Dấu hiệu nhấn biết câu so sánh trong tiếng Anh

So sánh hơn và so sánh nhất là 2 cấu trúc ngữ pháp được sử dụng khá nhiều trong tiếng anh nhưng đôi khi các bạn vẫn còn nhầm lẫn hay sử dụng 2 cấu trúc này chưa chính xác

Sau đây để giúp các bạn có thể phân biệt và sử dụng so sánh hơn, so sánh nhất thì các bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây của Tâm Nghiêm nhé

Dấu hiệu nhấn biết câu so sánh trong tiếng Anh

Cách sử dụng so sánh hơn và so sánh nhất

Ta sử dụng các cấu trúc câu so sánh hơn và so sánh nhất để so sánh một sự vật hiện tượng nào đó với sự vật hiện tượng còn lại hoặc so sánh mang tính chất tuyệt đối (so sánh nhất)

Bạn có thể quan tâm tới bài học

  • Cấu trúc have got/ has got sử dụng như thế nào?

Cấu trúc câu so sánh hơn

  • Với tính từ ngắn: S + V +Adj + er + than + N

Ví dụ : Tom is taller than me

  • Với tính từ dài : S+ V+ more+ Adj + than + N

Ví dụ:  She is more beautiful than her sister

Cấu trúc câu so sánh nhất

  • Với tính từ ngắn: S+ V+ the +adj + est +N

Ví dụ: She is tallest girl  in my class

  • Với tính từ dài: S + V + the + most + Adj/Adv

Ví dụ: She is the most beautiful girl in my class

Một số lưu ý khi sử dụng câu so sánh hơn – so sánh nhất

  • Với tính từ ngắn : Khi sử dụng câu so sánh hơn bạn cần lưu ý về cách chuyển dạng của tính từ ngắn ví dụ như các tính từ kết thúc bằng 1 phụ âm hoặc e ví dụ như old   >>> older   >>>  the oldest
  • Tính từ kết thúc bằng 1 nguyên âm và 1 phụ âm như big   >>>bigger   >>>   the biggest
  • Các tính từ kết thúc bởi y thì bạn chuyển y > i và thêm er và est vào phía cuối của tính từ

Đó là những tính từ theo nguyên tắc còn đối với tính từ không theo nguyên tắc thì bạn cũng cần chú ý một số chuyển đổi sau

Tính từ So sánh hơn So sánh nhất
Good Better The  best
Bad Worse The  worst
Far Farther/further The farthest/ the furthest
Much/ many More The most
Little Less The least
Old Older/ elder The oldest/ the eldest

Khi sử dụng các câu so sánh hơn và so sánh nhất sẽ xuất hiện các từ mang nghĩa nhấn mạnh đứng trước hình thức so sánh.

  • Các trạng từ much/even/still/far/a lot thường sử dụng với so sánh hơn với mục đích để nhấn mạnh cấu trúc so sánh trong câu VD: My girl is much taller than her sister
  • Các trạng từ by far hay quite được sử dụng nhiều trong cấu trúc câu so sánh nhất VD: He is tallest by far

Đây là một số cách sử dụng cấu trúc cũng như chú ý khi sử dụng so sánh hơn & so sánh nhất trong tiếng anh. Các bạn hãy chú ý để có thể sử dụng chúng một cách có hiệu quả trong các bài tập ngữ pháp tiếng anh và trong các tình huống tiếng Anh giao tiếp hàng ngày nhé.

So sánh trong tiếng Anh là một mảng ngữ pháp khá quan trọng khi làm bài tập cũng như trong giao tiếp. Tuy nhiên, nhiều người nắm vững cách sử dụng như thế nào sao cho chính xác nhất. Vì lý do đó, UNICA xin giới thiệu bài viết về câu so sánh cực dễ hiểu cho bạn trong bài viết về chủ đề học ngữ pháp tiếng Anh cơ bản dưới đây nhé!

Cấu trúc câu so sánh trong tiếng Anh là gì?

Trong tiếng Anh, câu so sánh được chia làm 3 cấu trúc chính là so sánh bằng, so sánh hơn và so sánh hơn nhất. Ngoài ra còn có so sánh kém và so sánh kép, tuy nhiên hai loại này thì rất ít khi gặp trong bài thi. So sánh có thể áp dụng với so sánh tính từ và so sánh với trạng từ.

Khi làm bài tập về câu so sánh, có một điểm cần chú ý đó là phải phân biệt rõ đâu là so sánh tính từ, đâu là so sánh trạng từ. Để làm được điều này, người học cần đọc lại dấu hiệu nhận biết tính từ, trạng từ. Mục đích của việc phân biệt này để so sánh tính từ ngắn, tính từ dài, trạng từ ngắn, trạng từ dài và áp dụng đúng cấu trúc so sánh trong tiếng Anh.

Các dạng so sánh trong tiếng Anh

So sánh bằng

Cách sử dụng

Khi muốn so sánh 2 người, sự vật, sự việc, hiện tượng với nhau, người dùng nên sử dụng cấu trúc so sánh bằng.

Cấu trúc so sánh bằng

- Khẳng định: S + V + as + adj/adv + as + N/Pronoun.

Eg: She is as tall as her sister. (Cô ấy cao hơn chị cô gái cô ấy).

- Phủ định: S + V + not + so/as + adj/adv + N/Pronoun.

