Trình bày quá trình tiêu hóa ở khoang miệng, dạ dày, ruột non

Tiêu hóa ở khoang miệng Cấu tạo khoang miệng

I. Tiêu hóa ở khoang miệng

Cấu tạo khoang miệng (hình 25-1)

- Khi thức ăn được đưa vào trong miệng sẽ diễn ra các hoạt động sau:

+ Tiết nước bọt

+ Nhai

+ Đảo trộn thức ăn

+ Hoạt động của enzim (men) amilaza trong nước bọt

+ Tạo viên thức ăn

Hình 25-1. Các cơ quan trong khoang miệng

+ Tiêu hóa ở khoang miệng gồm:

- Biên đổi lí học: nhờ hoạt động phối hợp của răng, lưỡi, các cơ môi và má cùng các tuyến nước bọt thực hiện các hoạt động tiết nước bọt, nhai, đảo trộn thức ăn, tạo viên thức ăn: làm mềm thức ăn, giúp thức ăn thấm nước bọt, tạo viên vừa để nuốt

- Biến đổi hóa học: hoạt động của enzim amilaza trong hóa học: biến đổi một phần tinh bột (chín) trong thức ăn thành đường mantozo

Hình 25-2. Hoạt động của enzim amilaza trong nước bọt

Loigiaihay.com

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 8 - Xem ngay

Trình bày hoạt động tiêu hóa ở khoang miệng, dạ dày và ruột non

Các hoạt động tiêu hóa xảy ra ở:

-Khoang miệng:

-Dạ dày:

-Ruột non .

Quy trình tiêu hóa dạ dày:

– Biến đổi lí học của thức ăn: Thức ăn chạm lưỡi và chạm dạ dày kích thích tiết dịch vị (sau 3 giờ có tới 1 lít dịch vị). Sự phối hợp co của các lớp cơ dạ dày giúp làm nhuyễn và nhào trộn thức ăn cho thấm đều dịch vị tạo thành khối nhão.

– Biến đổi hoá học của thức ăn: Một phần nhỏ tinh bột được phân giải nhờ enzyme amylase (đã được trộn đều từ khoang miệng) thành đường mantose ở giai đoạn đầu, khi thức ăn chưa được trộn đều với dịch vị. Pepsin trong dịch vị thì phân cắt protein và còn nhiều loại enzyme nữa đóng vai trò khác nhau để tiêu hóa các chất.

Quy trình tiêu hóa ruột non:

- Biến đổi lí học: hòa loãng, phân nhỏ thức ăn. - Biến đổi hoá học: các enzim tiêu hoá biến đổi: + Tinh bột và đường đôi - đường đơn. + Prôtêin - axit amin. + Lipit - axit béo và glixêrin.

+ Axit nuclêic - các thành phần của nuclêôtit.

Quy trình tiêu hóa khoang miệng

- Biến đổi lí học: Tiết nước bọt, nhai, đảo trộn thức ăn, tạo viên thức ăn

- Biến đổi hóa học: hoạt động của enzim amilaza trong nước bọt

Đáp án:

* Ở khoang miệng:

1. Biến đổi lý học:

– Tiết nước bọt do tuyến nước bọt thực hiện để làm ướt, làm mềm thức ăn.

– Nhai do răng, lưỡi, cơ môi, cơ má đảm nhiệm để làm nhỏ thức ăn.

– Đảo trộn thức ăn do lưỡi, răng, cơ môi, cơ má đảm nhiệm để trộn thức ăn với nước bọt.

– Tạo viên thức ăn do răng, lưỡi, cơ môi, cơ má đảm nhiệm để dễ nuốt.

2. Biến đổi hóa học:

– Do Enzim amilaza có trong nước bọt thực hiện.

– Biến đổi một phần tinh bột chín chứa trong thức ăn thành đường mantôzơ.

* Ở dạ dày:

1. Biến đổi lý học:

– Tiết dịch do tuyến vị thực hiện để hòa loãng thức ăn.

