Giải toán lớp 8 tập 1 trang 11 năm 2024

Với Giải Toán 8 trang 11 Tập 1 trong Bài 2: Các phép tính với đa thức nhiều biến Toán lớp 8 Tập 1 Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 8 trang 11.

Giải Toán 8 trang 11 Tập 1 Cánh diều

Quảng cáo

Khởi động trang 11 Toán 8 Tập 1: Ở lớp 7, ta đã học cách thực hiện phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia các đa thức một biến.

Các phép tính với đa thức (nhiều biến) được thực hiện như thế nào?

Lời giải:

Sau bài học này chúng ta giải quyết bài toán này như sau:

Các phép tính với đa thức (nhiều biến) được thực hiện tương tự các phép tính với đa thức một biến.

Hoạt động 1 trang 11 Toán 8 Tập 1: Cho hai đa thức: P = x2 + 2xy + y2 và Q = x2 – 2xy + y2.

 1. Viết tổng P + Q theo hàng ngang.
 1. Nhóm các đơn thức đồng dạng với nhau.
 1. Tính tổng P + Q bằng cách thực hiện phép tính trong từng nhóm.

Quảng cáo

Lời giải:

 1. Tổng P + Q được viết theo hàng ngang như sau:

P + Q = (x2 + 2xy + y2) + (x2 – 2xy + y2)

 1. Nhóm các đơn thức đồng dạng với nhau, ta được:

P + Q = (x2 + 2xy + y2) + (x2 – 2xy + y2)

\= (x2 + x2) + (2xy – 2xy) + (y2 + y2)

 1. Tổng P + Q bằng cách thực hiện phép tính trong từng nhóm, ta được:

P + Q = (x2 + x2) + (2xy – 2xy) + (y2 + y2)

\= 2x2 + 2y2.

Luyện tập 1 trang 11 Toán 8 Tập 1: Tính tổng của hai đa thức:

M = x3 + y3 và N = x3 – y3.

Quảng cáo

Lời giải:

M + N = (x3 + y3) + (x3 – y3)

\= (x3 + y3) + (x3 – y3) = x3 + y3 + x3 – y3

\= (x3 + x3) + (y3 – y3) = 2x3.

Quảng cáo

Lời giải Toán 8 Bài 2: Các phép tính với đa thức nhiều biến Cánh diều hay khác:

 • Giải Toán 8 trang 13
 • Giải Toán 8 trang 14
 • Giải Toán 8 trang 15
 • Giải Toán 8 trang 16
 • Giải Toán 8 trang 17

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 8 Cánh diều hay, chi tiết khác:

 • Toán 8 Bài 3: Hằng đẳng thức đáng nhớ
 • Toán 8 Bài 4: Vận dụng hằng đẳng thức vào phân tích đa thức thành nhân tử
 • Toán 8 Bài tập cuối chương 1
 • Toán 8 Bài 1: Phân thức đại số
 • Toán 8 Bài 2: Phép cộng, phép trừ phân thức đại số
 • Giải toán lớp 8 tập 1 trang 11 năm 2024
  Gói luyện thi online hơn 1 triệu câu hỏi đầy đủ các lớp, các môn, có đáp án chi tiết. Chỉ từ 200k!

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Giải toán lớp 8 tập 1 trang 11 năm 2024

Giải toán lớp 8 tập 1 trang 11 năm 2024

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 8 Cánh diều hay nhất, chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát sgk Toán 8 Cánh diều (Tập 1 & Tập 2) (NXB ĐH Sư phạm).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Với Giải Toán 8 trang 11 Tập 1 trong Bài 1: Đơn thức và đa thức nhiều biến Toán lớp 8 Tập 1 Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 8 trang 11.

Giải Toán 8 trang 11 Tập 1 Chân trời sáng tạo

Quảng cáo

Vận dụng 2 trang 11 Toán 8 Tập 1: Cho hình hộp chữ nhật có các kích thước như Hình 4 (tính theo cm).

 1. Viết các biểu thức tính thể tích và diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đó.
 1. Tính giá trị của các đại lượng trên khi a = 2 cm; h = 5 cm.

Lời giải:

 1. Biểu thức biểu thị thể tích của hình hộp chữ nhật đó là:

V = 3a.2a.h = 6a2h (cm3).

Biểu thức biểu thị diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đó là:

Sxq = 2.(3a + 2a).h = 2.5a.h = 10ah (cm2).

Vậy biểu thức biểu thị diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đó là 10ah (cm2).

Quảng cáo

 1. Thay a = 2 cm và h = 5 cm vào biểu thức V = 6a2h ta được:

V = 6.22.5 = 120 (cm3).

Thay a = 2 cm và h = 5 cm vào biểu thức Sxq = 10ah ta được:

Sxq = 10.2.5 = 100 (cm2).

Vậy khi a = 2 cm; h = 5 cm thì thể tích và diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật lần lượt là 120 cm3 và 100 cm2.