Eg: Mai is not so beautiful Lan. (Mai không thực sự xinh bằng Lan).

Chú ý rằng sau “as” là một đại từ nhân xưng chủ ngữ, không phải là một tân ngữ. 

Dấu hiệu nhấn biết câu so sánh trong tiếng Anh

Ví dụ minh họa về so sánh bằng

- Cấu trúc the same...as: S+ V + the same + (N) + as + Noun/Pronoun.

+  Trái nghĩa với “the same...as” là “different from…”: khác nhau.
+ Nếu chủ ngữ sau “as” trùng với chủ ngữ thứ nhất hoặc động từ sau “as” ở danh bị động thì có thể loại bỏ danh từ đó.

Eg: Mai’s hat is the same color as mine. (Chiếc mũ của mai giống màu của tôi).

So sánh hơn trong tiếng Anh

Cách sử dụng

Dùng để so sánh trong tiếng Anh giữa 2 người, sự vật, sự việc, hiện tượng. Với loại so sánh này, ta sẽ chia ra làm 2 loại là tính từ/trạng từ ngắn và tính từ/trạng từ dài.

Cấu trúc so sánh hơn

- Tính từ/trạng từ ngắn: S + V + adj/adv + er + than + N/Pronoun.
Trong trường hợp so sánh hơn với tính từ/trạng từ ngắn, ta chỉ cần thêm đuôi “er” vào sau tính từ, trạng từ ngắn đó. 

Eg:  

+ He is taller than his sister. (Anh ấy cao hơn chị gái mình). + I runs faster than Lan. (Tôi chạy nhanh hơn Lan).

Chú ý: Với những tính từ, trạng từ có tận cùng là “y” thì phải đổi thành “i” thêm “er” và nó bị coi như là một tính từ/trạng từ ngắn.

Eg: + Pretty -> prettier

+ Happy -> happier

Dấu hiệu nhấn biết câu so sánh trong tiếng Anh

Một số ví dụ về so sánh hơn trong tiếng Anh

- Tính từ/trạng từ dài: S + V + more + adj/adv + than + N/Pronoun.

Trường hợp so sánh trong tiếng Anh với tính từ/trạng từ dài (có hai âm tiết trở lên) ta thêm “more” trước tính từ/trạng từ đó.

Eg: Mary is more beautiful than her sister.(Mary xinh đẹp hơn chị gái cô ấy).

Một vài lưu ý khi so sánh hơn 

- Sau “than” phải là đại từ nhân xưng chủ ngữ, danh từ, không phải là tân ngữ.

- Khi so sánh một vật hoặc một người với tất cả người hoặc vật còn lại thì phải thêm “else” sau anything/anybody.

Eg: She is taller than anybody else in the class. (Cô ấy cao hơn mọi người ở lớp).

- Để nhấn mạnh thêm vấn đề nào đó, người viết có thêm much/far trước tính từ/trạng từ.

- Danh từ cũng được dùng để so sánh nhưng trước khi so sánh cần xác định trước danh từ là đếm được hay không đếm được :
S + V + more/fewer/less + Noun + than + Noun/Pronoun.

So sánh nhất

Cách sử dụng

Khác với so sánh bằng, so sánh hơn thì so sánh nhất được sử dụng để so sánh trong tiếng Anh với một đám nhiều người, sự vật, sự việc, hiện tượng. (Từ 3 người, sự vật trở lên).

Cấu trúc so sánh nhất

- Tính từ/trạng từ ngắn: S + V+ the + adj/adv + est + N/Pronoun.
Khi so sánh nhất tính từ/trạng từ ngắn chỉ việc thêm đuôi “est” ở sau tính từ/trạng từ ngắn đó.

Eg: Nam is tallest in my class. (Nam là người cao nhất lớp tôi).

Dấu hiệu nhấn biết câu so sánh trong tiếng Anh

Nam là người cao nhất trong lớp 

- Tính từ/trạng từ dài: S + V + the most + adj/adv + N/ Pronoun.

Eg: Trang is the most beautiful in my class. (Trang là người xinh đẹp nhất lớp tôi).

Chú ý: Dùng ‘in” với danh từ số ít, dùng “of” với danh từ số nhiều.

Eg: This hat is the most expensive of the hats. (Đây là chiếc mũ đắt nhất trong số những chiếc mũ của tôi).

 Các tính từ so sánh bất quy tắc cần nhớ

Good/well -> better -> the best Bad/badly -> worse -> the worst Far -> farther/further -> the farthest/the furthest  Much/many -> more -> the most Little -> less -> the least

Old -> Older/elder -> the oldest

Những cấu trúc so sánh trong tiếng Anh đôi khi làm khó bạn rất nhiều nhưng đừng vì lý do đó mà bạn chán nản không muốn học chủ đề ngữ pháp này. UNICA hy vọng với những kiến thức chia sẻ ở bài viết trên sẽ giúp bạn cảm thấy dễ hiểu hơn trong quá trình học tiếng Anh của mình bạn nhé!

>> Hệ thống cấu trúc và bài tập tương lai đơn chi tiết

>> Cách sử dụng thì hiện tại hoàn thành - Cấu trúc và cách sử dụng

>> 4 cách “nhớ lâu, ngấm nhanh” ngữ pháp tiếng Anh cực hiệu quả


Tags: Tiếng Anh Ngữ pháp tiếng Anh

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Dấu hiệu nhấn biết câu so sánh trong tiếng Anh