Chương trình khung sơ cấp nghề tin học văn phòng năm 2024

Văn bằng: sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ được nhà trường cấp chứng chỉ sơ cấp nghề Kỹ thuật máy tính văn phòng.

Chương trình khung sơ cấp nghề tin học văn phòng năm 2024

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

 1. Kiến thức nghề:
 2. Trang bị các kiến thức căn bản về máy tính, giới thiệu khái niệm phần cứng, hệ điều hành Windows 7, các phần mềm ứng dụng, phần mềm tiện ích và mạng Internet.
 3. Phần mềm soạn thảo văn bản, cách thức định dạng văn bản, chèn và định dạng các đối tượng trong Word, căn chỉnh trang.
 4. Nắm được cách quản lý dữ liệu và các phương thức tính toán kiến thức cơ sở cần thiết cho việc tổ chức, lưu trữ, thống kê và in ấn trong môi trường Excel.
 5. Trang bị những kiến thức để sử dụng phần mềm Quản Lý Cơ sở dữ liệu (Microsoft Access 2013) để tạo lập cơ sở dữ liệu.
 6. Nêu được khái niệm hệ quản trị cơ sở dữ liệu.
 7. Sử dụng, quản lý, bảo trì và khai thác số liệu trên các bảng.
 8. Thực hiện được các thao tác trên hệ cơ sở dữ liệu.
 9. Hiểu được cấu trúc phần cứng và nguyên lý hoạt động của máy tính và thiết bị.
 10. Có kiến thức về phần mềm và cài đặt phần mềm.
 11. Kỹ năng nghề:
 12. Thiết lập được môi trường Windows, tiện ích winzip, soạn thảo các văn bản, trang trí và canh chỉnh bố trí văn bản hợp lý.
 13. Sử dụng được các dịch vụ Internet, tạo và gửi email.
 14. Thiết lập được các bảng tính ứng dụng trong công tác quản lý.
 15. Các thao tác với Workbook, Worksheet, hiệu chỉnh, định dạng và in ấn bảng tính, sử dụng công thức tính toán, công thức hàm.
 16. Thực hiện truy vấn dữ liệu 1 cách nhanh chóng.
 17. Thiết kế đuợc các Form thể hiện được các yêu cầu người sử dụng.
 18. Viết được báo cáo (Report) và in ấn dữ liệu.
 19. Viết chương trình và thực hiện chương trình trên máy tính.
 20. Lưu trữ và quản lý dữ liệu.
 21. Có kỹ năng lắp ráp và nâng cấp máy tính.
 22. Có kỹ năng xử lý các xung đột hệ thống.
 23. Cài đặt, sử dụng hệ điều hành và các phần mềm thông dụng.
 24. Phục hồi dữ liệu, sửa chữa các hư hỏng của máy tính..

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH: gồm 3 mô đun

(Tổng thời gian: 331 giờ. Trong đó, Lý thuyết: 61 giờ; Thực hành: 256 giờ; Kiểm tra: 14 giờ)

 1. Tin học văn phòng căn bản
 2. Tin học văn phòng nâng cao
 3. Lắp ráp cài đặt máy tính

Chương trình khung sơ cấp nghề tin học văn phòng năm 2024
CƠ HỘI VIỆC LÀM

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có khả năng trực tiếp tham gia đội ngũ nhân viên văn phòng tại các công ty, cơ sở trong và ngoài nước hoặc trực tiếp làm việc tại các vị trí như:

+ Nhân viên văn thư, lưu trữ; Nhân viên tổng hợp, soạn thảo công văn, báo cáo, kế hoạch.

+ Bổ trợ cho công việc của đội ngũ giáo viên hoặc các lĩnh vực khác có ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc hiện tại.

Từ khóa tìm kiếm google: xét tuyển chứng chỉ sơ cấp, xét tuyển chứng chỉ sơ cấp online, xét tuyển chứng chỉ sơ cấp trực tuyến, tuyển sinh, tuyển sinh chứng chỉ sơ cấp online, tuyển sinh chứng chỉ sơ cấp học từ xa, tuyển sinh chứng chỉ sơ cấp học trực tuyến, tuyển sinh sơ cấp nghề, Catiedu, học viên đào tạo trực tuyến catiedu, Cati.edu.vn

Tin học văn phòng trong chương trình đào tạo ngành công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính trình độ trung cấp chuyên nghiệp sẽ có nội dung nào? Học phần này có bao nhiêu tiết học? Đây là câu hỏi của bạn Hoài Linh đến từ Quảng Nam.

Tin học văn phòng trong chương trình đào tạo ngành công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính trình độ trung cấp chuyên nghiệp sẽ có nội dung nào?

