Công ty tnhh một thành viên tiếng anh là gì

  1. Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên tiếng Việt sang một trong những tiếng nước ngoài hệ chữ La-tinh. Khi dịch tên công ty sang tiếng anh, tên riêng của doanh nghiệp có thể giữ nguyên hoặc dịch theo nghĩa tương ứng sang tiếng anh.

 

2. Trường hợp doanh nghiệp có tên bằng tiếng nước ngoài, tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên tiếng Việt của doanh nghiệp tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp hoặc trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.

 

3. Tên viết tắt của doanh nghiệp được viết tắt từ tên tiếng Việt hoặc tên viết bằng tiếng nước ngoài.

 

>>> Xem ngay cách đặt tên công ty hay, ý nghĩa, đúng pháp luật và không bị trùng lặp.

 

Cách viết tên công ty bằng tiếng anh hay ý nghĩa.

 

1. Cách viết tên công ty TNHH bằng tiếng anh.

 

Công ty TNHH gồm có công ty tnhh một thành viên và công ty tnhh 2 thành viên trở lên nhưng khi đặt tên công ty không nên cho từ “ một thành viên” hay “ hai thành viên trở lên” vào. Nhìn sẽ mất thiện cảm với người đọc.

 

Vd: Loại hình công ty là: Công ty TNHH 1 thành viên, ta có thể đặt tên công ty là: “ CÔNG TY TNHH A” thay vì “ CÔNG TY TNHH MTV A”

 

Tên tiếng anh của loại hình “ công ty TNHH” là : Company Limited

 

Các ví dụ bạn có thể tham khảo khi dịch tên công ty TNHH sang tiếng anh.

 

Tên tiếng việt: CÔNG TY TNHH ABC

Tên tiếng anh: ABC COMPANY LIMITED

Tên viết tắt: ABC CO.,LTD

 

Tên tiếng việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ABC

Tên tiếng anh: ABC TRADING COMPANY LIMITED

 

Tên tiếng việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ABC

Tên tiếng anh: ABC SERVICES TRADING COMPANY LIMITED

 

Tên tiếng việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ABC

Tên tiếng anh: ABC SERVICES TRADING PRODUCTION COMPANY LIMITED

 

Tên tiếng việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH ABC

Tên tiếng anh: ABC TRAVEL SERVICES TRADING COMPANY LIMITED

 

Tên tiếng việt: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ABC

Tên tiếng anh: ABC TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

 

Tên tiếng việt:  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KHÁCH SẠN ABC

Tên tiếng anh: ABC HOTEL TRADING COMPANY LIMITED

 

Tên tiếng việt:  CÔNG TY TNHH MỸ NGHỆ ABC

Tên tiếng anh: ABC CRAFTS COMPANY LIMITED

 

Tên tiếng việt:  CÔNG TY TNHH KIM LOẠI MÀU ABC

Tên tiếng anh: ABC COLORED METAL COMPANY LIMITED

 

Tên tiếng việt:  CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT ABC

Tên tiếng anh: ABC CHEMICALS COMPANY LIMITED

 

Tên tiếng việt:  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ABC

Tên tiếng anh: ABC INVESTMENT COMPANY LIMITED

 

Tên tiếng việt:  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ABC

 

Tên tiếng anh: ABC DEVELOPMENTAL INVESTMENT COMPANY LIMITED

 

Tên tiếng việt:  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KINH DOANH ABC

Tên tiếng anh: ABC BUSINESS DEVELOPMENTAL INVESTMENT COMPANY LIMITED

 

Tên tiếng việt:  CÔNG TY TNHH MÁY NÔNG NGHIỆP ABC

Tên tiếng anh: ABC AGRICULTURAL MACHINE COMPANY LIMITED

 

Tên tiếng việt:  CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG ABC

Tên tiếng anh: ABC TELECOMMUNICATION COMPANY LIMITED

 

Tên tiếng việt:  CÔNG TY TNHH NỘI THẤT ABC

Tên tiếng anh: ABC INTERIORS COMPANY LIMITED

 

Tên tiếng việt:  CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ABC

 

Tên tiếng anh: ABC IMPORT EXPORT COMPANY LIMITED 

 

Tên tiếng việt:  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU ABC

Tên tiếng anh: ABC EXPORT IMPORT SERVICES TRADING COMPANY LIMITED

 

Tên tiếng việt:  CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN ABC

Tên tiếng anh: ABC MECHANICAL ELECTRICAL COMPANY LIMITED

 

Tên tiếng việt:  CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP ABC

Tên tiếng anh: ABC SOLUTIONS COMPANY LIMITED

 

Tên tiếng việt:  CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN ABC

Tên tiếng anh: ABC REAL ESTATE COMPANY LIMITED

 

Tên tiếng việt:  CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ABC

Tên tiếng anh: ABC INTERNATIONAL PRODUCE TRADING COMPANY LIMITED

 

Tên tiếng việt:  CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ABC

Tên tiếng anh: ABC CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

 

Tên tiếng việt:  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ABC

Tên tiếng anh: ABC CONSTRUCTION AND TRADING COMPANY LIMITED

 

Tên tiếng việt:  CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG ABC

Tên tiếng anh: ABC DESIGN CONSULTANCY AND CONSTRUCTIONE COMPANY LIMITED

 

Tên tiếng việt:  CÔNG TY TNHH  XÂY DỰNG KINH DOANH ABC

Tên tiếng anh: ABC CONSTRUCTIONE BUSINESS COMPANY LIMITED

 

