5 Hecta 17 Mét vuông bằng bao nhiêu Hecta

55ha 17m2 =........,........ha

nhớ ghi cách làmra nha

Được cập nhật 10 tháng 7 lúc 12:53

55 ha 17 m2 = ...,...ha

17 m2 = 0,0017 ha

Vậy 55 ha 17 m2 = 55 + 0,0017 = 55,0017 ha

Vậy 55 ha 17 m2 = 55,0017 ha

55,0017

55ha 17m2 =........,........ha

55ha 17m2 = 55\(\frac{17}{10000}\)ha

55ha 17m2 = 55,0017ha

đúng thì vote và kết bạn với mình

55ha 17m2 = ... ha

Được cập nhật 31 tháng 12 2020 lúc 20:06

55ha 17m2= 55,0017 ha

55ha 17m2 = 55,0017 ha

55ha giữ nguyên

17m2=0,0017ha

0,0017ha+55ha=55,0017ha

55 ha 17m2 =....ha

hướng dẫn cách làm cho mình nha

Được cập nhật 1 tháng 8 lúc 20:53

55ha17m2= 55,0017 ha

55ha 17m2= 55,0017 ha