Căn cứ theo tiểu mục 12 Mục V Chương trình khung đào tạo ngành công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính trình độ trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Thông tư 14/2013/TT-BGDĐT như sau:

Mô tả nội dung các học phần
...
11. Linh kiện và mạch điện tử cơ bản
Học phần này nhằm cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về linh kiện và mạch điện tử tương tự, kỹ năng phân tích, tính toán các mạch điện tử cơ bản. Ngoài ra, học phần này còn cung cấp những kiến thức nền tảng để người học có thể theo học các học phần chuyên ngành Điện tử; Điện tử viễn thông; Công nghệ thông tin; cách nhận dạng, đo thử các linh kiện điện tử, thiết kế, lắp ráp các mạch điện tử nhỏ thông dụng.
Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng lắp ráp được một số mạch điện tử đơn giản từ đó có thể hiểu được rõ hơn về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các thiết bị máy tính.
Điều kiện tiên quyết: Không
12. Tin học văn Phòng
Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về Tin học văn phòng, bao gồm các vấn đề căn bản về soạn thảo văn bản WORD, bảng tính điện tử EXEL và trình diễn điện tử-PowerPoint .
Sau khi học xong học phần này, học sinh có khả năng thực hiện được các thao tác cơ bản về soạn thảo văn bản như định dạng, tạo bảng biểu, xử lý bảng tính và có thể trình bày được các báo cáo bằng PowerPoint.
Điều kiện tiên quyết: Thực hiện sau khi đã học học phần Tin học
...

Như vậy, học phần tin học văn phòng trong chương trình đào tạo ngành công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính trình độ trung cấp chuyên nghiệp sẽ có các nội dung sau:

- Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về Tin học văn phòng, bao gồm các vấn đề căn bản về soạn thảo văn bản WORD, bảng tính điện tử EXEL và trình diễn điện tử-PowerPoint .

- Sau khi học xong học phần này, học sinh có khả năng thực hiện được các thao tác cơ bản về soạn thảo văn bản như định dạng, tạo bảng biểu, xử lý bảng tính và có thể trình bày được các báo cáo bằng PowerPoint.

Và điều kiện tiên quyết để được tham gia học phần này là đã học học phần tin học ở học phần chung.

Chương trình khung sơ cấp nghề tin học văn phòng năm 2024

Ngành công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính (Hình từ Internet)

Học phần tin học văn phòng trong chương trình đào tạo ngành công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính trình độ trung cấp chuyên nghiệp có bao nhiêu tiết học?

Căn cứ theo tiểu mục 2 Mục III Chương trình khung đào tạo ngành công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính trình độ trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Thông tư 14/2013/TT-BGDĐT như sau:

Khung chương trình đào tạo:
...
2. Các học phần của chương trình và thời lượng
Chương trình khung sơ cấp nghề tin học văn phòng năm 2024
...
Chương trình khung sơ cấp nghề tin học văn phòng năm 2024
...

Theo đó, trong học phần cơ sở của chương trình đào tạo ngành công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính trình độ trung cấp chuyên nghiệp sẽ thì học viên sẽ được học những học phần sau đây:

- Kỹ thuật điện;

- Linh kiện và mạch cơ bản;

- Tin học văn phòng;

- Lập trình C;

- Tiếng anh chuyên ngành;

- Toán ứng dụng;

- Kỹ thuật đo lường.

Trong đó, học phần tin học văn phòng sẽ gồm 60 tiết học và được chia thành 2 phần lý thuyết và 1 phần thực hành.

Để thực hiện chương trình đào tạo ngành công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính trình độ trung cấp chuyên nghiệp thì cần đáp ứng những điều kiện nào?

Căn cứ theo Mục VI Chương trình khung đào tạo ngành công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính trình độ trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Thông tư 14/2013/TT-BGDĐT như sau:

Các điều kiện thực hiện chương trình
1. Đội ngũ giáo viên thực hiện chương trình
Để triển khai thực hiện chương trình đào tạo có chất lượng và hiệu quả, cơ sở đào tạo cần có đủ đội ngũ giáo viên cả về số lượng và chất lượng.
- Đội ngũ giáo viên phải đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định của Luật giáo dục và Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp hiện hành.
- Số lượng giáo viên phải đảm bảo để tỷ lệ số học sinh/giáo viên phù hợp theo quy định, trong đó đội ngũ giáo viên cơ hữu của các bộ môn phải đảm bảo tối thiểu 70% khối lượng của chương trình đào tạo.
- Ngoài ra, giáo viên tham gia giảng dạy cần có trình độ tin học, ngoại ngữ và kinh nghiệm thực tế về phần cứng máy tính để hỗ trợ, phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu.
2. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và học tập
Để triển khai thực hiện chương trình đào tạo có chất lượng và hiệu quả, thì ngoài những cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện dạy học dùng chung cho các ngành đào tạo, cơ sở đào tạo phải có phòng thực hành đảm bảo cho học sinh co đủ điều kiện để học tập nghành học này cụ thể là tối thiểu 2 học sinh/ 1 máy tính và phải đảm bảo đủ số giờ thực hành trên từng học sinh.
Cơ sở đào tạo phải có mối quan hệ với các công ty, doanh nghiệp, nhà máy để tổ chức, hướng dẫn các đợt thực tập thực tế cho học sinh.

Như vậy, để thực hiện chương trình đào tạo ngành công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính trình độ trung cấp chuyên nghiệp thì cần đáp ứng những điều kiện về đội nghũ giáo viên và cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và học tập như trên.