Điểm chung của những mạng lưới là gì

Hướng dẫn Giải Tin học 6 Bài 4: Mạng máy tính chi tiết, đầy đủ nhất, bám sát nội dung bộ SGK Kết nối tri thức, giúp các em học tốt hơn.

Hoạt động 1: Trang 16 tin 6 sách Kết nối tri thức

1. Em hãy kể một số mạng lưới, giống như mạng giao thông đường bộ.

2.Những gì được vận chuyển trên mạng lưới đó?

3.

Em hãy chọn các phương án trả lời đúng.

Điểm chung của những mạng lưới đó là gì?

A. Có nhiều thành viên. B. Chia sẻ tài nguyên.

C. Kết nối các thành viên. D. Có nhiều đường cắt nhau.

Hướng dẫn giải:

1. Một số mạng lưới như: mạng giao thông đường thủy, mạng giao thông đường sắt, mạng điện thoại..

2.Vật được vận chuyển trên mạng lưới đó là:

-Trong mạng lưới sông ngòi là: nước.

-Trong mạng ống nước là: nước.

Mạng mạng điện thoại là: thông tin, sự kết nối.

3. Tất cả các đáp án đều đúng

1. Mạng máy tính là gì?

Hoạt động 2: Trang 17 tin 6 sách Kết nối tri thức

1.Mạng máy tính chia sẻ những gì?

2.Em hãy nêu một số ví dụ về lợi ích của mạng máy tính.

Hướng dẫn giải:

1. Mạng máy tính chia sẻ: dữ liệu, thông tin, hình ảnh, âm thanh...

2.Ví dụ: Bạn A và B cùng sử dụng mạng máy tính và có thể gửi thông tin cho nhau một cách dễ dàng, nhanh chóng

Câu hỏi:Trang 17 tin 6 sách Kết nối tri thức

Nêu lợi ích của mạng máy tính?

Hướng dẫn giải:

- Chia sẻ tài nguyên giữa các máy tính, người sử dụng máy tính.

- Tiết kiệm thời gian và chi phí.

2. Các thành phần của mạng máy tính

Hoạt động 3: Trang 18 tin 6 sách Kết nối tri thức

1.Quan sát Hình 2.1 và cho biết những thiết bị nào đang được nối vào mạng?

Điểm chung của những mạng lưới là gì

2 .Các thiết bị đó được nối với nhau như thế nào? Qua các thiết bị trung gian nào?

Hướng dẫn giải:

1. Những thiết bị đang được nối vào mạng là: Máy tích xách tay, máy tính để bàn, điện thoại di động, máy in, máy quét

2. Các thiệt bị được nối với nhau qua bộ chuyển mạch

Câu hỏi:Trang 19 tin 6 sách Kết nối tri thức

1. Em hãy quan sát Hình 2.1 và cho biết:

a) Tên các thiết bị đầu cuối.

b) Tên các thiết bị kết nối.

2.Em hãy nêu ví dụ cho thấy kết nối không dây thuận tiện hơn kết nối có dây.

Hướng dẫn giải:

1. Quan sát hình 2.1 ta thấy:

a. Các thiết bị đầu cuối: Máy in, máy quét, máy tính để bàn, máy tính xách tay, điện thoại di động

b. Các thiết bị kết nối: Bộ chuyển mạch, máy chủ..

2. Kết nối không dây thuận tiện hơn có dây vì chúng ta có thể dễ dàng di chuyển và mang theo bất cứ đâu.

Luyện tập

Câu 1. Em hãy chọn các phương án đúng. Máy tính kết nối với nhau để:

A. Chia sẻ các thiết bị

B. Tiết kiệm điện

C. Trao đổi dữ liệu

D. Thuận lợi cho việc sửa chữa.

Hướng dẫn giải:

Các phương án đúng:

A. Chia sẻ các thiết bị

C. Trao đổi dữ liệu

Câu 2. Em hãy chọn các phương án đúng. Thiết bị có kết nối không dây ở Hình 2.2 là:

A. Máy tính để bàn

B. Máy tính xách tay

C. Điện thoại di động

D. Bộ định tuyến

Hướng dẫn giải:

Đáp án: B và C

Vận dụng

Câu 1. Trong thư viện của trường có 5 máy tính cần kết nối thành một trang. Có thể có nhiều cách kết nối, ví dụ như Hình 2.3

Em hãy vẽ hai cách khác để kết nối chúng thành một mạng.

Hướng dẫn giải:

Vẽ hình như sau:

Điểm chung của những mạng lưới là gì

Câu 2:Nhà bạn An có điện thoại di động của bố, của mẹ và một máy tính xách tay đang cùng truy cập mạng Internet. Theo em, các thiết bị đó có đang được kết nối thành một mạng máy tính không? Nếu có, em hãy chỉ ra các thiết bị đầu cuối và thiết bị kết nối.

Hướng dẫn giải:

Các thiết bị trên được kết nối thành mạng. Thiết bị đầu cuối là: điện thoại thông minh của bố, của mẹ và máy tính xách tay. Thiết bị kết nối là modern hoặc bộ định tuyến, dây dẫn mạng.