Phương trình hóa học từ fe oh 3 ra feso4 năm 2024

Trong hóa học, khái niệm mol được dùng để đo lượng chất có chứa 6,022.10²³ số hạt đơn vị nguyên tử hoặc phân tử chất đó. Số 6,02214129×10²³ - được gọi là hằng số Avogadro.

Xem thêm


Độ âm điện là gì?

Độ âm điện là đại lượng đặc trưng định lượng cho khả năng của một nguyên tử trong phân tử hút electron (liên kết) về phía mình.

Xem thêm


Kim loại là gì?

Kim loại (tiếng Hy Lạp là metallon) là nguyên tố có thể tạo ra các ion dương (cation) và có các liên kết kim loại, và đôi khi người ta cho rằng nó tương tự như là cation trong đám mây các điện tử.

Xem thêm


Nguyên tử là gì?

Nguyên tử là hạt nhỏ nhất của nguyên tố hóa học không thể chia nhỏ hơn được nữa về mặt hóa học.

Xem thêm


Phi kim là gì?

Phi kim là những nguyên tố hóa học dễ nhận electron; ngoại trừ hiđrô, phi kim nằm bên phải bảng tuần hoàn.

Xem thêm


Những sự thật thú vị về hoá học có thể bạn chưa biết

Sự thật thú vị về Hidro

Hydro là nguyên tố đầu tiên trong bảng tuần hoàn. Nó là nguyên tử đơn giản nhất có thể bao gồm một proton trong hạt nhân được quay quanh bởi một electron duy nhất. Hydro là nguyên tố nhẹ nhất trong số các nguyên tố và là nguyên tố phong phú nhất trong vũ trụ.

Xem thêm


Sự thật thú vị về heli

Heli là một mặt hàng công nghiệp có nhiều công dụng quan trọng hơn bong bóng tiệc tùng và khiến giọng nói của bạn trở nên vui nhộn. Việc sử dụng nó là rất cần thiết trong y học, khí đốt cho máy bay, tên lửa điều áp và các tàu vũ trụ khác, nghiên cứu đông lạnh, laser, túi khí xe cộ, và làm chất làm mát cho lò phản ứng hạt nhân và nam châm siêu dẫn trong máy quét MRI. Các đặc tính của heli khiến nó trở nên không thể thiếu và trong nhiều trường hợp không có chất nào thay thế được heli.

Xem thêm


Sự thật thú vị về Lithium

Lithium là kim loại kiềm rất hoạt động về mặt hóa học, là kim loại mềm nhất. Lithium là một trong ba nguyên tố được tạo ra trong BigBang! Dưới đây là 20 sự thật thú vị về nguyên tố Lithium - một kim loại tuyệt vời!

Xem thêm


Sự thật thú vị về Berili

Berili (Be) có số nguyên tử là 4 và 4 proton trong hạt nhân của nó, nhưng nó cực kỳ hiếm cả trên Trái đất và trong vũ trụ. Kim loại kiềm thổ này chỉ xảy ra tự nhiên với các nguyên tố khác trong các hợp chất.

Xem thêm


Sự thật thú vị về Boron

Boron là nguyên tố thứ năm của bảng tuần hoàn, là một nguyên tố bán kim loại màu đen. Các hợp chất của nó đã được sử dụng hàng nghìn năm, nhưng bản thân nguyên tố này vẫn chưa bị cô lập cho đến đầu thế kỉ XIX.

Xem thêm


So sánh các chất hoá học phổ biến.

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.

(2 điểm): Kết quả phân tích nguyên tố cho thấy trong hợp chất Y, carbon chiếm 85,7% còn hydrogen chiếm 14,3% về khối lượng.

(a) Y là hydrocarbon hay dẫn xuất của hydrocarbon.

(b) Xác định công thức đơn giản nhất của Y.

(c) Biết Y có phân tử khối là 56, xác định công thức phân tử của Y.

