Hướng dẫn ẩn các sheet trong excel 2010 bằng hàm

Đôi khi làm việc với quá nhiều sheet khiến các bạn rối mắt, hoặc các bạn không muốn những sheet quan trọng bị người khác xem trên máy tính của bạn…, hay vì một lý do nào đó mà bạn muốn ẩn sheet và khi cần thiết thì hiển thị sheet.

Các bạn có thể thực hiện ẩn/hiện sheet theo các cách dưới đây:

Lưu ý:

- Trong file Excel luôn luôn phải hiển thị 1 sheet, vì vậy nếu file Excel có 1 sheet thì các bạn không ẩn sheet đó được.

- Các bạn có thể ẩn một lúc nhiều sheet bằng cách nhấn giữ phím Ctrl để chọn sheet nhưng không thao tác hiện nhiều sheet một lúc được, muốn hiển thị nhiều sheet một lúc các bạn cần cài thêm Add-ins.

Cách 1: Ẩn/hiện sheet từ thanh công cụ của Excel 2007 2010 2013.

1. Ẩn Sheet

Bước 1: Chọn sheet cần ẩn.

Hướng dẫn ẩn các sheet trong excel 2010 bằng hàm

Bước 2: Trên thanh công cụ các bạn chọn Home -> Format -> Hide & Unhide -> Hide Sheet.

Hướng dẫn ẩn các sheet trong excel 2010 bằng hàm

Ngay lập tức sheet bạn chọn sẽ được ẩn.

Hướng dẫn ẩn các sheet trong excel 2010 bằng hàm

2. Hiện Sheet

Bước 1: Trên thanh công cụ các bạn chọn Home -> Format -> Hide & Unhide -> Unhide Sheet.

Lưu ý: Chỉ khi nào file Excel có sheet bị ẩn thì Unhide Sheet mới nổi sáng.

Hướng dẫn ẩn các sheet trong excel 2010 bằng hàm

Bước 2: Xuất hiện hộp thoại Unhide các bạn chọn tên sheet cần hiện trong phần Unhide sheet và nhấn OK để hiển thị sheet.

Để bảo vệ bảng tính không cho người khác xem chúng ta cần đặt bảng tính đó Hide, tuy nhiên người khác sẽ vẫn thấy trạng thái chờ Unhide để xem lại. Có một cách để tạo ra nút Unhide luôn mờ - không thể Unhide sheet mặc dù chúng ta đang cho ẩn sheet ở cấp độ cao...

Để ẩn sheet ở mức độ cao không cho unhide sheet trong Excel chúng ta làm các bước như sau:

1. Vào môi trường VBA. Nhấn ALT+F11. Chọn sheet cần ẩn Ta có màn hình dưới đây

Hướng dẫn ẩn các sheet trong excel 2010 bằng hàm

+ Chọn tên sheet mà bạn muốn ẩn/hide

+ Cửa sổ Properties phía dưới, chọn Visible là "2 - xlSheetVeryHidden".

2. Khóa môi trường VBA bằng cách đặt mật khẩu VBA (không phải mật khẩu bảng tính nhé.)

Vào menu Tools->VBA Project Properties... làm theo các bước trong hình dưới đây là được.

Hướng dẫn ẩn các sheet trong excel 2010 bằng hàm

Sau khi nhấn nút [OK] chúng ta đã cho ẩn sheet mà ở chế độ người dùng không nhìn thấy trạng thái chờ "Unhide".

Hướng dẫn ẩn các sheet trong excel 2010 bằng hàm

Đây là cách làm bảo mật ở cấp độ cao có sự thiết lập trong môi trường VBA - lập trình trong Excel, ở chế độ người dùng thông thường không thể biết. Nếu bạn muốn gỡ bỏ thuộc tính ẩn mức cao này phải biết mật khẩu VBA, chọn sheet, đặt lại Visible là "-1 - xlSheetVisible".

Trong 1 file Excel có thể tạo nhiều sheet làm việc, giúp kiểm tra nội dung giữa các sheet nhanh hơn thay vì tạo nhiều file Excel riêng lẻ. Tuy nhiên file Excel có nhiều sheet đôi khi cũng gây rối mắt cho người dùng, thì bạn nên ẩn đi những sheet không làm việc. Khi ẩn đi những sheet đó chúng ta dễ dàng tập trung vào nội dung tại sheet đang làm việc mà thôi. Bạn không cần phải xóa sheet mà chỉ ẩn sheet đi và nội dung vẫn còn. Thao tác hiển thị lại sheet cũng rất đơn giản như khi chúng ta ẩn sheet. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn đọc cách ẩn các sheet trên nhiều phiên bản Excel khác nhau.

