Sửa lỗi tự tắt htkk 4.1.6 năm 2024

 • Sửa lỗi tự tắt htkk 4.1.6 năm 2024

  Lỗi HTKK tự thoát và cách khắc phục triệt để nhất

  Ngày: 15/06/2023 Lỗi HTKK tự thoát và cách khắc phục triệt để nhất. Phần mềm HTKK hiện tại là phần mềm hỗ trợ kê khai thuế được nhiều doanh nghiệp sử dụng nhất vì đơn ...
 • Sửa lỗi tự tắt htkk 4.1.6 năm 2024

  Phần mềm HTKK phiên bản 5.0.7 nâng cấp bổ sung các ...

  Ngày: 14/06/2023 Nâng cấp ứng dụng HTKK phiên bản 5.0.7 nâng cấp bổ sung các trường hợp hoàn thuế đáp ứng Thông tư số 80/2021/TT-BTC, nâng cấp tờ khai đăng ký thuế ...
 • Sửa lỗi tự tắt htkk 4.1.6 năm 2024

  Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 5.0.6 mới nhất 2023

  Ngày: 08/05/2023 Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 5.0.6 mới nhất 2023. Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 5.0.6 mới nhất 2023 là Phần mềm HTKK 5.0.6 mới nhất ngày ...
 • Sửa lỗi tự tắt htkk 4.1.6 năm 2024

  Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 4.9.8 mới nhất 2023.

  Ngày: 15/04/2023 Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 4.9.8 mới nhất 2023. Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 4.9.8 mới nhất 2023 là Phần mềm HTKK 4.9.8 mới nhất ngày ...
 • Sửa lỗi tự tắt htkk 4.1.6 năm 2024

  Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 4.9.9 2023 mới nhất

  Ngày: 15/04/2023 Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 4.9.9 mới nhất 2023. Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 4.9.9 mới nhất 2023 là Phần mềm HTKK 4.9.9 mới nhất ngày ...
 • Sửa lỗi tự tắt htkk 4.1.6 năm 2024

  Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 5.0.2 năm 2023 mới ...

  Ngày: 15/04/2023 Phần mềm hỗ trợ khai thuế HTKK được phát hành bởi Tổng cục thuế nhằm giúp người nộp thuế thực hiện các thủ tục kê khai thuế một cách nhanh chóng, ...
 • Sửa lỗi tự tắt htkk 4.1.6 năm 2024

  Các khoản thu nhập tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

  Ngày: 07/11/2019 Các bạn nào chưa nắm rõ các khoản thu nhập cần tính đóng BHXH bắt buộc thì lưu ý bài viết này nhé!
 • Sửa lỗi tự tắt htkk 4.1.6 năm 2024

  Tổng cục Thuế đã nâng cấp ứng dụng iHTKK, NTĐT, ...

  Ngày: 01/07/2019 Vào ngày 27/6/2019, Tổng cục Thuế đã có Thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK), Nộp thuế điện tử (NTĐT), Thuế điện tử (eTax), ...
 • Sửa lỗi tự tắt htkk 4.1.6 năm 2024

  Thông báo Nâng cấp ứng dụng HTKK phiên bản 4.1.8

  Ngày: 22/05/2019 Tổng cục Thuế vừa có thông báo về việc nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.1.8 như sau:
 • Sửa lỗi tự tắt htkk 4.1.6 năm 2024

  Nâng cấp ứng dụng HTKK phiên bản 4.1.6

  Ngày: 25/03/2019 Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.1.6 cập nhật một số nội dung phát sinh khi triển khai phiên bản 4.1.5, cụ ...
 • Sửa lỗi tự tắt htkk 4.1.6 năm 2024

  Nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.7.1, eTax 1.5.6, HTKK 4.1.4, ...

  Ngày: 03/03/2019 Ngày 28/02/2019, Tổng cục Thuế nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.7.1, eTax 1.5.6, HTKK 4.1.4, iTaxViewer 1.5.4 đáp ứng Thông tư số 334/2016/TT-BTC ngày ...

Sửa lỗi tự tắt htkk 4.1.6 năm 2024

Nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.6.5, HTKK 3.8.6

Ngày: 27/08/2018

Ngày 25/8/2018, Tổng cục Thuế thông báo về nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 3.8.6, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản ...