Nguy cơ tuyệt đối là gì


Tóm tắt
Kết quả nghiên cứu lâm sàng đối chứng ngẫu nhiên (randomized controlled trial) thường được trình bày qua các chỉ số tương đối như tỉ số nguy cơ (relative risk RR). Nhưng RR chỉ có thể áp dụng cho một quần thể hay một nhóm người, chứ không thể áp dụng cho một cá nhân. Những thước đo về hiệu quả của điều trị có thể áp dụng cho từng cá nhân bệnh nhân là những chỉ số mang tính nguy cơ tuyệt đối (absolute risk AR) và số bệnh nhân cần điều trị (number needed to treat NNT). Những thước đo này có thể sử dụng kết hợp với các mô hình tiên lượng để có thể nhận ra những cá nhân có nguy cơ cao và điều trị thích hợp. Bài này sẽ giới thiệu chỉ số NNT như là một thước đo hiệu quả của một thuật điều trị và cách diễn giải NNT trong bối cảnh lâm sàng.

Download pdf

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Nguy cơ tuyệt đối là gì