– Sự co bóp của lớp cơ thành dạ dày để đảo trộn thức ăn thấm đều dịch vị; đồng thời làm nhuyễn thức ăn và đẩy dần thức ăn xuống các phần tiếp theo của ống tiêu hóa.

2. Biến đổi hóa học:

– Enzim peptit biến đổi prôtêin chuỗi dài thành prôtêin chuỗi ngắn.

* Ở ruột non:

1. Biến đổi lý học:

– Tiết dịch tiêu hóa:

+ Tuyến gan tiết dịch mật.

+ Tuyến tụy tiết dịch tụy.

+ Tuyến ruột tiết dịch ruột.

– Sự co bóp của lớp cơ thành ruột có tác dụng:

+ Trộn thức ăn với dịch tiêu hóa.

+ Đẩy thức ăn xuống các phần tiếp theo của ống tiêu hóa.

– Dịch mật phân tách lipit thành các giọt lipit nhỏ.

2. Biến đổi hóa học:

– Trong dịch tụy và dịch ruột có đầy đủ các loại enzim để biến đổi tất cả các chất trong thức ăn thành chất dinh dưỡng mà cơ thể hấp thụ được.

+ Gluxit được phân giải thành đường đơn ( Đường mantôzơ ).

+ Prôtêin được phân giải thành Axit amin.

+ Lipit được phân giải thành Axit béo và Glixêrin. 

+ Axit nuclêôtit được phân giải thành Thành phần của nuclêôtit.

~ Nếu đúng xin CTLHN + 5 sao + Cảm mơm ~

@quynhchik852

Mặt dày xin điểm về cho nhóm.

Những câu hỏi liên quan

Khi nói về quá trình tiêu hóa thức ăn ở động vật có ống tiêu hóa, cho các phát biểu sau:

I. Ở khoang miệng, thức ăn được tiêu hóa cơ học là chính, không có quá trình tiêu hóa hóa học.

II. Ở dạ dày, quá trính tiêu hóa hóa học diễn ra mạnh hơn ở ruột non.

III. Đối với các động vật nhai lại, quá trình tiêu hóa sinh học diễn ra chủ yếu ở dạ tổ ong.

IV. Ruột non có cả quá trình tiêu hóa cơ học và tiêu hóa hóa học.

Có bao nhiêu phát biểu có nội dung đúng?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

I. Ở khoang miệng, thức ăn được tiêu hóa cơ học là chính, không có quá trình tiêu hóa hóa học.

III. Đối với các động vật nhai lại, quá trình tiêu hóa sinh học diễn ra chủ yếu ở dạ tổ ong.

  • lý thuyết
  • trắc nghiệm
  • hỏi đáp
  • bài tập sgk

Trình bày quá trình tiêu hóa ở miệng, dạ dày, ruột non?

Các câu hỏi tương tự

 Cơ quan nào dưới đây thuộc ống tiêu hóa ?

(71 Points)

A. Dạ dày, miệng, gan, thực quản, ruột, tá tràng, hậu môn, túi mật, ruột già

B. Thực quản, dạ dày, tá tràng, ruột thẳng, ruột non, tụy, ruột già, miệng

C. Thực quản, miệng, ruột non, hậu môn, ruột già, ruột thẳng, dại dày

D. Gan, túi mật, ruột non, ruột thẳng, hậu môn, miệng, thực quản, dạ dày, ruột thừa

Cho tên các cơ quan tiêu hóa như sau1.   Khoang miệng     2. Dạ dày          3. Ruột non   4. Thực quản   5. Ruột già   6. Hậu môn.Trình tự cơ quan tiêu hóa tiêu hóa theo chiều từ trên xuống dưới là:

A.  1,3,5,6,2,4              B. 1,4,2,3,5,6               C. 1,3,4,2,5,6                D. 1,2,4,3,6,5


giúp mình với