân bằng phương trình hóa học này sẽ khó nhé. Chúng mình có thể củng cố được khái niệm liên quan đến hóa trị, cách tính, cách nhớ hóa trị thường gặp của các nguyên tố đấy.

Các bước để thực hiện mẹo này như sau:

 • Bước 1: Xác định hóa trị tác dụng
 • Bước 2: Tìm bội số chung nhỏ nhất (BSCNN) của các hóa trị tác dụng, sau đó lấy BSCNN chia cho các hóa trị ta được các hệ số:
 • Bước 3: Thay vào phương trình phản ứng (PTPƯ)

Ví dụ:

Cân bằng phương trình phản ứng cho Bari clorua tác dụng với Sắt(III) sunfat tạo ra Bari sunfat và Sắt(III) clorua.

Bước 1: Xác định hóa trị tác dụng

BaCl2 + Fe2(SO4)3 → BaSO4 + FeCl3

BaCl2: II – I

Fe2(SO4)3: III – II

BaSO4: II – II

FeCl3: III – I

\=> Hóa trị tác dụng của PTPƯ: II – I – III – II – II – II – III – I

Bước 2: Tìm BSCNN của các hóa trị tác dụng

Ta có BSCNN(1, 2, 3) = 6

Lấy BSCNN chia cho các hóa trị tác dụng ở trên ta được các hệ số:

6/II = 3;

6/III = 2;

6/I = 6

Bước 3: Thay vào phản ứng hóa học

3BaCl2 + Fe2(SO4)3 → 3BaSO4 + 2FeCl3

 • Xem thêm: Hóa học không còn khó nhọc với 5 bước học tốt cực xịn

Cách cân bằng phương trình hóa học nhanh lop 9 năm 2024

Mẹo cân bằng phương trình hóa học: Mẹo dùng hóa trị tác dụng

Mẹo dùng hệ số phân số

Mẹo cân bằng phương trình hóa học thứ ba sử dụng hệ số phân số. Nghe có vẻ hơi phức tạp đúng không nào? Chúng mình hãy đọc các bước thật cẩn thận và xem xét ví dụ để dễ hiểu hơn nhé!

 • Bước 1: Đặt các hệ số vào các công thức của các chất tham gia phản ứng sao cho số nguyên tử của mỗi nguyên tố ở hai vế bằng nhau (không cần phân biệt hệ số là số nguyên hay là phân số)
 • Bước 2: Khử mẫu số chung tất cả các hệ số (đang ở dạng phân số chuyển thành số tự nhiên)

Ví dụ: Cân bằng phản ứng cho khí ôxi tác dụng với Phốt pho.

Bước 1: Đặt hệ số để cân bằng: (5/2)O2 + 2P → P2O5

Bước 2: Nhân các hệ số với mẫu số chung nhỏ nhất để khử các phân số:

(2×5/2)O2 + (2×2)P → 2P2O5

hay 5O2 + 4P → 2P2O5

Cách cân bằng phương trình hóa học nhanh lop 9 năm 2024

Mẹo cân bằng phương trình hóa học: Mẹo dùng hệ số phân số

Hóa học chẳng hề dễ dàng, nhưng ngoài những mẹo cân bằng phương trình Hóa học ở trên, Blog HOCMAI mách bạn cách học giỏi Hóa thần tốc: tham gia các khóa học trên App HOCMAI. Ứng dụng học trực tuyến này không chỉ có các bài giảng từ các giáo viên trường TOP mà còn có những đề kiểm tra, ôn thi có đáp án chi tiết MIỄN PHÍ. Hãy tải App ngay hôm nay để ẵm trọn điểm 9, 10 môn Hóa nào!

Trên đây là bài viết về mẹo cân bằng phương trình Hóa học phần 1 do Blog HOCMAI tổng hợp. Bạn hãy đón đọc phần 2 để khám phá thêm 3 mẹo cân bằng PTHH nữa nhé. Blog HOCMAI chúc bạn học giỏi!

Bài viết Cách viết phương trình hóa học với phương pháp giải chi tiết giúp học sinh ôn tập, biết cách làm bài tập Cách viết phương trình hóa học.