Bài 2 :

(2 điểm): Cho phương trình hoá học của phản ứng:

N2O4(l) + 2N2H4(l) → 3N2(g) + 4H2O(g)

Biết enthalpy tạo thành chuẩn của các chất được trình bày trong bảng sau:

Chất

N2O4(l)

N2H4(l)

H2O(g)

\({\Delta _r}H_{298}^o\)

-19,56

50,63

-241,82

(a) Tính nhiệt tỏa ra khi đốt cháy 1 kg hỗn hợp lỏng gồm N2O4 và N2H4.

(b) Tại sao hỗn hợp lỏng (N2O4 và N2H4) được dùng làm nhiên liệu tên lửa?

Bài 3 :

Nếu ta dẫn khí SO2 từ từ đến dư vào dung dịch brom sẽ có phản ứng hóa học xảy ra kèm hiện tượng gì sau đây?

Bài 4 :

Cho các phản ứng sau:

Phương trình hóa học từ fe oh 3 ra feso4 năm 2024

Có bao nhiêu phản ứng trong đó sulfur đóng vai trò là chất khử?

Bài 5 :

Cho các câu sau:

(1) Sục khí SO2 vào dung dịch NaOH dư tạo ra muối trung hòa Na2SO3

(2) Phân tử SO2 có cấu tạo thẳng

(3) SO2 vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa

(4) Khí SO2 là một trong những nguyên nhân chính gây ra mưa acid

(5) Khí SO2 có màu vàng lục và rất độc

Các câu đúng là

Bài 6 :

Tính chất vật lí nào sau đây không phải của H2SO4?

Bài 7 :

Không được rót nước vào H2SO4 đậm đặc vì:

Bài 8 :

Khi làm thí nghiệm với H2SO4 đặc, nóng thường sinh ra khí SO2. Để hạn chế tốt nhất khí SO2 thoát ra gây ô nhiễm môi trường, người ta nút ống nghiệm bằng bông tẩm dung dịch nào sau đây?

Bài 9 :

Nhóm chức nào sau đây chỉ chứa liên kết C = O

Bài 10 :

Cho dãy chất: CH4 ; C6H6 ; C6H5OH ; C2H5ZnI ; C2H5PH2. Nhận xét nào sau đây đúng ?

Bài 11 :

Nhận xét nào đúng về các chất hữu cơ so với các chất vô cơ ?

Bài 12 :

Hãy chọn phát biểu đúng nhất về hoá học hữu cơ trong số các phát biểu sau

Bài 13 :

Hợp chất Y có công thức phân tử C2H6O, là một hợp chất dễ bay hơi, có nhiều ứng dụng

trong đời sống. Dựa vào bảng tín hiệu phổ hổng ngoại của một số nhóm chức cơ bản và phố IR dưới đây, hãy cho biết trong phân tử C2H6O có nhóm chức của hợp chất nào sau đây?

Phương trình hóa học từ fe oh 3 ra feso4 năm 2024

Bài 14 :

Nấu rượu truyền thống là một phương pháp nấu rượu hoàn toàn thủ công đòi hỏi người nấu phải có kinh nghiệm và thuân thủ đúng quy trình “…” mới sản xuất được rượu đạt chuẩn . Chữ “…” còn thiếu trong câu trên là :

Bài 15 :

Mật ong để lâu thường thấy xuất hiện chất rắn ở đáy chai . Đó là hiện tượng

Bài 16 :

Khi chưng cất dung dịch ethanol và nước chất nào sẽ chuyển thành hơi sớm hơn? (Biết nhiệt độ sôi của ethanol và nước lần lượt là 78,3oC và 100oC )

Bài 17 :

Giã lá cây chàm, cho vào nước, lọc lấy dung dịch màu để nhuộm sợi, vải. Cách làm này thuộc loại phương pháp tách biệt và tinh chế nào ?

Bài 18 :

Số đồng phân mạch hở có thể có ứng với các công thức phân tử C3H7Cl là

Bài 19 :

Cho cặp chất: C2H5OH và CH3OCH3; CH3OCH3và CH3CHO; C6H5CH2OH và C6H5CH2CH2OH; CH3–CH2–CH2–CH3 và CH3–CH2–CH3. Số cặp chất là đồng đẳng