Tên tiếng việt:  CÔNG TY TNHH  SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI ABC

Tên tiếng anh: ABC TRADING BUSINESSMENT AND PRODUCTION COMPANY LIMITED

 

Tên tiếng việt:  CÔNG TY TNHH  KINH DOANH THIẾT BỊ ABC

Tên tiếng anh: ABC EQUIPMENT BUSINESSMENT COMPANY LIMITED

 

Tên tiếng việt:  CÔNG TY TNHH  DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP ABC

Tên tiếng anh: ABC AGRICULTURE SERVICE COMPANY LIMITED

 

>>> Xem ngay bài viết  Thủ tục thành lập công ty tnhh chi tiết đến tận "chân tơ kẽ tóc" này đi, sẽ giúp bạn hoàn tất thủ tục chính xác và tránh các rủi ro khi công ty đi vào hoạt động đấy!

 

>>>Xem thêm bài rất viết hữu ích: Muốn thành lập công ty, phải " Khắc Cốt Ghi Tâm" những điều này

 

2. Tên công ty cổ phần bằng tiếng anh.

 

Loại hình công ty cổ phần khi dịch sang tiếng anh là “ joint stock company”

 

Các tên công ty tiếng anh bạn có thể tham khảo các vd về tên tiếng anh của công ty tnhh. Bạn chỉ cần thay “ company limitted” bằng “ joint stock company”.

 

Bạn có thể tham khảo các ví dụ về tên công ty cổ phần bằng tiếng anh như sau:

 

Tên tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ABC

Tên tiếng anh: ABC JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt: ABC JSC

 

Tên tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ABC

Tên tiếng anh: ABC TRADING JOINT STOCK COMPANY

 

Tên tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ABC

Tên tiếng anh: ABC TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

 

Tên tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ABC

Tên tiếng anh: ABC INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

 

Tên tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ABC

Tên tiếng anh: ABC SERVICES TRADING JOINT STOCK COMPANY

 

Tên tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ABC

Tên tiếng anh: ABC SERVICES TRADING PRODUCTION JOINT STOCK COMPANY

 

Tên tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH ABC

Tên tiếng anh: ABC TRAVEL SERVICES TRADING JOINT STOCK COMPANY

 

Tên tiếng việt:  CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KHÁCH SẠN ABC

Tên tiếng anh: ABC HOTEL TRADING JOINT STOCK COMPANY

 

Tên tiếng việt:  CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ NGHỆ ABC

Tên tiếng anh: ABC CRAFTS JOINT STOCK COMPANY

 

Tên tiếng việt:  CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU ABC

Tên tiếng anh: ABC COLORED METAL JOINT STOCK COMPANY

 

Tên tiếng việt:  CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT ABC

Tên tiếng anh: ABC CHEMICALS JOINT STOCK COMPANY

 

Tên tiếng việt:  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ABC

Tên tiếng anh: ABC INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

 

Tên tiếng việt:  CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY NÔNG NGHIỆP ABC

Tên tiếng anh: ABC AGRICULTURAL MACHINE JOINT STOCK COMPANY

 

Tên tiếng việt:  CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ABC

Tên tiếng anh: ABC TELECOMMUNICATION JOINT STOCK COMPANY

 

Tên tiếng việt:  CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT ABC

Tên tiếng anh: ABC INTERIORS JOINT STOCK COMPANY

 

Tên tiếng việt:  CÔNG TY CỔ PHẦN  KINH DOANH THIẾT BỊ ABC

Tên tiếng anh: ABC EQUIPMENT BUSINESSMENT JOINT STOCK COMPANY

 

Tên tiếng việt:  CÔNG TY CỔ PHẦN  DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP ABC

Tên tiếng anh: ABC AGRICULTURE SERVICE JOINT STOCK COMPANY

 

Tên tiếng việt:  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU ABC

Tên tiếng anh: ABC EXPORT IMPORT SERVICES TRADING JOINT STOCK COMPANY

 

Tên tiếng việt:  CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN ABC

Tên tiếng anh: ABC MECHANICAL ELECTRICAL JOINT STOCK COMPANY

 

Tên tiếng việt:  CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP ABC

Tên tiếng anh: ABC SOLUTIONS JOINT STOCK COMPANY

 

Tên tiếng việt:  CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ABC

Tên tiếng anh: ABC REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY

 

Tên tiếng việt:  CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ABC

Tên tiếng anh: ABC INTERNATIONAL PRODUCE TRADING JOINT STOCK COMPANY

 

Tên tiếng việt:  CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ABC

Tên tiếng anh: ABC CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

 

Tên tiếng việt:  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ABC

Tên tiếng anh: ABC CONSTRUCTION AND TRADING JOINT STOCK COMPANY

 

Tên tiếng việt:  CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG ABC

Tên tiếng anh: ABC DESIGN CONSULTANCY AND CONSTRUCTIONE JOINT STOCK COMPANY

 

Tên tiếng việt:  CÔNG TY CỔ PHẦN  XÂY DỰNG KINH DOANH ABC

Tên tiếng anh: ABC CONSTRUCTIONE BUSINESS JOINT STOCK COMPANY

 

Tên tiếng việt:  CÔNG TY CỔ PHẦN  SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI ABC

Tên tiếng anh: ABC TRADING BUSINESSMENT AND PRODUCTION JOINT STOCK COMPANY 

 

Trên đây là toàn bộ những ví dụ điển hình giúp bạn có thể biết cách viết đặt tên công ty bằng tiếng anh hay cho doanh nghiệp của mình.