  • Cách tạo mật khẩu bảo vệ cho sheet Excel
  • MS Excel - Bài 4: Thao tác với dòng, cột, sheet
  • Cách tách sheet thành từng file Excel riêng biệt
  • Các cách ẩn dữ liệu trên Excel

1. Ẩn, hiện sheet trong Excel 2003

Bước 1:

Trước hết người dùng mở tab file Excel muốn ẩn sheet. Ví dụ với file Excel có 3 sheet như hình, tiến hành ẩn sheet 1.

Hướng dẫn ẩn các sheet trong excel 2010 bằng hàm

Sau đó click vào sheet muốn ẩn rồi nhấn vào tab Format ở bên trên thanh công cụ, chọn tiếp vào Sheet. Nhấn chọn vào Hide để ẩn sheet.

Hướng dẫn ẩn các sheet trong excel 2010 bằng hàm

Kết quả sheet 1 đã được ẩn đi trong giao diện file Excel.

Hướng dẫn ẩn các sheet trong excel 2010 bằng hàm

Bước 2:

Để hiển thị lại sheet đã ẩn trong file Excel, chúng ta cũng nhấn vào tab Format rồi chọn vào Sheet và click Unhide…

Hướng dẫn ẩn các sheet trong excel 2010 bằng hàm

Khi đó hiển thị giao diện cửa sổ Unhide với những sheet đã ẩn đi nếu bạn ẩn nhiều sheet, click vào sheet muốn hiển thị lại và nhấn OK.

Hướng dẫn ẩn các sheet trong excel 2010 bằng hàm

Kết quả sheet 1 đã hiển thị lại trong file Excel.

Hướng dẫn ẩn các sheet trong excel 2010 bằng hàm

2. Ẩn, hiện sheet trong Excel 2007 trở lên

Bước 1:

Tại giao diện trên Excel người dùng cũng click vào sheet muốn ẩn đi rồi chọn Hide.

Hướng dẫn ẩn các sheet trong excel 2010 bằng hàm

Kết quả chúng ta cũng thấy sheet 1 đã được ẩn đi trong giao diện Excel.

Hướng dẫn ẩn các sheet trong excel 2010 bằng hàm

Bước 2:

Để hiển thị lại sheet đã ẩn đi, chúng ta chỉ cần click chuột vào sheet bất kỳ rồi nhấn Unhide.

Hướng dẫn ẩn các sheet trong excel 2010 bằng hàm

Cũng hiển thị bảng giao diện với những sheet đã ẩn đi, nhấn vào sheet muốn hiển thị lại và nhấn OK để hiển thị.

Hướng dẫn ẩn các sheet trong excel 2010 bằng hàm

Ngoài cách trên thì bạn cũng có thể nhấn vào tab Home rồi chọn mục Format, sau đó cũng chọn Hide hoặc Unhide để ẩn hoặc hiện các sheet trong Excel.

Hướng dẫn ẩn các sheet trong excel 2010 bằng hàm

3. Cách ẩn, hiện sheeet Excel 2016 trở lên

Bước 1:

Trong giao diện file Excel bạn cũng nhấn vào sheet muốn ẩn và chọn Hide.

Hướng dẫn ẩn các sheet trong excel 2010 bằng hàm

Kết quả các sheet đã nhấn Hide đều được ẩn đi trong file Excel, ở đây ẩn sheet 1 và sheet 2.

Hướng dẫn ẩn các sheet trong excel 2010 bằng hàm

Bước 2:

Nếu muốn hiện lại sheet đã ẩn trong Excel, click vào sheet bất kỳ và chọn Unhide…

Hướng dẫn ẩn các sheet trong excel 2010 bằng hàm

Hiển thị giao diện các sheet đã nhấn ẩn. Click chọn vào sheet muốn hiển thị lại và nhấn Ok là xong.

Hướng dẫn ẩn các sheet trong excel 2010 bằng hàm

Cũng tương tự với các phiên bản Excel trên thì với bản Excel 2016 trở đi bạn cũng có thể nhấn vào Format rồi chọn Hide hoặc Unhide cho các sheet trên Excel.

Hướng dẫn ẩn các sheet trong excel 2010 bằng hàm

Trên đây là các thao tác chi tiết để ẩn hoặc hiển thị lại các sheet trên từng phiên bản Excel khác nhau. Bạn có thể click trực tiếp vào tab để xử lý hoặc thông qua mục Format để chọn ẩn hay hiện sheet Excel.