Cách viết phương trình hóa học (hay, chi tiết)

Lý thuyết và Phương pháp giải

1. Phản ứng hoá học

Quảng cáo

Phản ứng hoá học: là quá trình biến đổi chất này thành chất khác.

2. Phương trình hoá học

Phương trình hoá học: biểu diễn ngắn gọn phản ứng hoá học.

◊ 3 bước lập phương trình hoá học:

- B1: Viết sơ đồ của phản ứng (CTHH của chất phản ứng và sản phẩm).

VD: Viết sơ đồ phản ứng: H2 + O2 → H2O

- B2: Cân bằng số nguyên tử mỗi nguyên tố: tìm hệ số thích hợp đặt trước các công thức.

VD: Cân bằng số nguyên tử của mỗi nguyên tố: Thấy vế phải có 1 nguyên tố oxi, vế trái có 2 nguyên tố oxi → Thêm hệ số 2 trước H2O để 2 vế cùng có 2 nguyên tố oxi. Tiếp theo cân bằng số nguyên tố hidro ở 2 vế bằng cách thêm hệ số 2 vào trước H2.

- B3: Viết phương trình hoá học.

VD: Viết phương trình hoá học

2H2 + O2 → 2H2O

Chú ý:

Ở B2, thường sử dụng phương pháp “Bội chung nhỏ nhất” để đặt hệ số bằng cách:

♦ Chọn nguyên tố có số nguyên tử ở hai vế chưa bằng nhau và có số nguyên tử nhiều nhất (cũng có trường hợp không phải vậy).

♦ Tìm bội chung nhỏ nhất của các chỉ số nguyên tử nguyên tố đó ở hai vế, đem bội chung nhỏ nhất chia cho chỉ số thì ta có hệ số.

♦ Trong quá trình cân bằng không được thay đổi các chỉ số nguyên tử trong các công thức hóa học.

Quảng cáo

Bài tập vận dụng

Bài 1: Viết các phương trình hoá học biểu diễn các phản ứng hoá học ở các thí nghiệm sau:

 1. Nhỏ vài giọt axit clohiđric vào đá vôi.
 1. Hoà tan canxi oxit vào nước.
 1. Nhúng một thanh sắt vào dung dịch đồng(II) sunfat.

Lời giải:

 1. 2HCl + CaCO3 → CaCl2 + H2O + CO2.
 1. CaO + H2O → Ca(OH)2.
 1. Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu.

Bài 2: Có những bazơ sau: Fe(OH)3, Ca(OH)2, KOH, Mg(OH)2. Hãy cho biết những bazơ nào:

 1. Bị nhiệt phân huỷ?
 1. Tác dụng được với dung dịch H2SO4?

Quảng cáo

Lời giải:

 1. Bazơ bị nhiệt phân huỷ: Fe(OH)3, Mg(OH)2
 1. Tác dụng được với dd H2SO4: Fe(OH)3, Ca(OH)2, KOH, Mg(OH)2.

Xem thêm các dạng bài tập Hóa học lớp 9 có đáp án, hay khác:

 • Dạng 1: Phân loại, gọi tên và viết công thức hóa học các hợp chất vô cơ
 • Bài tập Phân loại, gọi tên và viết công thức hóa học các hợp chất vô cơ
 • Bài tập Viết phương trình hóa học - Biểu diễn các biến đổi hoá học
 • Dạng 3: Xác định chất phản ứng, hoàn thành phương trình phản ứng
 • Bài tập xác định chất phản ứng, hoàn thành phương trình phản ứng

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Hóa học 9 hay khác:

 • Giải bài tập Hóa học 9
 • Giải sách bài tập Hóa 9
 • Đề thi Hóa học 9
 • Wiki 200 Tính chất hóa học
 • Wiki 3000 Phản ứng hóa học quan trọng

Săn shopee siêu SALE :

 • Sổ lò xo Art of Nature Thiên Long màu xinh xỉu
 • Biti's ra mẫu mới xinh lắm
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 có đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH ĐỀ THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và sách dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Cách cân bằng phương trình hóa học nhanh lop 9 năm 2024

Cách cân bằng phương trình hóa học nhanh lop 9 năm 2024

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Hóa học lớp 9 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Hóa học 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.