Bài 1 trang 11 Toán 8 Tập 1: Chỉ ra các đơn thức, đa thức trong các biểu thức sau:

–3; 2z; 1 3xy+1; –10x2yz; 4xy; 5x−z2; 1+1y

Lời giải:

Các đơn thức là: –3; 2z; –10x2yz.

Các đa thức là: –3; 2z; –10x2yz; 13xy + 1; 5x – z2.

Quảng cáo

Bài 2 trang 11 Toán 8 Tập 1: Thu gọn các đơn thức sau. Chỉ ra hệ số, phần biến và bậc của mỗi đơn thức.

5xyx; −xyz23y; −2x2−16x

Lời giải:

Thu gọn các đơn thức:

• 5xyx = 5(x.x)y = 5x2y;

• –xyz23y = – 23x(y.y)z = – 23xy2z;

−2x2−16x=−2.−16.x2.x=13x3

Ta có:

Đơn thức

Hệ số

Phần biến

Bậc

5x2y

5

x2y

3

– 23xy2z

- 23

xy2z

4

13x3

13

x3

3

Quảng cáo

Bài 3 trang 11 Toán 8 Tập 1: Thu gọn và tìm bậc của mỗi đa thức sau:

 1. M = x – 3 – 4y + 2x – y;
 1. N = –x2t + 13t3 + xt2 + 5t3 – 4.

Lời giải:

 1. M = x – 3 – 4y + 2x – y

\= (x + 2x) + (–4y – y) – 3

\= 3x – 5y – 3

Ba hạng tử của đa thức M có bậc lần lượt là 1; 1; 0. Do đó bậc của đa thức M bằng 1.

Vậy M = 3x – 5y – 3 và bậc của đa thức M bằng 1.

 1. N = –x2t + 13t3 + xt2 + 5t3 – 4.

\= –x2t + (13t3 + 5t3) + xt2 – 4

\= –x2t + 18t3 + xt2 – 4

Bốn hạng tử của đa thức N có bậc lần lượt là 3; 3; 3; 0. Do đó bậc của đa thức N bằng 3.

Vậy N = –x2t + 18t3 + xt2 – 4 và bậc của đa thức N bằng 3.

Bài 4 trang 11 Toán 8 Tập 1: Tính giá trị của đa thức P = 3xy2 – 6xy + 8xz + xy2 – 10xz tại x = –3; y = −12; z = 3.

Lời giải:

Thu gọn đa thức P:

P = 3xy2 – 6xy + 8xz + xy2 – 10xz

\= (3xy2 + xy2) – 6xy + (8xz – 10xz)

\= 4xy2 – 6xy – 2xz.

Thay x = –3; y = −12 và z = 3 vào đa thức P ta được:

P = 4.−3.−122−6.−3.−12−2.−3.3

\= 4 . −3 . 14−6 . 3 . 12+2 . 3 . 3

\= -3 - 9 + 18 = 6

Vậy giá trị của biểu thức P đã cho tại x = –3; y = −12; z = 3 là 6.

Bài 5 trang 11 Toán 8 Tập 1: Viết biểu thức biểu thị thể tích V và diện tích xung quanh S của hình hộp chữ nhật trong Hình 5.

Tính giá trị của V, S khi x = 4 cm, y = 2 cm và z = 1 cm.

Lời giải:

Biểu thức biểu thị thể tích V của hình hộp chữ nhật trong Hình 5 là:

V = 3x.4y.2z = 24xyz (đơn vị thể tích).

Biểu thức biểu thị diện tích xung quanh S của hình hộp chữ nhật trong Hình 5 là:

S = 2.(3x + 4y).2z = 4z(3x + 4y) (đơn vị diện tích).

Thay x = 4 cm, y = 2 cm và z = 1 cm vào biểu thức V, S ta được:

V = 24xyz = 24.4.2.1 = 192 (cm3).

S = 4.1.(3.4 + 4.2) = 4.(12 + 8) = 80 (cm2).

Lời giải bài tập Toán 8 Bài 1: Đơn thức và đa thức nhiều biến Chân trời sáng tạo hay khác:

 • Giải Toán 8 trang 6
 • Giải Toán 8 trang 7
 • Giải Toán 8 trang 9
 • Giải Toán 8 trang 10

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 8 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

 • Toán 8 Bài 2: Các phép toán với đa thức nhiều biến
 • Toán 8 Bài 3: Hằng đẳng thức đáng nhớ
 • Toán 8 Bài 4: Phân tích đa thức thành nhân tử
 • Toán 8 Bài 5: Phân thức đại số
 • Toán 8 Bài 6: Cộng, trừ phân thức
 • Giải toán lớp 8 tập 1 trang 11 năm 2024
  Gói luyện thi online hơn 1 triệu câu hỏi đầy đủ các lớp, các môn, có đáp án chi tiết. Chỉ từ 200k!

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 8, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Giải toán lớp 8 tập 1 trang 11 năm 2024

Giải toán lớp 8 tập 1 trang 11 năm 2024

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 8 hay nhất, chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát sgk Toán 8 Chân trời sáng tạo (Tập 1 & Tập 2) (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.